۰:۰۰ / ۰:۰۰
فصل قبلی

انجیل به گزارش لوقا

فصل اول

۱ تقدیم به تیوفیلوس عزیز:

تا به حال نویسنده گان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رُخ داده است، اقدام کرده اند ۲ و آنچه را که به وسیلۀ اولین شاهدان عینی و خادمان پیام به ما رسیده است، نوشته اند. ۳ من نیز به نوبت خود، به عنوان کسی که همه چیز را از آغاز به دقت بررسی کرده است، صلاح دیدم که جریان کامل این وقایع را به ترتیب زمان وقوع آنها برای شما بنویسم ۴ تا به حقیقت همۀ مطالبی که از آن اطلاع یافته اید، پی ببرید.

خبر تولد یحیای تعمید دهنده

۵ در زمانی که هیرودیس، پادشاه یهودیه بود، کاهنی به نام زَکریا از گروه ابیا زندگی می کرد. همسر زَکریا از خاندان هارون بود و الیزابت نام داشت. ۶ این دو نفر در نظر خدا درستکار بودند و مطابق همۀ احکام و اوامر خداوند، بدون کوتاهی رفتار می کردند. ۷ اما آنها فرزندی نداشتند، زیرا الیزابت نازا بود و هر دو پیر شده بودند.

۸ چون نوبت خدمت روزانه در خانۀ خدا به گروه زَکریا رسید، زَکریا به عنوان کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. ۹ مطابق رسوم کاهنان، قرعه به نام زَکریا برآمد تا در جایگاه مقدس خانۀ خدا وارد شود و خوشبویی بسوزاند. ۱۰ در جریان سوزاندن خوشبویی، تمام مردم در بیرون ایستاده و دست به دعا برداشته بودند. ۱۱ در این وقت فرشتۀ خداوند به زَکریا ظاهر شد و در سمت راست قربانگاه، جایی که خوشبویی می سوخت، ایستاد. ۱۲ زَکریا از دیدن این منظره تکان خورد و ترسید. ۱۳ اما فرشته به او گفت: «ای زَکریا نترس! دعاهای تو قبول شده است و همسرت الیزابت برای تو پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را یحیی خواهی نامید. ۱۴ خوشی نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد. ۱۵ زیرا یحیی در نظر خداوند، بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. او از شکم مادر از روح مقدس پُر خواهد بود ۱۶ و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند که خدای آنها می باشد، باز خواهد گردانید. ۱۷ یحیی با روح و قدرت مانند الیاس پیامبر در پیشاپیش خداوند قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد، سرکشان را به راه نیکان آورد و قومی آماده برای خداوند فراهم سازد.» ۱۸ زَکریا به فرشته گفت: «چطور می توانم این را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز سالخورده است.» ۱۹ فرشته به او جواب داد: «من جبرائیل هستم که در حضور خدا می ایستم و فرستاده شده ام تا با تو صحبت کنم و این خبر خوش را به تو برسانم. ۲۰ پس توجه کن: تو تا هنگام وقوع این امور گُنگ خواهی شد و نیروی تکلم خود را از دست خواهی داد، زیرا به پیام من که در زمان معین تحقق خواهد یافت، باور نکردی.»

۲۱ در آن وقت مردم منتظر زَکریا بودند و از این که او آنقدر دیر در جایگاه مقدس خانۀ خدا مانده بود، حیران گشتند. ۲۲ وقتی زَکریا بیرون آمد و توان سخن گفتن نداشت، مردم فهمیدند که در جایگاه مقدس خانۀ خدا رؤیایی دیده است و چون نمی توانست حرف بزند، با اشارۀ دست مطلب خود را می فهماند.

۲۳ وقتی زَکریا خدمت خود را به انجام رسانید، به خانه بازگشت. ۲۴ بعد از مدتی همسرش الیزابت حامله شد و مدت پنج ماه از مردم گوشه گیری کرد. الیزابت با خود می گفت: ۲۵ «بالاخره خداوند بر من رحم نمود و با لطف خود شرمی را که پیش مردم داشتم، از میان برداشت.»

