۰:۰۰ / ۰:۰۰
فصل قبلی

اعمال رسولان

فصل اول

۱ تیوفیلوس عزیز! من در کتاب اول خود دربارۀ عیسای مسیح نوشتم. یعنی از همان روزی که عیسای مسیح کار و تعلیم را آغاز کرد ۲ تا به روزی که رهنمایی های لازم را به رسولان برگزیدۀ خود به وسیلۀ روح مقدس سپرد و به آسمان بُرده شد. ۳ عیسی پس از مرگ، بارها خود را به آنها نشان داد تا ثابت شود که او زنده است. او مدت چهل روز، چندین بار به ایشان ظاهر شد و دربارۀ پادشاهی خدا با آنها صحبت کرد. ۴ زمانی که عیسی در بین آنها بود، به پیروان خود امر کرد: « اورشلیم را ترک نکنید بلکه در انتظار آن وعدۀ پدر که دربارۀ آن به شما گفته بودم، باشید. ۵ یحیی با آب تعمید می داد اما پس از چند روز شما با روح مقدس تعمید خواهید یافت.»

عیسی به آسمان بُرده می شود

۶ وقتی رسولان دَور هم آمدند، از عیسی پرسیدند: «ای استاد، آیا در همین وقت پادشاهی را دوباره به اسرائیل باز می گردانی؟» ۷ او جواب داد: «شما نیاز ندارید که تاریخ و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگهداشته است، بدانید. ۸ اما وقتی روح مقدس بر شما نازل گردد، شما قدرت خواهید یافت که در اورشلیم، تمام یهودیه و سامره و تا دورترین جاهای دنیا شاهدان من باشید.» ۹ همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه می دیدند به آسمان بُرده شد و ابری او را از نظر آنها ناپدید ساخت.

۱۰ هنگامی که عیسی می رفت و چشمان آنها هنوز به آسمان دوخته شده بود، ناگهان دو مرد سفید پوش در کنار شان ایستاده، ۱۱ گفتند: «ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان می بینید؟ همین گونه که عیسی از میان شما به آسمان بالا بُرده شد، دوباره باز خواهد گشت.»

مَتیاس به جای یهودای اسخریوطی انتخاب می گردد

۱۲ آنگاه رسولان از کوه زیتون که فاصلۀ آن تا اورشلیم فقط یک کیلومتر است، به اورشلیم بازگشتند. ۱۳ همین که به شهر رسیدند به بالاخانه یی که محل اقامت آنها بود، رفتند. پِطرُس و یوحنا، یعقوب و اندریاس، فیلیپُس و توما، بارتولما و متی، یعقوب پسر حَلفی و شمعون فدایی و یهودا پسر یعقوب، در آنجا بودند. ۱۴ همۀ آنها با دیگر زنان و مریم مادر عیسی و برادران او پیوسته برای دعا دَور هم جمع می شدند.

۱۵ در همان روزها، پِطرُس در میان ایمانداران که حدود یک صد و بیست نفر بودند، ایستاد و گفت: ۱۶ «ای عزیزان! کلام خدا که به رهنمایی روح مقدس از زبان داوود دربارۀ یهودا، سردستۀ دستگیر کننده گان عیسی پیشگویی شده بود، به وقوع پیوست. ۱۷ یهودا یکی از ما و در خدمت با ما شریک بود. ۱۸ با پولی که او به خاطر کار شیطانی خود دریافت کرده بود، یک قطعه زمین خریده شد که او در همانجا مُرد، شکمش پاره شد و تمام روده هایش بیرون برآمد. ۱۹ همه مردم که در اورشلیم زندگی می کردند، در این باره شنیدند و آن زمین را به زبان خود شان حَقَل دَما یعنی زمین خون نامیدند. ۲۰ در کتاب مزامیر نوشته شده است:

«خانۀ او ویران باد، دیگر هیچ کس در آن زندگی نکند.»

و همچنان نوشته شده است:

«مقامش به دیگری تعلق گیرد.»

۲۱ بنابر این، یک نفر از میان آن کسانی که همیشه در مدتی که استاد ما عیسای مسیح با ما نشست و برخاست داشت، با ما بود ۲۲ یعنی از روزی که به دست یحیی تعمید گرفت تا وقتی که از میان ما به آسمان بُرده شد، باید به عنوان شاهد دوباره زنده شدن او به جمع ما یکجا شود.»

۲۳ آنگاه نام دو نفر، یکی یوسف معروف به بَرسابا که لقب یوستوس هم داشت و دیگری مَتیاس را پیشنهاد کردند. ۲۴ پس آنها چنین دعا کردند: «ای خداوند! تو که از قلب همه انسانها آگاه هستی، به ما نشان بده که کدام یک از این دو نفر را انتخاب کرده ای ۲۵ تا جانشین یهودا شود چون او خدمت و رسالت خود را از دست داد و به جایی رفت که مستحق آن بود.» ۲۶ پس بین دو نفر قرعه انداختند و قرعه به نام مَتیاس برآمد و به این ترتیب او در جمع آن یازده رسول شامل شد.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

عیسی که به آسمان صعود کرد کیست؟

عیسی که به آسمان صعود کرد کیست؟ (آرامش و شادی در مسیح)
عیسی مسیح به مدت چهل روز پس از رستاخیزش، چندین بار و در چندین مکان بر شاگردانش و بقیه مردم ظاهر شد. خیلی جالب است که غیبت واقعی مسیح بعد از صعودش کلید حضور واقعی او با همۀ پیروانش بوده‌ است. ما انسانها از لحاظ طبیعی متعلق به زمین هستیم ولی عیسی نیست. زمانی به پرندگان نگاه می‌‌کنیم حسادت ما می‌اید و با مزمور نویس همصدا می‌‌شویم که کاش مثل کبوتر بال می داشتم تا پرواز کرده و آرامی می یافتم. پس صعود عیسی مسیح این امید را با ایمان به ما می‌دهد که روزی پیروان او از زمین بلند شده و به آسمان به آرمی خداوند می‌رسند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۹-۱۱ (۳۰ دقیقه)

صعود عیسی مسیح به آسمان

صعود عیسی مسیح به آسمان (باشما)
عیسی مسیح بعد از رستاخیز، چهل روز که گاهی با شاگردان خود بود، به آسمان صعود نمود. بدون تردید شاگردان از رفتن مسیح بسیار ناراحت و متأسف بودند. کلام خدا خاطر نشان می‌‌‌‌‌کند که مسیح بعد از صعود خود به آسمان در دست راست خدای نشسته است. پس او روح‌القدس را فرستاد و شاگردان به واسطه روح‌القدس مسیح قدرت یافتند تا در جهان شاهدان او باشند. عیسی بعد از صعود نه تنها که در دست راست خدای پدر است، بلکه شفیع ما نیز است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶-۱۱ (۲۸ دقیقه)

