انجیل لوقا

فصل دوازدهم

پرهیز از ریاکاری

(همچنین در متی ۱۰: ۲۶ - ۲۷)

۱در این هنگام جمعیتی که هزاران هزار نفر می شد گرد آمده بود به طوری که یکدیگر را زیر پا می کردند. عیسی پیش از همه با شاگردان خود شروع به سخن کرده گفت: «از خمیرمایۀ فریسی ها یعنی منافقت آنها احتیاط کنید. ۲هرچه پوشیده است عاقبت پرده از رویش برداشته خواهد شد و هرچه پنهان است آشکار خواهد شد. ۳بنابراین آنچه را که در تاریکی گفته اید، در روشنایی روز شنیده خواهد شد و آنچه را که پشت درهای بسته نجوا کرده اید، روی بامها اعلام خواهد شد.

خدا ترسی

(همچنین در متی ۱۰: ۲۸ - ۳۱)

۴به شما که دوستان من هستید می گویم: از کسانی که بدن را می کشند و بعد از آن کار دیگری از دست شان بر نمی آید نترسید. ۵شما را آگاه می سازم که از چه کسی باید بترسید: از آن کسی بترسید که پس از کشتن، اختیار دارد به جهنم اندازد. بلی، می گویم از او باید ترسید.

۶آیا قیمت پنج گنجشک دو روپیه نمی باشد؟ اما هیچکدام از آن ها از نظر خدا دور نیست. ۷علاوه بر این حتی موهای سر شما تماماً شمرده شده است. هیچ نترسید، شما از گنجشک های بیشمار بیشتر ارزش دارید!

اقرار همبستگی با مسیح

(همچنین در متی ۱۰: ۳۲ - ۳۳ و ۱۲: ۳۲ و ۱۰: ۱۹ - ۲۰)

۸بدانید: هر که در برابر مردم خود را از من بداند پسر انسان در برابر فرشتگان خدا او را از خود خواهد دانست. ۹اما هرکه در برابر مردم بگوید که مرا نمی شناسد در حضور فرشتگان خدا ناشناس محسوب خواهد شد.

۱۰هرکه کلمه ای بر ضد پسر انسان بگوید بخشیده خواهد شد اما برای آن کسی که به روح القدس بد بگوید بخشیده نخواهد شد.

۱۱وقتی شما را به کنیسه ها و محاکم و به حضور فرمانروایان می آورند نگران نباشید که چطور از خود دفاع کنید و چه بگوئید، ۱۲چون در همان ساعت روح القدس به شما نشان می دهد که چه بگویید.»

مَثَل توانگر نادان

۱۳مردی از میان جمعیت به عیسی گفت: «ای استاد، به برادر من بگو ارث خانواده را با من تقسیم کند.» ۱۴جواب داد: «ای مرد، کی مرا در میان شما قاضی و حَکَم قرار داده است؟» ۱۵بعد به مردم فرمود: «هوشیار باشید. از هر نوع چشم گرسنگی و طمع، خود را دور بدارید، زیرا زندگی واقعی را ثروت فراوان، تشکیل نمی دهد.» ۱۶سپس برای ایشان این مَثَل را آورده گفت: «مردی زمینی داشت که محصول فراوانی آورد. ۱۷با خود فکر کرد که: «چه کنم؟ جا ندارم که محصول خود را انبار کنم.» ۱۸سپس گفت: «خوب، فهمیدم چکار کنم، انبارها را خراب می کنم و آن ها را بزرگتر می سازم. غله و سایر اجناسم را جمع آوری می کنم. ۱۹آن وقت به خود می گویم: ای جان من، تو به فراوانی چیزهای خوب جمع کرده ای که برای سالیان درازی کفایت می کند، آسوده باش، بخور و بنوش و خوش بگذران.» ۲۰اما خدا به او فرمود: «ای احمق، همین امشب باید جانت را تسلیم کنی، پس آنچه اندوخته ای مال کی خواهد بود؟» ۲۱این است عاقبت مردی که برای خود ثروت می اندوزد ولی پیش خدا مفلس است.»