خبر تولد عیسای مسیح

۲۶ خدا، جبرائیل فرشته را در ماه ششم حامله گی الیزابت به شهری به نام ناصره در ولایت جلیل فرستاد، ۲۷ تا نزد باکره یی برود که در عقد مردی به نام یوسف از خاندان داوود بود. این دختر مریم نام داشت. ۲۸ فرشته به مریم ظاهر شد و گفت: «سلام، ای کسی که مورد لطف قرار گرفته ای، خداوند با توست.» ۲۹ اما مریم از آنچه فرشته گفت، بسیار پریشان شد و ندانست که معنای این سلام چیست. ۳۰ فرشته به او گفت: «ای مریم، نترس زیرا خداوند به تو لطف نموده است! ۳۱ تو حامله شده، پسری به دنیا می آوری و نام او را عیسی خواهی گذاشت. ۳۲ او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال نامیده خواهد شد. خداوند پروردگار تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد کرد. ۳۳ او تا ابد بر خاندان یعقوب فرمانروایی می کند و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت.» ۳۴ مریم به فرشته گفت: «این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مردی نبوده ام.» ۳۵ فرشته به او جواب داد: «روح مقدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد انداخت. به این خاطر آن نوزاد مقدس، پسر خدا نامیده خواهد شد. ۳۶ بدان که خویشاوند تو الیزابت در سن پیری پسری در شکم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد، اکنون شش ماه از حامله گی اش می گذرد. ۳۷ زیرا برای خدا هیچ چیز ناممکن نیست.» ۳۸ مریم گفت: «من خدمتگار خداوند هستم، بگذار همان طور که تو گفتی، بشود.» و فرشته از پیش او رفت.

ملاقات مریم با الیزابت

۳۹ چندی بعد از آن مریم عزم سفر کرد و با عجله به شهری واقع در کوهستان یهودیه رفت. ۴۰ او به خانۀ زَکریا داخل شد و به الیزابت سلام داد. ۴۱ وقتی الیزابت سلام مریم را شنید، بچه در رَحِمش تکان خورد. الیزابت از روح مقدس پُر شد ۴۲ و با صدای بلند به مریم گفت: «تو در بین زنان مبارک هستی و متبارک است ثمرۀ رَحِم تو! ۴۳ من کیستم که مادر سَروَرم به دیدنم بیاید؟ ۴۴ همین که سلام تو به گوش من رسید، بچه از خوشی در رَحِم من تکان خورد. ۴۵ خوشا به حال تو که باور داری، وعدۀ خداوند برای تو به انجام خواهد رسید!»

سرود مریم

۴۶ مریم گفت:

«جان من خداوند را ستایش می کند

۴۷ و روح من در نجات دهنده ام، خدا خوشی می کند،

۴۸ چون او به من، خدمتگار ناچیز خود، نظر لطف داشته است.

از این پس همۀ نسلها مرا خوشبخت خواهند خواند،

۴۹ زیرا آن قادر مطلق، کارهای بزرگی برای من کرده است.

نام او مقدس است.

۵۰ رحمت او نسل تا نسل برای کسانی است

که او را احترام می کنند.

۵۱ دست خداوند با قدرت کار کرده،

مغروران را با افکار دل شان تار و مار نموده است.

۵۲ زورمندان را از تختهای شان به زیر افگنده

و فروتنان را سربلند کرده است.

۵۳ گرسنه گان را با چیزهای خوب سیر نموده

و ثروتمندان را با دست خالی روانه کرده است.

۵۴ به خاطر رحمت پایدارش،

از خدمتگار خود اسرائیل حمایت نموده است،

۵۵ همان طور که به پدر ما یعنی به ابراهیم

و به اولاد او تا ابد وعده داد.»

۵۶ مریم حدود سه ماه نزد الیزابت ماند و بعد به خانۀ خود بازگشت.

تولد یحیای تعمید دهنده

۵۷ زمان حامله گی الیزابت به پایان رسید و پسری به دنیا آورد. ۵۸ وقتی همسایه گان و خویشاوندان او خبر شدند که خداوند چه رحمت بزرگی در حق الیزابت کرده است، مانند او شاد و خوشحال شدند. ۵۹ آنها پس از یک هفته آمدند تا کودک نوزاد را ختنه نمایند و در نظر داشتند نام پدرش زَکریا را بر او بگذارند. ۶۰ اما مادرش گفت: «نخیر، نام او باید یحیی باشد.» ۶۱ آنها گفتند: «اما در خاندان تو هیچ کس چنین نامی ندارد.» ۶۲ و با اشاره از پدرش پرسیدند که کودک را چه می نامد. ۶۳ زَکریا تخته یی خواست و نوشت: «نام او یحیی است.» همه تعجب کردند. ۶۴ ناگهان زبان زَکریا باز شد و به ستایش خدا پرداخت. ۶۵ تمام همسایه گان ترسیدند و این خبر در سراسر کوهستانهای یهودیه به گوش همه رسید. ۶۶ تمام کسانی که این خبر را می شنیدند دربارۀ آن فکر می کردند و می گفتند: «این چگونه طفلی خواهد بود؟ در واقع دست خداوند با اوست.»

