Previous chapter

کتاب اشعیای نبی

فصل اول

۱این کتاب شامل پیامهائی است که خدا در دوران سلطنت عُزیا، یوتام، آحاز و حزقیا، پادشاهان کشور یهودا، در عالم رؤیا به اشعیا پسر آموص داد. این پیامها راجع به یهودا و پایتخت آن، اورشلیم می باشند.

خدا قوم برگزیدۀ خود را سرزنش می کند

۲ای آسمان و زمین بشنوید؛ خداوند می فرماید: «فرزندانی را که پروردم و بزرگ کردم، برعلیه من قیام نموده اند. ۳گاو مالک خود را و خر آخور خود را می شناسد، اما قوم برگزیدۀ من، بنی اسرائیل خدای خود را نمی شناسند، زیرا شعور ندارند.»

۴ای قوم گناهکار که در زیر بار گناه خم گشته اید و ای مردم شریر، شما خداوند را ترک کردید و به خدای مقدس اسرائیل اهانت نمودید و از او بیگانه شدید. ۵چرا از کارهای بد و سرکشی دست بر نمی دارید؟ آیا می خواهید که زیادتر جزا ببینید؟ فکر و دل شما بیمار است. ۶از کف پا تا موی سر جای سالمی در بدن تان نیست، بلکه تمام بدن تان از جراحات و زخمهای متعفن پُر است که نه قابل بخیه شدن هستند و نه مرهم بر آن ها مالیده می شود.

۷کشور شما ویران شد و شهرهای تان در آتش سوختند. بیگانگان در برابر چشمان تان مُلک شما را غارت می کنند و همه دارائی تان را نابود می سازند. ۸دختر سهیون (شهر اورشلیم) مثل سایبانی در تاکستان و مانند یک چَپَری در فالیز بادرنگ تنها ماند و محاصره شد. ۹اگر خداوند متعال آن عدۀ کمی از ما را زنده نمی گذاشت، مثل مردم سدوم و عموره از قوم ما هم اثری باقی نمی ماند.

۱۰ای حاکمان سدوم، به کلام خداوند گوش بدهید. ای مردم عموره به تعلیمات خدا توجه کنید. ۱۱خداوند می فرماید: «قربانیهای شما فایده ای به من نمی رساند. از قربانیهای سوختنی، قوچهای فربه، خون گاو و بره و بُز بیزار شده ام. ۱۲وقتی به حضور من می آئید، چرا این چیزها را برای من می آورید؟ چه کسی به شما گفته است که بیائید و درگاه مرا پایمال سازید؟ ۱۳دیگر از این قربانیهای بیفایده برای من نیاورید. از خوشبوئی هائی که دود می کنید بیزارم. عیدهای ماه نو، روز سَبَت و اجتماعات مذهبی و گناه آلود شما را نمی توانم تحمل کنم. ۱۴از جشنهای ماه نو و ایام مذهبی شما نفرت دارم. همۀ اینها برای من خسته کن شده اند. ۱۵هنگامیکه دستهای خود را برای دعا بلند می کنید، من روی خود را می پوشانم و هر قدر دعا کنید اجابت نمی کنم، زیرا دستهای شما به خون آلوده اند. ۱۶خود را بشوئید و پاک سازید. از گناهانی که در حضور من می کنید، دست بردارید و خطا نکنید. ۱۷نیکی بیاموزید، طالب عدالت باشید، به داد مظلومان برسید و از یتیمان و بیوه زنان حمایت کنید.»

۱۸خداوند می فرماید: «بیائید تا با همدیگر استدلال نمائیم، اگر گناهان شما به رنگ خون باشند، مانند برف سفید می شوند و اگر سرخ قرمزی باشند مثل پشم پاک می گردند. ۱۹اگر مایل باشید که از من اطاعت کنید، شما را از نعمتهای زمین سیر می سازم. ۲۰اما هرگاه نافرمانی و سرکشی کنید، با دَم شمشیر کشته می شوید.» خداوند خودش چنین می گوید.

