۰:۰۰ / ۰:۰۰
فصل قبلی

کتاب پیدایش

فصل اول

آفرینش جهان

۱در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. ۲زمین خالی و بدون شکل بود. همه جا آب بود و تاریکی آنرا پوشانیده بود و روح خدا بر روی آبها حرکت می کرد. ۳خدا فرمود: «روشنی بشود» و روشنی شد. ۴خدا دید که روشنی نیکوست و روشنی را از تاریکی جدا کرد. ۵خدا روشنی را روز و تاریکی را شب نام گذاشت. شب گذشت و صبح شد. این بود روز اول.

۶خدا فرمود: «فضا ساخته شود تا آبها را از یکدیگر جدا کند.» ۷خدا فضا را ساخت و آب های زیر فضا را از آب های بالای فضا جدا کرد. ۸خدا فضا را آسمان نامید. شب گذشت و صبح شد. این بود روز دوم.

۹خدا فرمود: «آب های زیر آسمان در یک جا جمع شوند تا خشکه ظاهر گردد» و چنان شد. ۱۰خدا خشکه را زمین نامید و آبها را که در یک جا جمع شده بودند بحر نام گذاشت. خدا دید که آنچه انجام شده بود نیکوست. ۱۱سپس خدا فرمود: «زمین همه نوع نبات برویاند. نباتاتی که غلات و حبوبات بیاورند و نباتاتی که میوه بار آورند» و چنین شد. ۱۲پس زمین همه نوع نبات رویانید و خدا دید که آنچه بوجود آمده بود نیکوست. ۱۳شب گذشت و صبح شد. این بود روز سوم.

۱۴بعد از آن خدا فرمود: «اجسام نورانی در آسمان بوجود آیند تا روز را از شب جدا کنند و روز ها، سال ها، آیات و زمان ها را نشان دهند. ۱۵آن ها در آسمان بدرخشند تا بر زمین روشنی دهند» و چنین شد. ۱۶پس از آن، خدا دو جسم نورانی بزرگتر ساخت، یکی آفتاب برای سلطنت در روز و یکی ماهتاب برای سلطنت در شب. همچنین ستارگان را ساخت. ۱۷آن ها را در آسمان قرار داد تا بر زمین روشنی دهند ۱۸و بر روز و شب سلطنت نمایند و روشنی را از تاریکی جدا کنند. خدا دید که نیکوست. ۱۹شب گذشت و صبح شد. این بود روز چهارم.

۲۰پس از آن خدا فرمود: «آبها از انواع حیوانات و آسمان از انواع پرندگان پُر شوند.» ۲۱پس خدا جانداران بزرگ بحری و همۀ حیواناتی که در آب زندگی می کنند و تمام پرندگان آسمان را آفرید. خدا دید که آنچه کرده بود نیکوست. ۲۲و همۀ آن ها را برکت داد و فرمود: «بارور و زیاد شوید و آب های بحر را پُر سازید و پرندگان در زمین زیاد شوند.» ۲۳شب گذشت و صبح شد. این بود روز پنجم.

۲۴بعد از آن خدا فرمود: «زمین همه نوع حیوانات بوجود آوَرَد، اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک» و چنین شد. ۲۵پس خدا همۀ آن ها را ساخت و دید که آنچه انجام داده بود نیکوست.

۲۶پس از آن خدا فرمود: «حالا انسان را می سازیم. آن ها به صورت ما و به شکل ما باشند و بر ماهیان بحری و پرندگان آسمان و همۀ حیوانات، اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک و تمام زمین حکومت کنند.» ۲۷پس خدا انسان را به صورت خود آفرید. انسان را به صورت خدا آفرید. آن ها را زن و مرد آفرید. ۲۸آن ها را برکت داد و فرمود: «بارور و زیاد شوید، زمین را پُر سازید و در آن تسلط نمائید. بر ماهیان و پرندگان و تمام حیوانات روی زمین حکومت کنید.» ۲۹و خدا گفت: «هر نوع گیاهی را که غلات و حبوبات بیاورد و هر نوع درختی را که میوه بیاورد به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. ۳۰اما هر نوع علف سبز را برای خوراک تمام حیوانات و پرندگان آماده کرده ام.» و چنین شد. ۳۱آنگاه خدا کارهای آفرینش را ملاحظه کرد و همه را از هر جهت عالی یافت. شب گذشت و صبح شد، این بود روز ششم.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

