فصل بعدی

رسالۀ اول پولُس رسول به تسالونیکیان

فصل پنجم

آمادگی برای بازگشت مسیح

۱اما ای برادران، لازم نیست که من دربارۀ زمان و تاریخ وقوع این امور چیزی برای شما بنویسم، ۲زیرا شما خوب می دانید که روز خداوند مانند دزدی که در شب می آید، فرا خواهد رسید. ۳در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف می کنند، هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه از آن خلاصی نخواهند یافت. ۴اما ای برادران شما در تاریکی نیستید که آن روز شما را مانند دزد غافلگیر کند، ۵زیرا همۀ شما فرزندان روشنایی و روز هستید. ما به شب و تاریکی تعلق نداریم. ۶پس مانند دیگران در خواب نبوده، بلکه بیدار و هوشیار باشیم. ۷شب است که مردمان خواب آلود می خوابند، و شب است که مستان مست می شوند. ۸اما ما که به روز تعلق داریم باید هوشیار باشیم و ایمان و محبت را مانند زِرِه به سینه ببندیم و امید نجات را مانند کلاهخود بر سر بگذاریم، ۹زیرا خدا ما را برای آن برنگزید که به غضب او گرفتار شویم بلکه ما را برگزید تا به وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح نجات یابیم. ۱۰مسیح برای ما مُرد، تا ما با او زندگی کنیم خواه در زمان آمدنش مُرده باشیم خواه زنده. ۱۱پس همان گونه که اکنون انجام می دهید، یکدیگر را تشویق و تقویت کنید.

آخرین اوامر

۱۲ای برادران، از شما تقاضا دارم برای آنانی که در میان شما زحمت می  کشند و در خداوند، رهبران و مشاوران شما هستند، احترام قایل شوید؛ ۱۳و از آنها به خاطر کاری که می کنند با نهایت محبت و احترام قدردانی نمائید. با یکدیگر در صلح و صفا زیست کنید.

۱۴ای برادران، از شما استدعا می کنم اشخاص تنبل و بیکار را توبیخ کنید، اشخاص ترسو را دلداری دهید، از ضعیفان پشتیبانی کنید و نسبت به همۀ مردم بردبار باشید. ۱۵متوجه باشید که هیچ کس بدی را با بدی تلافی نکند، بلکه هدف شما این باشد که دایماً به یکدیگر و به همۀ مردم نیکی کنید.

۱۶همیشه شادمان باشید ۱۷و پیوسته دعا کنید. ۱۸برای هرچه که پیش می آید، خدا را شکر کنید. زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد.

۱۹روح القدس را خاموش نسازید. ۲۰پیشگویی و اعلام کلام را ناچیز نشمارید. ۲۱همه چیز را بیازمایید و آنچه را که نیکوست برای خود نگهدارید. ۲۲از هر نوع بدی دوری کنید.

۲۳خدایی که سرچشمۀ سلامتی است، شما را کاملاً پاک گرداند و عطا فرماید که روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح، از هر نوع عیب و نقصی به دور باشید. ۲۴او که شما را به سوی خود دعوت کرده است قابل اعتماد است و این کار را می کند.

خاتمه

۲۵ای برادران، برای ما دعا کنید. ۲۶همۀ برادران را با بوسۀ مقدسانه سلام گوئید. ۲۷شما را به نام خداوند وظیفه می دهیم که این رساله را برای تمام برادران بخوانید.

۲۸فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد.

فصل بعدی

مطالب مرتبط

هویت من در عیسی مسیح - خلقت نو هستم

هویت من در عیسی مسیح - خلقت نو هستم (باشما)
کسی که به مسیح ایمان می‌‌‌‌‌آورد خلقتی تازه‌ می‌‌‌‌‌شود که دیگر اسیر و بندۀ شیطان نیست. اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ اینک همه چیز تازه شده است. اینها همه از خداست که به‌ واسطۀ مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است. به دیگر سخن، خدا در مسیح جهان را با خود آشتی می‌‌‌دهد و گناهان مردم را به حسابشان نمی‌گذارد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۵ (۲۸ دقیقه)

پیروان عیسی مسیح چطور عبادت و دعا می‌کنند؟

پیروان عیسی مسیح چطور عبادت و دعا می‌کنند؟ (باشما)
دعا و عبادت، برقراری رابطه بین خداوند و شخص دعا کننده است. خداوند آرامش دهنده روح است. دعا و راز و نیاز با خداوند باعث آرامش روح انسان می‌‌‌‌‌شوند. در زندگی یک مسیحی، دعا کردن از جایگاهی خاصی برخوردار است. زمانیکه که دعا می‌‌‌‌‌کنیم، تمام روح و روان ما باید به طرف خدا و کلام خدا باشد. صرف به خداوند و فیض و رحمت او تمرکز کنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۷ (۲۸ دقیقه)

دعا _ مشارکت با خدا

دعا _ مشارکت با خدا (باشما)
دعا رازو نیاز و صحبت با خداوند است. وقتی دعا می‌‌‌‌کنیم خدا بیش از هر چیز به قلب ما علاقه دارد تا به لغات و کلمات ما.در دعا، ما باید آن چه را در قلب خود داریم بحضور خدا ببریم، نه اینکه فقط کلمات حفظ کرده را برای خدا تکرار کنیم و یا کلماتی را بیان کنیم که خود معنی آن را نمیدانیم. در دعا خدا بیش از هر چیزی علاقمند به ایجاد برقراری رابطه با ماست و اینکه کلمات از ته قلبی ما بیرون بیایند نه فقط لغات خاصی که استفاده می‌‌‌کنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۷ (۲۹ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح - فرزند نور هستم

هویت من در عیسی مسیح - فرزند نور هستم (باشما)
راه رفتن در نور همان ایمان آوردن به نور است. نور مسیح است. کافی نیست که فقط نور را مشاهده کنیم، باید به آن ایمان آوریم و در نور راه برویم. هنگامی که ما نور را می‌‌‌بینیم، باید به آن ایمان بیآوریم. یعنی هنگامی که عیسی را می‌‌‌بینیم باید به او ایمان آورده، از او پیروی کنیم. گل آفتاب پرست از هنگام طلوع تا به غروب آفتاب، به هر سمتی که آفتاب برود، گل آفتاب پرست روی خود را به همان طور می‌‌چرخاند. ما مسیحیان نیز مثل گل آفتاب پرست نور خود را از مسیح بگیرییم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۵ (۲۸ دقیقه)

در مسیحیت دعا شاملی چه چیزهای میشود

در مسیحیت دعا شاملی چه چیزهای میشود (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۷ (۳۰ دقیقه)

آیا شما که پیروان عیسی مسیح دعا می‌‌کنید؟

آیا شما که پیروان عیسی مسیح دعا می‌‌کنید؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۷ (۳۰ دقیقه)

مصلوب شدن عیسی مسیح

مصلوب شدن عیسی مسیح
مهمترین دلیل آمدن عیسی مسیح و مصلوب شدنش نجات انسانها از گناه‌های شان بود. اشعیای نبی چنین می‌فرماید:" او در حقیقت بخاطر گناه و خطای ما زده و زخمی شد. او جزا دید تا ما سلامتی داشته باشیم و از زخمهائی او ما شفا یافتیم"

مقاله شامل آیه ۲۳-۲۴