صبر داشته و دعا کنید

صبر داشته و دعا کنید (باشما)
مشکلات، زحمات و سختیها بر طبق ارادۀ خدا برما وارد خواهد شد تا ایمان ما مورد امتحان و آزمایش قرار گیرد. خدا می‌‌خواهد از طریق سختی‌ها و مشکلات و شرایط سخت، ما را رشد داده، واکنشها و روش برخورد ما را بهبود بخشد. اگر در هنگام سختی و جفا، زبان به شکایت و انتقاد بگشاییم، در واقع نسبت به خدا شکایت کرده‌ایم. ولی خبر خوش این است که داور واقعی، عیسی مسیح دوباره می‌آید. او شکایت و اعتراض ما را می‌‌شنود. او به زودی به این جهان باز خواهد گشت تا این عالم را مورد داوری قرار دهد، او همه را از ایماندار و بی ایمان، داوری خواهد نمود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۰-۱۱ (۲۹ دقیقه)

آمدن روح القدس ،اعمال رسولان و کتاب مکاشفه

آمدن روح القدس ،اعمال رسولان و کتاب مکاشفه (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
بعد از آنکه عیسی مسیح به حضور پدرش در آسمان صعود نمود، شاگردان او همیشه دورهم جمع می‌شدند ونزد خداوند برای روح القدس دعا می‌کردند. وقتی که خداوند روح القدس اش را برای آنها فرستاد، آنها در بدن‌های شان احساس یک قدرت کردند. آنها حتی خداوند را به زبان‌های مختلف دنیا سپاسگزاری کردند. مرگ عیسی مسیح پلان مردم نبود، بلکه پلان خداوند بود! خداوند می‌خواست که عیسی مسیح تمام این درد‌ها را بچشد و بالای صلیب کشته شود. او سزاوار مرگ نبود، او برای گناهان ما مرد!

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۲۶ (۳۰ دقیقه)

صعود عیسی مسیح به آسمان

صعود عیسی مسیح به آسمان (باشما)
در روز صعود عیسی مسیح در پیش چشم شاگردن‌اش به آسمان صعود کرد و خدمت زمینی او به پایان رسید. این رویداد چهل روز پس از عید پاک و برخاستن مسیح از مردگان جشن گرفته می‌‌‌شود. عیسی مسیح در طی این چهل روز بارها به شاگردان خود ظاهر شده و با آنها صحبت کرده و همسفره شد. و سپس در روز چهلم و در حضوری شاگردان‌اش به آسمان ربوده شد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳-۱۱ (۲۷ دقیقه)

اعمال رسولان فصل اول از آیت ۱- ۱۱

اعمال رسولان فصل اول از آیت ۱- ۱۱ (مژده ای نجات)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۱ (۳۲ دقیقه)

دوری از خدا (قسمت اول)

دوری از خدا (قسمت اول) (روزنه ای زندگی مسيحی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۷ (۳۰ دقیقه)

دوری از خدا (قسمت دوم)

دوری از خدا (قسمت دوم) (روزنه ای زندگی مسيحی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۱ (۳۰ دقیقه)

