0:00 / 0:00
Previous chapter

انجیل به گزارش لوقا

فصل اول

۱ تقدیم به تیوفیلوس عزیز:

تا به حال نویسنده گان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رُخ داده است، اقدام کرده اند ۲ و آنچه را که به وسیلۀ اولین شاهدان عینی و خادمان پیام به ما رسیده است، نوشته اند. ۳ من نیز به نوبت خود، به عنوان کسی که همه چیز را از آغاز به دقت بررسی کرده است، صلاح دیدم که جریان کامل این وقایع را به ترتیب زمان وقوع آنها برای شما بنویسم ۴ تا به حقیقت همۀ مطالبی که از آن اطلاع یافته اید، پی ببرید.

خبر تولد یحیای تعمید دهنده

۵ در زمانی که هیرودیس، پادشاه یهودیه بود، کاهنی به نام زَکریا از گروه ابیا زندگی می کرد. همسر زَکریا از خاندان هارون بود و الیزابت نام داشت. ۶ این دو نفر در نظر خدا درستکار بودند و مطابق همۀ احکام و اوامر خداوند، بدون کوتاهی رفتار می کردند. ۷ اما آنها فرزندی نداشتند، زیرا الیزابت نازا بود و هر دو پیر شده بودند.

۸ چون نوبت خدمت روزانه در خانۀ خدا به گروه زَکریا رسید، زَکریا به عنوان کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. ۹ مطابق رسوم کاهنان، قرعه به نام زَکریا برآمد تا در جایگاه مقدس خانۀ خدا وارد شود و خوشبویی بسوزاند. ۱۰ در جریان سوزاندن خوشبویی، تمام مردم در بیرون ایستاده و دست به دعا برداشته بودند. ۱۱ در این وقت فرشتۀ خداوند به زَکریا ظاهر شد و در سمت راست قربانگاه، جایی که خوشبویی می سوخت، ایستاد. ۱۲ زَکریا از دیدن این منظره تکان خورد و ترسید. ۱۳ اما فرشته به او گفت: «ای زَکریا نترس! دعاهای تو قبول شده است و همسرت الیزابت برای تو پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را یحیی خواهی نامید. ۱۴ خوشی نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد. ۱۵ زیرا یحیی در نظر خداوند، بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. او از شکم مادر از روح مقدس پُر خواهد بود ۱۶ و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند که خدای آنها می باشد، باز خواهد گردانید. ۱۷ یحیی با روح و قدرت مانند الیاس پیامبر در پیشاپیش خداوند قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد، سرکشان را به راه نیکان آورد و قومی آماده برای خداوند فراهم سازد.» ۱۸ زَکریا به فرشته گفت: «چطور می توانم این را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز سالخورده است.» ۱۹ فرشته به او جواب داد: «من جبرائیل هستم که در حضور خدا می ایستم و فرستاده شده ام تا با تو صحبت کنم و این خبر خوش را به تو برسانم. ۲۰ پس توجه کن: تو تا هنگام وقوع این امور گُنگ خواهی شد و نیروی تکلم خود را از دست خواهی داد، زیرا به پیام من که در زمان معین تحقق خواهد یافت، باور نکردی.»

۲۱ در آن وقت مردم منتظر زَکریا بودند و از این که او آنقدر دیر در جایگاه مقدس خانۀ خدا مانده بود، حیران گشتند. ۲۲ وقتی زَکریا بیرون آمد و توان سخن گفتن نداشت، مردم فهمیدند که در جایگاه مقدس خانۀ خدا رؤیایی دیده است و چون نمی توانست حرف بزند، با اشارۀ دست مطلب خود را می فهماند.

۲۳ وقتی زَکریا خدمت خود را به انجام رسانید، به خانه بازگشت. ۲۴ بعد از مدتی همسرش الیزابت حامله شد و مدت پنج ماه از مردم گوشه گیری کرد. الیزابت با خود می گفت: ۲۵ «بالاخره خداوند بر من رحم نمود و با لطف خود شرمی را که پیش مردم داشتم، از میان برداشت.»

