رسالۀ پولُس رسول به تیتوس

فصل دوم

تعلیمات درست

۱اما تو، مطالبی را که مطابق تعالیم صحیح است به آن ها بگو. ۲به پیر مردان امر کن که خویشتندار و سنگین، روشن بین و در ایمان و محبت و پایداری سالم و قوی باشند. ۳هم چنین به پیر زنان امر کن که رفتاری خداپسند داشته باشند و غیبت نکنند و اسیر شراب نباشند، بلکه آنچه را که نیکوست تعلیم دهند. ۴تا زنان جوان را تربیت کنند که شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند. ۵و روشن بین، پاک دامن، خانه دار، مهربان و مُطیع شوهران خود باشند تا هیچ کس از پیام خدا بدگویی نکند. ۶همچنین به مردان جوان اصرار کن که روشن بین باشند. ۷زندگی تو در هر مورد باید نمونه ای از اعمال نیک باشد و در تعلیم خود صمیمی و با وفا باش. ۸طوری سخن بگو که مورد انتقاد واقع نشوی تا دشمنان ما از اینکه دلیلی برای بدگویی از ما نمی یابند، شرمسار گردند. ۹به غلامان بگو که در هر امر مُطیع اربابان خود باشند و بدون جر و بحث، ایشان را راضی سازند ۱۰و دزدی نکنند بلکه کاملاً امین باشند تا با اعمال نیکوی خود بتوانند به شهرت و جلال کلام نجات دهندۀ ما خدا، بیفزایند.

۱۱زیرا فیض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است ۱۲و به ما می آموزد که راه های شرارت آمیز و شهوات دنیوی را ترک کرده و با روشن بینی و عدالت و خدا ترسی در این دنیا زندگی کنیم. ۱۳و در عین حال، در انتظار امید متبارک خود، یعنی ظهور پُر شکوه خدای بزرگ و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح باشیم. ۱۴او جان خود را در راه ما داد تا ما را از هرگونه شرارت آزاد سازد و ما را قومی پاک بگرداند که فقط به خودش تعلق داشته و علاقه به نیکوکاری داشته باشیم.

۱۵دربارۀ این مطالب سخن بگو و وقتی شنودگانت را دلگرم می سازی و یا سرزنش می کنی، از تمام اختیارات خود استفاده کن. اجازه نده کسی تو را حقیر بشمارد.

مطالب مرتبط

سرمعلم دست شاگرد را شکست

سرمعلم دست شاگرد را شکست (رنگ زندگی )
مکتب و مدرسه جای فرا گیری سواد و دانش است. تازه ترین مورد خشونت با شاگردان مکاتب قضیه محمد در لیسه غلام حیدر خان کابل است. محمد شاگرد مکتب، توسط سر معلم این مکتب لت‌ و‌ کوب شده و حتی دست‌اش شکسته‌ است. این موضوع وزارت معارف را نیز نگران ساخته است و می‌‌‌‌گوید که نظارت بر مکاتب افزایش یافته‌ است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۷ (۲۸ دقیقه)

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا (باشما)
آن که انسان را از گناه، از مرگ ابدی و غضب خدا نجات می‌‌‌دهد جز عیسی مسیح کسی دیگری نیست. او بره‌ای قربانی است که خون‌اش گناهان انسان گناهگار را پاک می‌‌‌کند. زیرا او بی عیب، کاملاً بی گناه و پاک بود. عیسی همان نجات دهنده‌ای است که خدا وعده‌اش را داده بود او همان مسیح موعودی است که تمام یهودیان امید و انتظارش را داشتن.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴ (۲۹ دقیقه)

معنی نام عیسی چیست؟

معنی نام عیسی چیست؟ (باشما)
در این دنیا، هیچ کسی جز عیسی، باعث نجات انسان نمیگردد. انسان گناهکار به نجات دهنده نیاز دارد نه به دین و مذهب. نه تنها جسم انسانها به واسطه نام عیسی از بیماری جسمانی شفا می‌‌‌یابد بلکه مهم‌تر از آن روحشان از بیماری روحانی یعنی گناه نیز رستگار می‌‌‌گردد. بعضی می‌‌‌پرسند: چرا مسیحیان اینقدر تبلیغ می‌‌‌کنند؟ چرا مردم را راحت نمی‌گذارند تا مذهب خود را دنبال کنند؟ به خاطریکه ایمان به عیسی مسیح باعث نجات و زندگی انسان می‌‌گردد. از این خاطر پیروان عیسی مسیح رسالت دارند تا این خبر مهم را به جهانیان برسانند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴ (۲۸ دقیقه)

فیض خدا

فیض خدا (باشما)
فیض هدیۀ نجات خداست که به طور مجانی به توسط عیسی مسیح در اختیار ما قرار داده شده است و ما می‌‌‌توانیم آن هدیه را به وسیله ایمان به دست آوریم. ایمان آوردن به این معنی نیست که ما عمل ایمان را انجام می‌‌‌دهیم، بلکه به این معنی است که با ایمان دریافت می‌‌‌کنیم. ایمان خود، هدیۀ خداوند است و توسط شنیدن کلام خدا ایجاد می‌‌‌گردد. ما نمی‌توانیم که ایمان را به دست بیاوریم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۱ (۲۹ دقیقه)

علاقه به مادیات و دنیا

علاقه به مادیات و دنیا (باشما)
لذت ناپاک انسان را به گناه می‌‌‌کشاند. ولی در رسالهٔ خود یعقوب كه برادر عيسی مسيح و رهبر كليسای اورشليم بود فقط دربارهٔ تمایلات بد و پلید سخن نمی‌گوید. بلکه منظور وی آن دسته از آرزوهای به ظاهر پاک و خوبی هستند که از خود خواهی سر چشمه می‌‌‌گیرند. طوری مثال، درس خواندن، شب و روز کار کردند و در پی موفقیت بودن و به دنبال کار و پیشه تلاش کردن، همگی خوب هستند؛ ولی امکان دارد که شخصی این چیز‌ها را از روی خود پرستی و خود خواهی طالب باشد. چرا این تمایلات و آرزوها باعث جدال و نزاع می‌‌‌گردند؟ علت این است که این تمایلات و آرزوها از خود خواهی منشا می‌‌‌گیرند. ما به خاطر نفع خود در پی آنها می‌‌‌باشیم. انگیزه ما از کار و درس و تلاش، رساندن منفعت به خود ما است و در بنای ملکوت خدا و نفع رسانی به دیگران و جلال دادن خدا نمی‌باشیم. آرزوهای به ظاهر پاک ما، تنها نفع شخصی ما را در پی دارند. این خود خواهی است و هر گونه خودخواهی گناه محسوب می‌‌‌شود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۲ (۲۸ دقیقه)