Previous chapter

رسالۀ پولُس رسول به فیلپیان

فصل اول

۱از طرف پولُس و تیموتاوس ـ غلامان مسیح عیسی ـ به همۀ مقدسین شهر فیلپی که در مسیح عیسی هستند و رهبران و خادمان آن ها.

۲از طرف خدای پدر و عیسی مسیح خداوند فیض و سلامتی به شما باد.

دعای پولُس برای آن ها

۳هر وقت که شما را به یاد می آورم خدا را شکر می کنم؛ ۴و در تمام دعاهایم نام شما را با شادمانی ذکر می کنم ۵و به خاطر همکاری شما در انتشار انجیل که از اولین روز شنیدن آن تا به حال ادامه دارد، خدا را سپاس می گویم. ۶من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی شروع کرد، تا روز عیسی مسیح، آن را به کمال می رساند. ۷من حق دارم که دربارۀ شما چنین احساسی داشته باشم، زیرا همیشه شما در دل من هستید و من چه در زندان و چه به دفاع و پشتیبانی از انجیل مشغول باشم، شما را شریکان خود در فیض خدا می دانم. ۸خدا شاهد است که تا چه اندازه با احساسات گرمی که مسیح عیسی در من ایجاد کرده است، آرزوی دیدن شما را دارم ۹و دعایم این است که محبت شما همراه با آگاهی و کمال دانایی همچنان رشد کند، ۱۰تا همه چیز را بیازمائید و عالیترین آن ها را انتخاب کنید. آن وقت در روز بزرگ مسیح بی عیب و بی تقصیر خواهید بود. ۱۱همچنین دعا می کنم که زندگی شما از ثمرات عدالت که به وسیلۀ عیسی مسیح به دست می آید و برای جلال و ستایش خداست، پُر گردد.

مقصود زندگی: مسیح

۱۲ای برادران، می خواهم بدانید که آنچه به سر من آمده است در واقع به پیشرفت انجیل کمک کرده است، ۱۳تا آنجا که تمام اعضای گارد امپراطوری و دیگران نیز می دانند که من در خدمت مسیح و به خاطر او زندانی شده ام. ۱۴و از طرف دیگر بسیاری برادران مسیحی به سبب حبس من به قدری قویدل شده اند که جرأت می کنند پیام خدا را بدون ترس اعلام کنند.

۱۵البته بعضی ها، از روی حسادت و رقابت، به مسیح بشارت می دهند، ولی دیگران این کار را با حُسنِ نیت انجام می دهند. ۱۶اینها از روی محبت چنین می کنند، زیرا می دانند که من به جهت دفاع از انجیل در اینجا افتاده ام. ۱۷ولی آن ها از روی هم چشمی به مسیح بشارت می دهند، نه از روی صمیمیت، زیرا گمان می کنند از این راه می توانند بار زحمت مرا در زندان سنگین تر سازند.

۱۸چه اهمیت دارد؟ از هر راهی باشد، خواه از روی نیت درست یا نادرست، مسیح به مردم اعلام می شود و این امر برای من مایۀ خوشی است. بلی، من شاد هستم و همچنان خوشی خواهم کرد، ۱۹زیرا می دانم که به وسیلۀ دعاهای شما و به یاری روح عیسی مسیح، این امر به نجات من تمام خواهد شد. ۲۰زیرا انتظار زیاد و امید من این است که در هیچ چیز خجالت نکشم، بلکه حالا با دلیری کامل مانند همیشه مسیح را در وجود خود جلال دهم ـ خواه با مرگ من باشد خواه با زندگی من. ۲۱زیرا مقصود من از زندگی، مسیح است و مردن نیز به نفع من تمام می شود. ۲۲اما اگر با زنده ماندن بتوانم کار ارزنده ای انجام دهم، من نمی دانم کدام را انتخاب کنم. ۲۳بین دو راهی گیر آمده ام، آرزو دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بهتر است، ۲۴اما به خاطر شما زنده ماندن من لازم تر است. ۲۵با چنین اعتمادی یقین دارم که زنده خواهم ماند و برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با شما خواهم بود؛ ۲۶تا به وسیلۀ آمدن دوباره من دلایل افتخار شما به من در مسیح عیسی زیادتر گردد.

۲۷به هر حال، طوری زندگی کنید که رفتار شما شایستۀ انجیل مسیح باشد و من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم، می خواهم دربارۀ شما بشنوم که در یگانگی روح پابرجا هستید و با همآهنگی پیوسته دست به دست یکدیگر داده به خاطر ایمان انجیل تلاش می کنید. ۲۸به هیچ وجه از مخالفین نترسید، زیرا این دلیری شما، به آن ها ثابت می کند که به سوی هلاکت می روند و شما نجات خواهید یافت و آن هم از طرف خداست. ۲۹چون این امتیاز به شما عطا شده است که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه به خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید، ۳۰زیرا شما نیز به همان مبارزه ای داخل شده اید که من داشتم و شما ناظر آن بودید و اطلاع دارید که هنوز هم گرفتار آن هستم.

Previous chapter