فصل قبلی

رسالۀ اول پولُس رسول به تسالونیکیان

فصل اول

۱از طرف پولُس و سیلوانُس و تیموتاوس به کلیسای تسالونیکیان که به خدای پدر و عیسی مسیح خداوند تعلق دارد، فیض و سلامتی برای شما باد.

زندگی مسیحیان تسالونیکی ـ نمونه ای برای دیگران

۲ما همیشه خدا را به خاطر همۀ شما شکر می کنیم و همواره نام شما را در دعاهای خود ذکر می نمائیم، ۳زیرا در حضور خدا که پدر ماست به یاد می آوریم که چگونه ایمان تان در فعالیت ها و محبت تان در کارها و امید تان به خداوند ما عیسی مسیح در ثبات و پایداری شما مشاهده شده است.

۴ای برادران، ما می دانیم که خدا شما را دوست دارد و شما را برگزیده است، ۵زیرا ما انجیل را تنها در قالب کلمات نزد شما نیاوردیم، بلکه با قدرت روح القدس و اطمینان کامل به حقانیت آن، و شما می دانید وقتی با شما بودیم چگونه رفتار کردیم و آن برای خیریت شما بود. ۶شما از سرمشق ما و خداوند پیروی کردید و اگر چه به خاطر پیام خدا رنج بسیار دیدید، آن را با خوشی ای که روح القدس می دهد پذیرفتید. ۷تا آنجا که شما برای همۀ ایمانداران در مقدونیه و یونان نمونه شدید. ۸زیرا پیام خداوند نه تنها از جانب شما تا مقدونیه و یونان انتشار یافت، بلکه داستان ایمان تان به خدا، به همه جا رفته است. پس دیگر احتیاجی نیست که ما آن را باز بگوئیم. ۹زیرا خود آن ها هنگامی که دربارۀ ما سخن می گویند حُسن استقبالی را که شما از ما بعمل آوردید نقل می کنند و تعریف می کنند که چگونه شما بُتها را ترک کرده به سوی خداوند بازگشت نمودید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید ۱۰و چگونه در انتظار ظهور پسر او عیسی، که از آسمان می آید به سر می برید. همان عیسی که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت و ما را از غضب آینده رهایی می بخشد.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا (باشما)
آن که انسان را از گناه، از مرگ ابدی و غضب خدا نجات می‌‌‌دهد جز عیسی مسیح کسی دیگری نیست. او بره‌ای قربانی است که خون‌اش گناهان انسان گناهگار را پاک می‌‌‌کند. زیرا او بی عیب، کاملاً بی گناه و پاک بود. عیسی همان نجات دهنده‌ای است که خدا وعده‌اش را داده بود او همان مسیح موعودی است که تمام یهودیان امید و انتظارش را داشتن.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۰ (۲۹ دقیقه)