توکل بر خدا

(همچنین در متی ۶: ۲۵ - ۳۴)

۲۲به شاگردان فرمود: «به این سبب است که به شما می گویم: به خاطر زندگی، نگران غذا و برای بدن، نگران لباس نباشید، ۲۳زیرا زندگی بالا تر از غذا و بدن بالا تر از لباس است. ۲۴به زاغها فکر کنید: نه می کارند و نه درو می کنند، نه انبار دارند و نه کاهدان، ولی خدا به آن ها روزی می دهد و شما خیلی بیشتر از پرندگان ارزش دارید! ۲۵آیا یکی از شما می تواند با نگرانی ساعتی به طول عمر خود بیفزاید؟ ۲۶پس اگر شما کاری به این کوچکی را هم نمی توانید بکنید چرا در مورد بقیۀ چیزها نگران هستید؟

۲۷در رشد و نموی سوسنها تأمل کنید: نه می ریسند و نه می بافند، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آن ها آراسته نشد، ۲۸باری، اگر خدا علفی را که امروز در صحرا می روید و فردا در تنور سوخته می شود چنین می آراید چقدر بیشتر ای کم ایمانان شما را خواهد پوشانید! ۲۹برای آنچه می خورید و می نوشید اینقدر تشویش نکنید و نگران نباشید، ۳۰چون اینها تماماً چیزهایی است که مردم این دنیا دنبال می کنند. اما شما پدری دارید که می داند به آن ها محتاجید. ۳۱شما پادشاهی او را هدف خود قرار دهید و بقیۀ چیزها به شما نیز داده خواهد شد.

ثروت در آسمان

(همچنین در متی ۶: ۱۹ - ۲۱)

۳۲ای گلۀ کوچک، هیچ نترسید، زیرا خوشی پدر شما در این است که آن پادشاهی را به شما عطا کند. ۳۳آنچه دارید بفروشید و به فقرا بدهید و برای خود بکس هایی آماده کنید که کهنه نمی شود و گنجی در آن عالم ذخیره نمائید که هیچ کم نمی شود و هیچ دزدی نمی تواند به آن دستبرد بزند و موریانه آن را تباه نمی کند، ۳۴زیرا اموال شما هر کجا باشد دل شما هم آنجا خواهد بود.

خادمان کمر بسته

۳۵با کمرهای بسته و چراغ های روشن آمادۀ کار باشید. ۳۶مانند اشخاصی باشید که منتظر آمدن ارباب خود از یک مجلس عروسی هستند و حاضرند که هر وقت برسد و در را بکوبد، او را به داخل بیاورند. ۳۷خوشا به حال خادمانی که وقتی ارباب شان می آید آنها را چشم به راه ببیند. بیقین بدانید که کمر خود را خواهد بست، آنها را بر سردسترخوان خواهد نشانید و به خدمت آن ها خواهد پرداخت، ۳۸چه نیمه شب باشد و چه قبل از سپیده دم، خوشا به حال آنها اگر وقتی ارباب شان می آید ملاحظه کند که آن ها چشم به راه هستند. ۳۹خاطرجمع باشید، اگر صاحب خانه می دانست که دزد چه ساعتی می آید، نمی گذاشت وارد خانه اش بشود. ۴۰پس آماده باشید چون پسر انسان در ساعتی می آید که شما کمتر انتظار آن را دارید.»

