کتاب مزامیر

مزمور سی و چهارم

در ستایش نیکویی خداوند

(مزموری از داود، موقعی که از نزد ابی ملک رانده می شود)

۱خداوند را همیشه ستایش می کنم؛ شکر و سپاس او همواره بر زبانم جاری است. ۲جان من در خداوند فخر می کند. مسکینان این را می شنوند و خوشحال می شوند. ۳بیائید خداوند را تمجید کنیم و با هم نام او را ستایش کنیم. ۴خداوند را طلبیدم و او مرا اجابت فرمود و از قید جمیع ترسهایم آزاد کرد. ۵آنهائی که بسوی او نظر می کنند، منور می گردند و هرگز خجل نخواهند شد. ۶این حقیر فریاد برآورد و خداوند او را شنید و او را از همۀ سختی هایش نجات داد. ۷فرشتۀ خداوند گرداگرد مردم خداترس است. او ایشان را محافظت کرده و می رهاند.

۸بچشید و ببینید که خداوند نیکو است. خوشا به حال کسی که به او پناه می برد. ۹ای مقدسین خداوند از او بترسید، زیرا شخص خداترس محتاج به هیچ چیزی نمی باشد. ۱۰شیرها نیز نیازمند و گرسنه می گردند، اما کسانی که جویای خداوند هستند، از هیچ نعمت نیکو بی بهره نمی باشند. ۱۱ای فرزندان، بیائید و به من گوش بدهید تا به شما درس خداترسی را بیاموزم. ۱۲آیا آرزومند زندگی هستی و دوست داری که عمر طولانی داشته باشی تا سعادت و نیکویی را ببینی؟ ۱۳پس خود را از بدی و لبهایت را از سخنان فریبنده نگاه دار. ۱۴از شرارت دوری نما و نیکویی کن؛ جویای صلح باش و جهت برقراری آن کوشش نما.

۱۵چشمان خداوند بسوی عادلان است و گوشهای وی متوجه فریاد ایشان. ۱۶روی خداوند ضد شریران است تا اثر ایشان را از زمین محو سازد. ۱۷وقتی راستکاران فریاد بر می آورند، خداوند ایشان را شنیده و از تمام سختی ها نجات می دهد.

۱۸خداوند نزدیک دل شکستگان است و آنانی را که افسرده و اندوهگین اند، نجات می دهد. ۱۹رنج و زحمات شخص عادل زیاد است، اما خداوند او را از همۀ آن ها می رهاند. ۲۰خداوند تمام استخوانهای او را حفظ می کند و نمی گذارد حتی یکی از آن ها شکسته شود. ۲۱شریر از شرارت خود هلاک می گردد و دشمنان شخص عادل مورد بازخواست قرار می گیرند. ۲۲خداوند جان بندگان خود را نجات می دهد و از کسانی که به او پناه می برند بازخواست نمی شود.

مطالب مرتبط

خود کشی جوانان در غزنی و دایکندی

خود کشی جوانان در غزنی و دایکندی (رنگ زندگی )
در ولایت غزنی در سه ماه نخست امسال ۳۳ نفر و در ولایت دایکندی ۱۶ نفر که جوانان بودند، اقدام به خود کشی کردند که از جمله ۴ نفر، جان شان را از دست دادند. فقر، مشکلات خانوادگی، ازدواج‌های اجباری، ایجاد محدودیت برای جوانان در خانواده‌ها از جمله عوامل خودکشی این جوانان خوانده می‌‌‌‌شود. در ولایت غزنی آمار دخترانی که اقدام به خودکشی می‌‌‌‌کنند نسبت به پسران بیشتر است. خداوند از قتل و خون ریزی نفرت دارد. ولی خواست خدای متعال از ما و شما در زندگی چیست؟ خواست خدای متعال و مهربان از هر یک ما و شما این است که ارادی او را در زندگی خود انجام دهیم. پس از شما خواهش می‌کنیم که به این برنامه گوش دهید.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۸ (۲۹ دقیقه)