آیا عیسی مسیح کافر بود؟

آیا عیسی مسیح کافر بود؟ (باشما)
عیسی مسیح، در ابتدا وجود داشت. پیش از آنکه جهان شکل گیرد، مسیح وجود داشت. در پیدایش که اولین کتابی کتاب مقدس است چنین می‌‌خوانیم: در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. لیکن مسیح پیش از این ابتداً با خدا بود. خدا آغازی ندارد؛ او همواره وجود داشته است؛ «کلمه» (عیسی مسیح) نزد خدا بود. مسیح نه تنها با خدا بود بلکه خدا بود. مسیح نه تنها پسر خدا است، بلکه خود خدا می‌‌‌‌باشد. مسیح خداست به صورت یک انسان. وی تنها تجسم حقیقی خدای زنده است که ۲۰۰۰ سال پیش بر روی زمین آمد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳ (۲۸ دقیقه)

تولد دختر در خانواده ی معتصب

تولد دختر در خانواده ی معتصب (رنگ زندگی )
دختران تا وقتی در خانۀ پدر به سر می‌برند، تمام صلاحیت زندگی شان بدست پدر و برادرانش است. حتا ولو اگر برادر شان از آنها کوچکتر هم باشد! باید از برادر کوچک اطاعت کنند. زمانیکه آنها را با خواست خود عروس کردند، تمام زمام امور زندگی ایشان را به داماد که مردی دیگری است، می‌سپارند. پس کجا شد آن ارادۀ که خداوند برای خانم‌ها عطا کرده است؟ آیا زنان و دختران انسان نیستند؟عقل و شعور ندارند که دیگران برایشان تصمیم می‌گیرند؟ همرایش مثل یک شی و یک متاع برخورد می‌شود. تا زمانیکه به خانۀ پدر هستند، دارای یک مالک می‌باشند و هنگامیکه به خانۀ شوهر می‌روند، مالک شان کسی دیگری می‌شود و زندگی شان به او تعلق می‌گیرد. گرچه زمان بارداری، هیچ مادری، با دختر بودن ازدیاد و با پسر بودن طفلش کاهش نمی آیابد. پس چرا زمانی که در یک خانواده، دختری بدنیا می‌آید همه چهره‌ها غمگین و پر از چین و چروک، ولی با تولد پسر، حتا خستگی‌های دیرینه، از خوشی و شادمانی زیاد، فرماموش می‌شود؟ بعضی‌ها چشم کشودن دختر را در خانواده اش علت مشکلات که هنوز نیامده و شاید هم که نخواهد آمد دانسته و پسر را مایه نیکی و خوشی‌ها و سر افرازی‌های تصور می‌کنند. برای درک بیشتر موضوع از شما دعوت می‌کنیم که به این برنامه گوش دهید. تشکر!

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۱-۲۳ (۲۹ دقیقه)

حقوق زن در جامعه و زن و شوهری

حقوق زن در جامعه و زن و شوهری (باشما)
وقتی در عهد عتیق نگاه می‌‌کینم خاطر نشان می‌‌کند که: خوب نیست آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازم. آدم احتیاج به معاونی داشت زیرا بدون او نمی توانست کاری از پیش ببرد. در اینجا از زن با عنوان معاون مرد یاد می‌‌‌شود، نه وسیله ای برای تامین لذتها و نیازهای جنسی مرد و تمکین کردن از مرد، و نه کشتزاری که تنها برای ازدیاد نسل باید در هر جا و هر مکانی که مرد خواست بر آن و در آن شود. کتاب مقدس زن را حتی تا به جایگاه تاج سر مرد نیز رسانده است.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۶-۲۷ (۲۹ دقیقه)

