۰:۰۰ / ۰:۰۰
فصل قبلی

کتاب مزامیر

مزمور اول

کتاب اول

(مزمور ۱ - ۴۱)

خوشبختی واقعی

۱خوشا به حال کسی که به مشورت مردمان شریر نمی رود، در راه گناهکاران نمی ایستد و با مسخره کنندگان همنشین نمی شود، ۲بلکه میل و رغبت او در شریعت خداوند است و شب و روز در آن تفکر می کند. ۳او مثل درختی کاشته شده در کنار جویباری است که در هر موسم میوۀ خود را می دهد، برگهایش هرگز پژمرده نمی شوند و در همه کارهای خود موفق است.

۴شریران چنین نیستند، بلکه مانند کاه در اثر وزش باد به هر سو پراگنده می شوند. ۵بنابران شریران در روز قیامت به سزای اعمال شان می رسند و گناهکاران در جمع درستکاران جا نخواهند داشت. ۶زیرا خداوند طریق درستکاران را می داند، اما عاقبت گناهکاران هلاکت و نابودی است.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

اطاعت و برکت

اطاعت و برکت (آرامش و شادی در مسیح)
آروزی انسان برای رسیدن به سعادت؛ خوشبتختی و کامیابی زمانی بر آورده می‌شود که مطیع احکام خدا باشد. اما شخص شریر و بدکار بی قدرت و بی قوت به زندگی پوچ و بی ارزش خود ادامه می‌دهد. اما انسان راستکار همیشه وقت به وصیت‌های و کلام خدا توجه تفکر می‌کند تا از جمع خوشابحال‌ها باشد. خدا نور است و نور خدا برای راستکاران در تاریکی طلوع می‌کند. عیسی خطاب به مردم فرمود: من نور عالم هستم. امیدوارم که نور مسیح بر قلب‌های تاریک هر انسان طلوع کند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱-۳ (۳۰ دقیقه)

زبور، امثال، و غزل های سلیمان

زبور، امثال، و غزل های سلیمان (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
کتاب مزمور را بنام کتاب تسبیحات، دعا و اشعار نیزیاد می‌کنند. اکثر این کتاب در زمان زندگی داود و بعد از آن نوشته شده است. در این کتاب، داستان قوم اسرائیل در قالب شعر بیان شده است و همچنان روحیه مردم را در غمها و خوشی‌ها به تصویر کشیده است. این کتاب ۱۵۰ فصل دارد و ما را می‌آموزد که چگونه در هر حالت شکرگزار خداوند باشیم. مردم اسرائیل اشعار شان را از این کتاب گرفته اند، بعد از این کتاب، کتابی دیگری بنام امثال هست که اکثر آن به وسیله سلیمان نوشته شده است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۶ (۳۰ دقیقه)

مزامير ۱ - خوشبختی واقعی

مزامير ۱ - خوشبختی واقعی (مزامیر)

سمعی شامل آیه ۱-۷ (۳ دقیقه)