پیشگویی زَکریا

۶۷ زَکریا پدر یحیی، از روح مقدس پُر شد و چنین پیشگویی کرد:

۶۸ «خدای اسرائیل را سپاس باد!

زیرا به یاری قوم خود آمده و آنها را نجات داده است.

۶۹ از خاندان بندۀ خود داوود،

نجات دهندۀ نیرومند را آماده کرده است.

۷۰ او از قدیم از زبان پیامبران مقدس خود وعده داد

۷۱ که ما را از دست دشمنان نجات بخشیده

و از دست همه کسانی که از ما نفرت دارند، آزاد سازد.

۷۲ با پدران ما به رحمت رفتار نمود

و پیمان مقدس خود را به یاد آورد.

۷۳ برای پدر ما ابراهیم سوگند یاد کرد و وعده داد

۷۴ که ما را از دست دشمنان ما نجات دهد

و عنایت فرماید که خداوند را بدون ترس خدمت کنیم

۷۵ و تا زنده ایم او را با پاکی و عدالت عبادت نماییم.

۷۶ و تو، ای فرزندم، پیامبر خدای متعال نامیده خواهی شد.

زیرا پیشاپیش خداوند خواهی رفت

تا راه او را آماده سازی

۷۷ و به قوم او خبر دهی

که با بخشیده شدن گناهان شان نجات می یابند.

۷۸ زیرا رحمت و دلسوزی خدای ما

مانند آفتاب صبحگاهان از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد،

۷۹ تا این نور بر کسانی که در تاریکی سایۀ مرگ

به سر می برند بدرخشد

و قدمهای ما را به راه صلح و سلامتی هدایت فرماید.»

۸۰ کودک روز به روز بزرگ شده، در روح و جسم رشد می نمود. یحیی تا روزی که آشکارا به قوم اسرائیل ظاهر شد، در بیابان زندگی می کرد.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

هفتاد سفیر

هفتاد سفیر (لوقا برای همه)
هفتاد نفر دو دونفر به خدمت فرستاده شدند. مثل فرستادن بره‌ها در بین گرک‌ها. بدون بردن وسایل ضروری برای سفر. محصول زیاد کارگر کم. اگر استقبال کردند غذای شان را بخورید، نکردند نخورید. وای بحال جاهایی که از شما استقبال نکردند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱-۱۱ (۳۰ دقیقه)

داستان زنده

داستان زنده (لوقا برای همه)
به تصویر کشیدن مناظر روز‌های اول پا گذاشتن کودکیکه همه در انتظار آمدنش بودند. مراسم بعد از بدنیا آمدن طفل یکی بعد دیگر حقانیت پیشگویی‌های انبیا را ثابت ساختند. انتظار به پایان رسیده بود. خوشی‌ها آغاز یافته زندگی جدید جوانه می‌زد. کودک عجیب که به شکل عجیب به دنیا آمده بود در حکمت و قوت رشد می‌کرد. چون خدا با او بود.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲-۲۵ (۳۰ دقیقه)

ویژه برنامه جشن کریسمس

ویژه برنامه جشن کریسمس (جوانان)
کرسمس یا میلاد با سعادت عیسی مسیح، یکی از اعیاد مهم مسیحیان است که هر سال آن را تجلیل می‌نمایند. عیسی مسیح به خاطر انسان گناه کار و گمشده به این جهان آمد. عیسی نه تنها که به ما حیات نو می‌بخشد، بلکه زنده‌گی نو و ابدی نیز می‌بخشد. هر کدام ما برای نجات از گناه و مرگ ابدی به کمک و نجات ضرورت داریم و عیسی مسیح نجات دهنده است و باید چقدر ما شکر خداوند را بجا بیاوریم که در چنین وقت خوبی می‌‌‌‌‌‌توانیم عید میلاد مسیح را جشن بگیریم و حیات ابدی را در عیسی مسیح تجلیل کنیم. خدا را شکر به خاطر این تحفه‌ی عظیم و بینظرش.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۶-۳۶ (۳۰ دقیقه)

چرا خودکشی جایز نیست!

