۰:۰۰ / ۰:۰۰

کتاب پیدایش

فصل سوم

نافرمانی انسان

۱مار، از تمام حیواناتی که خداوند، خدا ساخته بود زیرکتر بود. او از زن پرسید: «آیا واقعاً خدا به شما گفته است که از همۀ درختان باغ نخورید؟» ۲زن جواب داد: «ما اجازه داریم از میوۀ تمام درختان باغ بخوریم ۳بغیر از میوۀ درختی که در وسط باغ است. خدا به ما گفته است از میوۀ آن درخت نخورید و حتی به آن دست نزنید، مبادا بمیرید.» ۴مار جواب داد: «این درست نیست. شما نمی میرید. ۵خدا این را گفت، زیرا می داند وقتی از آن بخورید شما هم مثل خدا می شوید و می دانید چه چیز خوب و چه چیز بد است.»

۶زن نگاه کرد و دید آن درخت بسیار زیبا و میوۀ آن برای خوردن گوارا است. همچنین فکر کرد چقدر خوب است که دانا بشود. بنابراین، از میوۀ آن درخت گرفت و خورد. همچنین به شوهر خود داد و او هم خورد. ۷همینکه آنرا خوردند به آن ها دانشی داده شد و فهمیدند که برهنه هستند، پس برگهای درخت انجیر را بهم دوخته خود را با آن پوشانیدند.

۸عصر آن روز شنیدند خداوند، خدا در باغ راه می رود، پس خود را پُشت درختها پنهان کردند. ۹اما خداوند، خدا آدم را صدا کرد و فرمود: «کجا هستی؟» ۱۰آدم جواب داد: «چون صدای تو را در باغ شنیدم ترسیدم و پنهان شدم، زیرا برهنه هستم.» ۱۱خدا پرسید: «چه کسی به تو گفت که برهنه هستی؟ آیا از میوۀ درختی که به تو گفتم نباید از آن بخوری، خوردی؟» ۱۲آدم گفت: «این زنی که تو او را همدم من کردی، آن میوه را به من داد و من خوردم.» ۱۳خداوند، خدا از زن پرسید: «چرا این کار را کردی؟» زن جواب داد: «مار مرا فریب داد که از آن بخورم.»

قضاوت خدا

۱۴سپس خداوند، خدا به مار فرمود: «چون این کار را کردی، از همه حیوانات ملعونتر هستی. بر روی شکمت راه می روی و در تمام مدت عمرت خاک می خوری. ۱۵در بین تو و زن دشمنی می اندازم. نسل تو و نسل وی همیشه دشمن هم می باشند. او سر تو را می شکند و تو کُری پای او را می گزی.»

۱۶به زن فرمود: «درد و زحمت تو را در ایام حاملگی و در وقت زائیدن بسیار زیاد می کنم. تو به عشق شوهرت محتاج می باشی و اختیار تو به دست او می باشد.»

۱۷به آدم فرمود: «تو به حرف زنت گوش دادی و از درختی که به تو گفته بودم نخوری، خوردی. به خاطر این کار تو، زمین لعنت شد و تو باید در تمام مدت زندگی با سختی کار کنی تا از زمین خوراک به دست بیاوری. ۱۸زمین خار و علف های هرزه می رویاند و تو نباتات صحرا را می خوری. ۱۹با زحمت و عرق پیشانی از زمین خوراک به دست می آوری، تا روزی که به خاک، یعنی خاکی که از آن به وجود آمده ای، برگردی. تو از خاک هستی و دوباره خاک می شوی.»

۲۰آدم اسم زن خود را حوا گذاشت چون او مادر تمام انسانها است. ۲۱خداوند، خدا از پوست حیوانات برای آدم و زنش لباس تهیه کرد و به آن ها پوشانید.

