کتاب میکاهِ نبی

فصل پنجم

۱ای مردم اورشلیم، سپاه تان را جمع کنید و آماده شوید، زیرا شهر تان محاصره شده است! دشمنان بر پیشوای اسراییل حمله میکنند.

وعدهٔ ظهور پیشوا از بیت لحم

۲ «ای بیت لحمِ افراته، گرچه تو یکی از کوچکترین شهرهای یهودا هستی، با اینهم از تو پیشوایی ظهور میکند که از ازل وجود داشته است و بر قوم اسراییل سلطنت میکند.»

۳خداوند قوم برگزیدۀ خود را تا زمانی که زن حامله فرزند خود را بدنیا بیاورد، به دست دشمن تسلیم میکند. آن گاه بقیۀ مردمی که در تبعید بسر میبرند، به وطن خود بر میگردند و با سایر قوم اسراییل یکجا میشوند. ۴وقتی آن پیشوا بیاید، با قدرت و جلال خداوند، خدای خود مردم خود را رهبری میکند. قوم برگزیدۀ او در آرامش و امنیت بسر میبرند، زیرا مردم سراسر روی زمین از بزرگی و عظمت او آگاه میشوند ۵و او صلح را به جهان می آورد.

وقتی مردم آشور به کشور ما حمله کنند و استحکامات دفاعی ما را درهم شکنند، ما رهبران شجاع و نیرومند خود را به مقابلۀ آنها میفرستیم. ۶ آنها با زور شمشیر آشور، کشور نِمرود را فتح میکنند. اگر آشوریان به سرزمین ما حمله بیاورند، او ما را از دست آنها نجات میدهد.

۷آن گاه بازمانده گان قوم اسراییل که در بین اقوام دیگر زنده گی میکنند، برای آنها مانند شبنم و باران از جانب خداوند برکت می آورند. آنها متکی به خداوند میشوند، نه به بنی آدم. ۸بازمانده گان اسراییل در بین اقوام دیگر مانند شیر در میان حیوانات جنگل و رمه های گوسفند بوده هنگام عبور همه را پایمال میکند و میدَرَد و کسی نمیتواند آنها را نجات بدهد. ۹قوم اسراییل بر دشمنان غالب میشوند و همۀ آنها را از بین میبرند.

بتها و سلاح از بین میروند

۱۰خداوند میفرماید: «در آن روز تمام اسپها و عراده های شما را نابود میسازم. ۱۱همه شهرهای سرزمین تان را با قلعه های شان خراب میکنم. ۱۲جادوگری را از بین میبرم و به حیات فالگیران خاتمه میدهم. ۱۳بتها و مجسمه های شما را میشکنم و دیگر چیزهای ساختۀ دست خود را سجده و پرستش نمیکنید. ۱۴مجسمه های بت اَشیره را از جا کنده شهرهای تان را ویران میکنم ۱۵و با خشم و غضب خود از آن اقوامی که از من اطاعت نمیکنند، انتقام میگیرم.»

مطالب مرتبط

عیسی مسیح کیست؟

عیسی مسیح کیست؟ (باشما)
عیسی مسیح، کسی است که تمام پیشگویی‌های کتاب مقدس را تحقق بخشید. پس او همان مسیح وعده شده است که به روی صلیب رفت تا باعث نجات انسان گناهکار شود. آيا شما مشتاق هستيد كه عيسی مسيح را به عنوان منجی زنده‌گی خود بشناسيد؟ عيسی مسیح، اشتياق فراوان دارد تا رابطه‌ای محبت‌آميز و شخصی را با شما آغاز نمايد. عيسی تمامی مقدمات لازم جهت اين كار را انجام داده است. قدم بعدی مربوط شماست.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲ (۲۸ دقیقه)

برنامۀ ویژۀ کرسمس ۲۰۰۵

برنامۀ ویژۀ کرسمس ۲۰۰۵ (برنامه‌های خاص)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱ (۲۹ دقیقه)

نجات دهنده جهان عیسی مسیح

نجات دهنده جهان عیسی مسیح
عیسی مسیح در واقع به معنای خدای نجات دهنده است. عیسی مسیح در سراسر زندگی زمینی، خود را به عنوان نجات دهنده ای که توسط پدر برای نجات جهان فرستاده شده است نشان می‌دهد. حقایقی که کتاب مقدس تعلیم می‌دهد این است که عیسی مسیح به دنیا آمد تا انسان را از گناه نجات دهد

مقاله شامل آیه ۲

برنامۀ ویژۀ میلاد  ۲۰۱۳

برنامۀ ویژۀ میلاد ۲۰۱۳ (برنامه‌های خاص)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲ (۲۹ دقیقه)

در مورد تولد عیسی مسیح.

در مورد تولد عیسی مسیح. (چشمۀ حیات)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲ (۳۰ دقیقه)