چرا خودکشی جایز نیست! (آرامش و شادی در مسیح)
: قلب ما همیشه برای کسانی که قصد پایان دادن به زندگی خود را دارند، می‌سوزد. اگر شما نیز هم اکنون چنین قصدی دارید، شاید این اقدام تان از حس ناامیدی و تنهایی باشد. یا احساس می‌کنید که در ته چاهی افتاده قبول دارید که دیگر امیدی برای جورشدن چنین شرایط باقی نمانده است. یا فکر می‌کنید که هیچکس نمی تواند شما را درک کند!. زندگی دیگر برایتان بی ارزش شده و مشکل است که ادامه دهید. نزد عیسی مسیح بیایید، اجازه دهید شادی و مفید بودن را به شما برگرداند. دوست عزیز، خداوند واقعاً حاضر است تا زندگی شکست خورده تو را ترمیم نماید. او خدای دلشکسته گان است.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳۷ (۳۰ دقیقه)

تولد معجزه آسای یحیی تعمید دهنده

تولد معجزه آسای یحیی تعمید دهنده (کلام خدا برای شما )
برای زکریا باور کردنی نبود که او و همسرش در سن پیری بتوانند صاحب فرزند شوند. با وجود این؛ از نداشتن فرزند رنج می‌بردند. خداوند منتظر زمان مناسب بود تا آنها را برکت دهد و ننگ ایشان را بردارد. اما خدا آنطوری که وعده یحیی را برایشان داد آنرا عملی کرد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۵-۲۵ (۳۰ دقیقه)

پیروان عیسی مسیح، چرا عیسی را  پسر خدا می‌گویند

پیروان عیسی مسیح، چرا عیسی را پسر خدا می‌گویند (باشما)
زمانیکه به انجیل شریف نگاه می‌‌‌کنیم، سه شاگرد عیسی مسیح تبدیلی هیئت عیسی را به چشم سر خود دیدند و این تبدیلی هیئت عیسی دلیلی بود بر این که مسیح پسر خدا است. این امر بعداً از سوی خود خدا که از ابر سخن می‌‌‌‌گفت، تایید شد: «این است پسر عزیز من که از او خوشنودم ، به او گوش دهید». از این لحظه به بعد، شاگردان دیگر نباید در مورد شخصیت و هویت واقعی عیسی شکی به خود راه دهند، بلکه باید به او گوش دهند! کسانی که می‌‌‌‌خواهند فکر خدا را بشناسند، باید به مسیح گوش فرا دهند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۶-۳۲ (۲۸ دقیقه)

عیسی مسیح کیست؟ مشاور عجیب/میلاد مسیح 2022

عیسی مسیح کیست؟ مشاور عجیب/میلاد مسیح 2022 (باشما)
آنچه از آیاتی فوق در مبیابیم این است که مسیح انسانی عادی نبود. او کلمۀ خدا بود و پیش از آفرینش جهان با خدا بود. کلمه یعنی مسیح، در ابتدا وجود داشت. پیش از آنکه جهان شکل گیرد، مسیح وجود داشت. مسیح پیش از ابتدا با خدا بود. خدا آغازی ندارد؛ او همواره وجود داشته است؛ و خدا همواره «کلمه»اش را با خود داشته است. خدا هرگز بدون «کلمه» نبوده است. مسیح نه تنها با خدا بود بلکه خدا بود. مسیح نه تنها پسر خدا است، بلکه خود خدا می‌‌باشد. مسیح خداست به صورت یک انسان. وی تنها تجسم حقیقی خدای زنده است که ۲۰۰۰ سال پیش بر روی زمین آمد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۶-۳۸ (۲۹ دقیقه)

چرا عیسی را پسر خدا می‌‌گویند؟

چرا عیسی را پسر خدا می‌‌گویند؟ (باشما)
آیا خدا پسر دارد؟ آیا کفر نیست که عیسی را پسر خدا بگوییم؟ آیا خدا زن دارد که پسر داشته باشد؟ شما چه خدایی را می‌پرستید که زن و اولاد دارد؟ خدایی که زن و اولاد داشته باشد قابل ستایش نیست! این سوال‌های هستند که بسیاری مسلمانان می‌پرسند. در برنامه این نوبت، جواب تمام این سوالها را خواهید شنید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۶-۳۲ (۲۷ دقیقه)