بیرون کردن آدم و حوا از باغ عدن

۲۲پس خداوند، خدا فرمود: «حالا آدم مثل ما شده و می داند چه چیز خوب و چه چیز بد است. مبادا از درخت حیات نیز بخورد و برای همیشه زنده بماند.» ۲۳بنابراین، خداوند، خدا او را از باغ عدن بیرون کرد تا در روی زمین، که از آن بوجود آمده بود، به کار زراعت مشغول شود. ۲۴خداوند آدم را از باغ عدن بیرون کرد و نگهبانانی در طرف شرق باغ عدن گماشت و شمشیر آتشینی را که به هر طرف می چرخید در آنجا قرار داد تا کسی نتواند به درخت زندگی نزدیک شود.

مطالب مرتبط

شیطان و ارواحی پلید

شیطان و ارواحی پلید (باشما)
ارواح شریر، همان فرشتگان رانده شده می‌‌باشند. مکاشفه فصل ۱۲ آیه ۹ اینطور آنها را توصیف می‌‌کند:” بله، این اژدهای بزرگ، یعنی آن مار قدیمی که اسمش ابلیس یا شیطان است و همان کسی است که تمام مردم دنیا را فریب می‌‌‌دهد، با تمام دار و دسته‌اش بر زمین افکنده شد”. رانده شدن شیطان به طور نمادین در اشعیا فصل ۱۴ آیه‌های ۱۲ تا ۱۵ و حزقیال فصل ۲۸ آیه‌های ۱۲ تا ۱۵ توصیف شده است. زمانیکه شیطان رانده شد، بر اساس مکاشفه فصل ۱۲ آیه ۴، یک سوم فرشتگان را همراه خودش برد. یهودا آیه ۶ نیز عنوان می‌‌کند که آنها فرشتگانی بودند که گناه کردند. بنابراین، بر اساس کتاب مقدس، ارواح شریر همان فرشتگان رانده شده هستند که همراه شیطان بر ضد خدا شورش کردند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱-۶ (۲۸ دقیقه)

چه چیزی بیشتر شما را آرامش می‌بخشد؟

چه چیزی بیشتر شما را آرامش می‌بخشد؟ (آرامش و شادی در مسیح)
هر انسانی، به دنبال زندگی در جایی است و این اشتیاق را خداوند در قلبهای ما قرار داده است. این اشتیاق در ما قرار گرفته، تا به سوی او کشیده شویم. این اشتیاق در ماست تا بدانیم که به او تعلق داریم و برای او آفریده شده‌ایم. ولی متاسفانه، اکثر مردم در یک تلاش مادام العمر برای یافتن زندگی فانی، خدا را نادیده می‌‌گیرند. در این غفلت از خدا، آنها به دنبال زندگی خود پسند هستند، که در آنجا حیاتی نیست. پس از فریب و دروغ شیطان باید فرار کرد و به دنبال حقیقت شتافت.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۱-۱۳ (۳۰ دقیقه)

گناه داخل دنیا می‌‌شود و داستان نوح

گناه داخل دنیا می‌‌شود و داستان نوح (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
گناه از طریق نااطاعتی آدم و حوا در جهان وارد شد. بشر به گناه کردن نسل اندر نسل ادامه دادند، تا اینکه خداوند حضرت نوح را برگزید تا مردم را به راه خدا دعوت کند. اما وقتی مردم دعوت نوح را نپذیرفتند، خداوند تمام آن مردم را نابود ساخت به استثنای نوح و خانواده اش را که از او اطاعت کردند، و آنها را به وسیله یک کشتی از سیلاب نجات داد. خداوند یک طوفان بسیار شدید پدید آورد، که چهل شبانه روز دوام نمود و همه جاها را آب گرفت، حتی کوهها را. بعد از این باران، خداوند به نوح وعده کرد که دیگر او هرگز چنین طوفان به وجود نمی آورد تا همه چیز را ویران کند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۲۴ (۳۰ دقیقه)

