اعمال رسولان

فصل دوم

نزول روح القدس

۱وقتی روز عید پنتیکاست رسید، همۀ شاگردان در یکجا با یکدل جمع بودند. ۲ناگهان صدایی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه ای را که در آن نشسته بودند پُر ساخت. ۳در برابر چشم آنها زبانه هایی مانند زبانه های آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته و بر هر یک از آنها قرار گرفت. ۴همه از روح القدس پُر گشتند و به طوری که روح به ایشان قدرت تکلم بخشید به زبان های دیگر شروع به صحبت کردند.

۵در آن زمان یهودیان خداپرست از تمام ملت های زیر آسمان، در اورشلیم اقامت داشتند. ۶وقتی آن صدا به گوش رسید، جمعیت گرد آمدند و چون هر کس به زبان خود سخنان رسولان را شنید، همه غرق حیرت شدند ۷و در کمال تعجب اظهار داشتند: «مگر همه این کسانی که صحبت می کنند جلیلی نیستند؟ ۸پس چطور است که همه ما فرداً فرد پیام آنها را بزبان خود ما می شنویم؟ ۹ما که از پارتیان و مادیان و ایلامیان و اهالی بین النهرین و یهودیه و کَپَدوکیه و پُنطُس و ایالات آسیا ۱۰و فریجیه و پمفیلیه و مصر و نواحی لیبی که متصل به قیروان است و زائران رومی، هم یهودیان و هم آنانی که دین یهود را پذیرفته اند، ۱۱و اهالی کریت و عربستان هستیم، شرح کارهای بزرگ خدا را بزبان خود ما می شنویم.» ۱۲همه حیران و سرگردان به یکدیگر می گفتند: «یعنی چه؟» ۱۳اما بعضی مسخره کنان میگفتند: «اینها از شراب تازه مست شده اند.»

پیام پِترُس

۱۴اما پِترُس با آن یازده رسول برخاست و صدای خود را بلند کرد و خطاب به جماعت گفت: «ای یهودیان و ای ساکنان اورشلیم، توجه کنید: بدانید و آگاه باشید که ۱۵بر خلاف گمان شما این مردان مست نیستند؛ زیرا اکنون ساعت نُه صبح است. ۱۶بلکه این همان چیزی است که یوئیل نبی در نظر داشت وقتی گفت:

۱۷«خدا می فرماید در زمان آخر چنین خواهم کرد: از روح خود بر تمام انسانها می بارانم و پسران و دختران شما نبوّت خواهند کرد و جوانان شما رؤیاها و پیران شما خوابها خواهند دید. ۱۸بلی، حتی بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود خواهم بارانید و ایشان نبوّت خواهند کرد. ۱۹و در آسمان عجایب و بر روی زمین نشانه هائی ظاهر خواهم نمود، یعنی خون، آتش و دود غلیظ. ۲۰پیش از آمدن آن روز بزرگ و پُر شکوه خداوند، آفتاب تاریک خواهد شد و ماه رنگ خون خواهد گرفت ۲۱و چنان خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت.»

۲۲ای مردان اسرائیلی به این سخنان گوش دهید. عیسی ناصری مردی بود که خدمتش از جانب خدا بوسیله معجزات و عجایب و نشانه هائی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید، همانطوریکه خود شما خوب میدانید. ۲۳شما این مرد را، که مطابق نقشه و پیش دانی خدا به دست شما تسلیم شد، به وسیلۀ گناهکاران به صلیب میخکوب کردید و کشتید. ۲۴اما خدا او را زنده کرد و از عذاب مرگ رهایی داد، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگ خود نگه دارد. ۲۵داود دربارۀ او می فرماید:

«خداوند را همیشه پیش روی خود می بینم. چونکه در دست راست من است، لغزش نمی خورم. ۲۶از این رو دل من خوشی و زبانم شادمانی می کند. بدنم نیز در امید ساکن می باشد، ۲۷زیرا جانم را در عالم مرگ ترک نمی کنی و نمی گذاری که قدوست فساد را ببیند. ۲۸تو راه زندگی را به من شناسانیده ای و با حضور خود مرا از شادمانی پُر خواهی کرد.»

