۰:۰۰ / ۰:۰۰

کتاب پیدایش

فصل دوم

۱به این ترتیب تمام آسمان ها و زمین کامل گردید. ۲در روز هفتم خدا همۀ کار آفرینش را تمام کرد و از آن دست کشید. ۳او روز هفتم را مبارک خواند و آنرا برای خود اختصاص داد، زیرا در آن روز همۀ کار آفرینش را تمام کرد و از آن دست کشید. ۴این چگونگی آفرینش آسمان ها و زمین است.

وقتی خداوند، خدا آسمان ها و زمین را ساخت، ۵هیچ گیاه یا علف سبز در روی زمین نبود، زیرا خداوند هنوز باران در زمین نبارانیده بود و کسی نبود که در زمین زراعت کند. ۶اما آب از زیر زمین بالا می آمد و زمین را سیراب می کرد.

آفرینش آدم

۷پس از آن خداوند، خدا مقداری خاک از زمین برداشت و از آن آدم را ساخت و در بینی او روح حیات دمید و او یک موجود زنده گردید.

باغ عدن

۸خداوند، خدا باغی در عدن که بطرف مشرق است درست کرد و آدم را که ساخته بود در آنجا جا داد. ۹خداوند همه نوع درختان زیبا و میوه دار را در آن باغ رویانید و درخت زندگی و همچنین درخت شناسائی خوب و بد را در وسط باغ قرار داد.

۱۰دریائی از عدن می گذشت و باغ را سیراب می کرد و از آنجا به چهار دریای دیگر تقسیم می شد. ۱۱دریای اول پیشون است که سرزمین حویله را دور می زند. ۱۲(در این سرزمین طلای خالص و عطر گران قیمت و سنگ عقیق وجود دارد.) ۱۳دریای دوم جیحون است که سرزمین کوش را دور می زند. ۱۴دریای سوم دجله است که از شرق آشور می گذرد، و دریای چهارم فرات است.

۱۵سپس خداوند، خدا آدم را در باغ عدن جا داد تا در آن زراعت کند و از آن نگهداری نماید. ۱۶خداوند به آدم فرمود: «اجازه داری از میوۀ تمام درختان باغ بخوری. ۱۷اما هرگز از میوۀ درخت شناسائی خوب و بد نخوری، زیرا اگر از آن بخوری در همان روز می میری.»

آفرینش زن

۱۸خداوند، خدا فرمود: «خوب نیست که آدم تنها زندگی کند. بهتر است که یک همدم مناسب برای او بسازم تا به او کمک کند.» ۱۹پس خداوند تمام حیوانات و پرندگان را از خاک زمین ساخت و پیش آدم آورد تا ببیند آدم چه نامی بر آن ها خواهد گذاشت و هر نامی که آدم بر آن ها گذاشت همان نام آن ها شد. ۲۰بنابرین آدم تمام پرندگان و حیوانات را نام گذاری کرد، ولی هیچ یک از آن ها همدم مناسبی برای آدم نبود که بتواند به او کمک کند.

۲۱پس خداوند، خدا آدم را به خواب عمیقی فرو برد و وقتی او در خواب بود یکی از قبرغه هایش را گرفت و جای آنرا بهم پیوست. ۲۲سپس از آن قبرغه زن را ساخت و او را پیش آدم آورد. ۲۳آدم گفت:

«این مثل خود من است.

استخوانِ از استخوان هایم و قسمتی از بدنم.

نام او زن است، زیرا از انسان گرفته شد.»

۲۴به همین دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک نموده با زن خود زندگی می کند و هر دو یک تن می شوند.

۲۵آدم و زنش هر دو برهنه بودند، ولی احساس خجالت نمی کردند.

