Afghan Bibles
English · دری · پښتو

کتاب پیدایش

فصل اول

آفرینش جهان

۱در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. ۲زمین خالی و بدون شکل بود. همه جا آب بود و تاریکی آنرا پوشانیده بود و روح خدا بر روی آبها حرکت می کرد. ۳خدا فرمود: «روشنی بشود» و روشنی شد. ۴خدا دید که روشنی نیکوست و روشنی را از تاریکی جدا کرد. ۵خدا روشنی را روز و تاریکی را شب نام گذاشت. شب گذشت و صبح شد. این بود روز اول.

۶خدا فرمود: «فضا ساخته شود تا آبها را از یکدیگر جدا کند.» ۷خدا فضا را ساخت و آب های زیر فضا را از آب های بالای فضا جدا کرد. ۸خدا فضا را آسمان نامید. شب گذشت و صبح شد. این بود روز دوم.

۹خدا فرمود: «آب های زیر آسمان در یک جا جمع شوند تا خشکه ظاهر گردد» و چنان شد. ۱۰خدا خشکه را زمین نامید و آبها را که در یک جا جمع شده بودند بحر نام گذاشت. خدا دید که آنچه انجام شده بود نیکوست. ۱۱سپس خدا فرمود: «زمین همه نوع نبات برویاند. نباتاتی که غلات و حبوبات بیاورند و نباتاتی که میوه بار آورند» و چنین شد. ۱۲پس زمین همه نوع نبات رویانید و خدا دید که آنچه بوجود آمده بود نیکوست. ۱۳شب گذشت و صبح شد. این بود روز سوم.

۱۴بعد از آن خدا فرمود: «اجسام نورانی در آسمان بوجود آیند تا روز را از شب جدا کنند و روز ها، سال ها، آیات و زمان ها را نشان دهند. ۱۵آن ها در آسمان بدرخشند تا بر زمین روشنی دهند» و چنین شد. ۱۶پس از آن، خدا دو جسم نورانی بزرگتر ساخت، یکی آفتاب برای سلطنت در روز و یکی ماهتاب برای سلطنت در شب. همچنین ستارگان را ساخت. ۱۷آن ها را در آسمان قرار داد تا بر زمین روشنی دهند ۱۸و بر روز و شب سلطنت نمایند و روشنی را از تاریکی جدا کنند. خدا دید که نیکوست. ۱۹شب گذشت و صبح شد. این بود روز چهارم.

۲۰پس از آن خدا فرمود: «آبها از انواع حیوانات و آسمان از انواع پرندگان پُر شوند.» ۲۱پس خدا جانداران بزرگ بحری و همۀ حیواناتی که در آب زندگی می کنند و تمام پرندگان آسمان را آفرید. خدا دید که آنچه کرده بود نیکوست. ۲۲و همۀ آن ها را برکت داد و فرمود: «بارور و زیاد شوید و آب های بحر را پُر سازید و پرندگان در زمین زیاد شوند.» ۲۳شب گذشت و صبح شد. این بود روز پنجم.

۲۴بعد از آن خدا فرمود: «زمین همه نوع حیوانات بوجود آوَرَد، اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک» و چنین شد. ۲۵پس خدا همۀ آن ها را ساخت و دید که آنچه انجام داده بود نیکوست.

۲۶پس از آن خدا فرمود: «حالا انسان را می سازیم. آن ها به صورت ما و به شکل ما باشند و بر ماهیان بحری و پرندگان آسمان و همۀ حیوانات، اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک و تمام زمین حکومت کنند.» ۲۷پس خدا انسان را به صورت خود آفرید. انسان را به صورت خدا آفرید. آن ها را زن و مرد آفرید. ۲۸آن ها را برکت داد و فرمود: «بارور و زیاد شوید، زمین را پُر سازید و در آن تسلط نمائید. بر ماهیان و پرندگان و تمام حیوانات روی زمین حکومت کنید.» ۲۹و خدا گفت: «هر نوع گیاهی را که غلات و حبوبات بیاورد و هر نوع درختی را که میوه بیاورد به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. ۳۰اما هر نوع علف سبز را برای خوراک تمام حیوانات و پرندگان آماده کرده ام.» و چنین شد. ۳۱آنگاه خدا کارهای آفرینش را ملاحظه کرد و همه را از هر جهت عالی یافت. شب گذشت و صبح شد، این بود روز ششم.

