کتاب اشعیای نبی

فصل پنجاه و سوم

۱اما چه کسی این حقیقت را باور می کند؟ به چه کسی خداوند این حقیقت را آشکار ساخته است. ۲خداوند مقدر کرده بود که بنده اش مانند نهالی در زمین خشک بروید و ریشه بدواند. او از جمال و زیبائی بهره ای نداشت که توجه ما را بخود جلب کند و مشتاق او باشیم. ۳پیش مردم خوار بود و او را رد کردند، اما او همۀ رنج و درد را متحمل شد. هیچ کسی نمی خواست به روی او نگاه کند. همه او را حقیر می شمردند و ارزشی برایش قایل نبودند.

۴او غمهای ما را به جان خود گرفت و دردهای ما را بر دوش خود حمل کرد. ولی ما فکر می کردیم درد و رنج او جزائی است که از جانب خدا بر او نازل شده است. ۵او در حقیقت بخاطر گناه و خطای ما زده و زخمی شد. او جزا دید تا ما سلامتی داشته باشیم و از زخمهائی او ما شفا یافتیم. ۶ما همه مثل گوسفندانِ سرگردان، گمراه شده و به راه خود روان بودیم، اما خداوند گناه همۀ ما را بگردن او نهاد.

۷بر او ظلم شد، اما با فروتنی تحمل کرد و از زبانش حرف شکایت شنیده نشد. مثل بره ای او را به کشتارگاه بردند. او مانند گوسفندی که پیش پشم چین خاموش می ایستد، دهان خود را باز نکرد. ۸او دستگیر، زندانی و محکوم به مرگ شد. او را بخاطر گناهان مردم کشتند و وقتیکه کشته شد، هیچ کسی اعتنائی نکرد. ۹او را با گناهکاران به خاک سپردند و با ثروتمندان دفن شد، هر چند او به کسی ظلم نکرده و هیچ حرف دروغ از زبانش شنیده نشده بود.

۱۰اما خواستِ خداوند بود که او درد و رنج بکشد و قربانی گردد تا گناهان دیگران بخشیده شود. به این ترتیب، صاحب فرزندان زیاد شده عمر طولانی می یابد و بوسیلۀ او مرام خداوند حاصل می گردد. ۱۱وقتی ببیند رنج و عذابی که کشیده است چه ثمری بارآورده است، خوشنود و راضی می شود. بندۀ عادل من گناهان بسیاری را به گردن می گیرد و من بخاطر او آن ها را می بخشم. ۱۲بنابران، من او را به مقام افتخار نایل می کنم و با اشخاص بزرگ همنشینش می سازم، زیرا او جان خود را فدا کرد، در جملۀ گناهکاران بشمار رفت، گناه مردم را به گردن گرفت و شفاعت خواه خطاکاران شد.

مطالب مرتبط

عیسی مسیح کیست؟

عیسی مسیح کیست؟ (باشما)
عیسی مسیح، کسی است که تمام پیشگویی‌های کتاب مقدس را تحقق بخشید. پس او همان مسیح وعده شده است که به روی صلیب رفت تا باعث نجات انسان گناهکار شود. آيا شما مشتاق هستيد كه عيسی مسيح را به عنوان منجی زنده‌گی خود بشناسيد؟ عيسی مسیح، اشتياق فراوان دارد تا رابطه‌ای محبت‌آميز و شخصی را با شما آغاز نمايد. عيسی تمامی مقدمات لازم جهت اين كار را انجام داده است. قدم بعدی مربوط شماست.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴-۶ (۲۸ دقیقه)

قیام مسیح از مردگان

قیام مسیح از مردگان (کلام خدا برای شما )
عیسی آن بره ای وعده شده بود که بروی صلیب قربانی شد برای گناهان من و شما؛ تا ما سلامتی و نجات یابیم؛ او مُرد و روز سوم از قبر قیام کرد؛ رنج و عذاب عیسی بروی صلیب تضمین نجات ما و بشریت است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴-۶ (۳۰ دقیقه)

عیسی مسیح طبیب بزرگ آسمانی!

عیسی مسیح طبیب بزرگ آسمانی! (کلام خدا برای شما )
عیسی به عنوان «طبیب بزرگ» شهرت داشت؛ وی در هر فرصت، همۀ مریضان را شفا می‌بخشید. عیسی وقتی خشوی پطرس را دید که تب شدید دارد با یک کلمه او را شفا داد. وی چنان فوری و کامل شفا یافت که توانست فوری برخاسته، عیسی و چهار شاگردش را خدمت کند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴ (۳۰ دقیقه)

چرا عیسی مسیح مصلوب شد؟

چرا عیسی مسیح مصلوب شد؟ (سوالات عام در باره ایمان مسیحیت)
پیروان عیسی مسیح، این جمعه را به نام جمعه صلیب یا جمعه مقدس یاد می‌‌کنند بخاطر که عیسی مسیح ۲۰۰۰ سال پیش در این جمعه مصلوب شد. شاید بپرسید:‌ چرا عیسی مسیح مصلوب شد؟ وقتی کتاب مقدس را می‌‌خوانیم،‌ ما جواب این سوال را در پیشگویی‌های انبیا خداوند پیدا می‌‌کنیم. اشعیا نبی، ۷۰۰ سال پیش از تولد عیسی مسیح، پیشگوی کرد که عیسی مسیح بخاطر گناه‌های بشر جان خود را فدا می‌‌کند. به همین خاطر است که پیروان عیسی مسیح این جمعه را جمعه مقدس می‌‌شمارند.