۲۹ای برادران دربارۀ پدر ما داود واضع باید بگویم که او نه فقط مُرد و به خاک سپرده شد بلکه مقبرۀ او نیز تا به امروز در میان ما باقی است. ۳۰و چون او نبی بود و می دانست که خدا برای او سوگند یاد کرده است که از نسل او کسی را بر تخت سلطنت بنشاند، ۳۱از قبل، رستاخیز مسیح را پیش بینی نموده دربارۀ آن گفت:

«او در عالم مرگ ترک نشد و جسد او هرگز فاسد نگردید.»

۳۲خدا همین عیسی را پس از مرگ زنده کرد و همه ما بر آن شاهد هستیم. ۳۳حال که عیسی به دست راست خدا بالا بُرده شده، روح القدس وعده شده را از پدر یافته و به ما ریخته است، شما این چیز ها را می بینید و می شنوید. ۳۴زیرا داود به عالم بالا صعود نکرد اما خود او می گوید:

«خداوند به خداوند من گفت: به دست راست من بنشین ۳۵تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم.»

۳۶پس ای جمیع قوم اسرائیل، به یقین بدانید که خدا این عیسی را که شما مصلوب کردید، خداوند و مسیح ساخته است.»

۳۷وقتی آن ها این را شنیدند دل های شان شکست و از پِترُس و دیگر رسولان پرسیدند: «ای برادران، چه کنیم؟» ۳۸پِترُس به ایشان گفت: «توبه کنید و همه شما فرداً فرد برای آمرزش گناهان تان به نام عیسی مسیح تعمید بگیرید که روح القدس یعنی بخشش خدا را خواهید یافت، ۳۹زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی است که دور هستند یعنی هر که خداوند، خدای ما او را بخواند.»

۴۰پِترُس با سخنان بسیار دیگر شهادت می داد و آنها را تشویق می کرد و می گفت: «خود را از این اشخاص نادرست جدا کنید.» ۴۱پس کسانیکه پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز تقریباً سه هزار نفر به ایشان پیوستند. ۴۲آنها همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا می گذرانیدند.

روش زندگی ایمانداران

۴۳در اثر عجایب و معجزات بسیاری که توسط رسولان به عمل می آمد، خوف خدا بر همه افتاده بود. ۴۴تمام ایمانداران با هم همدست و در مال همدیگر شریک بودند. ۴۵مال و دارایی خود را می فروختند و به نسبت احتیاج هرکس بین خود تقسیم می کردند. ۴۶آنها هر روز در عبادتگاه دور هم جمع می شدند و در خانه های خود نان را پاره میکردند و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا می خوردند. ۴۷خدا را حمد می کردند و مورد احترام همۀ مردم بودند و خداوند هر روز کسانی را که نجات می یافتند، به جمع ایشان می افزود.

Related content

Fellowship With Other Believers

Fellowship With Other Believers (With You)
One who has true fellowship with God is always eager to be with those who love God. Fellowship and partnership enable believers to grow in their faith and build one another up. Fellowship and community give us more strength to face the enemy. One of Satan's tactics is to keep believers away from the church and fellowship so that he can better weaken and destroy them.

Radio programme reading v1 (28min)

What Things Send Us to Hell?

What Things Send Us to Hell? (Peace and Joy in Christ)
This teaching of Jesus is about the human heart that we should take care of seriously. The ruling has a deeper meaning. Never wish for anyone's death and misfortune, hate or hurt anyone; Because this matter is like murder in God's eyes. We should not belittle or insult anyone.

Radio programme reading v38 (30min)

The Fifth Part - the Birth of the Church at Pentecost

The Fifth Part - the Birth of the Church at Pentecost (Peace and Joy in Christ)
What did the event of Pentecost mean to those who were present there? What does it mean for us today? Pentecost in the Greek word means fiftieth, which was the name of one of the three Jewish feasts in the Torah. In the New Testament; The day of Pentecost is the descent of the Holy Spirit and the birth of the Church on earth. Jesus Christ bought the church with his body and blood, and the church is God's house on earth.

