انجیل متی

فصل دوم

آمدن ستاره شناسان

۱عیسی در ایام زمامداری هیرودیسِ پادشاه، در بیت لِحِمِ یهودیه تولد یافت. پس از تولد او ستاره شناسان از مشرق زمین به اورشلیم آمده ۲پرسیدند: «پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستارۀ او را دیده و برای پرستش او آمده ایم.» ۳وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید، بسیار پریشان شد و تمام مردم اورشلیم نیز به تشویش افتادند. ۴او جلسه ای با شرکت سرانِ کاهنان و علمای دین قوم یهود تشکیل داد و دربارۀ محل تولد مسیح وعده شده از ایشان پرسید. ۵آن ها جواب دادند: «در بیت لِحِمِ یهودیه، زیرا در نوشته های انبیا چنین آمده است:

۶ای بیت لِحِم، در سرزمین یهودیه، تو به هیچ وجه از دیگر فرمانروایان یهودا کمتر نیستی، زیرا از تو پیشوائی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود.»

۷آنگاه هیرودیس از ستاره شناسان خواست بطور خصوصی با او ملاقات کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره آگاه شد. ۸و بعد از آن آن ها را به بیت لِحِم فرستاده گفت: «بروید و با دقت به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او را پرستش نمایم.» ۹آنها بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره ای که طلوعش را دیده بودند پیشاپیش آنها می رفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توقف کرد. ۱۰وقتی ستاره را دیدند، بی نهایت خوشحال شدند. ۱۱پس به آن خانه داخل شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و به روی در افتاده او را پرستش کردند. آنگاه صندوق های خود را باز کردند و هدایایی شامل طلا و کُندُر و مُر به او تقدیم نمودند. ۱۲چون در عالم خواب به آنها گفته شد، که به نزد هیرودیس باز نگردند، از راهی دیگر به وطن خود برگشتند.

فرار به مصر

۱۳پس از رفتن آنها فرشتۀ خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده گفت: «برخیز، کودک و مادرش را بگیر و به مصر فرار کن و تا وقتی که به تو می گویم در آنجا بمان، زیرا هیرودیس می خواهد کودک را پیدا کند و به قتل برساند.» ۱۴پس یوسف برخاست و مادر و طفل را گرفته در همان شب عازم مصر شد. ۱۵و تا وقت مرگ هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیله سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده بود، تمام شد که: «پسر خود را از مصر فرا خواندم.»

قتل عام اطفال

۱۶وقتی هیرودیس متوجه شد که ستاره شناسان او را فریب داده اند بسیار غضبناک شد و فرمان قتل عام پسران دو ساله و کمتر را در بیت لحم و تمام اطراف آن مطابق تاریخی که از ستاره شناسان جویا شده بود صادر کرد. ۱۷به این ترتیب کلماتی که به وسیله ارمیای پیامبر بیان شده بود به حقیقت پیوست:

۱۸«صدایی در رامه به گوش رسید. صدای گریه و ماتم بزرگ. راحیل برای فرزندان خود گریه می کرد و تسلی نمی پذیرفت زیرا آنها از بین رفته اند.»

بازگشت از مصر

۱۹پس از مرگ هیرودیس، فرشته خداوند در مصر در عالم خواب به یوسف ظاهر شده ۲۰به او گفت: «برخیز و کودک و مادرش را بگیر و به سرزمین اسرائیل روانه شو زیرا آن کسانی که قصد جان کودک را داشتند مرده اند.» ۲۱پس او برخاسته کودک و مادرش را گرفت و به سرزمین اسرائیل برگشت. ۲۲ولی وقتی شنید که آرکلائوس به جای پدر خود هیرودیس در یهودیه به فرمانروائی رسیده است، ترسید که به آنجا برود و چون در خواب به او وحی رسید، به سرزمین جلیل رفت ۲۳و درآنجا در شهری به نام ناصره ساکن شد. بدین طریق پیشگوئی پیغمبران که گفته بودند: «او ناصری خوانده خواهد شد» تمام شد.

مطالب مرتبط

زندگی عیسی

زندگی عیسی (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
هیرودیس که پادشاه بود، از آمدن عیسی مسیح خوش نبود. وقتی او اطلاع یافت که نوزادی بنام عیسی مسیح متولد شده است، دستور داد تاباید همه بچه‌های بالاتر از ۲ سال به قتل برسند. هیرودیس تصور می‌کرد با انجام دادن این کار می‌تواند عیسی مسیح را بکشد. اما قبل از اینکه آنها بتوانند بچه‌ها را بکشند، خداوند به یوسف گفت که بیت لحم را به مقصد مصر ترک کند. یوسف، مریم و عیسی مسیح به مصر رفتند. آنها زمانی دوباره از مصر برگشتند که هیرودیس مرده بود. وقتی که عیسی مسیح دوازده ساله بود خودش را پسر خدا خطاب کرد و توسط یحیی تعمید گرفت.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۲۳ (۳۰ دقیقه)

تجسم خدا

تجسم خدا
ظاهر شدن خدا در جسم انسان یکی از کلانترین معما هاست. این موضوع یکی از حیرت انگیز ترین تعالیم مسیحیت هم است. یعنی خدا با خصوصیات کامل خدایی در جسم انسانی بنام عیسی ظاهر شد. همان طوریکه حضرت آدم آغاز گر نسل اول انسان بر روی زمین شد، عیسی مسیح به حیث آدم دوم و یا آدم ثانی آغاز گر نسل دوم انسان برروی زمین است. در حالیکه عیسی مسیح خصوصیت الهی خود را از دست نداد، جسم انسانی را به خود پوشید و بنام عیسی مسیح در بین ما ظاهر شد.

مقاله شامل آیه ۱

روش های تشخیص حسادت

روش های تشخیص حسادت (مقدمه برای غلبه برحسادت)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۴ (۲۹ دقیقه)

در زندگی شما پادشاه کی است؟

در زندگی شما پادشاه کی است؟ (باشما)
دوستهای عزیز، امروز در برنامه 'با شما'، ما قصه تولد عیسی مسیح را از انجیل شریف میخوانیم و در باره آن با شما عزیزان صحبت میکنیم. و چون شما در این برنامه همیشه از ما سوال میکنید، امروز ما برای شما یک سوال داریم: در زندگی شما، پادشاه کی است؟

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۳ (۲۹ دقیقه)

تولد عیسی

تولد عیسی (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
عیسی مسیح از یک دختر باکره بنام مریم، که از خویشاوندان الیزابت زن زکریای نبی متولد شد. وقتی که مریم پیام خداوند را دریافت کرد، نامزد یک مرد یهودی بنام یوسف بود. مریم طفلش را در یک طویله در بیت لحم به دنیا آورد. بعد از تولد عیسی، خداوند خبر تولد او را به چوپان‌های آن شهر رساند و بعداً آن خبر در همه جا انتشار یافت، حتی ستاره شناسان که تولد عیسی مسیح را پیشگویی کرده بودند متوجه شدند که چه موقع عیسی مسیح متولد شده است.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۳ (۳۰ دقیقه)

بردن عیسی به مصر.

بردن عیسی به مصر. (چشمۀ حیات)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲ (۳۰ دقیقه)