ویدئو درباره آیه ۴-۶ (۸ دقیقه)

رستاخیز عیسی از مردگان

رستاخیز عیسی از مردگان (کلام خدا برای شما )
کتاب مقدس نه تنها به ما می‌گوید که کسانی که در مسیح مرده اند در روز آمدن او بر می‌خیزند، بلکه این را نیز می‌گوید که آنها با چه بدن هایی بر خواهند خاست. اولین کس (و تنها کس تا این زمان) که از مردگان برخاسته، مسیح است. ما برای مرگ انتظار نمیکشیم بلکه منتظر روز پر شکوه آمدن خداوند خود هستیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴-۶ (۳۰ دقیقه)

از دست‌های او ما شفا یافتیم

از دست‌های او ما شفا یافتیم (آرامش و شادی در مسیح)
از زخمهای‌ او ما شفا یافتیم‌. خدای کتاب مقدس و خدای مسیحیت برای جسم و بدن ما نیز اهمیت قائل است. تمام کلیساهای دنیا در طول تاریخ ایمان داشته اند که خدا امروز هم مریضان را در نام عیسی شفا می‌دهد و ملیونها شهادت در این مورد وجود دارد. امروز خدا همان خداست و یکی از برکاتی که زخمهای مسیح و از دستها سوراخ شده او نصیب ما می‌گردد، شفای الهی است. ما با ایمان به خون مسیح می‌توانیم برای خود و دیگران شفای جسمی و روحی را بطلبیم. نباید به خداوند بودن عیسی مسیح شک را به خود راه دهیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶ (۳۰ دقیقه)

زندگی اشعیا

زندگی اشعیا (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
اشعیا یکی از انبیای است که بیشتر از دیگران راجع به آمدن عیسی مسیح پیشگویی کرده است. پیشگویی هایی او در کتاب اشعیا ثبت شده است: خداوند به ما فرزندی عطا خواهد نمود که نام او "عمانوئیل" یعنی خدا با ماست، خواهد بود. و اشعیا همچنان در باره درد‌ها و مشکلاتی که عیسی مسیح تجربه خواهد کرد پیشگویی کرده است. همه این پیشگویی‌ها تحقق یافت، بعد از اشعیا پسر او رهبری اسرائیل را به عهده گرفت.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۱۲ (۳۰ دقیقه)

عیسی بُمرده بر صلیب

عیسی بُمرده بر صلیب (کلام خدا برای شما )
عیسی آن قربانی و بره ای بود که بروی صلیب قربانی شد برای گناهان من و تو؛ تا ما سلامتی و نجات بیافیم؛ او مرد و روز سوم از قبر قیام کرد؛ رنج و عذاب عیسی بروی صلیب تضمین نجات ما و بشریت است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۴-۶ (۳۰ دقیقه)

جمعه الصلیب 2020

جمعه الصلیب 2020 (باشما)
عیسی مسیح پاک و مقدس بود. او هیچ گناهی را مرتکب نشده بود. پس چرا عیسی مسیح بر صلیب کشته شد و خون پاک و گران بهای او ریختانده شد؟

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۴-۱۰ (۲۸ دقیقه)

خداوند وفادار است

خداوند وفادار است (فریاد زن)
انسان‌ها از آغاز پیدایش گناه کرده اند و تا حالا به گناه کردن ادامه داده اند. تمام انسان‌ها گناهکار اند. حتی انبیا (به استثنای یکی). همه ما شریعت خدا را شکسته ایم؛ همه ما نامطیع بوده ایم؛ همه ما سزاور مجازات برای گناهان ما بوده ایم. با وجودی این، خداوند جهان را خیلی دوست داشت، همه ما را، و هر شخص گناهکار را. خداوند خودش یک قربانی بی گناه را برای ما آماده کرد. او عیسای مسیح را فرستاد، بره بی گناه خدا را تا آخرین و قربانی کامل برای گناهان ما باشد. به این ترتیب، عیسای مسیح راه رستگاری ما شد. او نجات دهنده ماست چون او ما را دوست دارد!

