انجیل متی

فصل چهارم

آزمایش های سه گانه

(همچنین در مرقُس ۱: ۱۲ - ۱۳ و لوقا ۴: ۱ - ۱۳)

۱آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان بُرد تا شیطان او را در مقابل وسوسه ها امتحان کند. ۲عیسی چهل شبانه روز، روزه گرفت و آخر گرسنه شد. ۳در آن وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده گفت: «اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگ ها نان بشود.» ۴عیسی در جواب گفت: «نوشته شده است: زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه ای که خدا می فرماید.» ۵آنگاه شیطان او را به بیت المقدس برده بر روی بام عبادتگاه، قرار داد ۶و به او گفت: «اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز زیرا نوشته شده است: او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنها تو را بر روی دست خواهند برد مبادا پایت به سنگی بخورد.» ۷عیسی جواب داد: «همچنین نوشته شده است: خداوند، خدای خود را امتحان نکن.» ۸بار دیگر شیطان او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آن ها را به او نشان داد ۹و گفت: «اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی، همۀ اینها را به تو خواهم داد.» ۱۰عیسی به او فرمود: «دور شو، ای شیطان، نوشته شده است: باید خداوند، خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی.»

۱۱آنگاه شیطان عیسی را ترک نمود و فرشتگان آمده او را خدمت کردند.

شروع کار عیسی در جلیل

(همچنین در مرقُس ۱: ۱۴ - ۱۵ و لوقا ۴: ۱۴ - ۱۵)

۱۲وقتی عیسی شنید که یحیی توقیف شده است به ولایت جلیل رفت. ۱۳ولی در شهر ناصره نماند، بلکه به کپرناحوم که در کنار بحیره جلیل و در ناحیه زبولون و نفتالی واقع است رفت و در آنجا پایید. ۱۴و به این صورت سخنان اشعیای نبی تمام شد که می فرماید:

۱۵«زبولون و نفتالی، سرزمین هایی که طرف بحیره و آن سوی اُردن هستند. جلیل در قسمت بیگانگان. ۱۶قومی که در تاریکی به سر می برند نور عظیمی خواهند دید و بر آنهای که در سایۀ مرگ ساکنند نوری خواهد درخشید.»

۱۷عیسی از آن روز به اعلام پیام خود پرداخت و گفت: «توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است.»

دعوت چهار ماهیگیر

(همچنین در مرقُس ۱: ۱۶ - ۲۰ و لوقا ۵: ۱ - ۱۱)

۱۸وقتی عیسی در لب بحیرۀ جلیل قدم می زد دو برادر یعنی شمعون ملقب به پِترُس و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا می انداختند زیرا آن ها ماهیگیر بودند. ۱۹عیسی به ایشان فرمود: «دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم بسازم.» ۲۰آن دو نفر فوراً تورهای خود را گذاشته به دنبال او رفتند.

۲۱عیسی از آنجا قدری پیشتر رفت و دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر زَبدی و برادرش یوحنا را دید که با پدر خود زَبدی در کشتی نشسته مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. عیسی آن ها را پیش خود خواست ۲۲و آن ها فوراً کشتی و پدر خود را ترک کرده به دنبال او رفتند.

تعالیم و خدمات عیسی

(همچنین در لوقا ۶: ۱۷ - ۱۹)

۲۳عیسی در تمام جلیل می گشت، در کنیسه های آن ها تعلیم می داد و مژدۀ پادشاهی خدا را اعلام می کرد و بیماری ها و ناخوشی های مردم را شفا می بخشید. ۲۴او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام کسانی را که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و میرگی داران و شلان را نزد او می آوردند و او آنها را شفا می بخشید. ۲۵جمعیت زیادی نیز از جلیل و دکاپولس، از اورشلیم و یهودیه و از آن سوی اُردن به دنبال او روانه شدند.

مطالب مرتبط

شفا دادن

شفا دادن (لوقا برای همه)
با یک فرمان و بدون کُف و چُف خارج شدن ارواح ناپاک و شفا دادن. با یک فرمان قطع شدن تب مریض. بسیاری را از امراض مختلف شفا داد. مردم از هر طرف بر او هجوم آوردند. شهرت او تا جاهای دور به گوش مردم رسید. آیا صرف یک معجزه گر بود؟ آیا او مقصد و هدف دیگر داشت؟ خودش می‌گفت او برای برقرار ملکوت خدا آمده است.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۵ (۳۰ دقیقه)

روزۀ واقعی چیست؟

روزۀ واقعی چیست؟ (باشما)
بسیاری‌ها روزه می‌گیرند و تظاهر به فروتنی می‌‌کنند؛ آنها سرهای خود را خم ساخته و خود را شکسته نفس نشان می‌دهند. اما به گفته خداوند، همه اینها برای نمایش است؛ همه اینها انجام می‌‌شود از اینرو که خداوند ببیند و تحت تاثیر قرار بگیرد! آنها به خداوند نه از قلب خود بلکه با انجام اعمال ظاهری حرمت می‌‌گذارند. و بدتر از همه اینکه رفتار معمولی و روزانه آنها به همان بدی سابق باقی مانده است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴ (۲۷ دقیقه)

دعوت عیسی مسیح: توبه کنید

دعوت عیسی مسیح: توبه کنید (باشما)
برای اینکه پیرو عیسی مسیح شویم، نخستین گام توبه کردن است. توبه کردن نه تنها پشیمان شدن به خاطر گناهان ما بلکه رویگردان شدن از گناهان نیز می‌‌‌باشد. توبۀ حقیقی از یک گناه به معنی این است که دیگر آن گناه را مرتکب نشویم. در غیر اینصورت توبۀ ما واقعی نیست. با توبه کردن، ما یک زنده‌گی نو در مسیح را شروع می‌کنیم. گناه باعث جدایی ما از خدای پدر که خالق ماست، شده است. عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد و به تمامی کسانی که به او ایمان آوردند، حیات ابدی عطا کند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۷ (۲۸ دقیقه)