آیا مسیحیان عید دارند؟

آیا مسیحیان عید دارند؟ (آرامش و شادی در مسیح)
عید قیام مسیح از مردگان را کلیسا در سده اول عید بزرگ می‌نامیدند و عید میلاد مسیح را عید خورد می‌گفتند. اما در واقع همه اعیاد در جای خود مهم و بزرگ هستند هم عید میلاد و هم عید رستاخیز مسیح. چرا؟ چون اگر می‌لادی نبود؛ مرگ و رستاخیزی نمی بود. اگر عیسی به دنیا نمی آمد؛ نه صلیبی به خاطر گناهان بشر وجود می‌داشت؛ و نه قیام زنده شدن مسیح. آیا شما حق ماندن در نسل انسان اول را دارید یا جدا شدن از آن و ملحق شدن به نسل آدم دوم؛ یعنی عیسی مسیح را انتخاب می‌کنید؟

برنامه رادیویی درباره آیه ۴-۵ (۳۰ دقیقه)

آدم تو کجا هستی؟

آدم تو کجا هستی؟ (آرامش و شادی در مسیح)
ای آدم کجا هستی! بسیار وقتها بوده که ما دانسته گناه می‌کنیم و آن چنانکه مطابق اراده خدا عمل کنیم نمی کنیم و فرمان خدا را نادیده می‌گیریم. بعدا از شرم گناه می‌خواهیم خود را در سوراخی پنهان کنیم که دیده نشویم؛ اما آیا خدا ما را نمی بینید؟ صدا نخواهد زد که کجا هستی؟ خداوند هر کدام ما را می‌شناسد؛ از چشمان تیزبین خدای زنده؛ فرار و پنهان شده نمی توانیم. چیزی وجود ندارد که از نظر خدا پنهان بماند. زیرا او نور جهان است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۸ (۳۰ دقیقه)

اجازه ندهید یک گناه درخت زندگی تان را خشک کند

اجازه ندهید یک گناه درخت زندگی تان را خشک کند (آرامش و شادی در مسیح)
آدم و حوا فقط مرتکب یک گناه شدند و به خاطر آن فردوس را از دست دادند؛ هم خودشان و نسل بعدی تا امروز و آینده این گناه دوام دارد. اما عمل عادلانه مسیح؛ یعنی تحمل صلیب در جلجتا به خاطر ما؛ او را جلال داده؛ راهی را برای تمام کسانی به عیسی ایمان می‌اورند بوسیله او نجات ابدی را دریافت می‌کنند. نگذارد گناه شما را دامنگیر شود؛ و آنرا بی اهمیت بشمارید!.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۵ (۳۰ دقیقه)

بخش اول: سقوط انسان و وعده خدا

بخش اول: سقوط انسان و وعده خدا (آرامش و شادی در مسیح)
سقوط به لحظه از زمان اشاره دارد که انسان برای اولین بار از خدا نااطاعتی کرد. پیدایش فصل سوم توصیف کننده واقعه دردناک است. آدم و حوا باهم گناه کردند. آن تصمیم عمدی و آگاهانه آدم و حوا به معنای سرکشی مخلوق به خالقش بود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۵-۱۶ (۳۰ دقیقه)

عیسی مسیح کیست؟

عیسی مسیح کیست؟ (باشما)
عیسی مسیح، کسی است که تمام پیشگویی‌های کتاب مقدس را تحقق بخشید. پس او همان مسیح وعده شده است که به روی صلیب رفت تا باعث نجات انسان گناهکار شود. آيا شما مشتاق هستيد كه عيسی مسيح را به عنوان منجی زنده‌گی خود بشناسيد؟ عيسی مسیح، اشتياق فراوان دارد تا رابطه‌ای محبت‌آميز و شخصی را با شما آغاز نمايد. عيسی تمامی مقدمات لازم جهت اين كار را انجام داده است. قدم بعدی مربوط شماست.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۵ (۲۸ دقیقه)