خبر تولد عیسای مسیح

۲۶ خدا، جبرائیل فرشته را در ماه ششم حامله گی الیزابت به شهری به نام ناصره در ولایت جلیل فرستاد، ۲۷ تا نزد باکره یی برود که در عقد مردی به نام یوسف از خاندان داوود بود. این دختر مریم نام داشت. ۲۸ فرشته به مریم ظاهر شد و گفت: «سلام، ای کسی که مورد لطف قرار گرفته ای، خداوند با توست.» ۲۹ اما مریم از آنچه فرشته گفت، بسیار پریشان شد و ندانست که معنای این سلام چیست. ۳۰ فرشته به او گفت: «ای مریم، نترس زیرا خداوند به تو لطف نموده است! ۳۱ تو حامله شده، پسری به دنیا می آوری و نام او را عیسی خواهی گذاشت. ۳۲ او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال نامیده خواهد شد. خداوند پروردگار تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد کرد. ۳۳ او تا ابد بر خاندان یعقوب فرمانروایی می کند و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت.» ۳۴ مریم به فرشته گفت: «این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مردی نبوده ام.» ۳۵ فرشته به او جواب داد: «روح مقدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد انداخت. به این خاطر آن نوزاد مقدس، پسر خدا نامیده خواهد شد. ۳۶ بدان که خویشاوند تو الیزابت در سن پیری پسری در شکم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد، اکنون شش ماه از حامله گی اش می گذرد. ۳۷ زیرا برای خدا هیچ چیز ناممکن نیست.» ۳۸ مریم گفت: «من خدمتگار خداوند هستم، بگذار همان طور که تو گفتی، بشود.» و فرشته از پیش او رفت.

ملاقات مریم با الیزابت

۳۹ چندی بعد از آن مریم عزم سفر کرد و با عجله به شهری واقع در کوهستان یهودیه رفت. ۴۰ او به خانۀ زَکریا داخل شد و به الیزابت سلام داد. ۴۱ وقتی الیزابت سلام مریم را شنید، بچه در رَحِمش تکان خورد. الیزابت از روح مقدس پُر شد ۴۲ و با صدای بلند به مریم گفت: «تو در بین زنان مبارک هستی و متبارک است ثمرۀ رَحِم تو! ۴۳ من کیستم که مادر سَروَرم به دیدنم بیاید؟ ۴۴ همین که سلام تو به گوش من رسید، بچه از خوشی در رَحِم من تکان خورد. ۴۵ خوشا به حال تو که باور داری، وعدۀ خداوند برای تو به انجام خواهد رسید!»

سرود مریم

۴۶ مریم گفت:

«جان من خداوند را ستایش می کند

۴۷ و روح من در نجات دهنده ام، خدا خوشی می کند،

۴۸ چون او به من، خدمتگار ناچیز خود، نظر لطف داشته است.

از این پس همۀ نسلها مرا خوشبخت خواهند خواند،

۴۹ زیرا آن قادر مطلق، کارهای بزرگی برای من کرده است.

نام او مقدس است.

۵۰ رحمت او نسل تا نسل برای کسانی است

که او را احترام می کنند.

۵۱ دست خداوند با قدرت کار کرده،

مغروران را با افکار دل شان تار و مار نموده است.

۵۲ زورمندان را از تختهای شان به زیر افگنده

و فروتنان را سربلند کرده است.

۵۳ گرسنه گان را با چیزهای خوب سیر نموده

و ثروتمندان را با دست خالی روانه کرده است.

۵۴ به خاطر رحمت پایدارش،

از خدمتگار خود اسرائیل حمایت نموده است،

۵۵ همان طور که به پدر ما یعنی به ابراهیم

و به اولاد او تا ابد وعده داد.»

۵۶ مریم حدود سه ماه نزد الیزابت ماند و بعد به خانۀ خود بازگشت.

تولد یحیای تعمید دهنده

۵۷ زمان حامله گی الیزابت به پایان رسید و پسری به دنیا آورد. ۵۸ وقتی همسایه گان و خویشاوندان او خبر شدند که خداوند چه رحمت بزرگی در حق الیزابت کرده است، مانند او شاد و خوشحال شدند. ۵۹ آنها پس از یک هفته آمدند تا کودک نوزاد را ختنه نمایند و در نظر داشتند نام پدرش زَکریا را بر او بگذارند. ۶۰ اما مادرش گفت: «نخیر، نام او باید یحیی باشد.» ۶۱ آنها گفتند: «اما در خاندان تو هیچ کس چنین نامی ندارد.» ۶۲ و با اشاره از پدرش پرسیدند که کودک را چه می نامد. ۶۳ زَکریا تخته یی خواست و نوشت: «نام او یحیی است.» همه تعجب کردند. ۶۴ ناگهان زبان زَکریا باز شد و به ستایش خدا پرداخت. ۶۵ تمام همسایه گان ترسیدند و این خبر در سراسر کوهستانهای یهودیه به گوش همه رسید. ۶۶ تمام کسانی که این خبر را می شنیدند دربارۀ آن فکر می کردند و می گفتند: «این چگونه طفلی خواهد بود؟ در واقع دست خداوند با اوست.»