آیا شما با خدا رابطه دارد؟ چطور؟

آیا شما با خدا رابطه دارد؟ چطور؟ (آرامش و شادی در مسیح)
دوست عزیز: وقتی کلمه گناه را می‌شنوید به چه چیزی فکر می‌کنید؟ شاید به این عقیده باشید که مردم بد هستند! به همین دلیل کارهای بد و نادرست انجام می‌دهند. شاید هم فکر کنید که مردم بیشتر شان خوب هستند ولی در شرایط نامساعدی خراب قرار دارند؛ به این دلیل آنها را وادار می‌کند که کارهای بد انجام دهند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۹ (۳۰ دقیقه)

داستان خلقت: کی این دنیا را آفرید؟

داستان خلقت: کی این دنیا را آفرید؟ (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
کتاب مقدس می‌‌‌گوید که خداوند تمام دنیا را در شش روز آفریده است. در پنج روز اول زمین، آسمان، خشکه، آب‌ها، حیوانات، درخت‌ها، مهتاب، و ستاره‌ها را آفرید. در روز ششم خداوند انسان را آفرید، که نام او را آدم ماند. خداوند آدم را از خاک ساخت، و حوا را از آدم. آدم و حوا در باغ عدن زندگی می‌‌‌کردند. خداوند از خوردن میوه درخت نیک و بد آنها را منع کرده بود. ولی شیطان حوا را فریب داد. که در نتیحه خداوند آنها را از باغ عدن بیرون کرد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۳۱ (۳۰ دقیقه)

صلح با طبیعت، حیوانات و پرنده‌گان

صلح با طبیعت، حیوانات و پرنده‌گان (باشما)
عشق و توجه به محیط زیست در زند‌ه‌گی انسان از اهمیت و جایگاهی برخوردار است، که باید به آن پابند باشیم. استفاده‌ی درست از منابع طبیعت به خصوص معادن، جنگلات و توجه به حیوانات و پرند‌ه‌گان از وظایف هر انسان در روی زمین است. تمام چیزهای را که خداوند برای استفاده‌ی ما خلق کرده است، نه تنها که به خاطر آن شکرگزار باشیم بلکه از آن مواظبت نیز نماییم. در صید حیوانات و پرند‌ه‌گان اسراف نکنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۰-۲۱ (۳۰ دقیقه)

مسولیت شوهر در برابر همسر

مسولیت شوهر در برابر همسر (باشما)
وقتی یک مرد ازدواج می‌‌‌‌کند، زن خود را طوری دوست داشته و از او مواظبت نماید همان طور که خود را دوست دارد و مواظبت می‌‌‌‌نماید. زیرا هر که زن یا زوجۀ خود را محبّت نماید خویشتن را محبّت می‌‌‌‌‌نماید. پس از ازدواج، زن و شوهر یک تن می‌‌‌‌‌شوند، پس مرد موظف است که همسر خود را مانند بدن خویش محبّت کند. همانطور که هر کس بدن خود را دوست دارد، به همان ترتبیب نیز باید همسر خویش را محبّت نماید. این بهترین ضمانت جهت داشتن یک ازدواج موفق و پیروز می‌‌‌باشد. خدا زن را آفرید تا شوهرش او را دوست داشته و محبت نماید، نه اینکه با او خشونت نماید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۶-۲۷ (۲۸ دقیقه)