Related content

تولد دختر در خانواده ی معتصب

تولد دختر در خانواده ی معتصب (رنگ زندگی )
دختران تا وقتی در خانۀ پدر به سر می‌برند، تمام صلاحیت زندگی شان بدست پدر و برادرانش است. حتا ولو اگر برادر شان از آنها کوچکتر هم باشد! باید از برادر کوچک اطاعت کنند. زمانیکه آنها را با خواست خود عروس کردند، تمام زمام امور زندگی ایشان را به داماد که مردی دیگری است، می‌سپارند. پس کجا شد آن ارادۀ که خداوند برای خانم‌ها عطا کرده است؟ آیا زنان و دختران انسان نیستند؟عقل و شعور ندارند که دیگران برایشان تصمیم می‌گیرند؟ همرایش مثل یک شی و یک متاع برخورد می‌شود. تا زمانیکه به خانۀ پدر هستند، دارای یک مالک می‌باشند و هنگامیکه به خانۀ شوهر می‌روند، مالک شان کسی دیگری می‌شود و زندگی شان به او تعلق می‌گیرد. گرچه زمان بارداری، هیچ مادری، با دختر بودن ازدیاد و با پسر بودن طفلش کاهش نمی آیابد. پس چرا زمانی که در یک خانواده، دختری بدنیا می‌آید همه چهره‌ها غمگین و پر از چین و چروک، ولی با تولد پسر، حتا خستگی‌های دیرینه، از خوشی و شادمانی زیاد، فرماموش می‌شود؟ بعضی‌ها چشم کشودن دختر را در خانواده اش علت مشکلات که هنوز نیامده و شاید هم که نخواهد آمد دانسته و پسر را مایه نیکی و خوشی‌ها و سر افرازی‌های تصور می‌کنند. برای درک بیشتر موضوع از شما دعوت می‌کنیم که به این برنامه گوش دهید. تشکر!

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۱-۲۳ (۲۹ دقیقه)

حقوق زن در جامعه و زن و شوهری

حقوق زن در جامعه و زن و شوهری (باشما)
وقتی در عهد عتیق نگاه می‌‌کینم خاطر نشان می‌‌کند که: خوب نیست آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازم. آدم احتیاج به معاونی داشت زیرا بدون او نمی توانست کاری از پیش ببرد. در اینجا از زن با عنوان معاون مرد یاد می‌‌‌شود، نه وسیله ای برای تامین لذتها و نیازهای جنسی مرد و تمکین کردن از مرد، و نه کشتزاری که تنها برای ازدیاد نسل باید در هر جا و هر مکانی که مرد خواست بر آن و در آن شود. کتاب مقدس زن را حتی تا به جایگاه تاج سر مرد نیز رسانده است.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۶-۲۷ (۲۹ دقیقه)

تثلیث به زبان ساده

تثلیث به زبان ساده
دربارۀ خدای پیروان مسیح، یعنی تثلیث اقدس، غلط ‌فهمی‌های بسیار در میان افغان‌ها وجود دارد. یک تعداد عزیزان به این معتقد اند که پیروان مسیح به سه خدا اعتقاد دارند. بر ماست که آموزه‌های کتاب مقدس را در باره ذات خدای واحد به درستی درک نماییم. عیسی مسیح می‌فرماید: «من و پدر یک هستیم». این سخن به این مفهوم است، وقتیکه ما در باره عیسی مسیح فکر می‌نماییم، در باره خدا فکر می‌کنیم و یا با خدا مواجه هستیم. وقتیکه ما در باره روح خدا و یا روح القدس صحبت می‌نماییم، ما با خدا مواجه هستیم.