پیشگویی زَکریا

۶۷ زَکریا پدر یحیی، از روح مقدس پُر شد و چنین پیشگویی کرد:

۶۸ «خدای اسرائیل را سپاس باد!

زیرا به یاری قوم خود آمده و آنها را نجات داده است.

۶۹ از خاندان بندۀ خود داوود،

نجات دهندۀ نیرومند را آماده کرده است.

۷۰ او از قدیم از زبان پیامبران مقدس خود وعده داد

۷۱ که ما را از دست دشمنان نجات بخشیده

و از دست همه کسانی که از ما نفرت دارند، آزاد سازد.

۷۲ با پدران ما به رحمت رفتار نمود

و پیمان مقدس خود را به یاد آورد.

۷۳ برای پدر ما ابراهیم سوگند یاد کرد و وعده داد

۷۴ که ما را از دست دشمنان ما نجات دهد

و عنایت فرماید که خداوند را بدون ترس خدمت کنیم

۷۵ و تا زنده ایم او را با پاکی و عدالت عبادت نماییم.

۷۶ و تو، ای فرزندم، پیامبر خدای متعال نامیده خواهی شد.

زیرا پیشاپیش خداوند خواهی رفت

تا راه او را آماده سازی

۷۷ و به قوم او خبر دهی

که با بخشیده شدن گناهان شان نجات می یابند.

۷۸ زیرا رحمت و دلسوزی خدای ما

مانند آفتاب صبحگاهان از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد،

۷۹ تا این نور بر کسانی که در تاریکی سایۀ مرگ

به سر می برند بدرخشد

و قدمهای ما را به راه صلح و سلامتی هدایت فرماید.»

۸۰ کودک روز به روز بزرگ شده، در روح و جسم رشد می نمود. یحیی تا روزی که آشکارا به قوم اسرائیل ظاهر شد، در بیابان زندگی می کرد.

Previous chapter

Related content

Seventy Ambassadors

Seventy Ambassadors (Luke for Everyone)
Seventy Ambassadors were sent to service. Like sending lambs between wolves. Without taking the equipment for travel! Highly product but low labor! If they welcomed you eat their food, if they not welcomed you not eat their food. Wow, places where you weren't welcomed.

Radio programme reading v1-11 (30min)

Live Story

Live Story (Luke for Everyone)
The picturing of the scenes of the baby's first birthday that everyone was waiting for.The ceremony after the baby was born confirmed one more aspect of the prophets' prophecies. The wait was over. Joys begin to sprout new life. The strange child born in a strange way grew up in wisdom and strength. Because God was with him.

Radio programme reading v2-25 (30min)

Special Programme for the Christmas Celebration

Special Programme for the Christmas Celebration (Youth)
Christmas or the birth of Jesus Christ is one of the most important Christian holidays that are celebrated every year. Jesus Christ came to this world because of sinful and lost man. Jesus not only gives us new life, but also new and eternal life. Each one of us needs help and salvation to be saved from sin and eternal death, and Jesus Christ is the saviour, and how much we should thank God that in such a good time we can celebrate the birth of Christ and eternal life in Jesus Christ. Thank God for this great and unique gift.

Radio programme reading v26-36 (30min)

Why Suicide Is Not Permissible!

Why Suicide Is Not Permissible! (Peace and Joy in Christ)
Our hearts always go out to those who are considering ending their lives. If you also have such an intention now, maybe this action is due to your feeling of despair and loneliness. Or do you feel that you have fallen to the bottom of a well and accept that there is no hope left for such a situation. Or do you think that no one can understand you! Your life has become worthless and it is difficult to continue. Come to Jesus Christ, let him restore you to joy and usefulness. Dear friend, God is really ready to restore your broken life. He is the God of the broken hearted.

Radio programme reading v37 (30min)

The Miraculous Birth of John the Baptist

The Miraculous Birth of John the Baptist (The Word of God for You)
It was unbelievable for Zakaria that he and his wife could have children in old age. Despite this; They suffered from not having children. God waited for the right time to bless them and remove their shame. But God did as John promised them.

Radio programme about v5-25 (30min)

Why Do Christians Call Jesus Christ the Son of God?

Why Do Christians Call Jesus Christ the Son of God? (With You)
When we look at the Holy Bible, we see that three disciples of Jesus Christ witnessed his transfiguration (the transformation of his body) with their own eyes. This transformation is proof that he is the Son of God. This fact was later confirmed by God himself, who spoke from the cloud and said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased; listen to him." From this moment on, the disciples should no longer have had any doubts about the true character and identity of Jesus. Rather, they needed to listen to him! Those who want to know God's thoughts must listen to Christ.

