کتاب یوئیل نبی

فصل دوم

روز داوری خداوند

۱زنگ خطر را در صَهیون بنوازید؛ بگذارید صدای آن از سر کوه مقدس من شنیده شود و همۀ ساکنین کشور از ترس بلرزند، زیرا روز داوری خداوند نزدیک می شود و بزودی فرا می رسد. ۲آن روز، روز تاریکی و ظلمت، روز ابر های سیاه و تاریکی غلیظ است. سپاه نیرومندی مثل سیاهی تیره ای، کوه ها را می پوشاند. آن لشکر چنان بزرگ و قوی است که مثل آن قبلاً هرگز دیده نشده است و بعد از این هم دیده نمی شود.

۳پیشاپیش آن ها آتش و در عقب آن ها شعله ای همه چیز را می سوزاند. زمین پیش از آمدن آن ها مثل باغ عدن می باشد، اما وقتی از آن می گذرند به بیابان خشک و پژمرده تبدیل می شود. هیچ چیزی از چنگ آن ها رهائی یافته نمی تواند. ۴آن ها شبیه اسپ هستند و مانند اسپهای جنگی می تازند. ۵وقتی بر کوه ها جست و خیز می زنند، صدای شان مثل غرش عراده ها و صدای شعلۀ آتشی است که کاه را می سوزاند و مانند غریو سپاه نیرومندی است که برای جنگ لشکر کشی می کند. ۶در برابر آن ها مردم وحشت می کنند و رنگ از روی شان می پرد. ۷مثل جنگجویان حمله می آورند و همچون سربازان از دیوارها بالا می روند. هر یک از آن ها مستقیماً پیش می رود و خط سیر خود را تغییر نمی دهد. ۸یکدیگر خود را شانه نمی زنند، بلکه در صف خود مستقیماً پیش می روند، خط دفاع را می شکنند و هیچ سلاحی نمی تواند مانع آن ها بشود. ۹به شهر هجوم می برند، بر دیوارها بالا می شوند و مثل دزد از راه کلکین به خانه داخل می شوند.

۱۰زمین در زیر پای آن ها به لرزه می آید و آسمان ها تکان می خورند. آفتاب و مهتاب تاریک می شوند و ستارگان نور افشانی نمی کنند. ۱۱خداوند با صدای بلند به لشکر خود فرمان می دهد و سپاه بزرگ و بیشمار او فرمانش را بجا می آورند. روز خداوند واقعاً روز با هیبت و هولناک است. کیست که بتواند آن را تحمل کند؟

دعوت به بازگشت

۱۲خداوند می فرماید: «حتی همین حالا، با تمام قلب تان، با روزه و گریه و ماتم بسوی من برگردید. ۱۳دلهای تان را چاک کنید نه لباس تان را.»

بسوی خداوند، خدای تان بازگردید، زیرا او رحیم و مهربان است. زود قهر نمی شود و رحمت و محبت او بی پایان است. همیشه برای بخشیدن آماده است و راضی به مجازات شما نیست. ۱۴کسی چه می داند، شاید خداوند ارادۀ خود را عوض کند و محصولات شما را آنقدر برکت بدهد که دوباره بتوانید هدیۀ آردی و ریختنی به خداوند، خدای تان تقدیم کنید.

۱۵زنگ خطر را در صَهیون به صدا آورید و روزه را اعلام کنید. همگی جمع شوند ۱۶و آن ها را تقدیس نمائید. مو سفیدان، اطفال و حتی کودکان شیر خوار را جمع کنید. داماد از خانه و عروس از حُجلۀ خود بیرون بیاید. ۱۷کاهنانی که خادمان خداوند هستند، بین قربانگاه و دروازۀ دخول عبادتگاه بایستند و گریه کنند و بگویند: «خداوندا، بر قوم برگزیدۀ خود رحم کن. نگذار که آن ها مایۀ تمسخر اقوام دیگر شوند و به قوم برگزیدۀ تو بگویند: خدای شما کجا است؟»