آیا در انجیل نوشته شده که بعد از عیسی مسیح پیامبری بنام احمد می‌آید؟

آیا در انجیل نوشته شده که بعد از عیسی مسیح پیامبری بنام احمد می‌آید؟ (باشما)
یکی از دوستان ما سوالی را دوباره از ما پرسیده اند که در صفحات قبلی مختصراً به جواب آن پرداخته ایم و آن اینکه آیا در انجیل نوشته شده که بعد از عیسی مسیح پیامبری بنام احمد می‌‌آید؟ ولی می‌‌خواهیم در این رابطه باز هم صحبت کنیم. دوست ما ضمن صحبت در این مورد با اطمینان کامل گفتند که من می‌‌فهمم که این موضوع در انجیل نوشته شده است که برای ما بسیار جالب بود و زمانیکه از ایشان پرسیدیم که آیا شما انجیل مقدس را خوانده اید؟ اظهار داشتند که نه ! ولی من می‌‌فهمم که نوشته شده است. باید گفت که فهمیدنی را که دوست عزیز ما از آن صحبت می‌‌کرد، همان چیز هایست که ایشان شنیده اند، نه آن چیز‌های که باید از انجیل می‌‌خواندند. فهمیدن یعنی اینکه ما آنرا خوانده ایم و درک کرده ایم و حال می‌‌توانیم آیاتی را بیاوریم، که من این آیات را خوانده ام و در اینجا چنین چیزی گفته شده است. ما مسیحیان سالهاست که کلام خداوند را می‌‌خوانیم ولی به چنین آیه و یا چیزی در انجیل بر نخورده ایم. شما می‌‌توانید با همه مسیحیانی که انجیل مقدس را خوانده اند صحبت کنید و بناً به دوستان عزیز خود می‌‌گوئیم اگر ادعا دارید که می‌‌فهمید، تشویق تان می‌‌کنیم که یکبار کتاب انجیل مقدس را نیز بخوانید البته نه به کدورت و برای اینکه با کلام خداوند بجنگید بلکه می‌‌خواهیم که آنرا با بیطرفی و برای اینکه چیزی را که شنیده اید واقعیت دارد یا نه ؟ بخوانید تا بفهمید و حقیقت را پیدا کنید. اولتر از همه باید بفهمیم که هدف این سوال چیست؟ و بعداً ببینیم که اگر عیسی مسیح گفته باشد که بعد از من احمد می‌‌آید، هدف آمدن احمد چیست؟ و کسی را که عیسی مسیح در موردش صحبت می‌‌کند اسم شخص یا یک انسان نیست. بهتر است که همان آیۀ را که عیسی مسیح فرموده است که من می‌‌روم و چه کسی را می‌‌فرستم در انجیل یوحنا فصل 16 آیات 7 الی 9 بخوانیم : با وجود این، این حقیقت را به شما می‌‌گویم که رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم پشتیبان تان پیش شما نمی آید اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد ۸ و وقتی او می‌‌آید دنیا را در مورد گناه و عدالت و قضاوت متقاعد می‌‌سازد.  ۹ گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند،.. و در آیۀ سیزده و چهاردهم می‌‌خوانیم:  ۱۳ در هر حال، وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط در بارۀ آنچه بشنود سخن می‌‌گوید و شما را از امور آینده باخبر می‌‌سازد. ۱۴ او مرا جلال خواهد داد زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. در اینجا به طور واضح می‌‌بینیم که عیسی مسیح می‌‌فرماید؛ روح می‌‌آید یعنی روح القدس و نمی گوید که کدام نفر در جسم می‌‌آید و کسی که بعد از عیسی مسیح می‌‌آید او را جلال می‌‌دهد و حقایق را از او دریافت کرده به ما اعلام می‌‌کند پس هدف از آمدن کسی که بعد از عیسی مسیح می‌‌آید، روح القُدس است و اگر در کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیۀ 4 و 5 مراجعه نمائیم می‌‌خوانیم که : وقتی او هنوز در بین آنان بود به ایشان گفت:» اورشلیم را ترک نکنید بلکه در انتظار آن وعدۀ پدر، که در خصوص آن بشما گفته بودم، باشید. ۵ یحیی با آب تعمید می‌‌داد اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت . و طوریکه در کلام خدا می‌‌خوانیم شاگردان عیسی مسیح در اورشلیم منتظر وعده می‌‌مانند و بعد از آن روح القدس نازل می‌‌شود. اعمال رسولان فصل دوم آیات 1 الی 3 را می‌‌خوانیم : 1 وقتی روز پنطیکاست رسید ، همۀ شاگردان در یکجا جمع بودند.  ۲ ناگهان صدائی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه ای را که در آن نشسته یودند پر ساخت .  ۳ در برابر چشم آنان زبانه‌های مانند زبانه‌های آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته و بر هر یک از آنان قرار گرفت.  ۴ همه از روح القدس پر گشتند وبطوریکه روح به ایشان قدرت تکلم بخشید به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند.  اینجا می‌‌بینیم که چطور روح پاک خداوند، روح القدوس نازل شد و شاگردان قدرت یافتند که کلام خداوند را بگویند و حال ببینیم که علت آمدن روح القدس چیست؟ اگر اعمال رسولان فصل اول آیۀ هشتم را بخوانیم می‌‌بینیم که نوشته شده : ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در “اورشلیم “، در سراسر “یهودیه “، “سامره “، و حتی دورترین نقطه دنیا دربارۀ مرگ و زنده شدن من شهادت دهید.” پس علت آمدن روح القدس اینست که شاگردان را و کسانی را که به عیسی مسیح ایمان دارند، قدرت بدهد تا کلام او را به دیگران برسانند و بطور واضح می‌‌توانیم علت آمدن روح القدس را درک کنیم طوریکه در فصل 16 آیۀ سیزدهم گفته شده : در هر حال، وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط در بارۀ آنچه بشنود سخن می‌‌گوید و شما را از امور آینده باخبر می‌‌سازد. اینجا عیسی مسیح نمیگوید که کسی بنام احمد، محمود، کلبیر و یا مقصود می‌‌آید بلکه از روح صحبت می‌‌کند و علت آمدنش این است تا گناه را به انسان نشان بدهد و اینکه راۀ نجات فقط عیسی مسیح است و کلام خود عیسی مسیح را به یاد ما می‌‌اورد. حقیقت عیسی مسیح را که می‌‌گوید من راه، راستی و حیات هستم. هیچ کس به پدر نمیرسد جزء به وسیلۀ من. عیسی مسیح نگفت که کسی که بعد از من می‌آید بر عکس آنچه من به شما تعلیم داده ام می‌گوید بلکه گفت که روح قدوس خداوند است که می‌آید و آنچه را که من گفته ام، همانرا می‌گوید. پس هر کسی که برعکس ادعای عیسی مسیح چیزی می‌گوید، شخصی است که فکر انسانی خود را بکار می‌برد و به ضد مسیح سخن می‌زند در حالیکه روح القدس خداوند، ما را به راستی هدایت می‌کند و عیسی مسیح می‌گوید که من راه، راستی یعنی حقیقت و حیات هستم. تا جائیکه کلام خدا و زندگی مسیحی نشان داده است و ما نیز این را تجربه کرده ایم، از زمان صعود عیسی مسیح به آسمان تا کنون، معلمین دروغین زیادی به ضد عیسی مسیح ظاهر شده اند که کتاب نوشته اند و مشهور نیز شده اند. کسانی هستند که نمیخواهند حقیقت خداوند به مردم برسد، آنها می‌خواهند این حقیقت را ماستمالی کرده بپوشانند و اهداف شیطانی خود را به پیش ببرند و کوشش دارند مردم را از حقیقت دور نگاه دارند. البته باید گفت که بعضی از مردم انجیل را دارند ولی آن انجیلی را که کلام واقعی خداوند است ندارند بلکه انجیلی را که بنام انجیل برنابا مشهور است دارند، زیرا زمانی که در افغانستان در این مورد صحبت می‌کردیم می‌کفتند که ما انجیل را داریم و آن همان انجیل برنابا بود و دوستان ما کوشش کنند که انجیل واقعی را که کلام خداوند است داشته باشند و مطالعه نمایند. ممکن است که انسان کتابی را بنام خود بنویسد ولی بسیار مهم است که ببینیم که تمام مسیحیان جهان به انجیل حقیقی که کلام خداوند است ایمان دارند نه اینکه کسی بیاید و از خود چیزی بگوید و بگویند این انجیل است. ولی کلام خداوند کلامیست که تمام مسیحیان دنیا به آن ایمان دارند که شامل عهد عتیق است که تورات شریف و زبور شریف در آن است که خود یهودی‌ها به آن کلام ایمان دارند و امروز هم آنرا می‌خوانند یعنی چیزی از آن تغییر نکرده و زبور و انجیل شریف است که سابقۀ تاریخی و قدامت دارد و از نگاه باستان شناسی هم ثابت شده است که همین کلامی که امروز موجود هست، همان کلام ایست که در اول موجود بود و کم و زیاد نشده است. چون کلام خدا، کلام حقیقی است، حقیقت هیچ وقت خود را گم نمیکند با وجود اینکه مردم در موردش حرف‌های نادرست می‌زنند ولی حقیقت خداوند تا به امروز حفظ شده است و همیشه حفظ خواهد شد. کلام خداوند می‌فرماید که زمین و آسمان از بین خواهد رفت مگر حتی یک نقطه از کلام من بیجا نخواهد شد. پس کلام خداوند هرگز از بین نخواهد رفت. مردم بر ضد مسیح بسیار چیز‌های را فکر می‌کنند و می‌گویند ولی اینرا باید بدانیم که زنده بودن عیسی مسیح را که تمام ادیان به آن ایمان دارند که عیسی مسیح زنده و ابدی هست، خود نشان دهندۀ قدرت و عظمت اوست. آفتاب به دو انگشت پنهان نمیشود. بناً آنچه را که انجیل مقدس در مورد زنده بودن عیسی مسیح ادعا می‌کند حقیقت است و ما شما را تشویق می‌کنیم که کلام خدا را بگیرید و بخوانید . ما یقین داریم که خود کلام خدا سوالات شما را پاسخ خواهد داد و اگر احیاناً سوالی برایتان ایجاد شد می‌توانید سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

برنامه رادیویی شامل آیه ۴ (۳۰ دقیقه)