مقاله شامل آیه ۱

آدم و حوا: خدا نیک و مقدس است و او انسان را بصورت کامل آفرید.

آدم و حوا: خدا نیک و مقدس است و او انسان را بصورت کامل آفرید. (مطالعۀ کتاب مقدس برای مسلمانان)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳۲ (۳۰ دقیقه)

آفرينش جهان، قسمت اول (پیدایش ۱:۱-۱۳)

آفرينش جهان، قسمت اول (پیدایش ۱:۱-۱۳) (قسمتهای عهد عتیق)

سمعی شامل آیه ۱-۱۳ (۲ دقیقه)

خدا آدم و حوا را آفرید

خدا آدم و حوا را آفرید (مردم خدا)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳۲ (۲۵ دقیقه)

گل مکی. داستان کوتاه غم انگیز.

گل مکی. داستان کوتاه غم انگیز. (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳۲ (۲۹ دقیقه)

تثلیث به زبان ساده

تثلیث به زبان ساده
دربارۀ خدای پیروان مسیح، یعنی تثلیث اقدس، غلط ‌فهمی‌های بسیار در میان افغان‌ها وجود دارد. یک تعداد عزیزان به این معتقد اند که پیروان مسیح به سه خدا اعتقاد دارند. بر ماست که آموزه‌های کتاب مقدس را در باره ذات خدای واحد به درستی درک نماییم. عیسی مسیح می‌فرماید: «من و پدر یک هستیم». این سخن به این مفهوم است، وقتیکه ما در باره عیسی مسیح فکر می‌نماییم، در باره خدا فکر می‌کنیم و یا با خدا مواجه هستیم. وقتیکه ما در باره روح خدا و یا روح القدس صحبت می‌نماییم، ما با خدا مواجه هستیم.

مقاله شامل آیه ۲-۳

آفرينش جهان، قسمت دوم (پیدایش ۱: ۱۴-۲۷)

آفرينش جهان، قسمت دوم (پیدایش ۱: ۱۴-۲۷) (قسمتهای عهد عتیق)

سمعی شامل آیه ۱۴-۲۷ (۳ دقیقه)

گناه چیست؟

گناه چیست؟ (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۶ (۱۱ دقیقه)

کمی پايينتر از موجودات آسمانی

کمی پايينتر از موجودات آسمانی (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۶-۳۱ (۳۰ دقیقه)

هشت مارچ روز بین المللی زن

هشت مارچ روز بین المللی زن (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۶-۳۱ (۲۹ دقیقه)

اذیت و آزار زنان و دختران در سرک‌ها  و کوچه‌های کابل

اذیت و آزار زنان و دختران در سرک‌ها و کوچه‌های کابل (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۶-۲۷ (۳۰ دقیقه)

خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان

خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۶-۲۷ (۳۰ دقیقه)

دوباهم شريک زندگی اند

دوباهم شريک زندگی اند (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۷ (۳۰ دقیقه)

هديه ای عالی

هديه ای عالی (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۷ (۳۰ دقیقه)

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان (سلام هموطن)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۷-۲۸ (۲۹ دقیقه)

طویانه و مصارف گزاف عروسی

طویانه و مصارف گزاف عروسی (سلام هموطن)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۷-۲۸ (۲۹ دقیقه)

مرد و مردانگی

مرد و مردانگی (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۷ (۲۹ دقیقه)

آفرينش جهان، روز هفتم ( پیدایش ۱: ۲۸- ۲: ۳)

آفرينش جهان، روز هفتم ( پیدایش ۱: ۲۸- ۲: ۳) (قسمتهای عهد عتیق)

سمعی شامل آیه ۲۸-۳۲ (۲ دقیقه)