فصل قبلی

کتاب اشعیای نبی

فصل اول

۱این کتاب شامل پیامهائی است که خدا در دوران سلطنت عُزیا، یوتام، آحاز و حزقیا، پادشاهان کشور یهودا، در عالم رؤیا به اشعیا پسر آموص داد. این پیامها راجع به یهودا و پایتخت آن، اورشلیم می باشند.

خدا قوم برگزیدۀ خود را سرزنش می کند

۲ای آسمان و زمین بشنوید؛ خداوند می فرماید: «فرزندانی را که پروردم و بزرگ کردم، برعلیه من قیام نموده اند. ۳گاو مالک خود را و خر آخور خود را می شناسد، اما قوم برگزیدۀ من، بنی اسرائیل خدای خود را نمی شناسند، زیرا شعور ندارند.»

۴ای قوم گناهکار که در زیر بار گناه خم گشته اید و ای مردم شریر، شما خداوند را ترک کردید و به خدای مقدس اسرائیل اهانت نمودید و از او بیگانه شدید. ۵چرا از کارهای بد و سرکشی دست بر نمی دارید؟ آیا می خواهید که زیادتر جزا ببینید؟ فکر و دل شما بیمار است. ۶از کف پا تا موی سر جای سالمی در بدن تان نیست، بلکه تمام بدن تان از جراحات و زخمهای متعفن پُر است که نه قابل بخیه شدن هستند و نه مرهم بر آن ها مالیده می شود.

۷کشور شما ویران شد و شهرهای تان در آتش سوختند. بیگانگان در برابر چشمان تان مُلک شما را غارت می کنند و همه دارائی تان را نابود می سازند. ۸دختر سهیون (شهر اورشلیم) مثل سایبانی در تاکستان و مانند یک چَپَری در فالیز بادرنگ تنها ماند و محاصره شد. ۹اگر خداوند متعال آن عدۀ کمی از ما را زنده نمی گذاشت، مثل مردم سدوم و عموره از قوم ما هم اثری باقی نمی ماند.

۱۰ای حاکمان سدوم، به کلام خداوند گوش بدهید. ای مردم عموره به تعلیمات خدا توجه کنید. ۱۱خداوند می فرماید: «قربانیهای شما فایده ای به من نمی رساند. از قربانیهای سوختنی، قوچهای فربه، خون گاو و بره و بُز بیزار شده ام. ۱۲وقتی به حضور من می آئید، چرا این چیزها را برای من می آورید؟ چه کسی به شما گفته است که بیائید و درگاه مرا پایمال سازید؟ ۱۳دیگر از این قربانیهای بیفایده برای من نیاورید. از خوشبوئی هائی که دود می کنید بیزارم. عیدهای ماه نو، روز سَبَت و اجتماعات مذهبی و گناه آلود شما را نمی توانم تحمل کنم. ۱۴از جشنهای ماه نو و ایام مذهبی شما نفرت دارم. همۀ اینها برای من خسته کن شده اند. ۱۵هنگامیکه دستهای خود را برای دعا بلند می کنید، من روی خود را می پوشانم و هر قدر دعا کنید اجابت نمی کنم، زیرا دستهای شما به خون آلوده اند. ۱۶خود را بشوئید و پاک سازید. از گناهانی که در حضور من می کنید، دست بردارید و خطا نکنید. ۱۷نیکی بیاموزید، طالب عدالت باشید، به داد مظلومان برسید و از یتیمان و بیوه زنان حمایت کنید.»

۱۸خداوند می فرماید: «بیائید تا با همدیگر استدلال نمائیم، اگر گناهان شما به رنگ خون باشند، مانند برف سفید می شوند و اگر سرخ قرمزی باشند مثل پشم پاک می گردند. ۱۹اگر مایل باشید که از من اطاعت کنید، شما را از نعمتهای زمین سیر می سازم. ۲۰اما هرگاه نافرمانی و سرکشی کنید، با دَم شمشیر کشته می شوید.» خداوند خودش چنین می گوید.

شهر مفسد

۲۱چرا ای شهر وفادارِ اورشلیم، این چنین مفسد شدی؟ زمانی عدالت و راستی در تو حکمفرما بود، اما حالا پُر از جنایت هستی. ۲۲یک وقتی مثل نقرۀ خالص بودی، ولی اکنون به فلز ناچیز مبدل شده ای. زمانی مانند شراب ناب بودی، مگر حالا همرنگ آب شده ای. ۲۳حاکمان تو متمرد و شریک دزدان اند. همگی رشوت خوار شده اند. به داد یتیمان نمی رسند و به دعوای بیوه زنان رسیدگی نمی کنند.