جوان حکیم

جوان حکیم (لوقا برای همه)
والدین در جریان سفر از شهری متوجه شدند که پسر شان با آن‌ها نیست، با پریشانی برای یافتن پسر پس به شهر بر می‌گردند. شهر بزرگ است کوچه هایش تنگ و باریک، بازار هایش پر از ازدحام مردم مختلف از آدم‌های جور و ناجور. پدر دلهره دارد و مادر پریشان است که پسر با حادثهٔ ناگواری روبرو نشده باشد. پسر گپ شنو و مطیع بود هیچ وقت کار خرابی از او سر نمی زد. پس آیا چه شده که او با کاروان برای سفر همراه نشده است؟ جواب این سوال چه خواهد بود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۶-۳۵ (۳۰ دقیقه)

در کجا انجیل گفته شده است که عیسی مسیح پسر خدا است؟

در کجا انجیل گفته شده است که عیسی مسیح پسر خدا است؟ (سوالات عام در باره ایمان مسیحیت)
آیا کتاب مقدس می‌‌گوید که عیسی پسر خداست یا آیا این یک لقب است که پیروان عیسی ساخته‌اند؟ در انجیل شریف، ما چندین بار می‌‌بینیم که عیسی مسیح پسر خدا خوانده شده است توسط شاگردانش، توسط یک فرشته، و حتی توسط خود خداوند.

ویدئو درباره آیه ۳۰-۳۲ (۳ دقیقه)

جشن کریسمس ۲۰۱۸

جشن کریسمس ۲۰۱۸ (کلام خدا برای شما )
روزهای کریسمس یکی از شادترین روزهای تقویم مسیحی و حتی دنیای غیر مسیحی است. در این روزها تقریبا از دو هزار سال بدینسو همه مردم دنیا غرق خوشی و شادمانی شده می‌‌روند. (انجیل یوحنا ۱:۱) در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۰ (۳۰ دقیقه)

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا (باشما)
آن که انسان را از گناه، از مرگ ابدی و غضب خدا نجات می‌‌‌دهد جز عیسی مسیح کسی دیگری نیست. او بره‌ای قربانی است که خون‌اش گناهان انسان گناهگار را پاک می‌‌‌کند. زیرا او بی عیب، کاملاً بی گناه و پاک بود. عیسی همان نجات دهنده‌ای است که خدا وعده‌اش را داده بود او همان مسیح موعودی است که تمام یهودیان امید و انتظارش را داشتن.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۱ (۲۹ دقیقه)

معنی نام عیسی چیست؟

معنی نام عیسی چیست؟ (باشما)
در این دنیا، هیچ کسی جز عیسی، باعث نجات انسان نمیگردد. انسان گناهکار به نجات دهنده نیاز دارد نه به دین و مذهب. نه تنها جسم انسانها به واسطه نام عیسی از بیماری جسمانی شفا می‌‌‌یابد بلکه مهم‌تر از آن روحشان از بیماری روحانی یعنی گناه نیز رستگار می‌‌‌گردد. بعضی می‌‌‌پرسند: چرا مسیحیان اینقدر تبلیغ می‌‌‌کنند؟ چرا مردم را راحت نمی‌گذارند تا مذهب خود را دنبال کنند؟ به خاطریکه ایمان به عیسی مسیح باعث نجات و زندگی انسان می‌‌گردد. از این خاطر پیروان عیسی مسیح رسالت دارند تا این خبر مهم را به جهانیان برسانند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۱ (۲۸ دقیقه)

تولد معجزه آسای یحیی تعمید دهنده

تولد معجزه آسای یحیی تعمید دهنده (کلام خدا برای شما )
برای زکریا باور کردنی نبود که او و همسرش در سن پیری بتوانند صاحب فرزند شوند. با وجود این؛ از نداشتن فرزند رنج می‌بردند. خداوند منتظر زمان مناسب بود تا آنها را برکت دهد و ننگ ایشان را بردارد. اما خدا آنطوری که وعده یحیی را برایشان داد آنرا عملی کرد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۵۷-۶۶ (۳۰ دقیقه)