شورای عالی صلح در هرات

شورای عالی صلح در هرات (رنگ زندگی )
شورای عالی صلح هرات، پر هزینه ‌ترین کمیته‌ایست که در این ولایت تأسیس شده است. این کمیته، هفت سال پیش به هدف می‌انجی‌گری بین دولت و مخالفان‌مسلح دولت، از طرف دولت افغانستان و به کمک جامعه‌ جهانی تشکیل شد. کمیته‌ی ولایتی شورای صلح هرات در حال حاضر تنها نهادیست که بیش‌ترین سهمه در قسمت کشانیدن مخالفان‌مسلح دولت به پروسه‌ی صلح داشته است. شماری از فعالان سیاسی و مدنی؛ اما به این باور اند که نهاد شورای عالی صلح در هرات برخلاف مصارف و هزینه‌های گزافی که صرف ای شورا شده، دستاوری خاصی نداشته است. این فعالان مدنی و سیاسی وابسته‌گی‌های مالی این شورا به کشورهای خارجی و غیر مدرن بودن آن را دلیل اساسی ناکامی این شورا عنوان می‌کنند. این شورا از شروع تاسیس آن تا کنون 12 می‌لیون دالر را به مصرف رسانیده است و دست آورد آن بسیار ناچیز است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۸ (۲۹ دقیقه)

زبان

زبان (باشما)
زبان کسانیکه در کنترول نیست مثل آتش زیر خاکستر است که قدرت ویرانگر دارد. زبانی که در کنترول نیست همچو آتش خفته است که آهسته آهسته ماحول خود را به آتش می‌‌کشد و ویران می‌‌کند و همه چیز را به خاکستر مبدل می‌‌کند. زبان قدرت بسیار عظیم دارد. یک کلمۀ کوچک می‌‌‌‌تواند باعث بنای فامیل و دوستان ما شود. اما اگر زبان ما در کنترول نباشد، باعث از هم پاشیده‌گی فامیل و دوستان ما می‌‌‌شود. زبانی که در کنترول نباشد، شیطان به آسانی از آن استفاده می‌‌‌کند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۲-۱۴ (۲۸ دقیقه)

جزای کفرگویی چیست؟

جزای کفرگویی چیست؟ (باشما)
کُفر گفتن به خدا یعنی از روی عمد چیزی را گفتن یا کاری را انجام دادن که به سبب آن از جلال و احترام خداوند کاسته شود. بویژه این به مفهوم انکار او، و توهین به او، و خدایان یا مردمان دیگر را ”هم پایه‟ او ساختن است. هیچگاهی مرتکب این عمل نشویم. خدا خالق و آفریدگار ماست. او شایسته‌ای ستایش و پرستش است. او سزاور حمد و سپاس است. ولی نباید که از کفرگویی سوی استفاده کنیم و زیر نام کفرگویی اهداف و خواسته‌های خود را پیاده و عملی کنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۲-۱۴ (۲۸ دقیقه)

شورای عالی صلح در هرات

شورای عالی صلح در هرات (رنگ زندگی )
شورای عالی صلح هرات، پر هزینه ‌ترین کمیته‌ایست که در این ولایت تأسیس شده است. این کمیته، هفت سال پیش به هدف می‌انجی‌گری بین دولت و مخالفان‌مسلح دولت، از طرف دولت افغانستان و به کمک جامعه‌ جهانی تشکیل شد. کمیته‌ی ولایتی شورای صلح هرات در حال حاضر تنها نهادیست که بیش‌ترین سهمه در قسمت کشانیدن مخالفان‌مسلح دولت به پروسه‌ی صلح داشته است. شماری از فعالان سیاسی و مدنی؛ اما به این باور اند که نهاد شورای عالی صلح در هرات برخلاف مصارف و هزینه‌های گزافی که صرف ای شورا شده، دستاوری خاصی نداشته است. این فعالان مدنی و سیاسی وابسته‌گی‌های مالی این شورا به کشورهای خارجی و غیر مدرن بودن آن را دلیل اساسی ناکامی این شورا عنوان می‌کنند. این شورا از شروع تاسیس آن تا کنون 12 می‌لیون دالر را به مصرف رسانیده است و دست آورد آن بسیار ناچیز است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴ (۲۹ دقیقه)