۲۴خداوند قادر مطلق، خدای مقتدر اسرائیل می فرماید: «من دشمنان را مورد خشم خود قرار می دهم و انتقام خود را از آن ها می گیرم. ۲۵حالا من برضد شما اقدام و شما را در کوره ذوب می کنم تا از کثافت گناه پاک شوید. ۲۶داوران شما را مثل اول و مشاوران را مانند ابتدا خواهم برگردانید. بعد از آن شهر شما شهر عدالت و امانت نامیده شود.»

۲۷چون خداوند عادل است، سهیون و باشندگانش را، اگر توبه کنند، نجات می دهد. ۲۸اما مردمان سرکش و گناهکار با هم یکجا از بین می روند و همچنان آنهائی که خدا را فراموش می کنند هلاک می شوند. ۲۹شما از پرستشِ درختان بلوط و باغهای برگزیدۀ خود پشیمان می شوید، ۳۰شما مثل درختانِ خشک و بی برگ بلوط و باغهای بی آب از بین می روید. ۳۱نیرومندان تان با اعمال شان همچون پَر کاه یکجا در آتش می سوزند و کسی نمی تواند آن ها را از آتش برهاند.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

انفجارات اخیر در افغانستان

انفجارات اخیر در افغانستان (باشما)
به اساس کلام خدا، انسان یعنی مرد و زن به صورت خدا آفریده شدند. واژۀ ”قتل‟ به معنای ”کُشتن عمدی‟ می‌‌‌باشد. این مهم نیست که قتل به چه شکلی صورت می‌‌گیرد، با کارد، با گلوله یا انتحاری؛ قتل سرکشی و تمرد از امر خدای متعال است. خدا از قتل و خونریزی نفرت دارد. عیسی مسیح تعلیم داد که ”قتل‟ تنها یک اقدام بیرونی و ظاهری نیست بلکه گرایشی درونی نیز هست؛ در نظر خدا، تمایل به قتل به همان اندازه بد است که انجام دادن آن بد است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴-۷ (۲۸ دقیقه)

در کرسمس خدا فروتن شد 2020

در کرسمس خدا فروتن شد 2020 (برنامه‌های خاص)
واقعیت انکار ناپذیر این است که خدا فروتن نیز هست و از این رو ما را دعوت می‌‌‌کند که افتاده و فروتن باشیم. دو هزار سال پیش از این، در برابر چشمان گیج زده انسان، خدا فروتن شد و در عیسی مسیح افتادگی خود را به آدم‌های خودپسند آشکار کرد. به گفته‌ای دیگر در کرسمس خدا فروتن شد. خدایی که شاه شاهان بود لباس گدا بر تن کرد و در عیسی به میان مردم جهان آمد و محل زایش خود را محقرترین جای ممکن برگزید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۵-۶ (۳۰ دقیقه)

آیا خدا قهر است؟

آیا خدا قهر است؟ (باشما)
خدای متعال که آفریدگار ماست، به قلب‌های ما نگاه می‌‌کند. نیتی پنهان ما برای او آشکار است. خدای قادر مطلق به روزه و بسته کردن دهن ما نیاز ندارد. او از هرکدام ما عمل می‌‌خواهد نه گفتار بی عمل. خدای پدر از ما قلب بی آلایش می‌‌خواهد، قلب فروتن و حلیم می‌‌خواهد. دست از قتل، فریب و ریا بکشید و ارادی او را در زنده گی خویش انجام بدهید. آنجاست که روزه و دعای تان برایش مهم می‌‌گردد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۱-۲۰ (۲۹ دقیقه)

انفجارات اخیر در افغانستان

انفجارات اخیر در افغانستان (باشما)
به اساس کلام خدا، انسان یعنی مرد و زن به صورت خدا آفریده شدند. واژۀ ”قتل‟ به معنای ”کُشتن عمدی‟ می‌‌‌باشد. این مهم نیست که قتل به چه شکلی صورت می‌‌گیرد، با کارد، با گلوله یا انتحاری؛ قتل سرکشی و تمرد از امر خدای متعال است. خدا از قتل و خونریزی نفرت دارد. عیسی مسیح تعلیم داد که ”قتل‟ تنها یک اقدام بیرونی و ظاهری نیست بلکه گرایشی درونی نیز هست؛ در نظر خدا، تمایل به قتل به همان اندازه بد است که انجام دادن آن بد است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴-۲۰ (۲۸ دقیقه)

از خدا گله دارم. چرا اینقدر لعنت در وطن ما است؟

از خدا گله دارم. چرا اینقدر لعنت در وطن ما است؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱ (۳۰ دقیقه)

در مورد اوضاع کندز

در مورد اوضاع کندز (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲-۴ (۳۰ دقیقه)

توبۀ حقیقی

توبۀ حقیقی (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۴-۱۷ (۳۰ دقیقه)

قتل و انتحار گناه است

قتل و انتحار گناه است (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۱-۲۰ (۳۰ دقیقه)

در بارۀ قتل فرخنده

در بارۀ قتل فرخنده (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۵-۱۷ (۳۰ دقیقه)