مطالب مرتبط

کمپین کابل پاک با خانواده های الگو و نمونه

کمپین کابل پاک با خانواده های الگو و نمونه (رنگ زندگی )
پاک نگهداشتن شهر تنها وظیفۀ شهرداری نیست، بلکه همه شهروندان مسولیت داردند تا در صفایی شهر سهم خود را ادا نمایند. شماری از خانواده‌ها در شهر کابل با راه‌اندازی کمپین «کابل پاک»، زباله‌ها را از سطح شهر کابل جمع‌آوری کردند. این خانواده‌ها می‌‌گویند که برای پاک نگه‌داشتن محیط و دایمی ساختن فرهنگ شهرنشینی این کمپین را راه انداز کردند. آنها هدف این کارشان را پاک و سالم نگه‌داشتن محیط می‌‌دانند. این خانواده‌ها به این باور استند که تمام شهروندان به اندازه‌ی شهرداری، ده پاکی و صفایی شهر مسوول‌اند. هم‌چنان علاوه کردند که کمپین جمع‌آوری زباله‌ها تاثیرات مثبتی روی شهروندان گذاشته است.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۵ (۲۸ دقیقه)

تاثیر مهر و محبت بین زن و شوهر

تاثیر مهر و محبت بین زن و شوهر (جوانان)
همه چه و چه مرد آرزو دارند ازدواج موفق و نمونه داشته باشند. افزایش محبت بین زن و شوهر و تقویترابطه عاطفی با همسر برای سلامت فردی و همچنین بهبود رابطه بین زن و مرد در زندگی مشترک بسیار موثر است. تلاش و مصرف انرژی برای بهبود روابط عاطفی با همسر و افزایش عشق بین زوجین در هر مرحله از زندگی نیاز است. چه سه ماه از زندگی مشترک شما گذشته باشد و چه سی سال. در هر صورت باید رابطه زن و شوهری تقویت و گاهی اصلاح شود. اگر می‌‌خواهیم عشق، صمیمت و شادی بیشتری در روابط خود داشته باشیم، باید برای بهبود روابط عاطفی با همسر تلاش کنیم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۴ (۳۰ دقیقه)

موقف زن در جامعه‌‌ی ما

موقف زن در جامعه‌‌ی ما (باشما)
زن و همسر از چه نگاه می‌‌تواند یک همدم مناسب برای شوهر خود باشد؟ اول از اینکه، انسان برای داشتن فرزندان در آینده، نیاز به همدم داشت. دوم اینکه، انسان نیاز به یک هم صحبت و همراه داشت. سوم اینکه، انسان نیاز به شخصی داشت تا او را کامل کند، نقص او را برطرف کند، پُر کنندۀ ”دندۀ گمشده“ او باشد. چرا خدا یک دنده از انسان را انتخاب کرد تا زن را بیافریند؟ برای اینکه زن با مرد مساوی و برابر است. آدم فوراً تشخیص داد که نه تنها زن شبیه او می‌‌‌باشد، بلکه هم ذات او نیز است. او و زن از نظر فکری و معنوی با هم سهیم و دارای یک هویت بودند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۷ (۲۹ دقیقه)

زن، همدم مناسب

زن، همدم مناسب (باشما)
خداوند تمام قسمت آفرینش خود را نیکو نامید، اما ناگهان او گفت که یک چیز نیکو نیست: ”خوب نیست که آدم تنها بماند“. انسانی که او آفریده بود به نحوی کامل نبود؛ او نیاز به یک همدم مناسب داشت. زن به چه مفهومی می‌‌‌توانست یک همدم مناسب باشد؟ اول از اینکه، انسان برای داشتن فرزندانی در آینده، نیاز به همدم داشت. دوم، انسان نیاز به یک هم صحبت و همراه داشت؛ بنابراین، او نیاز به شخصی داشت که به شباهت خودش باشد. سوم ، انسان نیاز به شخصی داشت تا او را کامل کند، و نقص او را برطرف کند. پیش خدا، مرد و زن یک سان است ولی مرد را به یک منظور و زن را به منظور دیگری خلق کرده است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۷ (۲۸ دقیقه)