در کرسمس خدا فروتن شد 2020

در کرسمس خدا فروتن شد 2020 (برنامه‌های خاص)
واقعیت انکار ناپذیر این است که خدا فروتن نیز هست و از این رو ما را دعوت می‌‌‌کند که افتاده و فروتن باشیم. دو هزار سال پیش از این، در برابر چشمان گیج زده انسان، خدا فروتن شد و در عیسی مسیح افتادگی خود را به آدم‌های خودپسند آشکار کرد. به گفته‌ای دیگر در کرسمس خدا فروتن شد. خدایی که شاه شاهان بود لباس گدا بر تن کرد و در عیسی به میان مردم جهان آمد و محل زایش خود را محقرترین جای ممکن برگزید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۵ (۳۰ دقیقه)

شرم آدم و حوا

شرم آدم و حوا (فریاد زن)
عواقب گناه شرم، تقصیر و ترس می‌‌‌‌باشد و همه ما با این‌ها آشنا هستیم. هنگامی که آدم و حوا درک کردند که لخت هستند شرم بر آنها حاکم شد و کوشش کردند تا شرم شان را بپوشانند. ما نیز، بعد از مرتکب شدن گناه احساس تقصیر و شرم می‌‌‌‌کنیم. ما از پذیرفتن مسئولیت کارهای نادرست خود ابا می‌ ورزیم و اغلب برای گناهان خود دیگران را ملامت می‌‌‌‌کنیم اما خداوند همه چیز را می‌‌‌‌بیند. در نهایت فقد خداوند می‌‌‌‌تواند تقصیر و شرم ما را برطرف کند و ما را از این بی حرمتی نجات دهد. توجه کنید، که خداوند چگونه شرم آدم و حوا را با پوست یک حیوان پوشاند به این معنی که او باید خون یک حیوان بی گناه (بره) را می‌‌ریخت.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۲۴ (۳۰ دقیقه)

داوری خداوند، جزا برای زن و مرد

داوری خداوند، جزا برای زن و مرد (فریاد زن)
وقتی آدم (اولین مرد) و حوا (اولین زن) از خداوند نااطاعتی کردند، سعی نمودند تا شرم و ترس شان را از خداوند پنهان کنند. خداوند آنها را از آن باغ شگفت انگیز و از درخت حیات دور ساخت. خداوند آنها را از بهشت تبعید کرد و آنها زیر لعنت قرار گرفتند، لعنتی که شامل رنج و مرگ بود. قرار شد که بعد از آن زن رنجی درد زایمان را بچشد، و مرد باید به سختی کار کند تا از خانواده اش مواظبت کند. خداوند همچنان مار (شیطان) را لعنت کرد. و خداوند نیز وعده کرد که یک روز این لعنت و چرخه مرگ خواهد شکست. چرخه مرگ به مدت چندین نسل ادامه داشت تا اینکه عیسی مسیح آمد، و او لعنت ما را بر خود گرفت و برای گناهان ما مرد تا ما زندگی ابدی داشته و یک روز دوباره به حضور خدا و به آن باغ زیبایش برگردیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۲۴ (۳۰ دقیقه)

انسان و گناه

انسان و گناه (فریاد زن)
خداوند انسان را به حیث مخلوق آزاد آفرید و به او آزادی داد تا حق انتخاب داشته باشد. خداوند به انسان گفت که چه چیز خوب و چه چیز بد، و چه چیز درست و چه چیز نادرست می‌باشد. متاسفانه، اولین انسان‌ها، راه اشتباه را انتخاب کردند چون به صدای شیطان گوش دادند. آنها می‌توانستند راه درست را انتخاب کنند اما با انتخاب راه نادرست مرتکب گناه شدند. بعد از گناه، آنها کوشش کردند تا شرم و گناه شان را از خداوند پنهان کنند اما نتوانستند. ما به حیث فرزندان آدم و حوا، پیوسته کوشش می‌کنیم تا گناه و شرم خویش را بپوشانیم اما برای انجام آن ناکام می‌شویم. ممکن ما بتوانیم گناهان و اعمال نادرست خود از نظر مردم پنهان کنیم، اما هرگز نمی توانیم آنها را از نظر خداوندی که می‌بیند و می‌داند پنهان کنیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۲۴ (۳۰ دقیقه)

