رسالۀ اول پولُس رسول به قرنتیان

فصل سیزدهم

محبت

۱اگر به زبان های مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم، فقط یک دهول میان خالی و یا یک چمته پُر سر و صدا هستم. ۲اگر قادر به پیشگویی و درک کلیه اسرار خدا و تمام دانش ها باشم و دارای ایمانی باشم که بتوانم کوه ها را از جای شان به جای دیگر منتقل کنم، ولی محبت نداشته باشم هیچ هستم! ۳اگر تمام دارائی خود را به فقرا بدهم و حتی بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم، اما محبت نداشته باشم، هیچ فایده ای عاید من نخواهد شد.

۴محبت بردبار و مهربان است. در محبت بدبینی و خودبینی و تکبر نیست. ۵محبت رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه نیست. خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. ۶محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. ۷محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوش باور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند.

۸پیشگویی از بین خواهد رفت و سخن گفتن به زبان ها خاتمه خواهد یافت و بیان معرفت از میان می رود، اما محبت هرگز از میان نخواهد رفت. ۹عطایایی مانند معرفت و پیشگویی، جزئی و ناتمام است. ۱۰اما با آمدن کمال، هر آنچه جزئی و ناتمام است از بین می رود.

۱۱موقعی که طفل بودم طفلانه حرف می زدم و طفلانه فکر می کردم و دلیل می گفتم. حالا که بزرگ شده ام از روش های طفلانه دست کشیده ام. ۱۲آنچه را اکنون می بینم مثل تصویر تیره و تار آئینه است ولی در آن زمان همه چیز را روبرو خواهیم دید. آنچه را اکنون می دانیم جزئی و ناکامل است ولی درآن زمان معرفت ما کامل خواهد شد یعنی به اندازۀ کمال معرفت خدا نسبت به من!

۱۳خلاصه این سه چیز باقی می ماند: ایمان و امید و محبت، ولی بزرگترین اینها محبت است.

مطالب مرتبط

عیسی گفت: یکدیگر تان را محبت کنید!

عیسی گفت: یکدیگر تان را محبت کنید! (کلام خدا برای شما )
عیسی حکمی تازه به شاگردان داد - یکدیگر را محبت نمایید. این حکم سومین حکم بزرگ نامیده شده است. لیکن تا زمانی که شخص، مسیح را به عنوان خداوند و مولا نپذیرفته باشد، درک کردن محبت را نخواهید فهمید. ما باید یکدیگر را طوری محبت کنیم که مسیح ما را محبت نمود.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱-۳ (۳۰ دقیقه)

اهمیت محبت کردن دیگران

اهمیت محبت کردن دیگران (جوانان)
دوست داشتن دیگران یعنی به آنها اهمیت بدهید و تمام رفتار و گفتار آنها برای شما مهم و قابل احترام باشد. ما انسان‌ها موجوداتی اجتماعی هستیم و قسمت زیادی از انرژی روانی خود را از ارتباط داشتن با دیگران به وجود می‌آوریم. در واقع این توجه و مهربانی‌های ما بین انسان هاست که به زندگی بشری معنا و مفهوم می‌دهد. ابراز علاقه و صمیمیت نشان دادن به مردم باعث می‌‌شود که دوستان زیادی را پیدا کنید، اما باید دقت کنید که این ابراز علاقه و صمیمیت ریاکارانه نباشد و فرد مورد نظر احساس کند که شما از دوستی با وی قصد یا هدف خاصی را دنبال نمی‌کنید. صداقت بزرگ ترین ابزاری است که می‌‌تواند شما را در زندگی یاری رسان باشد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۴-۷ (۲۹ دقیقه)

حل مسالمت آمیز نزاع(۱)

حل مسالمت آمیز نزاع(۱) (به سوی صلح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۷ (۳۰ دقیقه)

مشکلات در روابط بین گروه ها

مشکلات در روابط بین گروه ها (به سوی صلح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۴ (۳۰ دقیقه)

گنج میوۀ رنج

گنج میوۀ رنج (روزنه ای زندگی مسيحی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۴ (۳۰ دقیقه)

حسادت ورزیدن شائول به داود

حسادت ورزیدن شائول به داود (کلام خدا برای شما )
وقتی قوم اسرائیل دلاوری داود را تحسین کردند و می‌سرائیدند؛ قدردانی داود حسادت و کینه به دل شائول راه یافت. شاید حسادت گناهی بزرگی به نظر نرسد؛ اما در واقع یک قدم تا قتل فاصله دارد. حسادت با نابود کردن شخص از درون شروع می‌شود. مواظب باشید حسادت جایی پایی در زندگی تان باز نکند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱ (۳۰ دقیقه)

محبت چیست؟

محبت چیست؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۷ (۲۹ دقیقه)

ازدحام ترافیکی در کابل، باعث مرگ بیماران در روی جاده ها میشود

ازدحام ترافیکی در کابل، باعث مرگ بیماران در روی جاده ها میشود (رنگ زندگی )
ادارۀ کابل امبولانس می‌گوید که در سال جاري، 500 تن در شهرکابل یعنی پايتخت کشور، هنگام انتقال به شفاخانه جان باختند، که علت آن، ازدحام ترافيکي است. رييس کابل امبولانس گفت که ميزان بالاي جان باختن بيماران و زخمي‌ها هنگام انتقال به شفاخانه، نگران کننده است و بايد به آن، به عنوان يک اولويت جدي توجه شود. وي افزود، براي حل ازدحام ترافيکي در شهر کابل، بايد اقدامات عاجل صورت بگيرد و به مردم در مورد مقررات راننده‌گي و اولويت تردد امبولانس آگاهي داده شود.

برنامه رادیویی شامل آیه ۴ (۳۰ دقیقه)

شازیه، اعتماد در ظاهر

شازیه، اعتماد در ظاهر (رنگ زندگی )
هر انسانی توقع دارد، در زندگی همیشه موفق و کامیاب باشد. ولی نمی توان گفت که من هیچگاهی در زندگی شکست یا ناکامی را تجربه نخواهم کرد. حتا بزرگ مردان و خانم‌های که به قله‌های پیروزی رسیده اند. بار‌ها شکست را در زندگی خود تجربه کرده اند ولی هیچگاهی نا امیدی را در دل خود را نداده و با حوصله مندی، پشتکار و قوت بیشتر از پیش، برای رسیدن به روزنه‌های کامیابی کوشیده اند. تا لذت شیرینی پیروزی را بچشیند و امروزه همۀ این افراد، زبان زد عام و خاص می‌باشند. از شما دعوت می‌کنیم به این برنامه گوش دهید، زیرا درس‌های زیادی برای زندگی دارد. خصوصأ برای دختر خانمها! تشکر!

برنامه رادیویی شامل آیه ۴-۶ (۲۹ دقیقه)