۴۱پِترُس عرض کرد: «خداوندا، آیا مقصد تو از این مثال تنها ما هستیم یا برای همه است؟» ۴۲عیسی خداوند فرمود: «خوب، کیست آن ناظر امین و با تدیبر که اربابش او را مقرر کند تا نوکرانش را اداره نماید و در وقت مناسب جیرۀ آن ها را بدهد؟ ۴۳خوشا به حال آن غلامی که وقتی اربابش می آید او را سر کار خود ببیند. ۴۴بیقین بدانید که اربابش او را ناظر همۀ املاک خود خواهد کرد. ۴۵اما اگر آن غلام به خود بگوید: «ارباب به این زودی نخواهد آمد» و دست به آزار غلامان و کنیزان بزند و بخورد و بنوشد و مستی کند، ۴۶یک روز که آن غلام انتظارش را ندارد و در ساعتی که او نمی داند ارباب خواهد رسید و او را تکه تکه خواهد کرد و به این ترتیب او جزو نامطیعان خواهد شد.

۴۷غلامی که خواسته های ارباب خود را می داند و با وجود این برای اجرای آن ها هیچ اقدامی نمی کند با قمچین ضربه های بسیار خواهد خورد. ۴۸اما کسی که از خواسته های اربابش بی خبر است و مرتکب عملی می شود که سزاور تنبیه می باشد ضربه های کمتری خواهد خورد. هرگاه به کسی زیاده داده شود از او زیاد مطالبه خواهد شد و هرگاه به کسی زیادتر سپرده شود از او زیادتر مطالبه خواهد شد.

تفرقه

(همچنین در متی ۱۰: ۳۴ - ۳۶)

۴۹من آمده ام تا بر روی زمین آتشی روشن کنم و ای کاش زودتر از این روشن می شد. ۵۰من تعمیدی در پیش دارم که باید اجرا شود و تا زمان انجام آن چقدر زیر فشار هستم! ۵۱آیا گمان می کنید من آمده ام تا صلح بر روی زمین برقرار کنم؟ نخیر، اینطور نیست! بدانید که من آمده ام تا تفرقه بیاندازم، ۵۲زیرا از این پس بین پنج نفر اعضای یک خانواده تفرقه خواهد افتاد، سه نفر مخالف دو نفر و دو نفر مخالف سه نفر خواهند بود: ۵۳پدر مخالف پسر و پسر مخالف پدر، مادر مخالف دختر و دختر مخالف مادر، خشو مخالف عروس و عروس مخالف خشو.»

شناختن زمان

(همچنین در متی ۱۶: ۲ - ۳)

۵۴همچنین به مردم فرمود: «شما وقتی می بینید که ابر ها از مغرب نمودار می شوند فوراً می گوئید: «باران می بارد» و باران هم می بارد. ۵۵وقتی باد از جانب جنوب می آید می گوئید: «گرمای شدیدی خواهد شد» و همینطور می شود. ۵۶ای منافقان! شما که می توانید به ظواهر زمین و آسمان نگاه کنید و حالت آن را پیش بینی کنید چگونه از درک معنی این روزگار عاجزید؟

مصالحه با مدعی

(همچنین در متی ۵: ۲۵ - ۲۶)

۵۷چرا نمی توانید راه راست را برای خود تشخیص دهید؟ ۵۸اگر کسی برضد تو دعوی کند و تو را به محکمه بکشاند کوشش کن هنگامی که هنوز در راه هستی با او صلح نمایی و اگر نه او تو را پیش قاضی می برد و قاضی تو را به دست عسکر می دهد و عسکر تو را به زندان می اندازد. ۵۹بدان که تا پول آخر را ندهی بیرون نخواهی آمد.»

Related content

Jesus Heals a Crippled Woman on the Sabbath

Jesus Heals a Crippled Woman on the Sabbath (Luke for Everyone)
For years, people had seen this bent over sick woman but had not known the cause. She had been devastated in her spirit. Perhaps the constant psychological pressure had bent her back as well. When Jesus healed her, why then did the religious teachers of the Law so strongly objected against him?

Radio programme about v13-34 (30min)

Ready to Serve

Ready to Serve (The Life of Jesus Christ)
Jesus uses another parable in this lesson to teach us about his second coming. Jesus wanted us to wait and serve. We do not know when Jesus will come but we have confidence that he will come as the Lord of lords and King of kings. While we are waiting for his second coming, we serve others, we love our enemies and keep enjoying life in the midst of life's challenges.