آیا عیسی مسیح در انحیل مقدس گفته که پیامبر دیگری بعد از او می‌‌آید؟

آیا عیسی مسیح در انحیل مقدس گفته که پیامبر دیگری بعد از او می‌‌آید؟ (باشما)
خوانندگان گرامی! سوال مهمی که چندین بار از طرف دوستان عزیز ما مطرح گردیده، اینست که آیا عیسی مسیح در انجیل مقدس گفته که پیامبر دیگری بعد از او می‌‌‌آید؟ فکر می‌‌‌کنیم که این سوال، شاید سوال بسیاری از دوستان عزیز ما نیز باشد که می‌‌‌خواهیم در این مورد صحبت کنیم. زمانیکه می‌‌‌خواهیم دربارۀ انجیل صحبت کنیم، بهتر است که از انجیل بخوانیم و از خود انجیل حرف بزنیم. اگر کسی می‌‌‌اید و برای شما می‌‌‌گوید که در انجیل چنین چیزی نوشته است، بهتر است که از او بپرسید که، خوب چنین چیزی در کجای انجیل نوشته است؟ و لطفاً همان صفحه را برایم نشان بده و اگر این سوال در ذهن خود شما ایجاد شده، لطفاً خودتان انجیل مقدس را بخوانید و فصل و آیۀ آنرا برای ما بگوئید، تا ما هم ببینیم. ما سالهای سال است که کلام خداوند را می‌‌‌خوانیم ولی با چنین چیزی در انجیل مقدس بر نخورده ایم، و یا اگر برای شما می‌‌‌گویند که انجیل برنابا، یا انجیل کسی دیگری، چنین موضوعی را در خود دارد، لطفاً شما دقت کنید که کتاب مقدس، متشکل از 66 کتاب است که در یک کتابی که بنام کتاب مقدس یاد می‌‌‌شود، گنجانیده شده اند که دارای دو بخش، عهد عتیق و عهد جدید می‌‌‌باشد که در عهد عتیق، پنج کتاب از تورات حضرت موسی، زبور حضرت داود، کتاب‌های که توسط حضرت سلیمان نوشته شده و همچنان به کتاب‌های انبیای خورد، کتابهای تواریخ و پادشاهان و دیگر کتاب‌های که لیست شان در نخستین صفحات کتاب مقدس موجود می‌‌‌باشد، بر می‌‌‌خوریم و می‌‌‌رسیم به عهد جدید که با انجیل مقدس شروع می‌‌‌شود. اناجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا در آغاز عهد جدید موقعیت دارند که بعداً کتاب اعمال رسولان و بعداً نامه‌های رسولان به کلیسا‌ها می‌‌‌باشد. سوالی که شاید برای خوانندگان ما پیدا شود اینست که منظور تان از چهار انجیل چیست؟ وقتی از چهار انجیل، که عبارت اند از انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا، حرف می‌‌‌زنیم، باید در قدم نخست معنی انجیل را بدانیم که چیست؟ انجیل یعنی (خبر خوش) و انجیل از تولد عیسی مسیح شروع شده و زندگی، قدرت، معجزات، مصلوب شدن، دفن و قیام اش از مردگان را برای ما شرح می‌‌‌دهد. اگر ما سیب و یا گیلاسی را در بین بگذاریم و چهار نفر آنرا نقاشی کنند، همان سیب و یا گیلاس را رسم می‌‌‌گنند. مگر از چهار زاویۀ مختلف و انجیل هم یکی است یعنی خبر خوش ولی خدا را شکر است که چهار نفر مختلف، دربارۀ زندگی عیسی مسیح برای ما معلومات تاریخی را ارائه می‌‌‌کنند. اگر بعضی کس‌ها می‌‌‌گویند که چرا چهار انجیل؟ اگر به عهد عتیق کتاب مقدس مراجعه کنیم و همین اکنون در زمان ما شهادت یک نفر قبول نمیشود و باید دو و یا سه نفر باشند تا شهادت شان در محکمه مورد قبول واقع گردد. ما خدا را شکر می‌‌‌کنیم که چهار نفر داریم که دربارۀ انجیل برای ما می‌‌‌گویند و همه دربارۀ یک موضوع و شبیۀ یک دیگر شهادت می‌‌‌دهند. دوستان عزیز! اگر کسی می‌‌‌اید و می‌‌‌گوید که من انجیلی دیگری دارم و چنین و چنان می‌‌‌گوید، باید برایش بگوئیم که لطفاً از 66 کتاب کنجانیده شده در کتاب مقدس که تمام کلیسای بین المللی و همۀ مسیحیان جهان از نیمۀ قرن اول می‌‌‌لادی تا اکنون آنرا پذیرفته و خوانده و می‌‌‌خوانند، صحبت کنند نه از کدام انجیل جعلی و ساختگی دشمنان مسیح. امکان ندارد که بروم و در جایی نشسته و کتابی بنویسم و خود را در آن جلال بدهم، و طوری که در انجیل مقدس نوشته است که عیسی مسیح الف و یا ، ازلی و ابدیست و من هم بنویسم که جواد و یا داود و یا فلان شخص ازلی و ابدیست. من اینکار را کرده نمیتوانم و اگر اینکار را کنم دروغگویی بیش نیستم. زمانیکه ما در بارۀ عیسی مسیح حرف می‌‌‌زنیم، واقعاً می‌‌‌بینیم که عیسی مسیح ازلی و ابدیست. فرق عیسی مسیح با دیگر انسان‌ها و یا پیامبران در چیست؟ پیامبران مانند دیگر انسان‌ها مردند و انسان‌ها نیز می‌‌‌میرند و قبر‌های شان نیز موجود می‌‌‌باشد، پس ازلی و ابدی نیستند یعنی تولد شدند و مُردند. مگر عیسی مسیح همانطوری که از روح خدا متولد شد از مردگان نیز قیام کرد و زنده هست، حق دارد تا بگوید که من ازلی و ابدی هستم. ما در کلام خداوند می‌‌‌توانیم جای‌های بسیاری را ببینیم که عیسی مسیح به گذشته اشاره می‌‌‌کند و می‌‌‌گوید که من ابراهیم را دیدم. در حالیکه در زمان ابراهیم، عیسی مسیح در جسم انسانی موجود نبود ولی بخاطری که او ازلی و ابدی هست این حرف می‌‌‌زند. بر می‌‌‌گردیم به اصل موضوع که آیا عیسی مسیح در انجیل گفته است که پیامبری دیگری بعد از من می‌‌‌ایدیا نه؟ اگر انجیل لوقا فصل 24 ، را از آیات 36 تا 49 بخوانیم. عیسی مسیح به شاگردان ظاهر می‌‌‌شود و البته باید گفت که این واقعه بعد از آنکه عیسی مسیح مصلوب شده، دقن شد و سه روز بعد از مردگان قیام کرد، به وقوع می‌‌‌پیوندد: ۳۶ در همانحال که گرم گفتگو بودند، ناگهان عیسی در می‌‌‌انشان ایستاد و سلام کرد. ۳۷ اما همه وحشت کردند، چون تصور کردند که روح می‌‌‌بینند! ۳۸ عیسی فرمود: “چرا وحشت کرده اید؟ چرا شک دارید و نمی خواهید باور کنید که خودم هستم ! ۳۹ به جای می‌‌‌خها در دستها و پایهایم نگاه کنید! می‌‌‌بینید که واقعاً خودم هستم . به من دست بزنید تا خاطر جمع شوید که من روح نیستم. چون روح بدن ندارد، اما همینطور که می‌‌‌بینید، من دارم .” ۴۰ در همانحال که سخن می‌‌‌گفت، دستها و پایهای خود را به ایشان نشان داد. ۴۱ آنان شاد و حیرت زده بودند و نمی توانستند آنچه را که می‌‌‌دیدند، باور کنند. عیسی از ایشان پرسید:“آیا در اینجا چیزی برای خوردن دارید؟” ۴۲ آنها مقداری ماهی پخته به او دادند. ۴۳ او نیز در برابر چشمان شگفت زده ایشان، آن را خورد. دوستان عزیز! عیسی مسیح می‌‌خواست برای بعضی از شاگردان خود که هنوز هم در مورد او شک داشتند، می‌‌ترسیدند، ثابت نماید که از مردگان قیام نموده است. مگر عیسی مسیح بالای شاگردان قهر نشد و یا نگفت که من شخص دیگری هستم که نقاب پوشیده ام و یا به نام عیسی و یا این و آن آمده ام بلکه گفت به دست هایم، پای هایم، که در صلیب مرا می‌‌خکوب نمودند دست بزنید و جای‌های می‌خ‌ها را ببینید که من روح نیستم چون روح بدن ندارد اما قسمی که می‌‌بیند بدن دارم و شاگردان فوق العاده خوش شدند و اگر پیش روی ما هم کسی بیاید و بگوید که از مرده‌ها زنده شده ام، مشکل است که باور کنیم ولی عیسی مسیح نه تنها به چند نفر شاگرد خود بلکه به بیشتر از پنجصد نفر ثابت نمود که زنده هست و آنها عیسی مسیح را زنده دیدند. بعد از آن با شاگردان نان می‌‌خورد و در آیۀ 44 و 45 می‌‌خوانیم که:  ۴۴ آنگاه به ایشان فرمود: “آیا به یاد دارید که پیش از مرگم، وقتی با شما بودم، می‌‌گفتم که هر چه در تورات موسی و کتابهای انبیاء و زبور داود، درباره من نوشته شده است، همه باید عملی شود؟ حال، با آنچه که برای من اتفاق افتاد، همه آنها عملی شـد!” ۴۵ آنگاه ذهنشان را باز کرد تا همه پیشگویی‌های کتاب آسمانی را درک کنند. در عهد عتیق کتاب مقدس، بار‌ها دربارۀ جای تولد و چگونگی تولد عیسی مسیح و اینکه از چه کسی متولد خواهد شد، دربارۀ زندگی، مصلوب شدن، دربارۀ این که چه کسی به او خیانت می‌‌کند، پیشگوئی شده بود. عیسی مسیح ذهن شاگردان خود را باز می‌‌کند تا درست کلام خدا را درک کنند. در آیات بعدی می‌‌خوانیم:  ۴۶ سپس فرمود: “بلی ، از زمانهای دور، در کتابهای انبیاء نوشته شده بود که مسیح موعود باید رنج و زحمت ببیند، جانش را فدا کند و روز سوم زنده شود؛ ۴۷ و این است پیغام نجات بخشی که باید از اورشلیم به همه قومها برسد: “همه کسانی که از گناهانشان توبه کنند وبسوی من باز گردند، آمرزیده خواهند شد.  ۴۸“ شما دیده اید و شاهد هستید که همه این پیشگویی‌ها واقع شده است. عیسی مسیح می‌‌فرماید به سوی من و نه می‌‌گوید که به سوی خدا، زیرا خود خدا در جسم انسانی ظاهر شده بود و قدرت خداوند در او بود یعنی خودش جسم پوشیده بود و در دنیا آمده بود و می‌‌گوید هر کس به طرف من بیاید آمرزیده خواهد شد. در آیۀ 49 که موضوع صحبت نیز در این باره است می‌‌خوانیم:  ۴۹ ”اینک من روح القُدس را که پدرم به شما وعده داده است، بر شما خواهم فرستاد. از اینرو پیش از آنکه این پیغام نجات بخش را به دیگران اعلام کنید، در اورشلیم بمانید تا روح القدس بیاید و شما را با قدرت الهی از عالم بالا، مجهز کند.” خوانندگان عزیز! متوجه شدید؟ عیسی مسیح در آیۀ فوق نگفته که یک جسم می‌‌اید، قبل از آن هم به شاگردان گفت که ببینید من جسم دارم و روح جسم یا بدن ندارد و واضح می‌‌سازد که من روح القدس را به شما می‌‌فرستم. روح خداوند را بر شما خواهم فرستاد و تا زمانیکه روح قدوس خداوند را به شما روان نکرده ام، در شهر اورشلیم بمانید، جای فرستادنش را هم واضح می‌‌سازد، در اورشلیم، و متظر بمانید تا روح القدس را بیاید. بعد از آن در کتاب اعمال رسولان فصل اول از آیۀ چهارم می‌‌خوانیم:  ۴ در یکی از این دیدارها بود که عیسی به ایشان گفت : “از شهر اورشلیم بیرون نروید بلکه منتظر روح القدس باشید زیرا او همان هدیه ای است که پدرم وعده اش را داده و من نیز در باره اش با شما سخن گفتم . در اینجا نیز می‌‌گوید که در شهر اورشلیم بمانید و منتظر روح القدس باشید تا برای شما نازل گردد. باز هم از روح القدس صحبت می‌‌کند و از جسم و یا کسی و یا انسانی صحبت نمیکند در آیۀ پنجم به بعد می‌‌گوید:   ۵ ”یحیی شما را با آب غسل تعمید داد ولی تا چند روز دیگر شما با روح القدس تعمید خواهید یافت .”  ۶ هنگامی که عیسی با شاگردان بود آنان از او پرسیدند: “خداوندا، آیا در همین زمان است که حکومت از دست رفته اسرائیل را باز برقرار خواهی کرد؟”  ۷ جواب داد: “این زمانها را پدرم خدا تعیین می‌‌کند و دانستن آنها کار شما نیست .  ۸ ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در “اورشلیم “، در سراسر “یهودیه “، “سامره “، و تا دورترین نقطه دنیا درباره مرگ و زنده شدن من شهادت دهید.”  در تمام آیات بالایی خواندیم که عیسی مسیح دربارۀ روح القدس حرف می‌‌زند نه دربارۀ جسم. حال می‌‌بینیم زمانیکه عیسی مسیح برای شاگردان خود وعده کرد، در کتاب اعمال رسولان فصل دوم از آیۀ اول تا چهارم می‌‌خوانیم که :  ۱ هفت هفته پس از مرگ و زنده شدن مسیح ،روز “پنطیکاست “ فرا رسید. به این روز، “عید پنجاهم “ می‌‌گفتند، یعنی پنجاه روز بعد از عید پسح . در این روز یهودیان نوبر غله خود را به خانه خدامی آوردند. آن روز، وقتی ایمانداران دور هم جمع شده بودند،  ۲ ناگهان صدایی شبیه صدای وزش باد از آسمان آمد و خانه ای را که در آن جمع بودند، پر کرد.  ۳ سپس چیزی شبیه زبانه‌های آتش ظاهر شده ، پخش شد و بر سر همه قرار گرفت .  ۴ آنگاه همه از روح القدس پر شدند و برای اولین بار شروع به سخن گفتن به زبانهایی کردند که با آنها آشنایی نداشتند، زیرا روح خدا این قدرت را به ایشان داد.  خوانندگان گرامی ! در اینجا واضحاً می‌‌بینیم که روح القدس نازل شد. عیسی مسیح وعده کرد که روح قدوس خداوند را می‌‌فرستد و به شاگردان نیز گفت که در اورشلیم بمانید و دیدیدیم که هفت هفته بعد از مرگ و قیام مسیح روح قدوس خداوند نازل شد، و شاگردان را قدرت داد تا دربارۀ مرگ و زنده شدن عیسی مسیح به تمام مردم دنیا بگویند و هر کسی که ایمان بیاورد، نجات پیدا می‌کند. چرا؟ بخاطریکه کلام خداوند می‌گوید که مزد گناه مرگ است و باید کفاره اش پرداخته شود و خداوند نقشه اش همین بود که کفارۀ گناهان ما را به وسیلۀ عیسی مسیح پرداخت کند و خبر خوش اینست که عیسی مسیح در قبر نماند. کشته شد، مرد، دفن شد و از مرگ زنده شد و قیام کرد و او دگر مرگ ندارد، بلکه قدرت دارد و همین پیام خوش می‌باشد. در ضمن باید گفت که وظیفۀ روح القدس قدرت دادن ایمان داران است که تا به امروز ما می‌بینیم که ایمانداران جان خود را در راۀ مسیح دادند. بخاطری چیزی که دیده بودند، چشیده بودند، جان خود را دادند و خداوند برایشان قدرت داد تا که به امروز ایستاد باشند و پیام خوش انجیل را به همه برسانند. عیسی مسیح می‌فرماید: تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده . اگر کسی نزد شما می‌آید و می‌گوید که عیسی مسیح گفته است بعد از او من می‌ایم و قدرت دارم ، آن شخص دروغ می‌گوید زیرا عیسی مسیح می‌فرماید که تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است زیرا عیسی مسیح خودش خداوند بود و اگر کدام انسان معمولی می‌اید و می‌گوید که تمام قدرت به من داده شده است باید شما برایش بگوئید که قدرت از خداوند است. بعد از آن در کتاب مکاشفه در فصل 22 آیۀ سیزدهم، عیسی مسیح می‌فرماید که : » من الف و یا هستم « و من » ازلی و ابدی هستم « و اگر کسی با صد نوع انجیل بیاید و ادعا کند که ما انجیل داریم یا آن کتاب و این کتاب را داریم و نام من در آنجا ذکر شده که ازلی و ابدی هستم، آن شخص دروغ می‌گوید زیرا خداوند ازلی و ابدی هست و کسی ازلی و ابدی هست که زنده هست و قدرت دارد که برای داوری تمام دنیا بیاید. پس عیسی مسیح کسی هست که می‌اید و دنیا را داوری می‌کند و اگر کسی می‌اید و می‌گوید که من آن شخص هستم و این هستم، دروغگوی و دزد هست. مثلاً اگر من به همسر و اولاد هایم می‌گویم که می‌روم و دو ساعت بعد پس می‌ایم و مثلاً داود جان را می‌فرستم تا به دست داود جان فلان چیز را روان کنید. پس من بروم و داود جان هم بیاید و آن چیز را بگیرد و بعد از داود جان شخصی دیگری بیاید که هیچ او را نمیشناسید و بگوید که امانتی را که جواد جان گفته برای من بدهید تا برایش ببرم. شما چه می‌گوئید؟ داود آمد پس تو کیستی؟ حتماً دزد هستی و دروغ می‌گویی. بناً دوستان عزیز ! وقتی که می‌بینیم که کلام خدا می‌گوید که روح القدوس می‌آید، هدفش از جسم نیست، بلکه از روح قدوس خداوند هست و ما و شما خواندیم که روح قدوس خداوند در اورشلیم بر شاگردان نازل شد. از جای نزول و زمان نزول آن با خبر شدیم یعنی هفت هفته بعد از مرگ و زنده شدن عیسی مسیح و مطابق فرمودۀ عیسی مسیح شاگردان را جهت شهادت دادن در مورد مرگ و زندگی عیسی مسیح قدرت داد. اگر امروز یک کسی دیگری می‌اید و به شما می‌گوید که عیسی مسیح نمرده و یا قیام نکرده بدانید که او دروغ می‌گوید، زیرا عیسی مسیح فرمود که روح القدس خداوند قدرت می‌دهد تا در بارۀ مرگ و قیام من شهادت بدهید. چیزی را که ما می‌خواهیم دربارۀ انجیل بدانیم باید از خود انجیل بخوانیم و بفهمیم و شما خوانندگان عزیز نیز متوجه باشید که انسانهای هستند که می‌خواهند خود را جلال بدهند، و مردمانی نیز داریم که می‌خواهند انسان را جلال بدهند. مگر کلام خدا، خداوند را جلال می‌دهد. کلام خدا انسان را جلال نمیدهد. بناً وظیفۀ ما اینست که کلام خدا را پیروی کنیم که ما هم خدا را جلال بدهیم و اگر کسی بگوید که باید ما و حتی عیسی مسیح که خداوند هست باید انسان را جلال بدهد، ما می‌گوئیم نه ! این دروغ است. انسان باید خدا را جلال بدهد، و عیسی مسیح خداوند هست و با قدرت خود برای ما و شما ثابت کرد، در کلام خداوند می‌بینیم و همانطوری در گذشته گفته ایم، امروز هم می‌خواهیم بگوئیم، همانطوری که خداوند ازلی و ابدیست و کلام او نیز ازلی و ابدی هست. البته باید گفت که روح القدس امروز هم موجود هست و حاضر است تا به پیروان عیسی مسیح کمک کند، قدرت بدهد و کسانی که امروز پیرو مسیح هستند تنها نیستند و همان قدرتی را که پیروان اولی عیسی مسیح داشتند، ما و شما نیز همان قدرت را داریم تا بتوانیم نام خداوند را جلال بدهیم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۴-۶ (۳۰ دقیقه)

