نامۀ یهودای رسول

۱ این نامه از طرف یهودا، غلام عیسای مسیح و برادر یعقوب، به کسانی که فرا خوانده شده و محبوب خدای پدر هستند و در عیسای مسیح محفوظ اند، نوشته شده است. ۲رحمت، صلح و محبت در میان شما روز افزون باد.

معلمان دروغین مورد داوری قرار می گیرند

۳دوستان عزیز، من بسیار علاقه داشتم که بیشتر دربارۀ نجاتی که همۀ ما در آن شریک هستیم به شما بنویسم اما این ضرورت را احساس کردم که باید شما را تشویق کنم تا از ایمانی که خدا یکبار و برای همیشه به ایمانداران خود بخشیده است، دفاع نمایید. ۴زیرا یک تعداد اشخاص خدا ناشناس که محکومیت شان مدتها قبل در نوشته های پیامبران پیشگویی شده است، مخفیانه در میان ما رخنه کرده اند و فیض خدای ما را بهانه یی برای کارهای شهوت انگیز خود قرار می دهند و عیسای مسیح، یگانه سَروَر و خداوند ما را انکار می کنند.

۵ اگر چه شما این حقیقت را می دانید اما باز هم می خواهم به یاد تان بیاورم که خداوند چگونه مردم اسراییل را از مصر بیرون آورد اما بعدها کسانی را که ایمان نداشتند، نابود ساخت. ۶همین گونه خدا آن فرشتگانی را که مقام والای خود را حفظ نکرده و جایگاه اصلی خویش را ترک کردند، در زنجیرهای ابدی در تاریکی ترسناک نگهداشت تا در روز بزرگ داوری محکوم شوند. ۷ همین طور مردم شهرهای سدوم و عموره و شهرهای نزدیک به آنها که خود را به بد اخلاقی جنسی و شهوترانی مصروف ساخته بودند، حالا به عنوان عبرت برای همه، در آتش ابدی مجازات می گردند.

۸همین گونه مردم این زمانه نیز طبق خوابهایی که می بینند بدنهای خویش را با بد اخلاقی، نجس می سازند. آنها اقتدار خداوند را انکار کرده و به موجودات آسمانی توهین می کنند. ۹ در حالی که حتی میکاییل، رییس فرشته گان، وقتی بر سر جسد موسی با شیطان مجادله می کرد، جرأت نداشت او را با کلمه های بد محکوم کند بلکه فقط گفت: «خداوند تو را سرزنش کند.» ۱۰ولی این آدمها دربارۀ چیزهایی که هیچ نمی فهمند، بی حرمتی می کنند و آنچه آنها می دانند، چیزهایی است که مانند حیوانات وحشی مطابق طبیعت شان درک می کنند و این چیزها خود شان را نابود می سازد. ۱۱ وای به حال آنها! زیرا راه قاین را پیش گرفته اند، مانند بِلعام برای فایدۀ خود راه نادرست را دنبال می کنند و مانند قورَح که یاغی شد، از بین می روند. ۱۲آنها مانند صخره های دریایی خطرناک هستند، زیرا در مجالس مشارکت شما با بی پروایی می خورند و می نوشند و مانند چوپانهای خود خواه فقط در فکر خود هستند. آنها مانند ابرهای بی بارانی هستند که با باد هر سو رانده می شوند. آنها دو بار مُرده و مانند درختهایی هستند که در هیچ فصلی میوه نمی دهند و از ریشه کنده شده اند. ۱۳آنها مانند موجهای پُر تلاطم دریا هستند که کارهای شرم آور شان مانند کف روی دریا نمایان می شود. آنها مانند ستاره گان سرگردانی هستند که تاریکی ترسناک در انتظار آنهاست.

۱۴ خنوخ که نسل هفتم بعد از آدم بود، دربارۀ این مردم چنین پیشگویی کرده بود: «ببینید، خداوند با ده ها هزار فرشته گان مقدس خود می آید، ۱۵تا بر همه مردم داوری کند و همۀ گناهکاران را که از روی خدا ناشناسی دست به کارهای شیطانی زده اند و همۀ سخنان زشتی را که گناهکاران خدا ناشناس برضد خدا گفته اند، محکوم سازد.» ۱۶این اشخاص شکایت کرده، از دیگران عیب جویی می نمایند و از خواهشهای نفسانی خویش پیروی می کنند. لافهای بیجا از زبان شان جاری بوده و برای منفعت خود نزد دیگران چاپلوسی می کنند.

هوشدارها و احکام

۱۷اما شما، ای عزیزان، پیشگویی های رسولان سَروَر ما عیسای مسیح را به یاد بیاورید ۱۸ که گفته بودند: «در روزهای آخر کسانی پیدا خواهند شد که تمسخر کرده و از روی خواهشهای نفسانی خود، شما و ایمان تان را مسخره خواهند کرد». ۱۹چنین اشخاص همان کسانی هستند که تفرقه می اندازند. آنها پیرو نفس خود هستند و روح مقدس را با خود ندارند. ۲۰ای عزیزان، خود را با ایمان مقدس تان پرورش دهید و با هدایت روح مقدس دعا نمایید. ۲۱در محبت خدا محکم بمانید و به رحمت سَروَر ما عیسای مسیح نظر اندازید که به شما زندگی ابدی می بخشد.

۲۲به کسانی که هنوز دچار شک و تردید هستند، مهربانی نمایید. ۲۳کسانی را که در آتش افتاده اند، نجات دهید. در برابر دیگران با خدا ترسی مهربانی کنید و خود را از گناه دور نگهدارید. حتی از لباسهایی که با شهوتهای نفسانی آلوده شده اند، نفرت داشته باشید.

دعای شکرگزاری

۲۴اکنون بر خدا که قادر است شما را از لغزش نگهدارد و شما را بی عیب و شادمان در حضور پُر جلال خود قرار دهد، ۲۵بر آن خدای یکتا که به وسیلۀ سَروَر ما عیسای مسیح، نجات دهندۀ ماست، جلال، عظمت، قوت و قدرت باد، از ازل تا به امروز و از امروز تا به ابد! آمین.