TV show about v35-48 (60min)

Dressed and Ready Servant

Dressed and Ready Servant (Luke for Everyone)
Like a slave waistband waiting for his master to come. The faithful and wise servant devoted to the service of being and not being the master. The master gives him all his powers. You have to start serving with that mindset. Who is the real servant of Jesus Christ?

Radio programme about v35-48 (30min)

The Fool Rich

The Fool Rich (Luke for Everyone)
Legacy fights! Real life is not rich in wealth. The fate of greedy man stockpiled cereals with insatiable hunger. Life is above food and the body is above clothing. Who gave the crows food and decorated lilies.

Radio programme about v35-48 (30min)

Luke12: 1 –12Hypocrisy

Luke12: 1 –12Hypocrisy (Luke for Everyone)
Thousands of people gathered like the election campaign. Who to fear! Even he knows the number of hairs on your head. Whoever does not know me will not know him the angels of God. Don't worry when you are put on trial.

Book chapter includes v1-12

Luke 12: 13 – 34 the Fool Rich

Luke 12: 13 – 34 the Fool Rich (Luke for Everyone)
Legacy fights! Real life is not rich in wealth. The fate of greedy man stockpiled cereals with insatiable hunger. Life is above food and the body is above clothing. Who gave the crows food and decorated lilies.

Book chapter includes v13-34

Real Life Does Not Depend on Wealth

Real Life Does Not Depend on Wealth (The Word of God for You)
Jesus says that a good life has nothing to do with wealth. This is the exact opposite of what society usually believes. Learn to get rid of tempting and expensive things and focus on the good life; That is living with God and doing His will.

Radio programme includes v13-21 (30min)

The Story of an Ignorant Rich Man

The Story of an Ignorant Rich Man (The Word of God for You)
Jesus invites us to do whatever God has given us; to help others. If you make a fortune in this world; Just to get rich yourself and not think about helping others; Know that you will enter eternity empty-handed.

Radio programme includes v16-21 (30min)

Psychological Stress in Daily Life

Psychological Stress in Daily Life (Pathway to Peace)
There are lots of difficulties in life. There economic, familial, and social problems. These problems put a lot of pressure on us. The questions is how can we face these problems. In this program, we learn to first think about our problem and see whether the difficulties we face are worth the amount of our worry. Then, to think whether there is a solution to our problem or not. If there is, we need to think how we can solve our problem rather than worry or be anxious about it. If there is not, then we need to trust God, because He is merciful to us like a Father.

Radio programme includes v22-31 (30min)

Principles of work priorities

Principles of work priorities (Leader Within)

Radio programme includes v22-32 (30min)

priorities

priorities (Leader Within)

Radio programme includes v22-32 (30min)

Luke 12: 35 – 48 Dressed and Ready Servant

Luke 12: 35 – 48 Dressed and Ready Servant (Luke for Everyone)
Like a slave waistband waiting for his master to come. The faithful and wise servant devoted to the service of being and not being the master. The master gives him all his powers. You have to start serving with that mindset. Who is the real servant of Jesus Christ?

Book chapter includes v35-48

Luke 12: 49 – 59 Reading the Signs 0f the Times

Luke 12: 49 – 59 Reading the Signs 0f the Times (Luke for Everyone)
The Prince of Peace speaks of lighting a fire on the earth. Falling apart among family members! Being in Crisis and Absolute Loyalty to Jesus Christ! In all these cases peace must still be prioritized.

Book chapter includes v49-59

Reading the Signs 0f the Times

Reading the Signs 0f the Times (Luke for Everyone)
The Prince of Peace speaks of lighting a fire upon the earth. Division among family members because of following Christ. This leads to a major crisis because of absolute faithfulness to Jesus Christ! In all these circumstance peace should be a priority

Radio programme includes v49-59 (30min)