کتاب پیدایش

فصل دوم

۱به این ترتیب تمام آسمان ها و زمین کامل گردید. ۲در روز هفتم خدا همۀ کار آفرینش را تمام کرد و از آن دست کشید. ۳او روز هفتم را مبارک خواند و آنرا برای خود اختصاص داد، زیرا در آن روز همۀ کار آفرینش را تمام کرد و از آن دست کشید. ۴این چگونگی آفرینش آسمان ها و زمین است.

وقتی خداوند، خدا آسمان ها و زمین را ساخت، ۵هیچ گیاه یا علف سبز در روی زمین نبود، زیرا خداوند هنوز باران در زمین نبارانیده بود و کسی نبود که در زمین زراعت کند. ۶اما آب از زیر زمین بالا می آمد و زمین را سیراب می کرد.

آفرینش آدم

۷پس از آن خداوند، خدا مقداری خاک از زمین برداشت و از آن آدم را ساخت و در بینی او روح حیات دمید و او یک موجود زنده گردید.

باغ عدن

۸خداوند، خدا باغی در عدن که بطرف مشرق است درست کرد و آدم را که ساخته بود در آنجا جا داد. ۹خداوند همه نوع درختان زیبا و میوه دار را در آن باغ رویانید و درخت زندگی و همچنین درخت شناسائی خوب و بد را در وسط باغ قرار داد.

۱۰دریائی از عدن می گذشت و باغ را سیراب می کرد و از آنجا به چهار دریای دیگر تقسیم می شد. ۱۱دریای اول پیشون است که سرزمین حویله را دور می زند. ۱۲(در این سرزمین طلای خالص و عطر گران قیمت و سنگ عقیق وجود دارد.) ۱۳دریای دوم جیحون است که سرزمین کوش را دور می زند. ۱۴دریای سوم دجله است که از شرق آشور می گذرد، و دریای چهارم فرات است.

۱۵سپس خداوند، خدا آدم را در باغ عدن جا داد تا در آن زراعت کند و از آن نگهداری نماید. ۱۶خداوند به آدم فرمود: «اجازه داری از میوۀ تمام درختان باغ بخوری. ۱۷اما هرگز از میوۀ درخت شناسائی خوب و بد نخوری، زیرا اگر از آن بخوری در همان روز می میری.»

آفرینش زن

۱۸خداوند، خدا فرمود: «خوب نیست که آدم تنها زندگی کند. بهتر است که یک همدم مناسب برای او بسازم تا به او کمک کند.» ۱۹پس خداوند تمام حیوانات و پرندگان را از خاک زمین ساخت و پیش آدم آورد تا ببیند آدم چه نامی بر آن ها خواهد گذاشت و هر نامی که آدم بر آن ها گذاشت همان نام آن ها شد. ۲۰بنابرین آدم تمام پرندگان و حیوانات را نام گذاری کرد، ولی هیچ یک از آن ها همدم مناسبی برای آدم نبود که بتواند به او کمک کند.

۲۱پس خداوند، خدا آدم را به خواب عمیقی فرو برد و وقتی او در خواب بود یکی از قبرغه هایش را گرفت و جای آنرا بهم پیوست. ۲۲سپس از آن قبرغه زن را ساخت و او را پیش آدم آورد. ۲۳آدم گفت:

«این مثل خود من است.

استخوانِ از استخوان هایم و قسمتی از بدنم.

نام او زن است، زیرا از انسان گرفته شد.»

۲۴به همین دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک نموده با زن خود زندگی می کند و هر دو یک تن می شوند.

۲۵آدم و زنش هر دو برهنه بودند، ولی احساس خجالت نمی کردند.