معجرات عیسی مسیح قسمت سوم شفای کور

معجرات عیسی مسیح قسمت سوم شفای کور (باشما)
عیسی مسیح معجزات زیادی انجام داد. مرده‌ها را زنده ساخت، شلان به راه رفتن شروع کردند و کوران بینا شدند. عیسی پیش از آنکه آنها را شفا دهد، در مورد ایمان شان اطمینان حاصل کرد. انسان برای اینکه قدرت عیسی در زندگی‌اش جاری شود، باید ایمان داشته باشد. و آنها اقرار کردند و گفتند که بلی ما ایمان داریم که تو می‌توانی ما را شفا بدهی. عیسی چشمان آنها را به طور کامل شفا داد و می‌توانستند مثل دیگران همه چیز را ببینند. « اگر ایمان داشته باشیم که عیسی شفا دهنده است، ما را شفا خواهد داد و اگر ایمان داشته باشیم که او نجات دهنده است، ما را نجات خواهد داد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۷ (۲۹ دقیقه)

ظلم بالای زنان در جامعه‌ای ما

ظلم بالای زنان در جامعه‌ای ما (باشما)
از یک سال بدین سو، فضا و محیط کشور، برای زنان با همت افغان به زندان و دنیای تاریک تبدیل شده است. بعضی شوهران با اینکه همسر دارند و دارای چندین طفل هستند، بازهم با زنی دیگری عروسی می‌‌‌‌‌نمایند و از دادنی نفقه به همسری اولی و فرزندانش شانه خالی می‌‌‌‌‌کنند. مکتب دختران بسته شده است، زنان نمیتوانند در دفاتر کار کنند. با زنان بدون رضایت شان به زور عروسی می‌‌‌کنند و حتا به ایشان تجاوز می‌‌‌کنند ولی گوشی شنوا در کشور که توسط طالبان اداره می‌‌‌شود وجود ندارد. زن ستیزی به حد اعلی خود رسیده است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۷ (۲۸ دقیقه)

حقوق زن در جامعه و زن و شوهری

حقوق زن در جامعه و زن و شوهری (باشما)
وقتی در عهد عتیق نگاه می‌‌کینم خاطر نشان می‌‌کند که: خوب نیست آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازم. آدم احتیاج به معاونی داشت زیرا بدون او نمی توانست کاری از پیش ببرد. در اینجا از زن با عنوان معاون مرد یاد می‌‌‌شود، نه وسیله ای برای تامین لذتها و نیازهای جنسی مرد و تمکین کردن از مرد، و نه کشتزاری که تنها برای ازدیاد نسل باید در هر جا و هر مکانی که مرد خواست بر آن و در آن شود. کتاب مقدس زن را حتی تا به جایگاه تاج سر مرد نیز رسانده است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۷ (۲۹ دقیقه)

بخش اول – گناه از چه زمانی به ما رسید؟

بخش اول – گناه از چه زمانی به ما رسید؟ (آرامش و شادی در مسیح)
گناه به اثر یک نااطاعتی آدم البشر (آدم و حوا) به دنیای زیبا که خداوند آفریده بود صراحت کرد. این بذر گناه در زندگی مرد و زن تا امروز و فردا ادامه دارد. اما خداوند از سقوط انسان اول برای رهایی از سزای مرگ برای ما نقشه نجات را در عیسی مسیح فراهم کرد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۵-۱۷ (۳۰ دقیقه)