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۵-۱۲ (۳۰ دقیقه)

کار و خدمت عیسی

کار و خدمت عیسی (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۳ (۹ دقیقه)

 اشعیا: نجات دهندۀ موعود و مشخصات او

اشعیا: نجات دهندۀ موعود و مشخصات او (مطالعۀ کتاب مقدس برای مسلمانان)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۲ (۲۹ دقیقه)

پیفمبران در مورد مسیح میگویند

پیفمبران در مورد مسیح میگویند (مردم خدا)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۳ (۲۴ دقیقه)

برنامه قیام ۲۰۰۸

برنامه قیام ۲۰۰۸ (برنامه‌های خاص)
مسیح را در روی صلیب برهنه کردند، تمام شاگردایش به جز یوحنا او را تنها گذاشتند، سربازان به صورتش تف انداختند و بالای او تمسخر کردند، چهره او بخاطر تاج خار و خون، عرق، جمالی نداشت. پوست او بوسیلۀ شلاق و قمچین، مثل گوسفندی که پشمش را می‌بُرَند، کنده شد. مسیح تحقیر شد و او همه این‌ها را تحمل کرد تا امروز ما را شفای کامل درونی ببخشد و ما را از تحقیر شدنها، از ترس‌ها و غم‌های ما کاملا آزاد بسازد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۳ (۳۰ دقیقه)

روبرو شدن با وقایع دل خراش

روبرو شدن با وقایع دل خراش (به سوی صلح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳-۷ (۳۰ دقیقه)

برنامۀ خاص به خاطر جمعه الصلیب ۱۳۹۶/۲۰۱۷

برنامۀ خاص به خاطر جمعه الصلیب ۱۳۹۶/۲۰۱۷ (برنامه‌های خاص)
اگر کلام حقیقی خدای متعال را مطالعه کنید، در می‌‌یابید و می‌‌بینید که خدای عظیم ما چقدر رحیم و مهربان است. خدای با عظمت ما چقدر رحیم و پُر از محبت است. او عیسی مسیح را که پاک و مقدس بود فرستاد، تا فدیۀ گناهای ما و شما شود تا قربانی گناهای ما شود و او در روز جمعه به صلیب کشیده شد. اگر عیسی مسیح جان شیرین و پاکش را به خاطر ما نمی داد، هیچگاه ما بخشش خدا را دریافت نمیکردیم به خاطریکه ما انسانها همه گناه کردیم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۴-۱۲ (۳۰ دقیقه)

برنامۀ قیام ۲۰۱۶

برنامۀ قیام ۲۰۱۶ (برنامه‌های خاص)
عیسی مسیح بر روی صلیب مُرد تا جریمۀ گناهان من و شما را بپردازد. او خود هیچ گونه گناهی نداشت. او قربانی گناهان بشر شد. عده ای به اشتباه تصور می‌‌‌کنند که مسیحیان صلیب را مورد پرستش قرار می‌‌‌دهند، در حالی که این عقیده کاملاً مغایر با کتاب مقدس و عقیدۀ ما مسیحیان است. مسیحیان صلیب را پرستش نمیکنند. نقش و علامت صلیب برای مسیحیان یادآور عمل فداکارانه عیسی مسیح بر روی صلیب است.

برنامه رادیویی شامل آیه ۴-۸ (۳۰ دقیقه)

جمعه الصلیب ۲۰۱۴

جمعه الصلیب ۲۰۱۴ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۴-۱۲ (۲۹ دقیقه)

برنامه ویژه " جمعه که عیسی مسیح مصلوب شد "

برنامه ویژه " جمعه که عیسی مسیح مصلوب شد " (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۴-۱۰ (۳۰ دقیقه)

مژده نجات مسیح

مژده نجات مسیح
عیسی مسیح به جهان آمد تا خدا را به انسان ظاهر سازد وانسان را به خدا نزدیک کند و ملکوت خدا را در زمین پایه گزاری كند. انسان بر ضد خدا عصیان کرد ونه تنها بوسیله دیوار گناه از خدای مقدس جدا شد بلکه ناتوان نیز گردیدند. چون خدا محبت و قدرتمند است، دیوار گناه را از بین برده وقلب شرارت آمیز بشر را تغییر دهد تا اینکه انسان هم تمایل داشته باشد وهم قدرت پیدا کند که خدا را محبت واطاعت نماید.

مقاله شامل آیه ۵-۱۰

مصلوب شدن عیسی مسیح

مصلوب شدن عیسی مسیح
مهمترین دلیل آمدن عیسی مسیح و مصلوب شدنش نجات انسانها از گناه‌های شان بود. اشعیای نبی چنین می‌فرماید:" او در حقیقت بخاطر گناه و خطای ما زده و زخمی شد. او جزا دید تا ما سلامتی داشته باشیم و از زخمهائی او ما شفا یافتیم"

مقاله شامل آیه ۵

راه رنج

راه رنج (داستان های آشکار شده)

برنامه رادیویی شامل آیه ۷-۹ (۳۰ دقیقه)

تحفه ای زندگی

تحفه ای زندگی (داستان های آشکار شده)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۰-۱۲ (۳۰ دقیقه)

قسمت سوم - مرگ عجیب مسیح

قسمت سوم - مرگ عجیب مسیح (کلام خدا برای شما )
عیسی مسیح جان خود را در راهی همه مردم دنیا فدا کرد؛ تا هر آنکسی که به او ایمان آورد صاحب زندگی جاویدان گردد. پس عجیب نیست که مسیح قدوس و بی عیب بروی صلیب بخاطر گناهان ما زجر ببیند؟ ( حقیقا که مرگ مسیح عجیب و بی مانند بود)

برنامه رادیویی به آیه ۳-۷ (۳۰ دقیقه)