جواب خداوند و وعدۀ او

۱۸آنگاه خدای غیور بر سرزمین خود لطف فرمود و بر قوم برگزیدۀ خود رحمت کرد. ۱۹خداوند در جواب قوم برگزیدۀ خود فرمود: «من برای شما غله و شراب و روغن می فرستم تا سیر شوید. دیگر راضی نمی شوم که اقوام بیگانه شما را مسخره کنند. ۲۰لشکر دشمن را که از شمال بر شما هجوم آوردند، از آنجا دور کرده به یک سرزمین خشک و ویران می رانم. بعضی از آن ها را در بحیرۀ مُرده و بعضی را در بحر مدیترانه می فرستم تا در آنجا بمیرند و بوی بد لاشه های شان بلند شود.»

۲۱ای زمین نترس و خوشحال باش، زیرا خداوند کارهای بزرگی برایت انجام داده است! ۲۲ای حیوانات صحرا هراسان نباشید، زیرا چراگاهها سرسبز می شوند و درختان میوه بار می آورند. میوۀ انجیر و انگور فراوان می گردد.

۲۳ای مردم صَهیون، خوشحال و شادمان باشید و از کارهای خداوند خوشی کنید! چون با فرستادن باران، عدالت خدائی خود را نشان می دهد. دوباره باران بهاری را در بهار و باران خزانی را در خزان برای سرسبزی زمین تان می فرستد. ۲۴بار دیگر خرمنگاه ها پُر از گندم می شوند و کارگاه چرخُشت ها لبریز از روغن و شراب می گردند.

۲۵خداوند می فرماید: «خسارۀ سالهائی را که ملخها، همان لشکر بزرگی که من بر ضد شما فرستاده بودم، وارد آوردند جبران می کنم. ۲۶غذای فراوان می خورید و سیر می شوید و نام منِ خداوند را که خدای تان هستم بخاطر کارهای عجیبی که برای شما انجام داده ام تجلیل و تمجید می کنید. قوم برگزیدۀ من دیگر خوار و حقیر نمی شود. ۲۷آنگاه شما ای قوم اسرائیل می دانید که من در بین شما می باشم و تنها من، خداوند، خدای تان هستم و دیگری نیست و شما که قوم برگزیدۀ من می باشید دیگر هرگز خوار و شرمنده نمی شوید.

روح خداوند بر همگی ریخته می شود

۲۸بعد روح خود را بر همۀ مردم می ریزم. پسران و دختران تان نبوت می کنند. مو سفیدان شما خوابها و جوانان تان رؤیاها می بینند. ۲۹در آن روزها حتی بر غلامان و کنیزان شما هم روح خود را می ریزم.

۳۰علامات حیرت انگیزی از خون، آتش و ستونهای دود، در آسمان ها و زمین نشان می دهم. ۳۱قبل از آنکه روز عظیم و وحشتناک خداوند فرا رسد، آفتاب به تاریکی و مهتاب به خون مبدل می گردد ۳۲اما هرکسی که خداوند را فرا بخواند، نجات می یابد، زیرا خداوند فرموده است که در کوه صَهیون نجات یافتگان در امان اند و کسانی که برگزیدۀ او هستند زنده می مانند.»

مطالب مرتبط

بخش پنجم – تولد کلیسا در پنطیکاست

بخش پنجم – تولد کلیسا در پنطیکاست (آرامش و شادی در مسیح)
واقعه پنطیکاست چه مفهومی بر کسانی که آنجا حاضر بودند، داشت؟ امروز چه مفهومی بر ما دارد؟ پنطیکاست در واژه یونانی به معنی پنجاهم می‌باشد که در تورات نام یکی از سه عید یهودیان بود. در عهد جدید؛ روز پنطیکاست نزول روح القدس و تولد کلیسا در روی زمین می‌باشد. عیسی مسیح با بدن و خون خود کلیسا را خرید و کلیسا یعنی خانه خدا در روی زمین می‌باشد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۸-۳۲ (۳۰ دقیقه)