پیاده رو‌های زیر زمین، یا گودال زباله‌ها

پیاده رو‌های زیر زمین، یا گودال زباله‌ها (رنگ زندگی )
پیاده رَو‌های زیرزمینی اکثراً برای سهولت عبور و مرور شهروندان از یک طرف جاده به طرف دیگری جاده اعمار می‌‌‌‌گردد. پیاده ‌رَوهای زیرزمینی در برخی از جاده‌های شهر کابل که به‌ ارزش می‌‌لیون‌ها افغانی از بودجهٔ شهرداری ساخته شده؛ به‌ دلیل بی‌توجهی مردم و مسوولان، قابل استفاده نیست. پیاده‌ رَوهای ‌که شهرداری کابل، چند سال پیش در نواحی ۱۱ و ۱۵، به‌ هدف رفع ازدحام و رفت ‎و آمد آسان مردم از یکسو به‌ سوی دیگر جاده ساخته ‎است، این پیاده ‌رَوها نه ‌تنها که تا اکنون قابل استفاده نیستند، بلکه به گودالی زباله دانی و کثافات مبدل شده است. بی‌توجهی و عدم مشارکت مردم در رعایت پاکی و نظافت شهر و همچنان عدم آشنایی با فرهنگ شهرنشینی، از عواملی است که سبب آلود‌گی، بی‌نظمی و انبار شدنِ کثافات در گوشه ‌و کنار شهر شده ‌است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۵ (۲۹ دقیقه)

موقف زن در جامعه‌‌ی ما

موقف زن در جامعه‌‌ی ما (باشما)
زن و همسر از چه نگاه می‌‌تواند یک همدم مناسب برای شوهر خود باشد؟ اول از اینکه، انسان برای داشتن فرزندان در آینده، نیاز به همدم داشت. دوم اینکه، انسان نیاز به یک هم صحبت و همراه داشت. سوم اینکه، انسان نیاز به شخصی داشت تا او را کامل کند، نقص او را برطرف کند، پُر کنندۀ ”دندۀ گمشده“ او باشد. چرا خدا یک دنده از انسان را انتخاب کرد تا زن را بیافریند؟ برای اینکه زن با مرد مساوی و برابر است. آدم فوراً تشخیص داد که نه تنها زن شبیه او می‌‌‌باشد، بلکه هم ذات او نیز است. او و زن از نظر فکری و معنوی با هم سهیم و دارای یک هویت بودند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۸ (۲۹ دقیقه)

زن، همدم مناسب

زن، همدم مناسب (باشما)
خداوند تمام قسمت آفرینش خود را نیکو نامید، اما ناگهان او گفت که یک چیز نیکو نیست: ”خوب نیست که آدم تنها بماند“. انسانی که او آفریده بود به نحوی کامل نبود؛ او نیاز به یک همدم مناسب داشت. زن به چه مفهومی می‌‌‌توانست یک همدم مناسب باشد؟ اول از اینکه، انسان برای داشتن فرزندانی در آینده، نیاز به همدم داشت. دوم، انسان نیاز به یک هم صحبت و همراه داشت؛ بنابراین، او نیاز به شخصی داشت که به شباهت خودش باشد. سوم ، انسان نیاز به شخصی داشت تا او را کامل کند، و نقص او را برطرف کند. پیش خدا، مرد و زن یک سان است ولی مرد را به یک منظور و زن را به منظور دیگری خلق کرده است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۸ (۲۸ دقیقه)

ظلم بالای زنان در جامعه‌ای ما

ظلم بالای زنان در جامعه‌ای ما (باشما)
از یک سال بدین سو، فضا و محیط کشور، برای زنان با همت افغان به زندان و دنیای تاریک تبدیل شده است. بعضی شوهران با اینکه همسر دارند و دارای چندین طفل هستند، بازهم با زنی دیگری عروسی می‌‌‌‌‌نمایند و از دادنی نفقه به همسری اولی و فرزندانش شانه خالی می‌‌‌‌‌کنند. مکتب دختران بسته شده است، زنان نمیتوانند در دفاتر کار کنند. با زنان بدون رضایت شان به زور عروسی می‌‌‌کنند و حتا به ایشان تجاوز می‌‌‌کنند ولی گوشی شنوا در کشور که توسط طالبان اداره می‌‌‌شود وجود ندارد. زن ستیزی به حد اعلی خود رسیده است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۸ (۲۸ دقیقه)

