نامۀ دوم پولس رسول به تیموتاووس

فصل سوم

بی ایمانی روزهای آخر

۱اما آگاه باش که در روزهای آخر، مشکلات زیادی پیش خواهد آمد. ۲آنگاه مردم، خودپرست، پول دوست، لافزن، مغرور، بد زبان، نافرمان به والدین، نا شکر، ناپاک، ۳بی رحم، آشتی ناپذیر، غیبت کننده، بی بند و بار، ظالم، دشمن نیکویی، ۴خیانتکار، بی پروا و مغرور خواهند بود. آنها عیاشی را بیش از خدا دوست خواهند داشت. ۵آنها در ظاهر خود را دیندار نشان می دهند، ولی قدرت ایمان را انکار می نمایند، پس از چنین اشخاص دوری کن. ۶یک عده یی از آنها به خانه های مردم می روند و زنهای ساده را زیر تأثیر خود قرار می دهند، زنهایی که زیر بار گناه خم شده و به هر نوع خواهشهای نفسانی تن می دهند. ۷چنین زنها، با وجود آن که همیشه تعلیم می گیرند، ولی هرگز نمی توانند حقیقت را درک کنند. ۸ همان طور که ینیس و یمبریس در برابر موسی برخاستند، این مردها نیز در برابر حقیقت مخالفت می کنند. افکار شان فاسد و ایمان شان جعلی است. ۹اما آنها بیش از این پیشرفت نخواهند داشت، زیرا حماقت آنها نزد همه آشکار خواهد شد، درست همان طوری که از ینیس و یمبریس آشکار گردید.

آخرین هدایتها

۱۰اما تو از همۀ تعلیمها و رفتار و هدف زندگی من پیروی نموده و از ایمان، بردباری، محبت و پایداری من آگاه هستی. ۱۱ همچنین از آزارها و رنجهای من می دانی. تو خودت خبر داری که چه آزارهایی در شهرهای انطاکیۀ پیسیدیه، قونیه و لِستره به من رسید و چگونه خداوند مرا از همۀ آنها رهایی داد. ۱۲بلی، همه کسانی که می خواهند در پیوسته گی با عیسای مسیح زندگی خداپسندانه یی داشته باشند، اذیت و آزار را تحمل خواهند کرد. ۱۳اما روزگار مردم شریر و گمراه کننده از بد بدتر خواهد شد. آنها دیگران را فریب می دهند و خود شان هم فریب می خورند. ۱۴اما تو، به آنچه که آموخته ای و به آن اطمینان داری، وفادار باش زیرا خود می دانی که آن را از کی آموخته ای. ۱۵تو از کودکی نوشته های پیامبران را آموخته ای و این نوشته ها به تو حکمت می بخشند تا به وسیلۀ ایمان به عیسای مسیح نجات یابی. ۱۶تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم و سرزنش خطا و اصلاح و پرورش ما در انجام کارهای درست مفید است ۱۷تا مردم خدا برای هر کار خوب کاملاً آماده باشد.

مطالب مرتبط

چطور می‌‌توانم پیرو مسیح شوم؟ بخش دوم

چطور می‌‌توانم پیرو مسیح شوم؟ بخش دوم (باشما)
چرا باید کتاب مقدس را بخوانیم و چقدر مهم است که ما کلام خدا را مطالعه کنیم , اولین قدمی که یک مسیحی برای رشد و شناخت خدا باید بردارد خواندن کتاب مقدس است . بعد از ایمان به عیسی مسیح ما باید کتاب مقدس را مطاله کنیم . باید به طور مرتبط این کار را انجام دهیم . شاید این را بدانید که موفقیت ما در رشد ایمانی مطالعه کتاب مقدس است . اگر می‌‌خوانیم در رشد ایمانی خود و در زندگی جدیدما در مسیح رشد کنیم، بسیار بستگی به این دارد که روزانه چه قدر وقت بگذاریم که کتاب مقدس را مطالعه می‌‌کنیم .

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۶-۱۷ (۲۹ دقیقه)

کتاب مقدس چه است؟

کتاب مقدس چه است؟ (باشما)
کتاب مقدس که کلام نوشته شده ای خداوند است، با روح خدا الهام شده است. در دنیای ما و در کشور ما کتاب‌های زیادی است که مردم مطالعه می‌‌کنند. وقتی یک بار آن را خواندند، در الماری یا در گوشه ای می‌‌گذارند و دیگر به آن دست نمیزنند. ولی یک کتابی است، که بسیار آموزنده و حیات بخش است که همه روزه سر دست می‌‌باشد و با خواندن آن به انسان آرامی می‌‌رسد. این کتاب، کتاب مقدس است که کلام خدای متعال است. اگر کتاب مقدس کلام خداست و گفتار او است، و اگر کتاب مقدس برای ما مفید است که یک زندگی کامل داشته باشیم، و اگر کتاب مقدس در مورد نجات گناه سر و کار دارد... پس چگونه این کتاب را بخوانیم؟ کتاب مقدس را باید با دعا، با فروتنی، با فکر و با شکرگزاری بخوانیم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۶-۱۷ (۲۶ دقیقه)

در مورد قیامت

در مورد قیامت (باشما)
عیسی مسیح زمانیکه با پیروان فرقهٔ صدوقی گپ میزد، او نشان داد که صدوقیان در دو مورد در اشتباه بودند. اولاً ایشان کتب را نمی‌دانستند. ثانیاً با انکار قیامت، ایشان قوت خدا را انکار می‌‌‌کردند. قیامت جسم نشانۀ قدرت خداست. در جواب سوال ایشان عیسی فرمود که در آسمان نیازی به نکاح نیست. ازدواج در این جهان ضروری است تا فرزندانی به دنیا آیند و نسل بشر از میان نرود. اما در آسمان مرگی وجود ندارد؛ بنابراین، از آنجایی که نیازی به تولد نیست، نیازی به ازدواج نیز وجود نخواهد داشت.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶-۱۷ (۲۹ دقیقه)

کتاب مقدس

کتاب مقدس (مردم خدا)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۸ (۳۰ دقیقه)

معلومات بیشتر در باره تورات شریف ، زبور شریف و انجیل شریف 1

معلومات بیشتر در باره تورات شریف ، زبور شریف و انجیل شریف 1 (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۶ (۳۰ دقیقه)