چطور می‌توانم پیرو مسیح شوم؟

چطور می‌توانم پیرو مسیح شوم؟ (باشما)
برای اینکه از عیسی مسیح پیروی کنیم، فقط باید عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده خود بپذیریم و مرگ او را بعنوان پرداخت بهای تمامی گناهان ما قبول کنیم و اینکه کاملاً و فقط به او بعنوان نجات دهنده اعتماد کنیم. مسیحی شدن تشریفات مذهبی، رفتن به کلیسا، و یا انجام و عدم انجام اعمال خاصی نیست. مسیحی شدن رابطه شخصی داشتن با عیسی مسیح است و این رابطه شخصی با عیسی مسیح ،از طریق ایمان است که شخص را مسیحی می‌‌کند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۷ (۲۹ دقیقه)

روزه را به خاطر مردم باید گرفت یا به خاطر خدا؟

روزه را به خاطر مردم باید گرفت یا به خاطر خدا؟ (باشما)
هدف از روزه گرفتن، تقرب به خدا و حل مسائل و مشکلاتی است که با دعا حل نمی شود. روزه کمک می‌‌‌کند از خودخواهی‌های انسانی دوری نموده و از خودگذشتگی داشته باشیم و زیادتر قدر فداکاری عظیم و کفاره بی نظیر عیسی مسیح را درک کنیم. روزه قلب ما را فروتن می‌‌‌کند،به صدا وهدایت وحضور خدا حساس می‌‌‌شویم،نفس سرکش ما ضعیف می‌‌‌شود و دعا و پرستش ما مؤثرتر می‌‌‌شود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۳ (۲۹ دقیقه)

وسوسه ای عیسی

وسوسه ای عیسی (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
عیسی مسیح برای نیایش با پدر خود به بیابان رفته بود. شیطان نزد او آمد و سعی کرد او را وسوسه کند، چون شیطان نمی خواست که عیسی مسیح ملکوت خداوند را در این جهان بیاورد. شیطان عیسی مسیح را سه بار وسوسه کرد. یکی وسوسه هایش این بود، او به عیسی گفت " من صاحب این دنیا هستم اگر تو مرا سجده کنی، من تمام دنیا را به تو خواهم داد " اما شیطان در هیچکدام وسوسه هایش بالای عیسی مسیح غالب نشد. بعد از آن، عیسی مسیح با دوازده شاگردش موعظه خود را در باره پادشاهی خداوند آغاز کردند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۲۵ (۳۰ دقیقه)

برتری تعالیم عیسی مسیح

برتری تعالیم عیسی مسیح (باشما)
یکی از برتری‌های عیسی مسیح این است که او زنده است و شما را می‌‌‌‌شنود و همچنان او در دست راست خدای پدر قرار دارد تا برای ما شفاعت بکند. وقتی به زندگی او در روی زمین نگاه می‌‌‌کنیم، اخلاق او بینظر بود، او قدوس بود و با قدوسیت زیست. او گناه نکرد و دست به خونی کسی آلوده نشد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۷ (۲۸ دقیقه)

چطور با جدیت و قاطعیت عیسی مسیح و مسیحیت را برتر می‌‌گویید؟

چطور با جدیت و قاطعیت عیسی مسیح و مسیحیت را برتر می‌‌گویید؟ (باشما)
وقتی به زندگی عیسی مسیح نگاه می‌کنیم، چیز‌های بینظر و بی مانندی را در زندگی او می‌بینیم. او معجزاتی زیادی را در پیش چشم مردم و شاگردان خود انجام داد. هر کار را که می‌کرد و یا هر کلامی را که می‌گفت با قاطعیت و با قدرت می‌گفت و انجام می‌داد. او مردم را مورد لطف خود قرار می‌داد، محبت او بی بدیل بود. به سخنان مردم گوش می‌داد، مرده‌ها را زنده می‌کرد، کورها را بینا می‌ساخت و شل‌ها را خرامان می‌ساخت و به خاطر مردم جان خود را داد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۷ (۲۷ دقیقه)

افكار ما در باره ای روزه

افكار ما در باره ای روزه (برنامه‌های خاص)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۱ (۳۰ دقیقه)

انبیا و فرشتاگان

انبیا و فرشتاگان (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۱ (۹ دقیقه)

تحفۀ نامناسب

تحفۀ نامناسب (هنر های رهبری)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۶ (۳۰ دقیقه)

قانون شهود و یا قانون زیرکی رهبری

قانون شهود و یا قانون زیرکی رهبری (روز های حیرت انگیز - قوانین رهبری)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۶ (۲۹ دقیقه)

پیکار عیسی در مقابل شرارت (قسمت دوم)

پیکار عیسی در مقابل شرارت (قسمت دوم) (روزنه ای زندگی مسيحی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۱ (۳۰ دقیقه)

قانون پادشاهی خداوند

قانون پادشاهی خداوند (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۷ (۲۹ دقیقه)

قانون ارث

قانون ارث (روز های حیرت انگیز - قوانین رهبری)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۸-۲۲ (۲۹ دقیقه)

چرا ما پیام انجیل را می‌رسانیم؟

چرا ما پیام انجیل را می‌رسانیم؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۸-۲۲ (۳۰ دقیقه)