کتاب مقدس به زبان‌های افغانستان

کتاب مقدس افغان‌ها ... ترجمه توسط افغان‌ها ... تجربه شده توسط افغان‌ها

کتاب مقدس را باید به زبان مادری خود بخوانید تا آنرا بفهمید.

خواندن کتاب مقدس به زبان مادری آسانتر از این است که آنرا به زبان‌های اصلی آن بخوانید. در اینجا ما کتاب مقدس را برای شما عرضه می‌داریم تا آنرا به زبان‌های افغانستان بخوانید و گوش کنید. فقط از مینوی بالا گزینه یی را که می‌خواهید انتخاب نمایید.

کتاب مقدس دری

دری جدید ۲۰۲۲

Dari NT

خواندن این نسخه که با تسلط کامل به دری ساده اصلاح شده است آسان می‌باشد

کتاب مقدس دری

دری ۲۰۰۸

Pashto NT

کتاب مقدس کامل به یکی از دو زبان رسمی افغانستان

کتاب مقدس پشتو افغان

افغانستان ۲۰۲۳

Pashto NT

به زبان پشتو که در اکثر مناطق افغانستان صحبت می‌شود

انجیل پشتو در گویش عمومی

عمومی ۱۹۹۶

Pashto NT

«کتاب آبی» یک ترجمه انجیل در گویش عام است

کتاب مقدس به زبان یوسف‌زی پشتو

یوسف‌زی ۲۰۱۹

Pashto Bible

کتاب مقدس کامل به زبان پشتو یوسفزی که عمدتاً در طرف مرز پاکستان صحبت می‌شود

کتاب مقدس هزارگی

کتاب مقدس هزارگی

تمرکز اصلی بر زبان هزاره‌های روستایی

کتاب مقدس ترکمنی

کتاب مقدس ترکمن افغان

لهجه افغانی زبان ترکمنی که با الفبای فارسی نوشته شده است

کلام خدا به اشکال مختلف قابل دسترس است که شامل فارمت‌های الکترونیکی مانند برنامه‌های مختص به موبایل، صفحات انترنتی، فایل‌های PDF و کتاب‌های الکترونیکی می‌باشد.

Afghan Bible
Afghan Bible App

هدف ما آزادی شما برای خواندن می‌باشد.

ما کتاب مقدس را ذریعه رسانه‌های مختلف تا حد امکان ترجمه و نشر می‌نماییم که شامل (صحفه انترنیتی، کتاب‌ها و شنیدن به صورت صوتی) می‌باشد. هدف ما این است که خود شما بتوانید کتاب مقدس را آزادانه بخوانید و تصمیم بگیرید که به چه باورمند باشید.

"زیرا کلام خدا زنده و فعال و از هر شمشیر دو دَم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می‌کند و نیات و اغراض دل انسان را آشکار می‌سازد." (عبرانیان ۴:۱۲)