رسالۀ اول پولُس رسول به تیموتاوس

فصل سوم

مشخصات رهبر کلیسا

۱این گفته درست است، که اگر کسی بخواهد در کلیسا رهبر شود، در آرزوی کار بسیار خوبی است. ۲رهبر کلیسا باید مردی بی عیب، صاحب یک زن، خویشتندار، هوشیار، منظم، مهمان نواز و معلمی توانا باشد. ۳او باید ملایم و صلح جو باشد، نه میگسار و جنگجو و پول پرست. ۴بلکه باید خانوادۀ خود را به خوبی اداره کند و اولاد خود را طوری تربیت نماید که از او با احترام کامل اطاعت کنند، ۵زیرا اگر مردی نتواند خانوادۀ خود را اداره کند، پس چگونه می تواند از کلیسای خدا توجه نماید؟ ۶او نباید نو ایمان باشد مبادا مغرور گشته، مثل ابلیس ملامت شود. ۷علاوه براین، او باید در میان مردم خارج از کلیسا نیکنام باشد، تا مورد سرزنش واقع نگردد و به دام شیطان نیفتد.

مشخصات خادم کلیسا

۸همچنین خادمین کلیسا باید محترم باشند و از دورویی مبرا و از افراط در شراب خوری و یا پول پرستی بپرهیزند. ۹ایشان باید حقایق مکشوف شدۀ ایمان را با وجدان پاک نگهدارند. ۱۰اول مورد آزمایش قرار بگیرند و در صورتی که بی عیب بودند، آن وقت به خدمت بپردازند. ۱۱زنان شان نیز باید سنگین و محترم بوده غیبتگر نباشند و در هر امر خویشتن دار و باوفا باشند. ۱۲خادمین کلیسا فقط دارای یک زن باشند و فرزندان و خانوادۀ خود را به خوبی اداره کنند. ۱۳کسانی که به حیث خادم به خوبی خدمت می کنند، برای خود مقام خوب و در ایمانی که بر مسیح عیسی بنا شده اعتماد زیادی به دست می آورند.

راز ایمان ما

۱۴امیدوارم بزودی پیش تو بیایم، اما این را می نویسم ۱۵تا در صورتی که در آمدن تأخیر کردم، بدانی که رفتار ما در خانوادۀ خدا، که کلیسای خدای زنده و ستون و پایه حقیقت است، چگونه باید باشد. ۱۶هیچ کس نمی تواند انکار کند که راز آئین ما بزرگ است:

«او بصورت انسان ظاهر شد، روح القدس حقانیتش را ثابت نمود، فرشتگان او را دیدند.

مژدۀ او در میان ملتها اعلام شد در دنیا، مردم به او ایمان آوردند، و با جلال به عالم بالا ربوده شد»