فصل قبل

انجیل متی

فصل اول

شجره نامۀ عیسی مسیح

(همچنین در لوقا ۳: ۲۳ - ۳۸)

۱شجره نامۀ عیسی مسیح، پسر داود، پسر ابراهیم:

۲ابراهیم پدر اسحاق بود و اسحاق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او بود. ۳و یهودا پدر فارِز و زِرَح (از تامار) و فارِز پدر حِزرون و حِزرون پدر ارام ۴و ارام پدر عمیناداب و عمیناداب پدر نحشون و نحشون پدر شَلمون ۵و شَلمون پدر بوعَز (از راحاب) و بوعَز پدر عُبید (از روت) و عُبید پدر یسی ۶و یسی پدر داود پادشاه بود.

داود پدر سلیمان بود (از همسر اوریا) ۷و سلیمان پدر رِحُبعام و رِحُبعام پدر اَبیّاه و اَبیّاه پدر آسا ۸و آسا پدر یهوشافاط و یهوشافاط پدر یُورام و یُورام پدر عُزیا ۹و عُزیا پدر یوتام و یوتام پدر آحاز و آحاز پدر حِزقیا ۱۰و حِزقیا پدر مَنَسّی و مَنَسّی پدر آمون و آمون پدر یوشیاه بود ۱۱و یوشیاه پدر یَکُنیا و برادران او بود. در این زمان یهودیان به بابل تبعید شدند.

۱۲پس از تبعید یهودیان به بابل یَکُنیا پدر سِئَلتی ئیل شد و سِئَلتی ئیل پدر زِرُبابل ۱۳و زَرو بابِل پدر اَبیهود و اَبیهود پدر ایلیاقیم و ایلیاقیم پدر عازور ۱۴و عازور پدر صادوق و صادوق پدر یاکین و یاکین پدر اِیلیهود ۱۵و اِیلیهود پدر ایلعازَر و ایلعازَر پدر مَتان و مَتان پدر یعقوب ۱۶و یعقوب پدر یوسف شوهر مریم بود و مریم عیسی ملقب به مسیح را به دنیا آورد.

۱۷به این ترتیب از ابراهیم تا داود چهارده نسل، و از داود تا تبعید یهودیان به بابل چهارده نسل و از زمان تبعید تا مسیح چهارده نسل است.

تولد عیسی

(همچنین در لوقا ۲: ۱ - ۷)

۱۸تولد عیسی مسیح چنین بود: مریم، مادر عیسی، که نامزد یوسف بود، پیش از آنکه به خانه شوهر برود از روح القدس حامله دیده شد. ۱۹یوسف که مرد نیکوکاری بود و نمی خواست مریم را در پیش مردم رسوا کند، تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود. ۲۰یوسف هنوز در این فکر بود، که فرشتۀ خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت: «ای یوسف پسر داود، از بردن مریم به خانۀ خود نترس. زیرا آنچه در رَحِم اوست از روح القدس است. ۲۱او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی (یشوعه) خواهی نامید؛ زیرا او قوم خود را از گناهان شان رهایی خواهد داد.»

۲۲این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیلۀ نبی اعلام فرموده بود به انجام رسد: ۲۳«دختر پاکدامن حامله شده پسری خواهد زایید که عِمانوئیل ـ یعنی خدا با ما ـ خوانده خواهد شد.»

۲۴یوسف از خواب بیدار شد و مطابق امر فرشتۀ خداوند عمل نمود و مریم را به خانۀ خود آورد. ۲۵اما تا زمانی که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد با او همبستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد.

فصل قبل

مطالب مرتبط

آن نوزاد مقدس

آن نوزاد مقدس (باشما)
عیسی مسیح در یک قریه کوچک بنام بیت ‌لحم‌، در نزدیکی شهر اورشلیم‌، دیده به جهان گشود. بیت ‌لحم جای مهم برای یهودیان بود و آنرا مقدس می‌‌پنداشتند. در همین شهر بود که هزار‌ها سال قبل داود نبی از جانب خدا پادشاه بنی اسرائیل شد. خدا وعده داده بود که سلطنتش تا ابد پایدار خواهد ماند و از نسل همین پادشاه مسیحا را می‌‌فرستد. عیسی مسیح تحفه ای خدای متعال است که برای نجات بشر به این دنیا فرستاد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۰-۲۱ (۲۸ دقیقه)

نام عیسی مسیح چه معنی دارد؟

نام عیسی مسیح چه معنی دارد؟ (باشما)
در فرهنگ ما زمانیکه یک طفل تولد می‌‌شود، اعضای خانواده به خصوص پدرکلان و مادرکان، کاکا، ماما، عمه، خاله، پدر و مادر طفل، همه جمع می‌‌شوند. باهم صحبت می‌‌کند تا یک نام برای طفل نو تولد پیدا کنند. اکثرأ نام‌های را انتخاب می‌‌کنند که معنی خوب و درست داشته باشد. اما در مورد نام عیسی مسیح می‌بینیم، پیش از تولد عیسی نام او از طرف خداوند انتخاب می‌شود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۰-۲۱ (۲۷ دقیقه)

آیا خدا قهر است؟

آیا خدا قهر است؟ (باشما)
خدای متعال که آفریدگار ماست، به قلب‌های ما نگاه می‌‌کند. نیتی پنهان ما برای او آشکار است. خدای قادر مطلق به روزه و بسته کردن دهن ما نیاز ندارد. او از هرکدام ما عمل می‌‌خواهد نه گفتار بی عمل. خدای پدر از ما قلب بی آلایش می‌‌خواهد، قلب فروتن و حلیم می‌‌خواهد. دست از قتل، فریب و ریا بکشید و ارادی او را در زنده گی خویش انجام بدهید. آنجاست که روزه و دعای تان برایش مهم می‌‌گردد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۰-۲۵ (۲۹ دقیقه)

نام های عیسی

نام های عیسی (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۰-۲۱ (۸ دقیقه)

عیسی مرده‌ها را زنده کرد

عیسی مرده‌ها را زنده کرد (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۰-۲۱ (۲۹ دقیقه)

مسیحیت چی برتری نسبت به ادیان دیگر دارد؟

مسیحیت چی برتری نسبت به ادیان دیگر دارد؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۰-۲۱ (۲۹ دقیقه)