رسالۀ پولُس رسول به فِلیمون

۱از طرف پولُس که به خاطر عیسی مسیح زندانی است و تیموتاوس برادر ما به دوست و همکار ما فِلیمون ۲و به کلیسایی که در خانۀ تو تشکیل می شود و به خواهر ما «اپفیه» و همکار ما «اَرخیپُس»، این رساله تقدیم می گردد. ۳از طرف پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند، فیض و سلامتی به شما باد.

محبت و ایمان فِلیمون

۴هر وقت که دعا می کنم، نام تو را به زبان می آورم و پیوسته خدای خود را شکر می کنم، ۵چون از محبت تو و ایمانی که به عیسی خداوند و جمیع مقدسین داری آگاه هستم. ۶و دعای من این است که اتحاد ما با هم در ایمان باعث شود که دانش ما به همۀ برکاتی که در مسیح داریم افزوده شود. ۷ای برادر، محبت تو برای من خوشی بزرگ و دلگرمی بسیار پدید آورده است، زیرا دل های مقدسین به وسیلۀ تو، نیرویی تازه گرفته است.

تقاضای پولِس برای اونیسیموس

۸بنابراین اگرچه من در مسیح حق دارم که جسارت کرده امر کنم که وظایف خود را انجام دهی، ۹اما به خاطر محبت، صلاح می دانم از تو درخواست کنم: من، پولُس که سفیر مسیح عیسی و در حال حاضر به خاطر او زندانی هستم، ۱۰از جانب فرزند خود «اونیسیموس»، که در زمان حبس خود پدر روحانی او شدم، از تو تقاضائی دارم. ۱۱او زمانی برای تو مفید نبود، ولی اکنون هم برای تو و هم برای من مفید است.

۱۲اکنون که او را پیش تو روانه می کنم، مثل این است که قلب خود را برای تو می فرستم. ۱۳خوشحال می شدم که او را پیش خود نگاه دارم تا در این مدتی که به خاطر انجیل زندانی هستم، او به جای تو مرا خدمت کند. ۱۴اما بهتر دانستم که بدون موافقت تو کاری نکنم تا نیکویی تو نه از روی مجبوریت، بلکه داوطلبانه باشد.

۱۵شاید علت جدایی موقت او از تو این بود که او را برای همیشه بازیابی! ۱۶و البته نه مثل یک غلام، بلکه بالا تر از آن یعنی به عنوان یک برادر عزیز. او مخصوصاً برای من عزیز است و چقدر بیشتر باید برای تو به عنوان یک انسان و یک برادر مسیحی عزیز باشد. ۱۷پس اگر مرا دوست واقعی خود می دانی، همان طوری که مرا می پذیرفتی او را بپذیر. ۱۸و اگر به تو بدی کرده است یا چیزی به تو قرضدار است آن را به حساب من بگذار. ۱۹من این را با دست خودم می نویسم: «من، پولُس آن را به تو پس خواهم داد.» نمی گویم که تو حتی جان خود را هم به من مدیون هستی. ۲۰ای برادر، چون در خداوند متحد هستیم و می خواهم از تو بهره ای ببینم، به عنوان یک برادر مسیحی به قلب من نیروی تازه ای ببخش.

۲۱من با اعتماد به اطاعت تو و با دانستن اینکه آنچه من می گویم و حتی بیشتر از آن را هم انجام خواهی داد، این را به تو می نویسم. ۲۲در ضمن، اطاقی برای من آماده کن، زیرا امیدوارم که خدا دعاهای شما را مستجاب کرده، مرا به شما برگرداند.

خاتمه

۲۳«اِپَفراس» که به خاطر مسیح عیسی با من در زندان است به تو سلام می رساند ۲۴و همچنین همکاران من «مرقُس»، «اَرِستَرخُس»، «دیماس» و «لوقا» به تو سلام می رسانند. ۲۵فیض عیسی مسیح خداوند با روح شما باد.