چرا ما در باره نجات صحبت می‌کنیم. نجات از چی؟

چرا ما در باره نجات صحبت می‌کنیم. نجات از چی؟ (باشما)
خوانندگان گرانقدر! شاید با خواندن صفحات قبلی سوالی برای شما ایجاد شده باشد که ما چرا دربارۀ نجات صحبت می‌‌‌کنیم، نجات از چه؟ طوری که یکی از دوستان عزیز ما نیز این سوال را ضمن مکالمۀ تلفونی از ما پرسیدند که واقعاً سوال خوب و جالب است و اکنون جهت دریافت پاسخ به این سوال، بیائید به کلام خدا یعنی کتاب مقدس رجوع کنیم و ببینیم که کلام خدا در این مورد چه معلوماتی برای ما می‌‌‌دهد؟ تا نه تنها سوال دوست عزیز ما جواب پیدا کند بلکه آنعده از دوستان عزیز ما که ممکن است برای آنها نیز این سوال پیدا شده باشد و یا دقیقاً متوجه هدف ما نشده باشند، در این مورد آگاهی حاصل کنند. بیائید به رسالۀ اول تسالونیکیان فصل اول آیۀ دهم مراجعه کنیم: درضمن ، بازگو می‌‌‌کنند که با چه اشتیاقی منتظر بازگشت فرزند خدا یعنی عیسی می‌‌‌باشند، که خدا او را پس از مرگ زنده کرد. او تنها کسی است که ما را از غضب خدا نجات خواهد داد. از عضبی که خدا بر گناه وارد خواهد ساخت. دوستان عزیز! نجات از چه؟ ما بسیاری اوقات می‌‌‌گوئیم که نجات از گناه، دوزخ و در اینجا کلام خداوند به بسیار وضاحت این موضوع را شرح داده است که عیسی مسیح شما را از غضب خداوند نجات خواهد داد. از عضبی که خدا بر گناه وارد خواهد ساخت. اگر به کتاب صفنیا مراجعه کنیم، در فصل اول آیات 14 الی 18 چنین می‌‌‌خوانیم: ۱۴ آن روز هولناك نزدیك است و بسرعت فرا می‌‌‌رسد. در آن روز مردان قدرتمند به تلخی خواهند گریست. ۱۵ آن روز، روزی است كه غضب خداوند افروخته می‌‌‌شود. روز سختی و اضطراب است، روز خرابی و ویرانی، روز تاریكی و ظلمت، روز ابر‌ها و سیاهی‌ها ! ۱۶ شیپور به صدا در می‌‌‌آید، جنگ شروع می‌‌‌شود، شهرهای حصاردار و برجهای بلند واژگون می‌‌‌گردند.  ۱۷ خداوند می‌‌‌فرماید: «شما را مثل آدم كوری كه بدنبال راه می‌‌‌گردد، درمانده خواهم نمود، چون نسبت به من گناه ورزیده اید. بنابراین ، خون شما بر خاك ریخته خواهد شد و بدنهایتان همانجا روی زمین خواهد گندید. ۱۸ در آن روزِ غضبِ خدا، طلا و نقره شما نخواهد توانست جان شما را از مرگ برهاند، زیرا تمام زمین از آتش غیرت او گداخته خواهد شد. او بسرعت زمین را از وجود ساكنان آن پاك خواهد ساخت . دوستان عزیز! طوری که از کلام خدا خواندیم، خداوند می‌‌‌خواهد ما را از غضب خود نجات بدهد. وقتی که ما پیام انجیل را می‌‌‌رسانیم، پیام انجیل پیامیست که ما را از غضب خداوند نجات می‌‌‌دهد. روز غضب خداوند روزی نیست که کسی بتواند با طلا و نقره و جواهرات جان خود را باز خرید کرده، نجات بدهد. آنروز روزیست که هیچ چیزی نمیتواند ما را نجات بدهد بجز از عیسی مسیح. در ایام کودکی فکر می‌‌‌کردم که حال کوچک هستم و چه وقتی می‌‌‌رسد که به مکتب بروم و آن روز رسید، بعد فکر می‌‌‌کردم که چه وقت باشد که بیشتر درس بخوانم تا به کار کردن آغاز کنم و آن روز نیز رسید. همچنان زمانیکه فصل بهار می‌‌‌رسید بسیار خوش می‌‌‌شدم و فصل بهار را بسیار دوست داشتم و تا هنوز هم دوست دارم، زیرا زمانی که کودک بودم در فصل بهار پدرم صبح زود دستم را می‌‌‌گرفت و با خود به نانوائی می‌‌‌برد و برای چای صبح، نان گرم و تازه می‌‌‌خریدیم و یادم هست که وقتی به نانوایی می‌‌‌رسیدیم، پدرم به نانوای می‌‌‌گفت که دو دانه نان روغنی بده ... بهر صورت وقتی بهار سپری میشد و بعد از تابستان و خزان و حتی در زمستان نیز من منتظر بهار می‌‌‌بودم و اگر من می‌‌‌خواستم یا نمیخواستم بهار، تابستان ، خزان و زمستان می‌‌‌آمدند و در اینجا نیز وقتی کلام خداوند را می‌‌‌خوانیم می‌‌‌بینیم که اگر بخواهیم و یا نخواهیم روز غضب خداوند آمدنی است. چرا ؟ بخاطریکه انسان بر ضد خداوند گناه کرد و مزد گناه مرگ است. مرگ یعنی غضب خداوند. وقتی که ما بر ضد خداوند گناه می‌‌‌کنیم، غضب خداوند افروخته می‌‌‌شود و خداوند در طول زندگی، برای ما وقت می‌‌‌دهد تا از گناهان خویش توبه کنیم و زمانی که از گناهان خود توبه می‌‌‌کنیم، خداوند می‌‌‌خواهد که ما به او به پیام و کلام او ایمان داشته باشیم. اگر به حضرت آدم و حوا نظر بیاندازیم، آنها خداوند را دیدند و خداوند به آنها امر کرد که از درخت ممنوعه نخورند مگر آدم و حوا از فرمان خداوند سر پیچی کرده، گناه ورزیدند. غضب خداوند افروخته شد و آدم و حوا از خداوند دور شدند و خداوند برایشان گفت که بعد از این شما نمیتوانید با من یکجا باشید و بعداً می‌‌‌بینیم که مشکلات و سختی‌های شان شروع شد و خداوند برایشان گفت که شما می‌‌‌میرید. همانطوری که شما را از خاک بنا کردم دوباره به همان خاک بر می‌‌‌گردید. چرا ؟ یعنی شما می‌‌‌توانستید که حیات داشته باشید و با من ارتباط داشته باشید مگر شما نا اطاعتی را انتخاب کردید و ما انسان‌ها نیز نسل همان آدم و حوا هستیم و گناه در ذات ما نهفته است و در اثر گناهان ما غضب خداوند افروخته می‌‌‌شود. چطور می‌‌‌توانیم از گناهان خود پاک شویم؟ چطور می‌‌‌توانیم از غضب خداوند نجات پیدا کنیم؟ باز هم به کلام خدا در اول تسالونیکیان فصل اول آیۀ دهم بر می‌‌‌گردیم و می‌‌‌خوانیم که فقط عیسی مسیح هست که می‌‌‌تواند ما را از غضبی که خداوند بر گناه وارد خواهد ساخت، نجات بدهد. چرا تنها عیسی مسیح می‌‌‌تواند ما را نجات بدهد؟ بیائید از انجیل یوحنا فصل سوم آیۀ شانزدهم را بخوانیم که چرا عیسی مسیح به دنیا آمد؟ و جواب خود را از کلام خداوند دریافت کنیم: زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است ، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. در کتاب صفنیا خواندیم که غضب خداوند تباهیست، مرگ است، ویرانیست و هیچ چیزی نمیتواند ما را نجات بدهد به جز از عیسی مسیح و چرا عیسی مسیح می‌‌تواند ما را نجات بدهد؟ بخاطریکه خداوند آنقدر جهان را محبت کرد ... دوستان عزیز ! خداوند ما و شما را بسیار دوست دارد. او می‌‌خواهد که ما نجات پیدا کنیم. مگر خداوند به ما فکر، احساست و اراده داده است که این هم از محبت بیکران خداوند است تا ما نجات پیدا کنیم. در انجیل یوحنا فصل سوم آیۀ 17 می‌‌خوانیم : خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه بوسیله او نجاتشان دهد. خداوند می‌‌خواهد که ما را نجات بدهد و روز داوری و غضب خداوند آمدنی است ولی حالیکه خداوند نجات را برای ما فرستاده، می‌‌خواهد برای ما وقت بدهد تا ما نجات پیدا کنیم در آیات 18 الی 21 چنین می‌‌خوانیم که:“کسانی که به او ایمان بیاورند، هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست ؛ ولی کسانی که به او ایمان نیاورند، از همین اکنون محکوم اند، چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاورده اند. ۱۹ محکومیت بی ایمانان به این دلیل است که نور از آسمان به این جهان آمد ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند، چون اعمال و رفتارشان بد است. ۲۰ مردم از نور آسمانی نفرت دارند، چون می‌‌خواهند در تاریکی ، گناه ورزند؛ پس به نور نزدیک نمی شوند، مبادا کار‌های گناه آلودشان دیده شود و به سزای اعمالشان برسند. ۲۱ ولی درستکاران با شادی به سوی نور می‌‌آیند تا همه ببینند که آنچه می‌‌کنند، پسندیدۀ خداست .” دوستان گرامی! از آیاتی در بالا خواندیم چنین نتیجه می‌‌گیریم که کسانی که به عیسی مسیح ایمان می‌‌اورند نجات می‌‌ابند کسانی ایمان نمی آوردند از اهمین اکنون محکوم به مجازات استند زیرا عیسی مسیح که نور دنیا هست به جهان آمد، همانطوری که خودش می‌‌فرماید که من نور دنیا هستم، و نور دنیا از خداوند صادر شد و در این جهان آمد ولی مردم تاریکی را از نور بیشتر دوست داشتند چرا؟ بخاطریکه گناه در تاریکی صورت می‌‌گیرد و وقتی در نور باشیم نمیتوانیم گناه کنیم. ما و شما می‌‌بینیم که اکثراً دزدان از طرف شب به دزدی می‌‌روند و بسیاری از گناهان درشب صورت می‌‌گیرد و کسانی که گناه را دوست دارند از نور دوری می‌‌کنند و دلیل‌های مختلف می‌‌اورند: یکی می‌‌گوید که انجیل دست خورده است، دیگری می‌‌گوید شما عیسی مسیح را فرزند خدا می‌‌گوئید و بدون اینکه کلام خداوند را بخوانند و در موردش فکر کنند و بدون اینکه معنای اصلی آنرا بفهمند، می‌‌خواهند که دفعتاً حمله کنند زیرا نمیخواهند که در نور خداوند قرار بگیرند و از گناهان خود توبه کنند و بگویند که بلی خداوندا ! ما بر ضد تو گناه کرده ایم و می‌‌خواهیم که از روح تو پُر شویم و زندگی درست، طبق خواست و ارادۀ تو داشته باشیم. بناً با دلایل غیر منطقی کلام خداوند را رد می‌‌کنند. باید گفت که این کلام خداست و ما نه چیزی از آن کم کرده می‌‌توانیم و نه چیزی به آن اضافه کرده می‌‌توانیم و کسانی که از نور ، از خداوند نفرت دارند، کوشش می‌‌کنند که در تاریکی زندگی کنند و عیسی مسیح را انکار نمایند.چرا؟ کلام خدا می‌‌گوید: مبادا کار‌های گناه آلودشان دیده شود و به سزای اعمالشان برسند. ولی درستکاران با شادی به سوی نور می‌‌آیند تا همه ببینند که آنچه می‌‌کنند، پسندیدۀ خداست.” دوستان عزیز! هر کدام از ما و شما گناه کرده ایم و گناهکار هستیم و کلام خدا می‌‌گوید که اگر یک دروغ بگویی گناه می‌‌کنی و گناه، گناه است چه یک دروغ باشد و چه هزار دروغ و ما گناهکار هستیم. پس بناً خداوند برای ما راه را مهیا کرد و عیسی مسیح آمد تا ما به او ایمان بیاوریم، به گنهکار بودن خود اعتراف کنیم و حیات ابدی را که در خداوند است حاصل کنیم. پس جواب به این سوال که از چه نجات می‌‌ابیم اینست که از غضب خداوند نجات پیدا می‌‌کنیم و نجات از روز غضب خداوند را عیسی مسیح برای ما می‌‌دهد و ما امیدوار هستیم آنعده از دوستانی که امروز کلام خدا را می‌‌خوانند، درباره اش فکر کنند. زیرا کلام خداوند نور و حیات بخش است و عیسی مسیح خودش کلام زندۀ خداوند هست که در این دنیا آمد تا ما را نجات بدهد، تبدیل کند و زندگی نو برای ما بدهد تا بتوانیم مطابق خواست خداوند زندگی کنیم و اگر بخواهیم که راۀ درست را طبق خواست خدا به پیش بگیریم باید روح خداوند ما را هدایت کند و ما به قدرت خود نمیتوانیم و کلام خداوند می‌‌گوید که روح قویست ولی جسم ضعیف . پس ما باید از روح خداوند پُر شویم و بگوئیم که خداوندا ما می‌‌خواهیم که از روح تو پُر باشیم و از تو پیروی کنیم مگر به قدرت خود نمی توانیم زیرا ما ضعیف هستیم پس خداوندا تو ما را قدرت بده تا ما بتوانیم مطابق خواست و ارادۀ تو زندگی کنیم و تا بتوانیم از غضب تو در امان باشیم و حیات جاودانی را که می‌‌خواهی برای ما بدهی دریافت کنیم و خداوند می‌‌فرماید که من شما را دوست دارم. طوری که در انجیل یوحنا فصل سوم آیت 16 خواندیم که خداوند آنقدر جهان را محبت نمود ... و هر کدام از ما و شما می‌‌توانیم از غضب خداوند نجات پیدا کنیم فقط زمانیکه به عیسی مسیح ایمان بیاوریم. عیسی مسیح فرموده است که من یگانه راهی هستم که شما می‌‌توانید به وسیلۀ من به پدر برسید. من راه، راستی و زندگی ابدی هستم و امیدوار هستیم که همۀ ما و شما بتوانیم این راه را قبول کنیم و تعقیب کنیم تا بتوانیم از آتش ابدی و غضب خداوند نجات پیدا بکنیم و دوستان گرامی خود را نیز تشویق می‌‌کنیم که کلام خداوند را بخوانید و چند لحظۀ در تنهایی بنشینید، دعا کنید تا آنچه را خوانده اید به کمک خداوند درک کنید و در مورد آنچه در این بخش خوانده اید، تفکر کنید و ما مطمئن هستیم که خداوند حتماً از طریق کلام خود با شما صحبت می‌‌کند و فکر شما را باز می‌‌سازد. خداوند می‌‌خواهد که ما از غضب نجات پیدا کنیم و مزد گناه مرگ است مگر ایمان به عیسی مسیح حیات ابدیست.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۰ (۳۰ دقیقه)