آیا این حقیقت داردکه عیسی مسیح گفته بعد از من پیامبری بنام احمد می‌‌آید؟

آیا این حقیقت داردکه عیسی مسیح گفته بعد از من پیامبری بنام احمد می‌‌آید؟ (باشما)
یکی از دوستان ما سوالی را مطرح کرده اند، که شاید بسیاری از دوستان دیگر ما نیز این سوال را داشته باشند، که آیا این درست است که عیسی مسیح گفته است که بعد از من کسی دیگری بنام احمد می‌‌آید؟ سوالی را که دوست ما مطرح نموده اند سوالی جالبی است و جالب تر از آن این است که این سوال چگونه به ذهن شان خطور کرده و یا این سوال را از کجا گرفته اند؟ زیرا عیسی مسیح این چنین چیزی را هرگز در کلام خود نگفته است، زیرا ما کلام زندۀ او را با خود داریم و این همان کلامیست که از زمان عیسی مسیح تا حال، بدون کدام کم و کاست، دست بدست به ما رسیده است و ما می‌‌خواهیم سوال دوست ما را مطابق کلام خداوند پاسخ بگوئیم. به انجیل لوقا فصل 24 آیۀ 44 الی 49 مراجعه می‌‌نمائیم و البته باید بگوئیم که این آیت مربوط زمانی است که عیسی مسیح مصلوب گردیده دفن شد و بعد از روز سوم از مردگان قیام کرده بود و نیز شاگردان خود را در راه ملاقات کرده، با ایشان صحبت نموده بود و حال می‌‌بینیم که عیسی مسیح در بین شاگردان قرار دارد : 44 آنگاه به ایشان فرمود: “آیا به یاد دارید که پیش از مرگم، وقتی با شما بودم، می‌‌گفتم که هر چه در تورات موسی و کتابهای انبیاء و زبور داود، درباره من نوشته شده است ، همه باید عملی شود؟ حال ، با آنچه که برای من اتفاق افتاد، همه آنها عملی شـد!” 45 آنگاه ذهنشان را باز کرد تا همه پیشگویی‌های کتاب آسمانی را درک کنند.  ۴۶ سپس فرمود: “بلی، از زمانهای دور، در کتابهای انبیاء نوشته شده بود که مسیح موعود باید رنج و زحمت ببیند، جانش را فدا کند و روز سوم زنده شود؛  ۴۷ و این است پیغام نجات بخشی که باید از اورشلیم به همه قومها برسد: همه کسانی که از گناهانشان توبه کنند و بسوی من باز گردند، آمرزیده خواهند شد. ۴۸ شما دیده اید و شاهد هستید که همه این پیشگویی‌ها واقع شده است .  ۴۹ ”اینک من روح القُدس را که پدرم به شما وعده داده است ، بر شما خواهم فرستاد. از اینرو پیش از آنکه این پیغام نجاتبخش را به دیگران اعلام کنید، در اورشلیم بمانید تا روح القدس بیاید و شما را با قدرت الهی از عالم بالا، مجهز کند.” عیسی مسیح به شاگردان خود می‌‌گوید که تمام چیز‌های را که دیدید و عملی شد، تصادفی نبود بلکه همه در تورات موسی، کتب انبیاء دربارۀ من گفته شده بود و تمام آن چیز‌ها عملی شد، من مصلوب شدم و قیام کردم و زنده هستم. شاگردان همه چیز‌ها را درک نکرده بودند و باید ذهن شان باز میشد و عیسی مسیح تمام کلام را برایشان باز می‌‌کند تا شاگردان همۀ آنرا بفهمند و درک کنند که پیام نجات باید از اورشلیم به تمام دنیا برود. عیسی مسیح دربارۀ کدام پیام صحبت می‌‌کند؟ پیام اینست که عیسی مسیح همان مسیح موعودی که سالهای سال پیش درباره اش گفته شده و پیشگویی شده بود، باید بخاطر نجات بشر جانش را قربانی می‌‌کرد. او مصلوب شد، در قبر مانده شده دفن شد و پس سه روز زنده شده است و حال هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاورد، می‌‌تواند حیات ابدی داشته باشد و طوری که گفته شد : همه کسانی که از گناهانشان توبه کنند وبسوی من باز گردند، آمرزیده خواهند شد. یعنی عیسی مسیح می‌‌گوید که هرکس از گناهانش توبه کند و به سوی من یعنی به طرف خداوند باز گشت کند بخشیده خواهد شد. در اینجا می‌‌بینیم که عیسی مسیح نگفته است که بعد از من کسی دیگری می‌‌اید که نجات را بیارد بلکه کار نجات تمام شد. عیسی مسیح خودش می‌‌فرماید که من راه، راستی و حیات هستم. یعنی در عیسی مسیح تنها حیات ابدی هست. بخشش از گناه تنها در عیسی مسیح است. در آیۀ 49 می‌‌خوانیم که فرموده: ”اینک من روح القُدس را که پدرم به شما وعده داده است، بر شما خواهم فرستاد. از اینرو پیش از آنکه این پیغام نجاتبخش را به دیگران اعلام کنید، در اورشلیم بمانید تا روح القدس بیاید و شما را با قدرت الهی از عالم بالا، مجهز کند.” در این آیه متوجه می‌‌شویم که عیسی مسیح از کسی مانند احمد، محمود، کلبیر و یا مقصود نام نمیبرد بلکه واضح می‌‌فرماید که روح القدس را می‌‌فرستد و شما را پُر می‌‌سازد. چرا؟ اینجا واضح می‌‌سازد؛ پیش از اینکه شما این پیام نجات بخش را برده و به دیگران برسانید در شهر اورشلیم بمانید تا روح القُدس بیاید. عیسی مسیح جای آمدن روح القدس را که شهر اورشلیم است به شاگردان می‌‌گوید. علت آمدن روح القُدس چیست؟ تا شاگردان را قوت بدهد تا آنها مجهز شوند. در کتاب اعمال رسولان فصل اول آیۀ هشتم چنین می‌‌خوانیم که به صراحت فرموده است: ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در “اورشلیم “، در سراسر “یهودیه “، “سامره “، و حتی دورترین نقطه دنیا دربارۀ مرگ و زنده شدن من شهادت دهید.” و علت آمدن روح القُدس نیز همین است که ما شهادت مرگ و زنده شده عیسی مسیح را بدهیم و این پیام نجات را برای مردم برسانیم و روح القدوس ما را قدرت می‌‌دهد تا بتوانیم این کار را انجام دهیم. اما با قدرت خود ما، که انسانهای ضعیف و ناتوانی هستیم، کاری مشکل است ولی در مسیح، ما قوت و توان داریم و با قدرت روح او ما می‌‌توانیم این پیام را به سراسر جهان برسانیم و خدا را شکر که همانطور هم شد و مردم قوت پیدا کردند. در کتاب اعمال رسولان فصل دوم آیات 1 الی 4 را می‌‌خوانیم : ۱ هفت هفته پس از مرگ و زنده شدن مسیح ، روز “پنطیکاست “فرا رسید. به این روز،“عید پنجاهم“ می‌‌گفتند، یعنی پنجاه روز بعد از عید پسح. در این روز یهودیان نوبرِ غله خود را به خانه خدا می‌‌آوردند. آن روز، وقتی ایمانداران دور هم جمع شده بودند، ۲ ناگهان صدایی شبیه صدای وزش باد در هوا پیچید و خانه را پُر کرد.۳سپس چیزی شبیه زبانه‌های آتش ظاهر شده ، پخش شد و بر سر همه قرار گرفت. ۴ آنگاه همه از روح القدس پر شدند و برای اولین بار شروع به سخن گفتن به زبانهایی کردند که با آنها آشنایی نداشتند، زیرا روح خدا این قدرت را به ایشان داد. باید متوجه باشیم که عیسی مسیح گفته بود که در اورشلیم باشید و شاگردان نیز در اورشلیم منتظر وعدۀ عیسی مسیح هستند و خداوند روح القُدس خودش را روان می‌کند. در آیات دوم، سوم و بخشی از آیۀ چهارم می‌بینیم که : ناگهان صدای شبیۀ صدای وزش باد در هوا پیچید و خانه را پُر کرد سپس چیزی شبیه زبانه‌های آتش ظاهر شده ، پخش شد و بر سر همه قرار گرفت. ۴ آنگاه همه از روح القُدس پُر شدند ... چقدر مقبول است که ما می‌بینیم که جسم نیامد؛ بلکه همانطوری که عیسی مسیح گفته بود که روح القُدس می‌اید و شما را قدرت می‌دهد، روح خداوند مثل زبانه‌های آتش بر سرشان قرار گرفت و همه را پُر ساخت که در بخشِ دوم آیۀ چهارم نتیجۀ پُری از روح القُدس را می‌خوانیم: و برای اولین بار شروع به سخن گفتن به زبانهایی کردند که با آنها آشنایی نداشتند، زیرا روح خدا این قدرت را به ایشان داد. شاگردان عیسی مسیح که زبانهای دیگری را یاد نداشتند، حرف زدن را به زبانهای دیگر شروع می‌کنند و کلام خدا و پیام مرگ و زنده شدن عیسی مسیح را برای مردم می‌گویند و جالب اینجاست که مردمانی از کشور‌های دیگر و زبانهای دیگر نیز به اورشلیم آمده بودند و همۀ آنها کلام خدا را به زبان خودشان از شاگردان مسیح می‌شنیدند، که همه از قدرت روح خداوند بود. بعداً می‌خوانیم که پترُس شاگرد عیسی مسیح به قدرت تمام برخاسته و پیام نجات عیسی مسیح را به مردم می‌رساند. ما خداوند را شکر می‌کنیم که روح خود را به ما فرستاده و روح مرگ ندارد و تا امروز خداوند شاگردان و پیروان خود را از روح القُدس پُر می‌سازد تا آنها کلام خدا را به دیگران برسانند. کار نجات در عیسی مسیح تکمیل شد. دیگر نه احمدی نه محمودی و هیچ کسی نمیتواند ما را نجات بدهد و در هیچ نامی به جز نام عیسی مسیح نجات نیست. عیسی مسیح در زمان حیات خود بر روی زمین به شاگردان فرمود که هر چیزی را از خداوند می‌خواهید به نام من بخواهید که به شما داده خواهد شد و اگر هدف از کسی دیگری می‌بود حتماً می‌گفت که به نام کسی دیگری بخواهید. بناً بدون نام عیسی مسیح نمیتوانیم خوشبختی و حیات ابدی را داشته باشیم و نمیتوانیم با خداوند رابطه داشته باشیم. عیسی مسیح این پل و این راه را برای ما فراهم ساخت تا از طریق او بتوانیم به خداوند نزدیک شده، ارتباط داشته باشیم. من به آن دوست عزیز خود گفتم که اگر من برای شما در رابطه به کدام موضوعی تلفون کنم و همه چیز را صاف و ساده و واضح شرح بدهم و بعد از چند لحظه شخص دیگری برایتان زنگ بزند و بگوید که دوستان شما این چیز را نگفته و چیزی دیگری را بر آن اضافه و یا کم کند، شما به کی اعتبار می‌کنید؟ به من که همه چیز را برایتان واضح ساختم و یا به شخص بعد از من که همه چیز را بر عکس گفتار من به شما توضیح می‌دهد؟ و فکر می‌کنم که شما باید به حرف من اعتبار کنید زیرا خودم شخصاً با شما صحبت کرده ام. در اینجا کلام خدا را نیز عین چیز می‌یابیم و اگر کسی دربارۀ کلام خدا چیزی می‌گوید بهتر است که ما برویم و کلام خدا را بخوانیم و از خود کلام خدا جواب خود را دریافت کنیم. خداوند را شکر می‌کنیم که حال کلام خدا به زبان خود ما و شما ترجمه گردیده است و هرکس که بخواهد آنرا بخواند می‌تواند آنرا دریافت کند. پس دوستان عزیز خود را تشویق می‌کنیم که اگر به کتاب مقدس ضرورت دارند و یا سوالاتی دارند می‌توانند آزادانه با ما در میان بگذارند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۸ (۳۰ دقیقه)