Radio programme about v26-32 (28min)

Who Is Jesus Christ? Wonderful Counsellor/Christmas 2022

Who Is Jesus Christ? Wonderful Counsellor/Christmas 2022 (With You)
From this verse we realize that Christ was not an ordinary person. He was the Word of God and was with God before the creation of the world. The Word, which is Christ, existed in the beginning. Before the world was formed, Christ existed. Christ was with God before the beginning. God has no beginning; He has always existed. And God has always had his "Word" with him. God has never been without the "Word." Christ was not only with God but he was God. Christ is not only the Son of God, but also God himself. Christ is God in the form of a man. He is the one and only true incarnation of the living God who came to earth 2000 years ago.

Radio programme about v26-38 (29min)

Why Is Jesus Called the Son of God?

Why Is Jesus Called the Son of God? (With You)
Does God have a son? Is it not a disbelief to call Jesus the Son of God? Does God have a wife to have a son? What god do you worship that has a wife and a child? The God of woman and child cannot be praised! These are the questions that many Muslims ask. You will hear all these questions in the schedule.

Radio programme about v26-32 (27min)

Young Wise Man

Young Wise Man (Luke for Everyone)
During the trip the parents found out that their son was not with them, returning to the city with distress to find the boy. The city is big. Its streets are narrow and dark. Its markets are crowded with people of different kinds. The father and the mother is distressed that the boy has not suffered an accident. The son was obedient and would never do anything wrong with them. So why he didn't accompany the convoy for the trip?

Radio programme about v26-35 (30min)

Where in the Gospel Does It Say That Jesus Is the Son of God?

Where in the Gospel Does It Say That Jesus Is the Son of God? (Common Questions About the Christian Faith)
Does the Bible say that Jesus is the Son of God or is it something that followers of Jesus have made up? In the Gospel, we see multiple times where Jesus is called the Son of God by his disciples, by an angel, and even by God Himself.

Video about v30-32 (3min)

Christmas Celebration 2018

Christmas Celebration 2018 (The Word of God for You)
Christmas is one of the happiest days of the Christian calendar and even the non-Christian world. These days, for almost two thousand years, all the people of the world are overwhelmed with joy and happiness. (John 1: 1) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Radio programme about v30 (30min)

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath

Salvation From Sin, Eternal Death and God's Wrath (With You)
The only one who saves man from sin, eternal death and God's wrath is Jesus Christ. He is the sacrificial lamb whose blood washes away the sins of erring human beings. Jesus can do this because he was without sin, completely innocent, and pure. He is the Saviour that God had said would come. He is the promised Messiah that all the Jews hoped and waited for.

Radio programme about v31 (29min)

What Is the Meaning of Jesus' Name?

What Is the Meaning of Jesus' Name? (With You)
Jesus is the only one in the world who can save people. A sinful man needs a saviour, not a religion. Not only is the human body healed from physical illness through the name of Jesus, but more importantly, souls are also saved from spiritual illness (that is, sin) through the name of Jesus. Some ask: Why do Christians preach so much? Why don't they let other people follow their own religion? The reason is that faith in Jesus Christ leads to the salvation and life. Therefore, followers of Jesus Christ have a mission to convey this important news to the world.

Radio programme about v31 (28min)

The Miraculous Birth of John the Baptist

The Miraculous Birth of John the Baptist (The Word of God for You)
It was unbelievable for Zakaria that he and his wife could have children in old age. Despite this; They suffered from not having children. God waited for the right time to bless them and remove their shame. But God did as John promised them.

Radio programme about v57-66 (30min)

The song of praise by Zakaria

The song of praise by Zakaria (Luke for Everyone)
What can be done against injustice? If you have two shirts, give one to someone who doesn't have. Don't bribe. Who is he saying this? He not only blamed the people for their sins but also blamed the king for his sins. Is he the Messiah who powerfully says people to their sins? He himself says that he is not the Messiah, so who is he?

Radio programme about v57-80 (30min)

Birth of Jesus

Birth of Jesus (Children's Bible Stories)
Jesus Christ was born of a virgin girl named Mary who was relative of Elizabeth’s wife of prophet Zachariah. When Mary received the message of God, she was engaged to a Jewish man Joseph. Mary gave birth his son in Bethlehem in a stable. After birth of Jesus, God gave the news to the shepherds of that city and then the news of his birth spread out everywhere. Even astronomers who had predicted coming of Jesus, they were noticed when he was born.

