کتاب اشعیای نبی

فصل چهل و یکم

مددگار اسرائیل

۱خدا می گوید: «ای جزیره ها خاموش باشید و به من گوش بدهید! بگذارید مردم نیروی تازه بیابند. نزدیک بیایند و حرف بزنند و دعوای خود را به محکمه ارائه کنند. آنگاه به اتفاق هم رأی می دهیم که حق بجانب کیست.

۲چه کسی آن مرد فاتح را از مشرق زمین آورد که به هر جائی که می رود، مردم را مغلوب می سازد و پادشاهان را سرکوب می کند. با شمشیر خود آن ها را مانند گَرد به زمین می ریزد و با کمان خود چون پَرِ کاه پراگنده می سازد. ۳آن ها را تا جاهای دور که پیش از آن پایش نرسیده بود، تعقیب می کند و بی خطر پیش می رود. ۴چه کسی چنین کارها را کرده است؟ چه کسی سرنوشت مردم را نسل اندر نسل تعیین نموده است؟ من هستم، خداوند که خدای ازلی و ابدی هستم.

۵مردمان جزیره ها و سرزمینهای دوردست چون کارهای مرا دیدند، از ترس لرزیدند و همگی با هم جمع شده آمدند. ۶یکدیگر را کمک و تشویق می نمایند. ۷نجار و زرگر و آهنگر با هم یکجا کار می کنند و اجزای بت را بهم وصل کرده آنرا با میخ ثابت و استوار می سازند.

۸اما تو ای اسرائیل، بندۀ من، و تو ای یعقوب، برگزیدۀ من و ذُریت دوست من، ابراهیم، ۹من ترا از دورترین نقاط جهان فرا خواندم و گفتم: «تو بندۀ من هستی، من ترا برگزیدم و ترکت نمی کنم.» ۱۰نترس، زیرا من با تو هستم. هراسان نباش، چون من خدای تو ام. من به تو نیرو می بخشم و کمکت می کنم و از تو حمایت کرده نجاتت می دهم.

۱۱کسانی که بر تو خشمگین هستند، خجل و رسوا می شوند و آنهائی که مخالف تو اند، نیست و نابود می گردند. ۱۲همۀ کسانی که با تو جنگ و دعوا دارند، از بین می روند و دیگر روی شان را نمی بینی. ۱۳زیرا من خداوند، خدای تو دست راستت را می گیرم و می گویم: نترس، من به تو کمک می کنم.»

۱۴خداوند می فرماید: «ای یعقوب و ای اسرائیل، اگرچه کوچک و ضعیف هستی، ولی نترس، زیرا من، خدای قدوس اسرائیل، خداوند تو، مددگار تو و نجات بخشای تو هستم. ۱۵من ترا یک خرمن کوب با دندانه های تیز و نو می سازم، تا کوهها را خُرد و هموار کنی و تپه ها را مانند کاه پاشان سازی. ۱۶تو آن ها را به هوا می افشانی و باد آن ها را پراگنده می سازد. آنگاه از من که خداوند و قدوس اسرائیل هستم، خوشحال می شوی و به من فخر می کنی.

۱۷وقتی مردمان فقیر و محتاج به جستجوی آب بروند و نیابند و زبان شان از تشنگی خشک شود، من که خداوند هستم، دعای شان را اجابت می کنم. خدای اسرائیل هستم و آن ها را ترک نمی کنم. ۱۸بر تپه های خشک برای آن ها رودها را جاری می سازم، در میان دره ها چشمه های آب را باز می کنم، بیابان را به حوض آب تبدیل می نمایم و زمینهای خشک را چشمه سار می سازم. ۱۹در بیابان درختان سرو آزاد، اکاسی و زیتون و در صحرا شمشاد، صنوبر، کاج و چنار می رویانم، ۲۰تا همه ببینند و در این باره تفکر و تأمل کنند و بدانند که دست قدرت خداوند، قدوس اسرائیل اینها را آفریده است.»

خدا قادر است آینده را پیشگوئی کند

۲۱خداوند، پادشاه یعقوب می فرماید: «بگذارید خدایان اقوام دیگر دعوای خود را اقامه کنند و دلایل قوی خود را ارائه دارند. ۲۲بگذارید بیایند و آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده است، برای ما بیان کنند، و از آینده به ما خبر بدهند تا بدانیم که چه وقت همۀ اینها رخ می دهند. ۲۳بلی، برای ما پیش بینی کنند تا ما بدانیم که آن ها واقعاً خدا هستند. کاری کنند، خوب یا بد، تا ما بترسیم و وحشت کنیم. ۲۴اما آن ها هیچ چیزی نیستند و هیچ کاری کرده نمی توانند و هر کسی که آن ها را برگزیند، کار بیهوده ای می کند.