شهر مفسد

۲۱چرا ای شهر وفادارِ اورشلیم، این چنین مفسد شدی؟ زمانی عدالت و راستی در تو حکمفرما بود، اما حالا پُر از جنایت هستی. ۲۲یک وقتی مثل نقرۀ خالص بودی، ولی اکنون به فلز ناچیز مبدل شده ای. زمانی مانند شراب ناب بودی، مگر حالا همرنگ آب شده ای. ۲۳حاکمان تو متمرد و شریک دزدان اند. همگی رشوت خوار شده اند. به داد یتیمان نمی رسند و به دعوای بیوه زنان رسیدگی نمی کنند.

۲۴خداوند قادر مطلق، خدای مقتدر اسرائیل می فرماید: «من دشمنان را مورد خشم خود قرار می دهم و انتقام خود را از آن ها می گیرم. ۲۵حالا من برضد شما اقدام و شما را در کوره ذوب می کنم تا از کثافت گناه پاک شوید. ۲۶داوران شما را مثل اول و مشاوران را مانند ابتدا خواهم برگردانید. بعد از آن شهر شما شهر عدالت و امانت نامیده شود.»

۲۷چون خداوند عادل است، سهیون و باشندگانش را، اگر توبه کنند، نجات می دهد. ۲۸اما مردمان سرکش و گناهکار با هم یکجا از بین می روند و همچنان آنهائی که خدا را فراموش می کنند هلاک می شوند. ۲۹شما از پرستشِ درختان بلوط و باغهای برگزیدۀ خود پشیمان می شوید، ۳۰شما مثل درختانِ خشک و بی برگ بلوط و باغهای بی آب از بین می روید. ۳۱نیرومندان تان با اعمال شان همچون پَر کاه یکجا در آتش می سوزند و کسی نمی تواند آن ها را از آتش برهاند.

Previous chapter

Related content

Recent Explosions in Afghanistan

Recent Explosions in Afghanistan (With You)
According to the Word of God, human beings, both men and women, were created in the image of God. The word "murder" means "intentional killing." It does not matter how the murder is committed—with a knife, with a bullet or by suicide attack. Murder is rebellion and disobedience against the command of God Almighty. God hates murder and bloodshed. Jesus Christ taught that “murder‟ is not only an outward and external act but also an inward tendency. In God's eyes, the thought of killing someone is as bad as the actual action.

Radio programme about v4-7 (28min)

At Christmas, God Humbled Himself 2020

At Christmas, God Humbled Himself 2020 (Seasonal Programmes)
It is an undeniable fact that God is humble and therefore he invites us to be humble and gentle. Two thousand years ago, before the bewildered eyes of man, God humbled himself and revealed his gentleness in Jesus Christ to selfish people. In other words, God was humbled at Christmas. God, who was the King of Kings, put on the garment of a beggar and came to the people of the world in Jesus, choosing the lowest possible place for his birth.

Radio programme about v5-6 (30min)

Is God Angry?

Is God Angry? (With You)
God Almighty, who is our Creator, looks at our hearts. Our hidden intentions are obvious to him. God Almighty is not in need of our fasting. He wants each of us to act right. He does not want words without action. God our Father wants us to have a pure and humble heart. He wants us to stop killing, deceiving and faking. He wants us to do his will in our lives. When we do this, our fasting and prayer become important to him.

Radio programme about v11-20 (29min)

Recent Explosions in Afghanistan

Recent Explosions in Afghanistan (With You)
According to the Word of God, human beings, both men and women, were created in the image of God. The word "murder" means "intentional killing." It does not matter how the murder is committed—with a knife, with a bullet or by suicide attack. Murder is rebellion and disobedience against the command of God Almighty. God hates murder and bloodshed. Jesus Christ taught that “murder‟ is not only an outward and external act but also an inward tendency. In God's eyes, the thought of killing someone is as bad as the actual action.

Radio programme about v14-20 (28min)

Why Are We Under the Curse?

Why Are We Under the Curse? (With You)

Radio programme includes v1 (30min)

About the situation in Kunduz

About the situation in Kunduz (With You)

Radio programme includes v2-4 (30min)

True Repentance

True Repentance (With You)

Radio programme includes v4-17 (30min)

Murder and Suicide Is a Sin

Murder and Suicide Is a Sin (With You)

Radio programme includes v11-20 (30min)

About Farkhondah's murder

About Farkhondah's murder (With You)

Radio programme includes v15-17 (30min)