عید پنطیکاست و نزول روح القدس

عید پنطیکاست و نزول روح القدس (آرامش و شادی در مسیح)
پنطیکاست کلمه برای هر مسیحی، در هر جا، یادآور منظرۀ پرشکوه قرارگیری زبانه‌های آتش بر سر مسیحیان اولیه و عطای شگفت‌انگیز زبان‌ها به‌ عنوان نشانۀ روح‌القدس می‌‌باشد. در عهدعتیق‌، خداوند یهوه‌ شریعت‌ را بر الواح‌ سنگی‌ نوشت‌ و آن‌ را به‌ قوم‌ عطا فرمود. در عهد جدید، روح‌القدس‌ از جانب پدر و پسر عطا شود و به‌ وسیلۀ‌ او شریعتِ محبتِ خود را بر دل‌ انسان‌ می‌‌نویسد. پس این واقعه چه مفهومی برای آنانی که آنجا حاضر بودند، داشت؟ و امروز چه مفهوم برای ما دارد؟

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸-۲۹ (۳۰ دقیقه)

آمدن روح القدس

آمدن روح القدس (باشما)
روز پنتیکاست مصادف است با پنجاهمین روز بعد از قیام عیسی. در زبان یونانی، پنتیکاست به معنی پنجاه می‌‌‌‌‌باشد. طبق عهد عتیق، روز پنتیکاست در پنجاهمین روز بعد از یکشنبه عید فصح یهودیان تجلیل میشد، که برای مسیحیان پنجاهمین روز بعد از عید قیام می‌‌‌‌‌باشد . یهودیان عید هفته‌ها را در روز پنتیکاست برگزار می‌‌‌‌‌کنند . آنها روز پنتیکاست را به یک دلیل دیگر نیز جشن می‌‌‌‌‌گیرند: ایشان بر این باورند که در آن روز خدا شریعت را به آنان عطا فرمود. بنابراین، بسیار مناسب بود که در آن روز خدا برای نخستین بار، عطای روح القدس را به شاگردان ببخشد. باید متذکر شد روز پنتیکاست، روز تولد کلیسا نیز است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸ (۲۸ دقیقه)

وزارت ترانسپورت در حصار فساد و قانون شکنی

وزارت ترانسپورت در حصار فساد و قانون شکنی (سلام هموطن)
دامنه‌ی فساد و قانون‌شکنی در وزارت ترانسپورت برچیده نشده و رهبری این وزارت طرف ظن اتهام‌های بی‌شمار قرار گرفتند؛ از فروش بست‌های این وزارت تا استخدام ‌های غیر قانونی و سلیقه‌ای و هم‌چنان دست‌داشتن در فساد اداری.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۲-۱۳ (۳۰ دقیقه)

 پنطیکاست - باران روح القدس

پنطیکاست - باران روح القدس (اخلاق زندگی۲)
قبلاً چیزی در مورد روح القدس نمی دانستم - فقط شنیده بودم که موسی کلیم الله بود و عیسی روح الله اما وقتی زندگی ام را به مسیح دادم، روح القدس را دریافتم . روح القدس مظهر ذات خداست که در روز پنطیکاست بر ایمانداران مسیح نازل شد تا آنها را برای پیروی از عیسی هدایت کند و توانمند سازد.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۲۸-۲۹ (۲۹ دقیقه)

 پنطیکاست - باران روح القدس

پنطیکاست - باران روح القدس (اخلاق زندگی۲)
قبلاً چیزی در مورد روح القدس نمی دانستم - فقط شنیده بودم که موسی کلیم الله بود و عیسی روح الله اما وقتی زندگی ام را به مسیح دادم، روح القدس را دریافتم . روح القدس مظهر ذات خداست که در روز پنطیکاست بر ایمانداران مسیح نازل شد تا آنها را برای پیروی از عیسی هدایت کند و توانمند سازد.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۲۸-۲۹ (۲۹ دقیقه)