بچشید و ببینید که خداوند نیکو است

بچشید و ببینید که خداوند نیکو است (نسیم پرستش)
کفاره از لحاظ لغوی به معنی چیزیست که با آن گناه را جبران می‌کنند و همچنین کلماتی چون تاوان و جریمه، مترادف با واژه کفاره می‌باشند و در کتاب مقدس این واژه عملی است خاص که به منظور رهایی از غضب خدا نسبت به گناه ومجازات انسان انجام می‌پذیرد و به طریقی اطلاق می‌شود که خدا برای رفع و آمرزش گناهان انسان فراهم آورده است که این عمل معمولا توسط قربانی کردن حیوان و ریختن خون آن انجام می‌گیرد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۲۲ (۳۰ دقیقه)

شمار زنان معتاد در هرات افزایش یافته است

شمار زنان معتاد در هرات افزایش یافته است (رنگ زندگی )
آمار معتادین در ولایت هرات رو به افزایش است. خصوصأ در بین زنان. چرا زنان هرات به مواد مخدر روی آورده اند؟ برای دانستن این موضوع، از شما دعوت میکنیم که به برنامه گوش دهید. تشکر

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۸ (۳۰ دقیقه)

دعا برای کشوری ما افغانستان

دعا برای کشوری ما افغانستان (باشما)
دعا راز و نیاز با خدای مهربان و عادل است. دعا راه‌ی برای جلای روح ماست. دعا راه‌ی برای رابطه داشتن با خداست. دعا راه‌ی است برای مقابله با گناه و حربه‌های شیطان. دعا راه‌ی است برای تقویت جان در حضور خدایی که منشا تمام نیکویی هاست. در سختی‌ها و مشکلات از طریق دعا به حضور او می‌‌رویم. در حضور خدا می‌‌توانیم برای کشور خود، مردم خود دعا کنیم. ای خداوند متعال! دعا می‌‌کنیم که تاریکی‌ها را از کشور عزیزی ما دور بسازی و عدالت تو بییاید و نا امیدی‌ها را از قلب هموطنان ما دور بسازی. آمین.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۲-۱۴ (۲۷ دقیقه)

دعا برای کشوری ما افغانستان

دعا برای کشوری ما افغانستان (باشما)
دعا راز و نیاز با خدای مهربان و عادل است. دعا راه‌ی برای جلای روح ماست. دعا راه‌ی برای رابطه داشتن با خداست. دعا راه‌ی است برای مقابله با گناه و حربه‌های شیطان. دعا راه‌ی است برای تقویت جان در حضور خدایی که منشا تمام نیکویی هاست. در سختی‌ها و مشکلات از طریق دعا به حضور او می‌‌رویم. در حضور خدا می‌‌توانیم برای کشور خود، مردم خود دعا کنیم. ای خداوند متعال! دعا می‌‌کنیم که تاریکی‌ها را از کشور عزیزی ما دور بسازی و عدالت تو بییاید و نا امیدی‌ها را از قلب هموطنان ما دور بسازی. آمین.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۸ (۲۷ دقیقه)

مزامیر ۳۴ - در ستایش نیکویی خداوند

مزامیر ۳۴ - در ستایش نیکویی خداوند (مزامیر)

سمعی شامل آیه ۱-۲۳ (۶ دقیقه)

هیچ کس به خاطر پول مسیحی نمی‌شود

هیچ کس به خاطر پول مسیحی نمی‌شود (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۸ (۲۹ دقیقه)

درسی از زندگی حضرت ایوب

درسی از زندگی حضرت ایوب
سوال یک تعداد مردم این است که خدای قدرتمند، نیکو ومهربان که به همه چیز حاکم است. پس چرا اجازه می‌‌دهد که در این دنیا زلزله شود، چرا غریب و سرمایدار وجود دارد؟ چرا بی گناهان در درد ورنج هستند؟ چرا جوان‌ها در حملات انتحاری جان خود را از دست می‌‌دهند. چرا خدای مهربان اجازه می‌‌دهید که این واقعات در جهان وجود داشته باشد.

مقاله شامل آیه ۱۸