۲۵من شخصی را از شرق انتخاب کرده ام. او از شمال حمله می کند و خداوند او را بنام می خواند و پادشاهان را مانند گِل کوزه گر پایمال می کند. ۲۶آیا کسی پیشگوئی کرده است که این واقعات رخ می دهد تا ما یقین کنیم که او راست می گوید. اما هیچ کسی در این باره حرفی نزده و چیزی را اعلام نکرده و کسی هم چیزی نشنیده است. ۲۷من اولین کسی بودم که به سهیون خبر آوردم و به اورشلیم مژده دهنده ای بخشیدم. ۲۸اما در میان خدایان کسی را نیافتم که مشوره ای داده بتواند و یا به سوال من جواب بدهد. ۲۹همۀ این خدایان، بتهای بی جان هستند. از دست شان چیزی بر نمی آید و اجسام ضعیف و ناتوان اند.

مطالب مرتبط

روش‌های رسیدن به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

روش‌های رسیدن به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت (جوانان)
برای رسیدن به اهداف تان، کار ساده ای مانند تعیین اهداف، می‌تواند زندگی شما را متحول کنند و دگرگون سازد. رسیدن به آن‌ها از روش‌های گوناگونی امکانپذیر است. مانند اینکه برای رسیدن به این اهداف با دیگران مشورت کنیم و نظرات و دیدگاه‌های دیگران را گوش کنیم. همچنین وقتی برای رسیدن به هدف خود تلاش می‌‌‌کنیم، بدون برنامه ریزی دستاوردی نخواهیم داشت، بنابراین برنامه ریزی بسیار مهم است. باید برای رسیدن به موفقیت به خودما باور داشته باشیم که ما می‌‌‌توانیم موفق شویم و با اشخاصی که همفکر ما هستند و حمایت کننده ما هستند ارتباط مستحکم داشته باشیم. یکی از مهم ترین نکات رسیدن به هدف، این است که همواره برای تحقق آن تلاش کنید.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۶ (۳۱ دقیقه)

عیسی پیروانش را دوستان من خطاب کرد

عیسی پیروانش را دوستان من خطاب کرد (آرامش و شادی در مسیح)
کسی که وارد عهد با دیگری می‌شود؛ خود را مالک دو زندگی می‌داند؛ زندگی دوستش؛ کسی که خون را با وی سهیم شده و حاضر است به خاطر وی از زندگیش بگذرد و زندگی خودش. عیسی به شاگردانش فرمود که بزرگترین محبتی که ایشان می‌‌توانند نسبت به یکدیگر نشان دهند، این است که جان خود را به خاطر یکدیگر بدهند. بدین گونه بود که عیسی ایشان را محبت نمود و آن را با دادن جان خود بر روی صلیب برای ایشان ثابت کرد. محبتی بزرگتر از این وجود ندارد. عیسی همچنین به ما حکم می‌‌کند که یکدیگر را همانگونه که او ما را محبت نمود دوست بداریم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۸ (۳۰ دقیقه)

عهد فیض در قدرت انجیل

عهد فیض در قدرت انجیل (آرامش و شادی در مسیح)
مژدۀ انجیل، یک خبر معمولی نمی‌باشد؛ انجیل قوت خداست برای نجات، بشر که از طریق خبر خوش قلب خود را به عیسی می‌سپارند. کتاب مقدس یک کتاب عادی و معمولی نیست، بلکه کلام پُر قوت خداست که اگر فردی کلام خدا را خوانده، به آن ایمان بیاورد، نجات و حیات جاودانی را در عیسی مسیح دریافت خواهد کرد. پس عیسی با مرگ خویش این دیوار جدایی که بین انسان و خدا قرار داشت آنرا از بین برد و ما را دوباره با قدرت فیض خویش همرای خدا آشتی داد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۰ (۳۰ دقیقه)

برای پیروانی مسیح، رفتن به مسجد روا است یا نه؟

برای پیروانی مسیح، رفتن به مسجد روا است یا نه؟ (باشما)
منحیث پیروی مسیح، زمانیکه به زندگی عیسی مسیح در روی زمین نگاه می‌‌‌کنیم، می‌‌‌بینیم که زجر کشید، توهین شد، به رویش تف انداخته شد و در نهایت به دار کشیده شد. کلام خدا مرا به اطاعت فرا می‌‌خواند و برای ما یادآور می‌‌شود که نترسید. عیسی مسیح به قلب ما نگاه می‌‌کند و می‌‌بیند که آیا واقعأ به او ایمان داریم، آیا او در زندگی ما جای اول را دارد. در هر جای که می‌‌روییم با مسیح باید برویم و در نام او دعا و عبادت کنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۰ (۲۸ دقیقه)

خداوند راه نجات را از طریق داوری آماده می‌‌کند

خداوند راه نجات را از طریق داوری آماده می‌‌کند (فریاد زن)
وقتی ما به مشکلات و سختی‌ها دچار می‌شویم و می‌بینیم که هیچ راه حلی به نظر نمی آید، ما نباید امید خود را از دست بدهیم و یا بترسیم. چون خداوند یک راه بیرون رفت را فراهم خواهد کرد. ما نباید از شریک ساختن کلام او بترسیم. ما به سادگی نیاز داریم که به خدا اعتماد کنیم و او ما را محافظت خواهد کرد. خداوند یگانه پسرش را برای نجات ما فرستاد، او هم اکنون یک راه نجات را برای ما آماده ساخته است چون او ما را دوست دارد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۰ (۳۰ دقیقه)