موقف زن در جامعه‌‌ی ما

موقف زن در جامعه‌‌ی ما (باشما)
زن و همسر از چه نگاه می‌‌تواند یک همدم مناسب برای شوهر خود باشد؟ اول از اینکه، انسان برای داشتن فرزندان در آینده، نیاز به همدم داشت. دوم اینکه، انسان نیاز به یک هم صحبت و همراه داشت. سوم اینکه، انسان نیاز به شخصی داشت تا او را کامل کند، نقص او را برطرف کند، پُر کنندۀ ”دندۀ گمشده“ او باشد. چرا خدا یک دنده از انسان را انتخاب کرد تا زن را بیافریند؟ برای اینکه زن با مرد مساوی و برابر است. آدم فوراً تشخیص داد که نه تنها زن شبیه او می‌‌‌باشد، بلکه هم ذات او نیز است. او و زن از نظر فکری و معنوی با هم سهیم و دارای یک هویت بودند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۶-۲۷ (۲۹ دقیقه)

زن، همدم مناسب

زن، همدم مناسب (باشما)
خداوند تمام قسمت آفرینش خود را نیکو نامید، اما ناگهان او گفت که یک چیز نیکو نیست: ”خوب نیست که آدم تنها بماند“. انسانی که او آفریده بود به نحوی کامل نبود؛ او نیاز به یک همدم مناسب داشت. زن به چه مفهومی می‌‌‌توانست یک همدم مناسب باشد؟ اول از اینکه، انسان برای داشتن فرزندانی در آینده، نیاز به همدم داشت. دوم، انسان نیاز به یک هم صحبت و همراه داشت؛ بنابراین، او نیاز به شخصی داشت که به شباهت خودش باشد. سوم ، انسان نیاز به شخصی داشت تا او را کامل کند، و نقص او را برطرف کند. پیش خدا، مرد و زن یک سان است ولی مرد را به یک منظور و زن را به منظور دیگری خلق کرده است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۶-۲۷ (۲۸ دقیقه)

ظلم بالای زنان در جامعه‌ای ما

ظلم بالای زنان در جامعه‌ای ما (باشما)
از یک سال بدین سو، فضا و محیط کشور، برای زنان با همت افغان به زندان و دنیای تاریک تبدیل شده است. بعضی شوهران با اینکه همسر دارند و دارای چندین طفل هستند، بازهم با زنی دیگری عروسی می‌‌‌‌‌نمایند و از دادنی نفقه به همسری اولی و فرزندانش شانه خالی می‌‌‌‌‌کنند. مکتب دختران بسته شده است، زنان نمیتوانند در دفاتر کار کنند. با زنان بدون رضایت شان به زور عروسی می‌‌‌کنند و حتا به ایشان تجاوز می‌‌‌کنند ولی گوشی شنوا در کشور که توسط طالبان اداره می‌‌‌شود وجود ندارد. زن ستیزی به حد اعلی خود رسیده است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۶-۲۸ (۲۸ دقیقه)

خداوند همه چیز را خلق کرده است

خداوند همه چیز را خلق کرده است (فریاد زن)
خداوند خدای محبت است. در ابتدا، وقتی خداوند جهان، زمین، آفتاب، مهتاب و ستاره‌ها را خلق کرد، از کارش راضی بود. سپس خداوند حیوانات، پرنده گان، درختان و غذا برای استفاده انسان‌ها را خلق کرد. در اصل، همه چیزها را که خداوند خلق کرد به شمول انسان نیکو بود چون خداوند خودش نیکو است. تمام این مخلوقات نام او را جلال می‌دهند. و ما همچنان، باید برای تمام هدایای او شاکر باشیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۳۱ (۳۰ دقیقه)

