عبرانیانو ته لیک

درېم فصل

عیسی د موسی نه ډېر لوی دی

۱نو ای سپېڅلو خویندو او ورونو، تاسو چې د خدای له خوا په اسماني بلنه کې شریک یئ، د عیسی په هکله فکر وکړئ چې د هغه په اړه مونږ اقرار کوو چې زمونږ رسول او لوی کاهن دی. ۲عیسی خدای ته وفادار ؤ چې هغه یې ټاکلی ؤ، لکه څنګه چې موسی د خدای په ټول کور کې وفادار ؤ. ۳نو عیسی د موسی نه زیات د جلال لایق دی، لکه څنګه چې کور جوړوونکی د کور نه زیات عزت لري. ۴ځکه چې هر کور د یو چا په لاس جوړیږي او خدای د ټولو شیانو جوړوونکی دی. ۵موسی د خدای په ټول کور کې د یو خدمتګار په توګه وفادار ؤ او د هغو شیانو په هکله به یې شاهدي ورکوله چې خدای به یې په راتلونکي کې ووایي. ۶خو عیسی د زوی او د کور د خاوند په توګه د خدای د کور وفادار دی. مونږ د هغه کور یو، په دې شرط چې که مونږ هغه پوره ډاډ او فخر چې مونږ ته هیله راکوي، ټینګ وساتو.

د خدای د قوم دپاره ارامي

۷نو لکه څنګه چې روح القدس وایي:

«که چېرې نن تاسو د خدای اواز واورئ

۸نو خپل زړونه مه سختوئ

لکه څنګه چې ستاسو پلرونو د خدای په وړاندې سرکښي وکړه

او هغه یې په دښته کې وازمایلو.

۹هلته ستاسو پلرونو که څه هم هغه کارونه چې ما په څلوېښتو کالو کې کړي وو ولیدل

خو بیاهم یې زه وازمایلم.

۱۰نو زه هغه نسل ته په قهر شوم او ومې ویل:

‹د هغوی زړونه تل زما نه لېرې دي

او نه غواړي چې زما په حکمونو باندې عمل وکړي.›

۱۱زه په قهر شوم او قسم مې وخوړ:

‹دوی به هېڅکله داخل نه شي هغه ځای ته

چېرته چې زه به ورکومه ارامي.›»

۱۲نو خویندو او ورونو، پام کوئ چې په تاسو کې دې د چا زړه داسې بد او بې ایمانه وي چې د ژوندي خدای څخه واوړي. ۱۳بلکې هره ورځ یو بل هڅوئ تر هغې چې «نن ورځ» ده، نو په تاسو کې دې هېڅوک د ګناه د غولولو په وسیله زړه سخت نه شي. ۱۴ځکه که چېرې مونږ تر اخره پورې په هغه باور واوسو چې د پیل نه مو درلود، نو مونږ به د عیسی سره ملګري شوي یو.

۱۵لکه څنګه چې د خدای په کلام کې ویل شوي دي:

«که چېرې نن تاسو د خدای اواز واورئ

نو خپل زړونه مه سختوئ

لکه څنګه چې ستاسو پلرونو د سرکښۍ په وخت کې وکړل»

۱۶نو بیا هغوی څوک وو چې سره له دې چې د خدای اواز یې واورېد، خو بیا یې هم د هغه په وړاندې سرکښي وکړه؟ ایا دا هماغه خلک نه وو چې موسی د مصر څخه راوویستل؟ ۱۷او خدای د چا نه تر څلوېښتو کالو پورې خفه ؤ؟ ایا دا هغه خلک نه وو چې ګناه یې وکړه او مړي یې په دښته کې پراته وو؟ ۱۸او چاته یې قسم وخوړ چې هغوی به هېڅکله هم هغې ارامۍ ته وردننه نه شي؟ ایا دا هغه خلک نه وو چې د خدای د امر څخه یې سرغړونه وکړه؟ ۱۹نو مونږ وینو چې هغوی ونه شو کولای هغې ځمکې ته وردننه شي، ځکه چې هغوی ایمان نه درلود.