انجیل متی

فصل سوم

موعظۀ یحیای تعمید دهنده

(همچنین در مرقُس ۱: ۱ - ۸؛ لوقا ۳: ۱ - ۱۸ و یوحنا ۱: ۱۹ - ۲۸)

۱در آن زمان یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیم داده می گفت: ۲«توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است.» ۳یحیی همان کسی است که اشعیای نبی دربارۀ او می گوید:

«مردی در بیابان فریاد می زند: راه را برای خداوند آماده سازید و مسیر او را هموار سازید.»

۴لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربندی چرمی به کمر داشت و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. ۵مردم از اورشلیم و تمام یهودیه و نواحی دریای اُردن پیش او می آمدند ۶و به گناهان خود اعتراف می کردند و به دست او در دریای اُردن تعمید می گرفتند.

۷وقتی یحیی دید بسیاری از پیروان فرقه های فریسی و صَدوقی برای تعمید آمده اند به آنها گفت: «ای مارها چه کسی شما را آگاه کرد تا از غضب آینده بگریزید؟ ۸پس اعمالی را که شایستۀ توبه باشد انجام دهید. ۹در این فکر نباشید که پدری مانند ابراهیم دارید. بدانید که خدا قادر است از این سنگ ها برای ابراهیم فرزندانی بیافریند. ۱۰اکنون تیشه بر ریشۀ درختان گذاشته شده و هر درختی که میوۀ خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افگنده خواهد شد. ۱۱من شما را در آب تعمید می دهم و این تعمید نشانۀ توبه شماست ولی کسی که بعد از من می آید از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که حتی نعلین او را بردارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. ۱۲او شاخی خود را در دست گرفته و خرمن خود را پاک خواهد کرد. گندم را در انبار جمع می کند، ولی کاه را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید.»

تعمید عیسی

(همچنین در مرقُس ۱: ۹ - ۱۱ و لوقا ۳: ۲۱ - ۲۲)

۱۳در آن وقت عیسی از جلیل به دریای اُردن پیش یحیی آمد تا به دست او تعمید گیرد. ۱۴یحیی کوشش کرد عیسی از این کار بگذرد و گفت: «آیا تو پیش من می آئی؟ من احتیاج دارم به دست تو تعمید بگیرم.» ۱۵عیسی در جواب گفت: «بگذار فعلاً اینطور باشد، زیرا به این وسیله احکام شریعت را به جا خواهیم آورد.» پس یحیی قبول کرد. ۱۶عیسی پس از تعمید، فوراً از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان باز شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید. ۱۷و صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت: «این است پسر عزیز من که از او خوش هستم.»

مطالب مرتبط

چرا پیروان عیسی مسیح، او را فرزند خدا می‌‌خوانند؟

چرا پیروان عیسی مسیح، او را فرزند خدا می‌‌خوانند؟ (سوالات عام در باره ایمان مسیحیت)
یکی از دوستان ما در فیسبوک از ما سوال کردند که چرا پیروان عیسی مسیح او را فرزند خداوند می‌‌خوانند؟ بسیاری وقتی کلمه «فرزند خدا» را می‌‌شنوند فکر می‌‌کنند که این کفر است. پس چرا پیروان عیسی مسیح او را فرزند خداوند می‌‌خوانند؟ در این برنامه،‌ ما به این سوال مهم جواب می‌‌دهیم.

ویدئو درباره آیه ۱۶-۱۷ (۷ دقیقه)

عیسی گفت من تاک حقیقی هستم

عیسی گفت من تاک حقیقی هستم (کلام خدا برای شما )
آیا می‌خواهد شاخه‌های پُر ثمر در تاک حقیقی خدا باشید؟ من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است. خدا شاخه‌ای را که میوه می‌‌آورد پاک می‌‌گرداند تا بیشتر میوه آورد. خدا شاخه‌های بد، یعنی عادات بد و گناهان ما را به دور می‌‌اندازد. هرس شدن یا پاک شدن ممکن است بسیار دردآور باشد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۰ (۳۰ دقیقه)

یحیی تعمید دهنده.

یحیی تعمید دهنده. (زندگی عیسی مسیح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۲ (۳۰ دقیقه)

تعمید عیسی.

تعمید عیسی. (چشمۀ حیات)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۷ (۳۰ دقیقه)

گل پنبه، داستان کوتاه

گل پنبه، داستان کوتاه (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۷ (۲۹ دقیقه)

۳. سوی تفاهمات: عیسی پسر خداست چی معنی دارد؟

۳. سوی تفاهمات: عیسی پسر خداست چی معنی دارد؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۷ (۳۰ دقیقه)