رسالۀ یهودای رسول

۱از طرف یهودا، غلام عیسی مسیح و برادر یعقوب، به برگزیدگانی که محبوب خدای پدر هستند و در عیسی مسیح محفوظ هستند. ۲رحمت و سلامتی و محبت در میان شما روز افزون باد.

معلمان گمراه کننده

۳ای دوستان عزیز، بسیار علاقه داشتم دربارۀ نجاتی که همۀ ما با هم در آن شریک هستیم به شما بنویسم، اما ناگهان احساس کردم که باید شما را تشویق کنم تا از ایمانی که خدا یکبار برای همیشه به مقدسین خود عطا کرده است، دفاع نمائید. ۴زیرا عده ای مخفیانه به میان ما راه یافته اند. این اشخاص خدا ناشناس، فیض خدای ما را بهانه ای برای فساد اخلاق خود قرار می دهند و یگانه مولا و خداوند ما مسیح را منکر می شوند. کلام خدا مدتها پیش محکومیت آن ها را پیش بینی کرده بود و آن امروز واقع شده است.

۵اگرچه شما این حقیقت را خوب می دانید، باز هم می خواهم یادآور شوم که خداوند با وجود آنکه قوم اسرائیل را به سلامتی از مصر بیرون آورد، بعدها آن کسانی را که ایمان نداشتند، نابود ساخت. ۶همچنین خدا فرشتگانی را که مقام والای خود را حفظ نکردند و مکان اصلی خود را ترک نمودند، تحت ظلمت و در زنجیرهای ابدی نگاه داشته است تا در روز داوری محکوم شوند. ۷همین طور شهرهای سدوم و غموره و شهرهای مجاور آن ها که خود را به زناکاری و انحرافات جنسی تسلیم کردند و اکنون به عنوان عبرت در آتش جاودانی مجازات می شوند.

۸وضع این اشخاص هم امروز همین طور است. رؤیاها و خوابهایی می بینند که آن ها را به آلوده ساختن بدن های شان وادار می کند. هیچ یک از مراجع قدرت را قبول ندارند و موجودات سماوی را تحقیر می کنند. ۹حال آنکه حتی میکائیل، رئیس فرشتگان، وقتی بر سر جسد موسی با ابلیس مجادله می کرد، جرأت نداشت او را با تحقیر محکوم سازد، بلکه فقط گفت: «خداوند تو را ملامت کند.» ۱۰ولی این اشخاص امروز به آنچه که نمی فهمند بی حرمتی می کنند و آن چیزهایی که آن ها مثل حیوانات از روی غریزه درک می کنند، چیزهایی است که باعث هلاکت آن ها می شود. ۱۱وای به حال آن ها، زیرا همان راهی را در پیش گرفته اند که «قائن» پیمود و مانند «بِلعام» برای سود خود راه غلط را دنبال کرده اند و مانند «قورح» که مقابل موسی طغیان کرد، یاغی شده و از بین رفته اند. ۱۲اینها مجالس محبت آمیز شما را آلوده می سازند، زیرا با بی شرمی می خورند و می نوشند و فقط در فکر خود هستند. آن ها ابر های بی بارانی هستند که از برابر باد رانده می شوند. درختانی هستند که در هیچ فصلی میوه نمی دهند و از ریشه کنده شده و کاملاً مرده اند. ۱۳آن ها مانند امواج متلاطم بحر هستند و اعمال شرم آور شان مانند کف های کثیفی ظاهر می شود و مانند ستارگان سرگردانی هستند که تاریکی دوزخ تا به ابد در انتظار آنهاست.

۱۴«خنوخ» که نسل هفتم بعد از آدم بود، پیشگویی کرده گفت: «ببینید، خداوند با ده ها هزار نفر از مقدسین خود می آید ۱۵تا بر همۀ آدمیان داوری کند و انسان های شریری را که از روی شرارت، دست به اعمال شریرانه زده اند و همۀ سخنان سختی که گناهکاران خدا ناشناس برضد خدا گفته اند، محکوم سازد.» ۱۶این اشخاص همیشه غُر غُر و شکایت کرده و از شهوات خویش پیروی می نمایند. کلمات چاپلوسی از دهان شان جاری است و برای سود و منفعت خود از دیگران تعریف می کنند.

اخطار و اوامر

۱۷و اما شما ای عزیزان، سخنانی را که رسولان خداوند ما عیسی مسیح گفته اند، به یاد داشته باشید. ۱۸زیرا آن ها به شما گفته بودند که در ایام آخر اشخاصی می آیند که شما و ایمان تان را مسخره خواهند کرد و فقط از شهوات شریرانۀ خود پیروی خواهند نمود. ۱۹ایشان مردمانی نفسانی هستند که تفرقه می اندازند و از روح خدا محروم هستند. ۲۰ای عزیزان، در ایمان بسیار مقدس تان، ثابت باشید و در آن پیشرفت کنید. با هدایت روح القدس دعا نمائید، ۲۱و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود زندگی ابدی به شما عنایت فرماید، خود را در محبت خدا نگه دارید.

۲۲نسبت به آن ها که شک و تردید دارند، دلسوز باشید. ۲۳کسانی را که به آتش افتاده اند بیرون آورید و نجات بخشید، نسبت به دیگران هم دلسوز باشید و هم از آنها بترسید، اما حتی از لباس های شان که با شهوات گناه آلوده شده است، نفرت داشته باشید.

دعای شکرگزاری

۲۴اکنون بر آن کسی که قادر است شما را از لغزش نگاه دارد و شما را بی عیب و شادمان در پیشگاه جلال خود قرار دهد، ۲۵یعنی بر خدای یکتا که به وسیلۀ عیسی مسیح خداوند ما، ما را نجات داده است، جلال و عظمت، قوت و قدرت باد، از ازل تا به امروز و از امروز تا به ابد، آمین.