حقوق زن در جامعه و زن و شوهری

حقوق زن در جامعه و زن و شوهری (باشما)
وقتی در عهد عتیق نگاه می‌‌کینم خاطر نشان می‌‌کند که: خوب نیست آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازم. آدم احتیاج به معاونی داشت زیرا بدون او نمی توانست کاری از پیش ببرد. در اینجا از زن با عنوان معاون مرد یاد می‌‌‌شود، نه وسیله ای برای تامین لذتها و نیازهای جنسی مرد و تمکین کردن از مرد، و نه کشتزاری که تنها برای ازدیاد نسل باید در هر جا و هر مکانی که مرد خواست بر آن و در آن شود. کتاب مقدس زن را حتی تا به جایگاه تاج سر مرد نیز رسانده است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۸ (۲۹ دقیقه)

موقف زن در جامعه‌‌ی ما

موقف زن در جامعه‌‌ی ما (باشما)
زن و همسر از چه نگاه می‌‌تواند یک همدم مناسب برای شوهر خود باشد؟ اول از اینکه، انسان برای داشتن فرزندان در آینده، نیاز به همدم داشت. دوم اینکه، انسان نیاز به یک هم صحبت و همراه داشت. سوم اینکه، انسان نیاز به شخصی داشت تا او را کامل کند، نقص او را برطرف کند، پُر کنندۀ ”دندۀ گمشده“ او باشد. چرا خدا یک دنده از انسان را انتخاب کرد تا زن را بیافریند؟ برای اینکه زن با مرد مساوی و برابر است. آدم فوراً تشخیص داد که نه تنها زن شبیه او می‌‌‌باشد، بلکه هم ذات او نیز است. او و زن از نظر فکری و معنوی با هم سهیم و دارای یک هویت بودند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۱-۲۴ (۲۹ دقیقه)

زن، همدم مناسب

زن، همدم مناسب (باشما)
خداوند تمام قسمت آفرینش خود را نیکو نامید، اما ناگهان او گفت که یک چیز نیکو نیست: ”خوب نیست که آدم تنها بماند“. انسانی که او آفریده بود به نحوی کامل نبود؛ او نیاز به یک همدم مناسب داشت. زن به چه مفهومی می‌‌‌توانست یک همدم مناسب باشد؟ اول از اینکه، انسان برای داشتن فرزندانی در آینده، نیاز به همدم داشت. دوم، انسان نیاز به یک هم صحبت و همراه داشت؛ بنابراین، او نیاز به شخصی داشت که به شباهت خودش باشد. سوم ، انسان نیاز به شخصی داشت تا او را کامل کند، و نقص او را برطرف کند. پیش خدا، مرد و زن یک سان است ولی مرد را به یک منظور و زن را به منظور دیگری خلق کرده است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۱-۲۳ (۲۸ دقیقه)

ظلم بالای زنان در جامعه‌ای ما

ظلم بالای زنان در جامعه‌ای ما (باشما)
از یک سال بدین سو، فضا و محیط کشور، برای زنان با همت افغان به زندان و دنیای تاریک تبدیل شده است. بعضی شوهران با اینکه همسر دارند و دارای چندین طفل هستند، بازهم با زنی دیگری عروسی می‌‌‌‌‌نمایند و از دادنی نفقه به همسری اولی و فرزندانش شانه خالی می‌‌‌‌‌کنند. مکتب دختران بسته شده است، زنان نمیتوانند در دفاتر کار کنند. با زنان بدون رضایت شان به زور عروسی می‌‌‌کنند و حتا به ایشان تجاوز می‌‌‌کنند ولی گوشی شنوا در کشور که توسط طالبان اداره می‌‌‌شود وجود ندارد. زن ستیزی به حد اعلی خود رسیده است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۱-۲۴ (۲۸ دقیقه)

انتخاب همسر برای فرزندان خویش

انتخاب همسر برای فرزندان خویش (رنگ زندگی )
در مورد تعیین سرنوشت فرزندان خویش باید بسیار احیتاط کنیم. در مورد انتخاب همسر نظر و رضایت فرزندان ما بسیار مهم است. به خاطریکه در آینده آنها باهم زندگی می‌کنند. نباید که از عجله کار گرفت و خواسته‌های شخصی خود را بالای شان بقبولانیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۴ (۲۹ دقیقه)