یافتن حقیقت در کتاب مقدس و یافتن آرامش در عیسای مسیح

یافتن حقیقت در کتاب مقدس و یافتن آرامش در عیسای مسیح (گواهی مسیحیان افغان)
این سوال که چگونه جهان آغاز شده است، مرا برای سالهای زیاد به فکر می‌انداخت. تحصیلات و گذشته مذهبی من نمیتوانست که یک جواب روشن و واضح به این سوال بدهد. وقتی خواندن کتاب مقدس را شروع کردم، متوجه شدم که اولین آیه در پیدایش فصل ۱ آیه ۱ می‌گوید: در ابتدا خدا. یعنی در آغاز خدا جهان را از هیچ چیز خلق کرد. همچنان من در جریان جنگ و خشونت در افغانستان بزرگ شده بودم و زندگی من دو رو داشت. در ظاهر برای دیگران مرد، پدر و شوهر خوب بودم اما در باطن می‌دانستم که گناهکار هستم. این فرق بین ظاهر و باطن را نمیتوانستم تغییر دهم و این وضعیت زندگی و قلب مرا رنج می‌داد. وقتی در متی فصل ۱۱ آیه ۲۸ خواندم که عیسای مسیح می‌گوید همه گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامش می‌دهم. من به خود گفتم که من همان گرانبار هستم که نمیتوانم زندگی خود را تغییر دهم. من به عیسای مسیح منحیث خداوند خود ایمان آوردم و او ظاهر و باطن مرا یکی ساخت تا برای او زندگی کنم.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۱ (۵۹ دقیقه)

آدم و حوا: خدا نیک و مقدس است و او انسان را بصورت کامل آفرید.

آدم و حوا: خدا نیک و مقدس است و او انسان را بصورت کامل آفرید. (مطالعۀ کتاب مقدس برای مسلمانان)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳۲ (۳۰ دقیقه)

آفرینش دنیا (قسمت دوم)

آفرینش دنیا (قسمت دوم) (کلام خدا برای شما )
زیبای‌های خلقت خداوند؛ در ابتدای آفرینش که شامل ستارگان؛ آفتاب و مهتاب؛ حیوانات و پرندگان بود همه عالی خلق شدند و با آفریدن مرد و زن خداوند همه آن‌ها را دید و برکت بخشید

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳۱ (۳۰ دقیقه)

آفرینش دنیا (قسمت اول)

آفرینش دنیا (قسمت اول) (کلام خدا برای شما )
هدف آفرینش دنیا در نزد خداوند؛ در ابتدا خلقلت چه بود و چطور خداوند این جهان را با حکمت اش و با کلمه ازلی و ابدی و قدرت اش آفرید. بیاید باهم گوش دهیم

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۳ (۳۰ دقیقه)

آفرينش جهان، قسمت اول (پیدایش ۱:۱-۱۳)

آفرينش جهان، قسمت اول (پیدایش ۱:۱-۱۳) (قسمتهای عهد عتیق)

سمعی شامل آیه ۱-۱۳ (۲ دقیقه)

خدا آدم و حوا را آفرید

خدا آدم و حوا را آفرید (مردم خدا)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳۲ (۲۵ دقیقه)

گل مکی. داستان کوتاه غم انگیز.

گل مکی. داستان کوتاه غم انگیز. (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳۲ (۲۹ دقیقه)

آفرينش جهان، قسمت دوم (پیدایش ۱: ۱۴-۲۷)

آفرينش جهان، قسمت دوم (پیدایش ۱: ۱۴-۲۷) (قسمتهای عهد عتیق)

سمعی شامل آیه ۱۴-۲۷ (۳ دقیقه)

گناه چیست؟

گناه چیست؟ (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۶ (۱۱ دقیقه)

کمی پايينتر از موجودات آسمانی

کمی پايينتر از موجودات آسمانی (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۶-۳۱ (۳۰ دقیقه)

هشت مارچ روز بین المللی زن

هشت مارچ روز بین المللی زن (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۶-۳۱ (۲۹ دقیقه)

اذیت و آزار زنان و دختران در سرک‌ها  و کوچه‌های کابل

اذیت و آزار زنان و دختران در سرک‌ها و کوچه‌های کابل (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۶-۲۷ (۳۰ دقیقه)

خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان

خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۶-۲۷ (۳۰ دقیقه)

دوباهم شريک زندگی اند

دوباهم شريک زندگی اند (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۷ (۳۰ دقیقه)