Radio programme about v1-4 (30min)

Pentecost and the Descent of the Holy Spirit

Pentecost and the Descent of the Holy Spirit (Peace and Joy in Christ)
The word Pentecost reminds every Christian, everywhere, of the glorious sight of the tongues of fire being placed on the heads of the early Christians and the miraculous gift of tongues as a sign of the Holy Spirit. In the Old Testament, God Jehovah wrote the law on stone tablets and gave it to the people. In the New Testament, the Holy Spirit is given by the Father and the Son, and through him, he writes his law of love on the human heart. So what did this event mean for those who were present there? And what does it mean for us today?

Radio programme about v1-11 (30min)

Fasting and Accompanying Rituals 2023 1402

Fasting and Accompanying Rituals 2023 1402 (Seasonal Programmes)
People usually appear to be fasting and pretend to be humble. They bow their heads and sit in ashes, an act that implies humility and mourning. But according to God, all this is for show. Their outward actions appear to honour God, but this honour is not in their hearts. Worse than this, their normal and daily behaviour remains as bad as before. How can they expect God to listen to their prayers and acknowledge their fasting? Fasting means a time for self-denial, self-examination, and repentance from sins. But some people fast just to get attention from God and to feel good about themselves. God does not listen to the prayers of two-faced, hypocritical people.

Radio programme about v17 (30min)

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath (With You)
The only one who saves man from sin, eternal death and God's wrath is Jesus Christ. He is the sacrificial lamb whose blood washes away the sins of erring human beings. Jesus can do this because he was without sin, completely innocent, and pure. He is the Saviour that God had said would come. He is the promised Messiah that all the Jews hoped and waited for.

Radio programme about v37-38 (29min)

What Is the Meaning of Jesus' Name?

What Is the Meaning of Jesus' Name? (With You)
Jesus is the only one in the world who can save people. A sinful man needs a saviour, not a religion. Not only is the human body healed from physical illness through the name of Jesus, but more importantly, souls are also saved from spiritual illness (that is, sin) through the name of Jesus. Some ask: Why do Christians preach so much? Why don't they let other people follow their own religion? The reason is that faith in Jesus Christ leads to the salvation and life. Therefore, followers of Jesus Christ have a mission to convey this important news to the world.

Radio programme about v37-38 (28min)

What Is Baptism?

What Is Baptism? (With You)
Baptism is a sign of the beginning of a new life. Our sins are not forgiven by our being baptised. Our sins are forgiven by the blood of Jesus Christ. In baptism, we show that we obey the command of Jesus Christ. The followers of Jesus Christ are not baptised to become believers, but they are baptised because they are believers. Our salvation does not depend on being baptised. Baptism is also a demonstration of the death and resurrection of Jesus Christ to the world.

Radio programme about v37-39 (28min)

The Coming of the Holy Spirit

The Coming of the Holy Spirit (With You)
The day of Pentecost coincides with the fiftieth day after the resurrection of Jesus. In Greek, Pentecost means fifty. According to the Old Testament, Pentecost was celebrated on the fiftieth day after the Jewish Passover Sunday, which for Christians is the fiftieth day after Easter. Jews celebrate the Feast of Weeks on Pentecost. They celebrate on this day for another reason: They believe that God gave them the law on that day. Therefore, it was very appropriate for God to give the gift of the Holy Spirit to the disciples for the first time on that day. It should be noted that Pentecost is also the birthday of the church.

Radio programme mainly about v1-13 (28min)

The Coming of the Holy Spirit

The Coming of the Holy Spirit (With You)
The day of Pentecost coincides with the fiftieth day after the resurrection of Jesus. In Greek, Pentecost means fifty. According to the Old Testament, Pentecost was celebrated on the fiftieth day after the Jewish Passover Sunday, which for Christians is the fiftieth day after Easter. Jews celebrate the Feast of Weeks on Pentecost. They celebrate on this day for another reason: They believe that God gave them the law on that day. Therefore, it was very appropriate for God to give the gift of the Holy Spirit to the disciples for the first time on that day. It should be noted that Pentecost is also the birthday of the church.

