انجیل متی

فصل هفدهم

تبدیل هیئت عیسی

(همچنین در مرقُس ۹: ۲ - ۱۳ و لوقا ۹: ۲۸ - ۳۶)

۱بعد از شش روز عیسی، پِترُس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب را گرفته به بالای کوهی بلند برد تا در آنجا تنها باشند. ۲در حضور آن ها هیئت او تغییر کرد، رویش مانند آفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت. ۳در همین موقع شاگردان، موسی و الیاس را دیدند که با عیسی صحبت می کردند. ۴آنگاه پِترُس به عیسی گفت: «خداوندا، چه خوب است که ما اینجا هستیم. اگر بخواهی من سه سایبان در اینجا می سازم: یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس.» ۵هنوز سخن او تمام نشده بود که ابری درخشان آنها را فرا گرفت و از آن ابر صدایی شنیده شد که می گفت: «این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. به او گوش دهید.» ۶وقتی شاگردان این صدا را شنیدند، بسیار ترسیدند و با صورت به خاک افتادند. ۷آنگاه عیسی پیش آنها آمد و بر آنها دست گذاشته گفت: «برخیزید، دیگر نترسید.» ۸وقتی شاگردان چشمان خود را باز کردند جز عیسی، کسی دیگر را ندیدند.

۹در حالی که از کوه پایین می آمدند، عیسی به آنها امر کرد تا روزی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشده است دربارۀ آنچه دیده بودند به کسی چیزی نگویند. ۱۰شاگردان پرسیدند: «پس چرا علمای دین می گویند باید اول الیاس بیاید؟» ۱۱عیسی جواب داد: «درست است، اول الیاس خواهد آمد و همه چیز را اصلاح خواهد کرد. ۱۲اما من به شما می گویم که الیاس آمده است و آنها او را نشناختند و آنچه خواستند با او کردند. پسر انسان نیز باید همینطور از دست ایشان رنج ببیند.» ۱۳در این وقت شاگردان فهمیدند که مقصد او یحیای تعمید دهنده است.

شفای یک میرگی دار

(همچنین در مرقُس ۹: ۱۴ - ۲۹ و لوقا ۹: ۳۷ - ۴۳)

۱۴همینکه عیسی و شاگردان پیش مردم برگشتند، مردی نزد عیسی آمد و در برابر او زانو زده ۱۵گفت: «ای آقا، بر پسر من رحم کن. او میرگی دارد و دچار حمله های سختی می شود بطوری که بارها خود را در آب و آتش انداخته است. ۱۶او را پیش شاگردان تو آوردم، اما نتوانستند او را شفا دهند.» ۱۷عیسی در جواب گفت: «مردم این زمانه چقدر بی ایمان و بی راه هستند! تا به کی باید با شما باشم؟ و تا چه وقت باید شما را تحمل کنم؟ او را پیش من بیاورید.» ۱۸پس عیسی با تندی به روح ناپاک امر کرد از او خارج شود. روح ناپاک او را ترک کرد و آن پسر در همان لحظه شفا یافت.

۱۹بعد از این واقعه شاگردان عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند: «چرا ما نتوانستیم آن روح ناپاک را بیرون کنیم؟» ۲۰عیسی جواب داد: «چون ایمان شما کم است! بدانید که اگر به اندازۀ یک دانۀ اوری ایمان داشته باشید، می توانید به این کوه بگویید که از اینجا به آنجا منتقل شود و منتقل خواهد شد و هیچ چیز برای شما محال نخواهد بود. ۲۱[لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی رود.]»

دومین پیشگویی مرگ و قیام

(همچنین در مرقُس ۹: ۳۰ - ۳۲ و لوقا ۹: ۴۳ - ۴۵)

۲۲در موقعی که آن ها هنوز در جلیل دور هم بودند، عیسی به ایشان گفت: «پسر انسان بزودی به دست مردم تسلیم می گردد ۲۳و آنها او را خواهند کشت ولی او در روز سوم باز زنده خواهد شد.» شاگردان بسیار غمگین شدند.

پرداخت مالیات عبادتگاه

۲۴در موقع ورود عیسی و شاگردان به کپرناحوم، کسانی که مأمور وصول مالیات برای عبادتگاه بودند پیش پِترُس آمده از او پرسیدند: «آیا استاد تو مالیات عبادتگاه را نمی پردازد؟» ۲۵پِترُس گفت «البته!» وقتی پِترُس به خانه رفت قبل از اینکه چیزی بگوید عیسی به او گفت: «ای شمعون، به نظر تو پادشاهان جهان از چه کسانی محصول و مالیات می گیرند ـ از ملت خود یا از بیگانگان؟» ۲۶پِترُس گفت: «از بیگانگان.» عیسی فرمود: «در این صورت خود ملت معاف است، ۲۷اما برای اینکه این اشخاص لغزش نخورند برو و چنگکی به بحیره بینداز، وقتی دهن اولین ماهی صید شده را باز کنی، سکه ای در آن خواهی یافت. آن را بردار و مالیات من و خود را به آن ها بده.»

مطالب مرتبط

قدرت عیسی مسیح بالای شیطان و ارواحی پلید

قدرت عیسی مسیح بالای شیطان و ارواحی پلید (باشما)
قدرت مسیح محدود به زمان و مکان خاصی نیست . در هر زمانی، تحت هر شرایطی ، برای هر فردی، از هر قبیله و نژاد و قدرتی که باشد قدرت مسیح پاسخگو است . قدرت او بر گناه ، جهان، طبیعت ، شیاطین و دیوها ، بر مرگ و بر هر نوع بیماری و بر آنچه که از نقطه نظر انسانی غیر ممکن به نظر می‌‌‌آمد او تسلط دارد . سلطنت و جلال به او داده شد تا جمیع قوم‌ها و امّت‌ها و زبانها او را خدمت نما‌یند . سلطنت او سلطنت جاودانی و بی زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۸ (۲۸ دقیقه)

ایمان باعث شفای پسر شد

ایمان باعث شفای پسر شد (کلام خدا برای شما )
عیسی شاگردانش را به خاطر کمی ایمانی شان ملامت کرد چون نتوانستند دیو را از وجود پسرک بیرون کنند؛ شفای پسر بیشتر بستگی به ایمان پدرش به عیسی داشت. بدون سهم ایمان پدر، قدرت عیسی در اینجا عمل نمی‌کرد. با ایمان پدر، قدرت عیسی توانست همه کار بکند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۴-۲۱ (۳۰ دقیقه)

چرا ما مسیحیان عیسی را پسر خدا میگوییم؟

چرا ما مسیحیان عیسی را پسر خدا میگوییم؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۵-۷ (۳۱ دقیقه)