۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ پولُس رسول به تیطوس

فصل دوم

اهمیت تعالیم درست

۱ اما تو، در مورد چیزهایی سخن بگو که با تعلیم درست مطابقت داشته باشد. ۲ به پیر مردان بگو که پرهیزگار، با وقار و سنگین باشند و در ایمان، محبت و بردباری به شایسته گی رفتار کنند. ۳ همچنین به زنان پیر بگو که رفتار و زندگی پاک داشته باشند، غیبت نکنند و گرفتار شراب خوری نگردند بلکه به زنان جوان آنچه را که نیکوست تعلیم دهند ۴ و آنها را تشویق نمایند که شوهر و فرزندان خود را دوست داشته باشند. ۵ همچنان زنان جوان باید پرهیزگار و پاکدامن بوده، کار خود را در خانه به خوبی انجام دهند و از شوهران خود اطاعت کنند تا کسی در برابر کلام خدا بدگویی نکند. ۶ همچنان به مردان جوان بگو که پرهیزگار باشند. ۷ زندگی تو در هر مورد باید نمونه ای از اعمال نیک باشد و در تعلیم خود صمیمی و جدی باش. ۸ به طور درست سخن بگو که مورد انتقاد قرار نگیری تا مخالفانت از این که دلیلی برای بدگویی تو نمی یابند، شرمنده گردند.

۹ به غلامان بگو که در هر کار از اربابان خود اطاعت کنند و بدون جر و بحث آنها را راضی نگهدارند. ۱۰ از اربابان خود دزدی نکنند بلکه چنان وفاداری و امانت داری از خود نشان بدهند که شایستۀ تعلیم در مورد نجات دهندۀ ما خدا باشند.

۱۱ زیرا فیض نجات بخش خدا برای همه ظاهر شده است. ۱۲ این فیض به ما می آموزد که باید از راه های شرارت آمیز و شهوتهای دنیوی خودداری کنیم تا با پرهیزگاری، عدالت و خدا ترسی در این دنیا زندگی نماییم. ۱۳ در عین حال، چشم به راه آن امید پُر برکت و ظهور پُر شکوه خدای بزرگ و نجات دهندۀ ما عیسای مسیح باشیم. ۱۴ او جان خود را به خاطر ما فدا کرد تا ما را از هرگونه شرارت نجات دهد و ما را قوم پاک بسازد که فقط به خودش تعلق داشته و علاقمند نیکوکاری باشد.

۱۵ دربارۀ همۀ این چیزها سخن بگو و وقتی شنونده گانت را تشویق و یا سرزنش می کنی، از تمام اختیارات خود استفاده کن. اجازه نده تا کسی تو را حقیر بشمارد.

مطالب مرتبط

سرمعلم دست شاگرد را شکست

سرمعلم دست شاگرد را شکست (رنگ زندگی )
مکتب و مدرسه جای فرا گیری سواد و دانش است. تازه ترین مورد خشونت با شاگردان مکاتب قضیه محمد در لیسه غلام حیدر خان کابل است. محمد شاگرد مکتب، توسط سر معلم این مکتب لت‌ و‌ کوب شده و حتی دست‌اش شکسته‌ است. این موضوع وزارت معارف را نیز نگران ساخته است و می‌‌‌‌گوید که نظارت بر مکاتب افزایش یافته‌ است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۷ (۲۸ دقیقه)

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا (باشما)
آن که انسان را از گناه، از مرگ ابدی و غضب خدا نجات می‌‌‌دهد جز عیسی مسیح کسی دیگری نیست. او بره‌ای قربانی است که خون‌اش گناهان انسان گناهگار را پاک می‌‌‌کند. زیرا او بی عیب، کاملاً بی گناه و پاک بود. عیسی همان نجات دهنده‌ای است که خدا وعده‌اش را داده بود او همان مسیح موعودی است که تمام یهودیان امید و انتظارش را داشتن.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴ (۲۹ دقیقه)

معنی نام عیسی چیست؟

معنی نام عیسی چیست؟ (باشما)
در این دنیا، هیچ کسی جز عیسی، باعث نجات انسان نمیگردد. انسان گناهکار به نجات دهنده نیاز دارد نه به دین و مذهب. نه تنها جسم انسانها به واسطه نام عیسی از بیماری جسمانی شفا می‌‌‌یابد بلکه مهم‌تر از آن روحشان از بیماری روحانی یعنی گناه نیز رستگار می‌‌‌گردد. بعضی می‌‌‌پرسند: چرا مسیحیان اینقدر تبلیغ می‌‌‌کنند؟ چرا مردم را راحت نمی‌گذارند تا مذهب خود را دنبال کنند؟ به خاطریکه ایمان به عیسی مسیح باعث نجات و زندگی انسان می‌‌گردد. از این خاطر پیروان عیسی مسیح رسالت دارند تا این خبر مهم را به جهانیان برسانند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴ (۲۸ دقیقه)

فیض خدا

فیض خدا (باشما)
فیض هدیۀ نجات خداست که به طور مجانی به توسط عیسی مسیح در اختیار ما قرار داده شده است و ما می‌‌‌توانیم آن هدیه را به وسیله ایمان به دست آوریم. ایمان آوردن به این معنی نیست که ما عمل ایمان را انجام می‌‌‌دهیم، بلکه به این معنی است که با ایمان دریافت می‌‌‌کنیم. ایمان خود، هدیۀ خداوند است و توسط شنیدن کلام خدا ایجاد می‌‌‌گردد. ما نمی‌توانیم که ایمان را به دست بیاوریم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۱ (۲۹ دقیقه)

علاقه به مادیات و دنیا

علاقه به مادیات و دنیا (باشما)
لذت ناپاک انسان را به گناه می‌‌‌کشاند. ولی در رسالهٔ خود یعقوب كه برادر عيسی مسيح و رهبر كليسای اورشليم بود فقط دربارهٔ تمایلات بد و پلید سخن نمی‌گوید. بلکه منظور وی آن دسته از آرزوهای به ظاهر پاک و خوبی هستند که از خود خواهی سر چشمه می‌‌‌گیرند. طوری مثال، درس خواندن، شب و روز کار کردند و در پی موفقیت بودن و به دنبال کار و پیشه تلاش کردن، همگی خوب هستند؛ ولی امکان دارد که شخصی این چیز‌ها را از روی خود پرستی و خود خواهی طالب باشد. چرا این تمایلات و آرزوها باعث جدال و نزاع می‌‌‌گردند؟ علت این است که این تمایلات و آرزوها از خود خواهی منشا می‌‌‌گیرند. ما به خاطر نفع خود در پی آنها می‌‌‌باشیم. انگیزه ما از کار و درس و تلاش، رساندن منفعت به خود ما است و در بنای ملکوت خدا و نفع رسانی به دیگران و جلال دادن خدا نمی‌باشیم. آرزوهای به ظاهر پاک ما، تنها نفع شخصی ما را در پی دارند. این خود خواهی است و هر گونه خودخواهی گناه محسوب می‌‌‌شود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۲ (۲۸ دقیقه)