مطالب مرتبط

کمپین کابل پاک با خانواده های الگو و نمونه

کمپین کابل پاک با خانواده های الگو و نمونه (رنگ زندگی )
پاک نگهداشتن شهر تنها وظیفۀ شهرداری نیست، بلکه همه شهروندان مسولیت داردند تا در صفایی شهر سهم خود را ادا نمایند. شماری از خانواده‌ها در شهر کابل با راه‌اندازی کمپین «کابل پاک»، زباله‌ها را از سطح شهر کابل جمع‌آوری کردند. این خانواده‌ها می‌‌گویند که برای پاک نگه‌داشتن محیط و دایمی ساختن فرهنگ شهرنشینی این کمپین را راه انداز کردند. آنها هدف این کارشان را پاک و سالم نگه‌داشتن محیط می‌‌دانند. این خانواده‌ها به این باور استند که تمام شهروندان به اندازه‌ی شهرداری، ده پاکی و صفایی شهر مسوول‌اند. هم‌چنان علاوه کردند که کمپین جمع‌آوری زباله‌ها تاثیرات مثبتی روی شهروندان گذاشته است.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۵ (۲۸ دقیقه)

حقوق زن در جامعه و زن و شوهری

حقوق زن در جامعه و زن و شوهری (باشما)
وقتی در عهد عتیق نگاه می‌‌کینم خاطر نشان می‌‌کند که: خوب نیست آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازم. آدم احتیاج به معاونی داشت زیرا بدون او نمی توانست کاری از پیش ببرد. در اینجا از زن با عنوان معاون مرد یاد می‌‌‌شود، نه وسیله ای برای تامین لذتها و نیازهای جنسی مرد و تمکین کردن از مرد، و نه کشتزاری که تنها برای ازدیاد نسل باید در هر جا و هر مکانی که مرد خواست بر آن و در آن شود. کتاب مقدس زن را حتی تا به جایگاه تاج سر مرد نیز رسانده است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۷ (۲۹ دقیقه)

بخش اول – گناه از چه زمانی به ما رسید؟

بخش اول – گناه از چه زمانی به ما رسید؟ (آرامش و شادی در مسیح)
گناه به اثر یک نااطاعتی آدم البشر (آدم و حوا) به دنیای زیبا که خداوند آفریده بود صراحت کرد. این بذر گناه در زندگی مرد و زن تا امروز و فردا ادامه دارد. اما خداوند از سقوط انسان اول برای رهایی از سزای مرگ برای ما نقشه نجات را در عیسی مسیح فراهم کرد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۵-۱۷ (۳۰ دقیقه)

پیاده رو‌های زیر زمین، یا گودال زباله‌ها

پیاده رو‌های زیر زمین، یا گودال زباله‌ها (رنگ زندگی )
پیاده رَو‌های زیرزمینی اکثراً برای سهولت عبور و مرور شهروندان از یک طرف جاده به طرف دیگری جاده اعمار می‌‌‌‌گردد. پیاده ‌رَوهای زیرزمینی در برخی از جاده‌های شهر کابل که به‌ ارزش می‌‌لیون‌ها افغانی از بودجهٔ شهرداری ساخته شده؛ به‌ دلیل بی‌توجهی مردم و مسوولان، قابل استفاده نیست. پیاده‌ رَوهای ‌که شهرداری کابل، چند سال پیش در نواحی ۱۱ و ۱۵، به‌ هدف رفع ازدحام و رفت ‎و آمد آسان مردم از یکسو به‌ سوی دیگر جاده ساخته ‎است، این پیاده ‌رَوها نه ‌تنها که تا اکنون قابل استفاده نیستند، بلکه به گودالی زباله دانی و کثافات مبدل شده است. بی‌توجهی و عدم مشارکت مردم در رعایت پاکی و نظافت شهر و همچنان عدم آشنایی با فرهنگ شهرنشینی، از عواملی است که سبب آلود‌گی، بی‌نظمی و انبار شدنِ کثافات در گوشه ‌و کنار شهر شده ‌است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۵ (۲۹ دقیقه)