آغاز بدی

آغاز بدی (داستان های آشکار شده)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۳ (۳۰ دقیقه)

نافرمانى انسان (پیدایش ۳: ۱-۱۳)

نافرمانى انسان (پیدایش ۳: ۱-۱۳) (قسمتهای عهد عتیق)

سمعی شامل آیه ۱-۱۳ (۳ دقیقه)

آدم و حوا: انسان در نتیجۀ گناه از خدا جدا شد

آدم و حوا: انسان در نتیجۀ گناه از خدا جدا شد (مطالعۀ کتاب مقدس برای مسلمانان)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۴ (۳۰ دقیقه)

چی چيز به خطا رفت؟

چی چيز به خطا رفت؟ (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۸ (۳۰ دقیقه)

مار حوا را فریب داد و گناه وارد دنیا شد

مار حوا را فریب داد و گناه وارد دنیا شد (کلام خدا برای شما )
شیطان بشکل مار در باغ عدن می‌‌‌آید و حوا را زیر وسوسه و نا اطاعتی قرار می‌‌‌دهد و حوا از آن میوه ممنونه که خداوند گفته بود نخورید! خورد و به آدم هم داد. با یکبار نااطاعتی آنها گناه به دنیا و من و شما هم رسید.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۸ (۳۰ دقیقه)

آدم و حوا خداوند را رد کردند

آدم و حوا خداوند را رد کردند (مردم خدا)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۵ (۲۵ دقیقه)

آیا در کتاب مقدس در باره کشمکش و دعوا و بی اتفاقی هم چیزی نوشته شده؟

آیا در کتاب مقدس در باره کشمکش و دعوا و بی اتفاقی هم چیزی نوشته شده؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۸-۱۳ (۳۰ دقیقه)

فرار از اعتراف

فرار از اعتراف (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۹-۱۹ (۳۰ دقیقه)

مردم خدایان مختلف را پرستش میکنند، فرق خدای که مسیحیان پرستش میکنند با خدایان دیگرچیست؟ 1

مردم خدایان مختلف را پرستش میکنند، فرق خدای که مسیحیان پرستش میکنند با خدایان دیگرچیست؟ 1 (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۹ (۳۰ دقیقه)

نتیجه گناه مرگ اما وعده خداوند نجات است

نتیجه گناه مرگ اما وعده خداوند نجات است (کلام خدا برای شما )
آدم و حوا یکبار فریب مار را خوردن و نااطاعتی از حکم و فرمان خداوند کردند و گنهکار شدند. به سبب گناه این دو زمین و من و شما زیر لعنت قرار گرفتیم. خدا را شکر که خداوند ما را بحال خود ما رها نکرد؛ بلکه او نقشه بر نجات ما فراهم کرد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۹-۱۹ (۳۰ دقیقه)

جنبه های روانی دشمنی قسمت اول

جنبه های روانی دشمنی قسمت اول (به سوی صلح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۴ (۳۰ دقیقه)

قاين و هابيل (پیدایش ۱۴:۳-۲۴)

قاين و هابيل (پیدایش ۱۴:۳-۲۴) (قسمتهای عهد عتیق)

سمعی شامل آیه ۱۴-۲۴ (۴ دقیقه)

قضاوت خدا (پیدایش ۱۴:۳-۲۴)

قضاوت خدا (پیدایش ۱۴:۳-۲۴) (قسمتهای عهد عتیق)

سمعی شامل آیه ۱۴-۲۴ (۳ دقیقه)