سرود ستایش توسط زکریا

سرود ستایش توسط زکریا (لوقا برای همه)
در برابر بی عدالتی چه باید کرد؟ دو پیراهن دارید یکی آن را به کسی که ندارد بدهید. رشوت نخورید. او کی است که این حرف‌ها را می‌زند؟ او نه تنها گناهان مردم بلکه گناه پادشاه را هم بر رخش کشید. آیا او مسیح موعود است که با قدرت مردم را به گناهان شان متوجه می‌سازد؟ او خودش می‌گوید مسیح موعود نیست پس او کیست؟

برنامه رادیویی درباره آیه ۵۷-۸۰ (۳۰ دقیقه)

تولد عیسی

تولد عیسی (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
عیسی مسیح از یک دختر باکره بنام مریم، که از خویشاوندان الیزابت زن زکریای نبی متولد شد. وقتی که مریم پیام خداوند را دریافت کرد، نامزد یک مرد یهودی بنام یوسف بود. مریم طفلش را در یک طویله در بیت لحم به دنیا آورد. بعد از تولد عیسی، خداوند خبر تولد او را به چوپان‌های آن شهر رساند و بعداً آن خبر در همه جا انتشار یافت، حتی ستاره شناسان که تولد عیسی مسیح را پیشگویی کرده بودند متوجه شدند که چه موقع عیسی مسیح متولد شده است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۸۰ (۳۰ دقیقه)

ملاقات زکریا با فرشته

ملاقات زکریا با فرشته (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
بعد از ملاکی نبی، خداوند به مدت ۴۰۰ سال هیچ کسی را به عنوان پیامبر برای قوم اسرائیل انتخاب نه کرد. در جریان این زمان، مردم منتظر آمدن عیسی مسیح بودند. زکریا و زن او همیشه برای آمدن رهبر موعود دعا می‌‌‌‌‌‌‌‌کردند. زکریا و زنش کهن سال بودند. وقتی خداوند به آنها گفت که پسری به آنها داده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود و او پیامبر خواهد بود تا راه را برای آمدن پادشاهی واقعی (عیسی) هموار سازد، زکریا باور نه کرد. خداوند به آنها یک پسری عطا نمود که اسمش را یحیی نهادند. اما زکریا به خاطر شک کردن بالای حرف خداوند تا زمان تولد پسرش گنگ باقی ماند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۸۰ (۳۰ دقیقه)

جنگها و شورشها

جنگها و شورشها (زندگی عیسای مسیح)
عیسای مسیح در لوقا فصل ۲۱ آیه‌های ۹-۱۷ در باره پیامبران دروغین و جنگها درین دنیا هوشدار می‌دهد. عیسای مسیح درین آیتها به ما موضوع را درس می‌دهد: اول این که هیچ کسی زمان دوباره آمدن او را نمیداند و دوم این که ما باید آماده باشیم برای آمدن دوباره او. ایمانداران زجر و مشکلات زیاد را درین دنیا تجربه خواهند کرد اما عیسای مسیح مدافع و محافظ ماست. وقتی ما به عیسای مسیح ایمان می‌آوریم ما نجات می‌یابیم و وظیفه ما اینست که در ایمان خود تا اخرین نفس حیات یا تا آمدن عیسای مسیح پایدار بمانیم.

Tنمایش تلویزیونی بیشتر در مورد آیه ۷-۱۹ (۵۹ دقیقه)

صلیب زدن عیسای مسیح

صلیب زدن عیسای مسیح (زندگی عیسای مسیح)
کتاب مقدس به صورت واضخ می‌گوید که عیسای مسیح به خاطر گناهان ما بر روی صلیب مصلوب شد. او را دفن کردند و در روز سوم دوباره زند شد. در حالی که او بر روی صلیب رنج می‌برد، عیسی گفت: پدر آنها را می‌بخشد زیرا آنها نمی دانند چه می‌کنند. او تحت رنج قرار گرفت، اما تصمیم گرفت شکنجه کنندگان خود (رهبران مذهبی و سربازان رومی) را ببخشد. قدرت و عشق خدا از طریق عیسی بر روی صلیب نشان داده شد.