حقوق زن در جامعه و زن و شوهری

حقوق زن در جامعه و زن و شوهری (باشما)
وقتی در عهد عتیق نگاه می‌‌کینم خاطر نشان می‌‌کند که: خوب نیست آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازم. آدم احتیاج به معاونی داشت زیرا بدون او نمی توانست کاری از پیش ببرد. در اینجا از زن با عنوان معاون مرد یاد می‌‌‌شود، نه وسیله ای برای تامین لذتها و نیازهای جنسی مرد و تمکین کردن از مرد، و نه کشتزاری که تنها برای ازدیاد نسل باید در هر جا و هر مکانی که مرد خواست بر آن و در آن شود. کتاب مقدس زن را حتی تا به جایگاه تاج سر مرد نیز رسانده است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۸ (۲۹ دقیقه)

انتخاب همسر برای فرزندان خویش

انتخاب همسر برای فرزندان خویش (رنگ زندگی )
در مورد تعیین سرنوشت فرزندان خویش باید بسیار احیتاط کنیم. در مورد انتخاب همسر نظر و رضایت فرزندان ما بسیار مهم است. به خاطریکه در آینده آنها باهم زندگی می‌کنند. نباید که از عجله کار گرفت و خواسته‌های شخصی خود را بالای شان بقبولانیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۴ (۲۹ دقیقه)

حقوق زن در جامعه و زن و شوهری

حقوق زن در جامعه و زن و شوهری (باشما)
وقتی در عهد عتیق نگاه می‌‌کینم خاطر نشان می‌‌کند که: خوب نیست آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازم. آدم احتیاج به معاونی داشت زیرا بدون او نمی توانست کاری از پیش ببرد. در اینجا از زن با عنوان معاون مرد یاد می‌‌‌شود، نه وسیله ای برای تامین لذتها و نیازهای جنسی مرد و تمکین کردن از مرد، و نه کشتزاری که تنها برای ازدیاد نسل باید در هر جا و هر مکانی که مرد خواست بر آن و در آن شود. کتاب مقدس زن را حتی تا به جایگاه تاج سر مرد نیز رسانده است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۵ (۲۹ دقیقه)

آفرينش جهان، روز هفتم ( پیدایش ۱: ۲۸- ۲: ۳)

آفرينش جهان، روز هفتم ( پیدایش ۱: ۲۸- ۲: ۳) (قسمتهای عهد عتیق)

سمعی شامل آیه ۱-۳ (۲ دقیقه)

آدم و حوا: خدا نیک و مقدس است و او انسان را بصورت کامل آفرید.

آدم و حوا: خدا نیک و مقدس است و او انسان را بصورت کامل آفرید. (مطالعۀ کتاب مقدس برای مسلمانان)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۷ (۳۰ دقیقه)

آفرینش دنیا (قسمت دوم)

آفرینش دنیا (قسمت دوم) (کلام خدا برای شما )
زیبای‌های خلقت خداوند؛ در ابتدای آفرینش که شامل ستارگان؛ آفتاب و مهتاب؛ حیوانات و پرندگان بود همه عالی خلق شدند و با آفریدن مرد و زن خداوند همه آن‌ها را دید و برکت بخشید

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳ (۳۰ دقیقه)

خدا آدم و حوا را آفرید

خدا آدم و حوا را آفرید (مردم خدا)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۶ (۲۵ دقیقه)

هشتم مارچ 2017

هشتم مارچ 2017 (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲-۱۸ (۳۰ دقیقه)

باغ عدن (پیدایش ۴:۲-۱۷)

باغ عدن (پیدایش ۴:۲-۱۷) (قسمتهای عهد عتیق)

سمعی شامل آیه ۴-۱۷ (۳ دقیقه)

خداوند آدم را از خاک آفرید

خداوند آدم را از خاک آفرید (کلام خدا برای شما )
وقتی خداوند آدم را از خاک سرشت و نفس حیات در او دمید او موجود زنده شد؛ بعد او را در باغ (عدن ) گماشت تا از آن نگهداری و مراقبت کند