Radio programme mainly about v37-39 (28min)

The Descent of the Holy Spirit

The Descent of the Holy Spirit (Reflections on Life 2)
The descent of the Holy Spirit from heaven is the beginning of a new age that took place on the day of Pentecost, fifty days after Christ's ascension. With his coming on that day, he announced the beginning of Christ's church in the new age. The Holy Spirit is our counselor and guide and helps us in our relationship with God and with others in Christ's church. Also, the Holy Spirit empowers the believers of Christ to serve God and bring the gospel to the people.

TV show includes v1-47 (29min)

Followers of Christ and the Holy Spirit

Followers of Christ and the Holy Spirit
Pentecost or the descent of the Holy Spirit is celebrated by millions of Christ's followers around the world. The question is, why do we Christians celebrate Pentecost? On Pentecost, we are reminded of the moments when the Holy Spirit came to earth: After Easter, the disciples were gathered together in a great house in Jerusalem, when suddenly a voice came from heaven. A sound like the wind and the storm that filled the whole house. The disciples were filled with the Holy Spirit and felt great strength and power within themselves

Article includes v1-4

Acts Chapter 2:1-13 - The Day of Pentecost

Acts Chapter 2:1-13 - The Day of Pentecost (News of Salvation)

Radio programme includes v1-13 (31min)

Is It Written in the Gospel That Ahmad Coming After Jesus?

Is It Written in the Gospel That Ahmad Coming After Jesus? (With You)

Radio programme includes v1-4 (30min)

The Holy Spirit, Acts of the Apostles, and Revelation

The Holy Spirit, Acts of the Apostles, and Revelation (Children's Bible Stories)
After Jesus ascended to his father, his disciples always gathered together and prayed asking him for the Holy Spirit. When God sent his Holy Spirit to them, they sensed a power in their body. Even they could thank God in all world’s languages. Jesus dead wasn’t the plan of people. It was the plan of God! He wanted Jesus to see all these pains and be killed on the cross. He was not deserving to be killed, he died for our sins!

Radio programme includes v1-47 (30min)

The Beginnings of Church

The Beginnings of Church (People of God)

Radio programme includes v1-48 (30min)

The Birth of the Church

The Birth of the Church
After rising from the dead for forty days, Jesus appeared to his disciples and followers many times and spoke to them about the kingdom of God. But on the 40th day, he ascended to heaven from the Mount of Olives, in front of the eyes of the disciples, with the same body he had after the resurrection from the dead

Article includes v2-4

Followers of Christ and the Holy Spirit

Followers of Christ and the Holy Spirit
Pentecost or the descent of the Holy Spirit is celebrated by millions of Christ's followers around the world. The question is, why do we Christians celebrate Pentecost? On Pentecost, we are reminded of the moments when the Holy Spirit came to earth: After Easter, the disciples were gathered together in a great house in Jerusalem, when suddenly a voice came from heaven. A sound like the wind and the storm that filled the whole house. The disciples were filled with the Holy Spirit and felt great strength and power within themselves

Article includes v3

Acts Chapter 2:14-28 - Peter's Sermon Part 1

Acts Chapter 2:14-28 - Peter's Sermon Part 1 (News of Salvation)

Radio programme includes v14-28 (30min)

Ascension And Community Of Faith

Ascension And Community Of Faith (Unfolding Story)

Radio programme includes v14-41 (30min)

Introduction

Introduction (Unfolding Story)

Radio programme includes v14-41 (10min)

Jesus' struggle against Satan (part one)

Jesus' struggle against Satan (part one) (The Story of Man)

Radio programme includes v14-36 (30min)

Acts Chapter 2:29-41 - Peter's Sermon Part 2

Acts Chapter 2:29-41 - Peter's Sermon Part 2 (News of Salvation)

Radio programme includes v29-41 (30min)

Atonement for wrongs

Atonement for wrongs (Potpourri)

Radio programme includes v37-38 (29min)

Acts Chapter 2:41-47 - A Church Grows

Acts Chapter 2:41-47 - A Church Grows (News of Salvation)

Radio programme includes v41-47 (34min)