Afghan Bibles
English · دری · پښتو

کتاب ملاکی نبی

فصل اول

۱کلام خداوند در‌بارۀ اسراییل بواسطۀ ملاکی نبی.

محبت خداوند به اسراییل

۲‏-۳خداوند میفرماید: «من شما را همیشه دوست داشته‌ام.» اما شما میپرسید: «تو ما را چطور دوست داشته‌ای؟» خداوند در جواب میفرماید: «عیسو و یعقوب دو برادر بودند. من از عیسو نفرت داشتم. سرزمین کوهستانی او را ویران کردم و آنجا را مسکن شغالان ساختم، ولی جد شما یعقوب را دوست داشتم.» ۴شاید ادومیان که اولادۀ عیسو هستند بگویند: «شهرهای ما ویران شده‌اند و ما میرویم آنها را دوباره آباد میکنیم.» اما خداوند قادر مطلق میفرماید: «اگر آنها شهرهای خود را آباد کنند، من همه را دوباره ویران میسازم. سرزمین آنها «سرزمین شرارت» و خود شان «مردمی که خداوند تا ابد بر آنها خشمگین میباشد» نامیده میشوند.» ۵وقتی شما همۀ اینها را به چشم خود دیدید، میگویید: «بزرگی و عظمت خداوند در آنسوی سرحدات اسراییل هم مشاهده میشود.»

فساد کاهنان

۶خداوند قادر مطلق به کاهنان میفرماید: «پسر، پدر خود را و غلام، آقای خود را احترام میکند، پس اگر من پدر شما هستم، چرا به من احترام ندارید؟ اگر من آقای شما هستم، وقار حرمت من کجا است؟ ای کاهنان، شما نام مرا بی‌حرمت ساخته اید و میگویید: «ما چطور نام ترا بی‌حرمت کرده ایم؟» ۷وقتیکه شما خوراکه‌های نجس را بر قربانگاه من میگذارید، نام مرا بی‌حرمت میسازید. بلی، با این کار خود، شما به خوان من بی‌احترامی میکنید. ۸آیا این کار شما قبیح نیست که یک حیوان کور و لنگ و بیمار را برای من قربانی میکنید؟ اگر آن را به حاکم تان هدیه بدهید، آیا او آن را قبول میکند و از شما راضی و خوشنود میشود؟»

۹حالا شما کاهنان توقع دارید که خدا بر شما رحم کند و شما را از فیض خود بهره‌مند سازد. خداوند قادر مطلق میفرماید که قصور از خود شماست. ۱۰ای کاش یکی از شما کاهنان دروازۀ عبادتگاه مرا ببندد تا کسی نتواند آتشی بر قربانگاه من بیفروزد. من از شما راضی نیستم و قربانی‌های شما را نمیپسندم. ۱۱از طلوع تا غروب آفتاب، نام من در سراسر روی زمین و در بین تمام اقوام جهان با احترام و عزت یاد میشود و مردمان دیگر برای من خوشبویی دود میکنند، قربانی تقدیم مینمایند و به نام من احترام میگذارند ۱۲اما شما نام مرا بی‌حرمت میسازید، زیرا میگویید که خوان من نجس است و غذای آن مکروه است. ۱۳خداوند قادر مطلق میفرماید: «شما میگویید خدمتی که برای من میکنید خسته کننده است، ولی شما به نام من اهانت میکنید، زیرا شما حیواناتی را که بزور از مردم گرفته اید و آنهایی را که لنگ یا بیمار‌اند بعنوان قربانی برای من می‌آورید! آیا فکر میکنید که من آنها را میپذیرم؟ ۱۴لعنت بر آن کسی که مرا فریب بدهد، یعنی وعده کند که برای من قوچ سالمی را از گلۀ خود قربانی کند و باز برود و حیوان معیوب را به عنوان قربانی برای من بیاورد. من پادشاه عظیم هستم و نام من در بین اقوام جهان با عزت و احترام یاد میشود.»