Radio programme mainly about v1-80 (30min)

Zechariah Meets the Angel

Zechariah Meets the Angel (Children's Bible Stories)
After prophet Malaki, God didn’t appoint any one as prophet to Israelites for 400 years. During this time, people were waiting for Jesus Christ. Zachariah and his wife always prayed to God for coming of the leader had been promised. He and his wife were old, when God told them that give them a son and he will become prophet that paves the way for coming the main king (Jesus), Zachariah didn’t believe. God gave them a son called John. But Zachariah remained mute until his son’s birth because of doubting God.

Radio programme mainly about v1-80 (30min)

Wars and Revolts

Wars and Revolts (The Life of Jesus Christ)
In Luke 21: 7-19, Jesus warns us about false prophets and wars in the world. In this passage, Jesus teaches us two things. One is that no one knows the time of His second coming and we need to be ready for when he comes. The 2nd is that believers will experience persecution and many difficulties in this world, but Jesus is our defender and protector. When we believe in him, we are saved but we need to keep our faith in him until we die or he returns.

TV show mainly about v7-19 (59min)

Jesus' Crucifixion

Jesus' Crucifixion (The Life of Jesus Christ)
The Bible is clear that Jesus was crucified on the cross for our sins. He was buried and on the third day he rose again. While he suffered on the cross, Jesus said: Father forgives them as they do not know what they are doing. He was persecuted but decided to forgive his persecutors (religious leaders and roman soldiers). The power and the love of God was shown on the cross through Jesus.

TV show mainly about v26-43 (59min)

Why Do You Call Jesus the Son of God?

Why Do You Call Jesus the Son of God? (With You)
The followers of Jesus Christ do not call Jesus the Son of God out of enthusiasm and emotion, or from force of habit. Rather, this title comes from the Word of God. Christians call Jesus the Son of God because, according to the Gospel of Luke, chapter 1, verse 35, Mary became pregnant by the Holy Spirit, that is, the Holy Spirit of God. This is why her baby, Jesus, is called the Son of God. Even 700 years before the birth of Jesus, it was prophesied in the Old Testament that a pregnant virgin would give birth to a son and he would be called “Immanuel”, which means "God is with us".

Radio programme mainly about v26-32 (28min)

Special Christmas Program 2021

Special Christmas Program 2021 (With You)
The good news of the birth of Jesus Christ was first given to the shepherds, that is, to common people. The angel said to them, "I give you good tidings of great joy." That good tidings was the gospel of Christ, the good news of salvation, good news for all people! Salvation is for all people – whether Jew or Gentile. This good news is for all who receive it and believe in Christ.

Radio programme mainly about v26-38 (28min)

The Birth of Jesus Christ

The Birth of Jesus Christ (With You)
The birth of Jesus Christ proves the truth of the prophecies of the Old Testament in the Bible. Jesus was born of a virgin. This was prophesied seven hundred years before his birth by the prophet Isaiah. His birth is truly amazing.

Radio programme mainly about v26-38 (29min)

Jesus:  the Son of Mary or the Son of God?

Jesus: the Son of Mary or the Son of God? (With You)
Jesus is not the Son of God in an earthly way. God did not marry so he could have a son. God did not have relations with Mary resulting in a son. Jesus is the Son of God, that is, God showed Himself to us in a human body. In this sense, Jesus is the Son of God, created in the womb of Mary by the Holy Spirit. During his trial before the Jewish leaders, the high priest said to Jesus, “I demand in the name of the living God—tell us if you are the Messiah, the Son of God.” Jesus replied, “You have said it. And in the future you will see the Son of Man seated in the place of power at God’s right hand and coming on the clouds of heaven.”

Radio programme mainly about v26-38 (28min)

Why Does the World Celebrate Christmas?

Why Does the World Celebrate Christmas? (The Word of God for You)
Christmas is one of the happiest days of the Christian calendar and even the non-Christian world. Christmas commemorates the birth of Jesus Christ, the only Savior of the universe, God who came to us from heaven. The appearance of light, the revelation of which is the truth of the god of the body covered on earth

Radio programme mainly about v30 (30min)

Why Do You Call Jesus the Son of God?

Why Do You Call Jesus the Son of God? (With You)
The followers of Jesus Christ do not call Jesus the Son of God out of enthusiasm and emotion, or from force of habit. Rather, this title comes from the Word of God. Christians call Jesus the Son of God because, according to the Gospel of Luke, chapter 1, verse 35, Mary became pregnant by the Holy Spirit, that is, the Holy Spirit of God. This is why her baby, Jesus, is called the Son of God. Even 700 years before the birth of Jesus, it was prophesied in the Old Testament that a pregnant virgin would give birth to a son and he would be called “Immanuel”, which means "God is with us".

Radio programme mainly about v34-35 (28min)