برنامه رادیویی شامل آیه ۴-۱۷ (۳۰ دقیقه)

دخترانی که با فیر گلولۀ حق ازدواج را از دست میدهند

دخترانی که با فیر گلولۀ حق ازدواج را از دست میدهند (سلام هموطن)

برنامه رادیویی شامل آیه ۷-۲۴ (۳۰ دقیقه)

موقف زنان از دیدگاه کتاب مقدس در یک جامعه چی است و چی ارزشی را به آنها قایل است؟

موقف زنان از دیدگاه کتاب مقدس در یک جامعه چی است و چی ارزشی را به آنها قایل است؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۷ (۲۹ دقیقه)

آدم و حوا: انسان در نتیجۀ گناه از خدا جدا شد

آدم و حوا: انسان در نتیجۀ گناه از خدا جدا شد (مطالعۀ کتاب مقدس برای مسلمانان)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۵-۲۶ (۳۰ دقیقه)

اولين خانواده (پیدایش ۱۸:۲-۲۵)

اولين خانواده (پیدایش ۱۸:۲-۲۵) (قسمتهای عهد عتیق)

سمعی شامل آیه ۱۸-۲۵ (۲ دقیقه)

دوباهم شريک زندگی اند

دوباهم شريک زندگی اند (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۸-۲۰ (۳۰ دقیقه)

در مسیحیت چند زن روا است و آیا طلاق در مسیحیت جایز است ؟

در مسیحیت چند زن روا است و آیا طلاق در مسیحیت جایز است ؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۸-۲۵ (۳۰ دقیقه)

خداوند به آدم یاور مناسب آفرید

خداوند به آدم یاور مناسب آفرید (کلام خدا برای شما )
خداوند وقتی آدم را از خاک زمین آفرید؛ دید که او تنهاست گفت خوب نیست که آدم تنها باشد؛ او برای آدم همدم مناسب که حوا است از قبرغه آدم می‌آفریند. بعد خداوند او را نزد آدم می‌اورد!

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۸-۲۵ (۳۰ دقیقه)

دست فروشی زنان

دست فروشی زنان (رنگ زندگی )
شغل دست فروشي در كشورهاي عقب مانده و فقير نشين، بسیار رایج است. اين شغل در كشور افغانستان نيز به شكل چشم گيري وجود داشته و در شهرهاي مختلف آن روزانه جريان دارد. در اثر جنگها و مشکلات اقتصادی شغل دست فروشي دیگر مخصوص مردان نیست. خانم هاي زيادي نيز به اين شغل روي آورده و براي خود به تشكيل بازارهاي كوچك فروش در مناطق مشخص دست زده اند. یکی از جمله معروف ترين بازارهاي دست فروشي منطقه پل رنگينه درهرات است. زنان فروشنده‌ از ایجاد این بازار خوشحال هستند و می‌‌‌گویند این کار برای حل مشکلات اقتصادی شان، کمک می‌‌کند. زيرا در جامعه اي كه كار و دست يابي به آن بسيار مشكل هست، انجام اين چنين كارها، ميتواند اميدبخش باشد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۸-۲۴ (۲۹ دقیقه)

آیا مرد حق دارد که دو یا سه زن بگیرد؟

آیا مرد حق دارد که دو یا سه زن بگیرد؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۸ (۲۹ دقیقه)

حقوق زن در کتاب مقدس

حقوق زن در کتاب مقدس (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۸-۲۴ (۲۹ دقیقه)

تیرباران یک دختر به خاطر تن ندادن به ازدواج اجباری

تیرباران یک دختر به خاطر تن ندادن به ازدواج اجباری (رنگ زندگی )
نقره ماه، دختر جوان به دلیل تن ندادن به ازدواج اجباری در ولایت غور، تیرباران شد. این دختر جوان یک ماه پیش و پس از مخالفت به ازدواج با پسر کاکایش توسط چند فرد مسلح ربوده شده و به قتل رسید.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۰ (۲۹ دقیقه)