Tنمایش تلویزیونی بیشتر در مورد آیه ۲۶-۴۳ (۵۹ دقیقه)

چرا عیسی را پسر خدا می‌‌گویید؟

چرا عیسی را پسر خدا می‌‌گویید؟ (باشما)
پیروان عیسی مسیح، عیسی را از روی شوق و احساسات و از روی ناخود آگاهی پسر خدا نمیگویند؛ بلکه بر اساس کلام خدا او را پسر خدا می‌‌‌گویند. به استناد به انجیل لوقا فصل اول آیت 35، مریم از روح القدس یعنی روح مقدس خدا حامله شد و به همین خاطر نوزاد او یعنی عیسی، پسر خدا نامیده می‌‌‌شود. حتا 700 سال پیش از تولد عیسی، در عهد عتیق پیشگویی شده بود که باکره‌ای حامله شده پسری به دنیا می‌‌آورد و او را عِمانوئیل یعنی "خدا با ماست" می‌‌نامند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۶-۳۲ (۲۸ دقیقه)

وبژه برنامه ای کرسمس 2021

وبژه برنامه ای کرسمس 2021 (باشما)
مژدۀ و خبری تولد عیسی مسیح اول به چوپانان داده شد، یعنی به مردمانی معمولی. فرشته به ایشان گفت: «بشارت خوشی عظیم به شما می‌‌‌‌دهم». آن بشارت عبارت بود از انجیل مسیح، یعنی خبر خوش نجات، خبر خوش برای تمامی مردم؛ نجات برای تمامی مردم است- چه یهودی و چه غیر یهودی؛ برای تمام آنانی که خبر خوش را دریافت کرده، به مسیح ایمان می‌‌‌‌آورند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۶-۳۸ (۲۸ دقیقه)

تولد عیسی مسیح

تولد عیسی مسیح (باشما)
تولد عیسی مسیح تحقق بخشیدن پیشگویی‌های عهد عتیق کتاب مقدس را به کرسی نشاند. عیسی از یک باکره متولد گردید. هفت صد سال قبل توسط اشعیای نبی این واقعه پیشگویی شده بود. تولد او واقعأ که عجیب است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۶-۳۸ (۲۹ دقیقه)

عیسی پسر مریم یا فرزند خدا؟

عیسی پسر مریم یا فرزند خدا؟ (باشما)
عیسی مثل یک پدر و پسر زمینی، پسر خدا نیست. خدا ازدواج نکرد که پسر داشته باشد. خدا با مریم هم بستر نشد که با هم پسری را تولید کنند. عیسی پسر خداست یعنی خدا در جسم انسان خود را به ما نشان داد. عیسی از این نظر، پسر خداست که در رحم مریم بوسیله روح القدس بوجود آمد. در حین محاکمه اش در مقابل رهبران یهودی، کاهن اعظم به عیسی گفت: "به نام خدای زنده از تو می‌‌خواهم جواب بدهی. آيا تو مسيح، فرزند خدا هستی يا نه؟" عیسی در جواب گفت "بلی، هستم؛ و يک روز مرا خواهيد ديد كه در دست راست خدا نشسته‌ام و بر ابرهای آسمان به زمين باز می‌‌گردم"

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۶-۳۸ (۲۸ دقیقه)

چرا دنیا کریسمس را جشن می‌گرند؟

چرا دنیا کریسمس را جشن می‌گرند؟ (کلام خدا برای شما )
روزهای کریسمس یکی از شادترین روزهای تقویم مسیحی و حتی دنیای غیر مسیحی است. کریسمس یادبود از ایام تولد عیسی مسیح یگانه منجی عالم، خداوند که از آسمان بسوی ما آمد. ظهور نوری که مکاشفه آن حقیقتی خدای جسم پوشیده بر روی زمین می‌باشد

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۰ (۳۰ دقیقه)

چرا عیسی را پسر خدا می‌‌گویید؟

چرا عیسی را پسر خدا می‌‌گویید؟ (باشما)
پیروان عیسی مسیح، عیسی را از روی شوق و احساسات و از روی ناخود آگاهی پسر خدا نمیگویند؛ بلکه بر اساس کلام خدا او را پسر خدا می‌‌‌گویند. به استناد به انجیل لوقا فصل اول آیت 35، مریم از روح القدس یعنی روح مقدس خدا حامله شد و به همین خاطر نوزاد او یعنی عیسی، پسر خدا نامیده می‌‌‌شود. حتا 700 سال پیش از تولد عیسی، در عهد عتیق پیشگویی شده بود که باکره‌ای حامله شده پسری به دنیا می‌‌آورد و او را عِمانوئیل یعنی "خدا با ماست" می‌‌نامند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۴-۳۵ (۲۸ دقیقه)