اولین ازدواج بشر

اولین ازدواج بشر (فریاد زن)
ازدواج یک عمل مقدس است که خداوند آنرا بنا نهاده است (بعضی آنرا مراسم مقدس می‌‌‌‌نامند). خداوند در کلامش مردم را تشویق می‌‌‌‌کند تا ازدواج کنند. کتاب مقدس می‌‌‌‌گوید وقتی خدا دید که آدم اولین مرد تنها بود، خواست که یک همدم مناسب از میان همه مخلوقات برایش پیدا کند. یک همدمی که او را دوست داشته باشد، اما خداوند نتوانست چنین همدمی برایش پیدا کند. لهذا، خداوند حوا (اولین زن) را خلق کرد که همخوانی کامل با آدم داشت وهمدم مناسب برای او شد. از این جهت، در یک ازدواج مرد و زن باید شادی و رضایت برای همدیگر شان به وجود بیاورند و در هماهنگی و صلح با یکدیگر زندگی کنند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۲۵ (۳۰ دقیقه)

خداوند زن و مرد را آفرید

خداوند زن و مرد را آفرید (فریاد زن)
خداوند انسان‌ها را مرد و زن آفرید. هر دو مساوی اما متفاوت هستند. به اساس کلام خدا، زنان از نقطه نظر ارزشی با مردان یکسانند. خداوند اولین زن را از بدن مرد آفرید و هر دو را برکت داد. سپس خداوند به هر دو وظیفه داد تا بر زمین حکومت کنند. مردان و زنان در چشم خداوند مساوی هستند. لهذا، ما نباید زنان را از حقوق شان که خداوند به آنها عطا کرده است محروم بسازیم. زن خلق شده است که همدم مرد باشد نه خدمتگزار و برده ای مرد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۲۵ (۳۰ دقیقه)

حقوق زن در جامعه و زن و شوهری

حقوق زن در جامعه و زن و شوهری (باشما)
وقتی در عهد عتیق نگاه می‌‌کینم خاطر نشان می‌‌کند که: خوب نیست آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازم. آدم احتیاج به معاونی داشت زیرا بدون او نمی توانست کاری از پیش ببرد. در اینجا از زن با عنوان معاون مرد یاد می‌‌‌شود، نه وسیله ای برای تامین لذتها و نیازهای جنسی مرد و تمکین کردن از مرد، و نه کشتزاری که تنها برای ازدیاد نسل باید در هر جا و هر مکانی که مرد خواست بر آن و در آن شود. کتاب مقدس زن را حتی تا به جایگاه تاج سر مرد نیز رسانده است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۵ (۲۹ دقیقه)

آفرينش جهان، روز هفتم ( پیدایش ۱: ۲۸- ۲: ۳)

آفرينش جهان، روز هفتم ( پیدایش ۱: ۲۸- ۲: ۳) (قسمتهای عهد عتیق)

سمعی شامل آیه ۱-۳ (۲ دقیقه)

آدم و حوا: خدا نیک و مقدس است و او انسان را بصورت کامل آفرید.

آدم و حوا: خدا نیک و مقدس است و او انسان را بصورت کامل آفرید. (مطالعۀ کتاب مقدس برای مسلمانان)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۷ (۳۰ دقیقه)

آفرینش دنیا (قسمت دوم)

آفرینش دنیا (قسمت دوم) (کلام خدا برای شما )
زیبای‌های خلقت خداوند؛ در ابتدای آفرینش که شامل ستارگان؛ آفتاب و مهتاب؛ حیوانات و پرندگان بود همه عالی خلق شدند و با آفریدن مرد و زن خداوند همه آن‌ها را دید و برکت بخشید

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳ (۳۰ دقیقه)

خدا آدم و حوا را آفرید

خدا آدم و حوا را آفرید (مردم خدا)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۶ (۲۵ دقیقه)

هشتم مارچ 2017

هشتم مارچ 2017 (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲-۱۸ (۳۰ دقیقه)