صعود مسیح و جمع ایمانداران

صعود مسیح و جمع ایمانداران (داستان های آشکار شده)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۰-۱۱ (۳۰ دقیقه)

معرفی داستان

معرفی داستان (داستان های آشکار شده)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۰-۱۱ (۱۰ دقیقه)

عقیده مسیحیان در باره امور آینده

عقیده مسیحیان در باره امور آینده (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۱ (۸ دقیقه)

اعمال رسولان فصل اول از آیت ۱۲- ۲۶

اعمال رسولان فصل اول از آیت ۱۲- ۲۶ (مژده ای نجات)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۲-۲۶ (۳۱ دقیقه)

چارۀ دوری از خدا

چارۀ دوری از خدا (روزنه ای زندگی مسيحی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۲ (۳۰ دقیقه)

روح القدس - خدا در وجود ما

روح القدس - خدا در وجود ما (اخلاق زندگی۲)
ما مسیحیان معتقدیم که روح القدس بر اساس الگوی مشارکتی که در تثلیث دارد، در ایمان به عیسی مسیح وارد وجود ما می‌شود و یک رابطه و شراکت صمیمانه و دوستانه را با ما آغاز می‌کند. روح القدس راهنمای ما در طول زندگی زمینی ما است. او به ما می‌آموزد، ما را به تمام حقیقت هدایت می‌کند، و ما خدا را در روح و راستی از طریق عمل روح القدس می‌پرستیم. صمیمانه شما عزیزان را تشویق می‌کنیم این برنامه را مشاهده کرده و درین زمینه بیشتر معلومات کسب کنید.

Tنمایش تلویزیونی به آیه ۳-۵ (۲۹ دقیقه)