۰:۰۰ / ۰:۰۰
فصل قبلی

نامۀ اول پِطرُس رسول

فصل اول

۱ این نامه را پِطرُس، رسول عیسای مسیح به برگزیده گان خدا در سراسر ولایتهای پُنتُس، غلاطیه، کَپَدوکیه، آسیا و بِتونیه که مهاجر و پراگنده شده اند، نوشته است. ۲ خدای پدر، مطابق پیشدانی خود، شما را برگزیده است و شما به وسیلۀ روح مقدس پاک شده اید تا از عیسای مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک گردید. فیض و سلامتی روز افزون بر شما باد.

امید زنده

۳ متبارک است خدا، پدر سَروَر ما عیسای مسیح که به رحمت بزرگ خود به وسیلۀ رستاخیز عیسای مسیح از مُرده گان به ما تولد نو و امید زنده بخشیده است ۴ تا روزی که تمام میراث وعده شده را به دست آوریم. این میراث در عالم بالا، در جایی که خراب و پژمرده نمی گردد برای شما نگهداشته می شود. ۵ در حالی که شما در انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به ظهور می رسد، خدا با قدرت خود، شما را به وسیلۀ ایمان تان حفظ خواهد نمود.

۶ این همان چیزی است که شما را باید بسیار خوشحال سازد، هر چند شاید برای زمان کوتاهی ضرورت بیفتد که گرفتار آزمایشهای زیاد شده و غمگین شوید. ۷ چنان که طلا با آتش آزمایش می شود، ایمان شما نیز باید امتحان گردد، البته ایمان از طلا بسیار با ارزش تر است، تا در روزی که عیسای مسیح ظهور می کند، حرمت، عزت و افتخار نصیب تان گردد. ۸ اگر چه شما تا به حال مسیح را ندیده اید اما او را دوست دارید. با این که شما هم اکنون او را نمی بینید اما به او ایمان دارید و همین ایمان دلهای تان را از خوشی و شکوه بزرگ که به زبان بیان شده نمی تواند، پُر و لبریز می سازد. ۹ شما نتیجۀ نهایی ایمان را به دست می آورید و آن همان نجات جانهای شماست.

۱۰ دربارۀ همین نجات، پیامبران به دقت مطالعه و تحقیق می کردند. آنها دربارۀ آن فیضی که از جانب خدا برای شما خواهد رسید پیشگویی می کردند. ۱۱ وقتی روح مسیح که در آنها بود، دربارۀ رنجهایی که مسیح باید متحمل می شد و جلالی که به دنبال آن خواهد آمد پیشگویی کرد، آنها کوشش می کردند بدانند که زمان وقوع آن چه وقت خواهد بود و چگونه خواهد آمد. ۱۲ این حقیقت به آنها آشکار شد که وظیفۀ آنها به خاطر منفعت خود شان نه بلکه برای شما بوده است. کسانی که بشارت خبر خوش را به شما دادند با کمک روح مقدس که از عالم بالا فرستاده شده است، این حقیقت را به شما گفته اند، حقیقتی که حتی فرشته گان آرزوی درک آن را دارند.

دعوت برای داشتن زندگی مقدس

۱۳ پس حواس خود را جمع کرده و هوشیار باشید. در انتظار آن فیضی به سر ببرید که با بازگشت عیسای مسیح نصیب تان خواهد شد. ۱۴ مانند فرزندان فرمانبردار، نگذارید خواهشهای نفسانی دوران جهالت، شما را تحت تأثیر قرار دهد. ۱۵ همان گونه خدایی که شما را دعوت کرده است مقدس است، شما نیز در تمام کارهای تان مقدس باشید. ۱۶ زیرا نوشته شده است: «مقدس باشید، زیرا که من قدوس هستم.»

۱۷ اگر شما او را پدر خطاب می کنید که هر کسی را بدون تبعیض مطابق اعمالش داوری می کند، پس زندگی تان را در این دنیا با خدا ترسی سپری کنید. ۱۸ زیرا می دانید که از قید روشهای بی فایدۀ زندگی که از پدران تان به ارث بُرده بودید، آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مانند طلا و نقره نبود ۱۹ بلکه با خون گرانبهای مسیح که مانند برۀ بی عیب بود، خریده و آزاد گردیده اید. ۲۰ همان کسی را که خدا پیش از آفرینش دنیا برای این کار تعیین کرده بود اما در همین زمان آخر برای شما آشکار شد. ۲۱ شما به وسیلۀ مسیح به خدا ایمان آوردید، به همان خدایی که او را پس از مرگ زنده گردانید و به او جلال بخشید، تا ایمان و امید تان در خدا باشد.

۲۲ اکنون که جانهای تان را با اطاعت از حقیقت، پاک ساخته اید، پس یکدیگر را صمیمانه مانند برادر دوست بدارید و به همدیگر با قلبهای صاف و پُر از اشتیاق محبت داشته باشید. ۲۳ چون تولد دوبارۀ شما در اثر تخم فانی نبود بلکه به وسیلۀ تخم غیر فانی یعنی کلام خدا که زنده و جاویدان است، می باشد. ۲۴ زیرا نوشته شده است:

«انسانها همه مانند گیاه هستند،

زیبایی آنها مانند گل ناپایدار است.

گیاه خشک و گل پژمرده می شود،

۲۵ اما کلام خداوند تا به ابد باقی است.»

و این کلام، همان خبر خوش است که به شما موعظه شده است.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

رستاخیز عیسی مسیح 2024

رستاخیز عیسی مسیح 2024 (جوانان)
عید پاک یا قیام، روز رستاخیز عیسی مسیح از مردگان و یکی از مهمترین جشن و اعیاد مسیحیان است. عیسی مسیح که به خاطر انسان گناه کار بر روی صلیب جان داد، در روز سوم از مرگ برخاست و زنده شد. عیسی مسیح پس از آنکه بر روی صلیب جان شیرین خود را داد، در روز سوم زنده شد. مسیح به خاطر ما جان خود را داد و از مردگان برخاست تا ما بتوانیم حیات نو و زنده‌گی تازه را بدست آوریم. قیام مسیح نشان می‌‌‌دهد که مسیح زنده است، برای ایمانداران شفاعت می‌‌‌کند و همراه آنها می‌‌‌باشد. قدرت قیام مسیح به ما این قدرت را می‌‌دهد که بر گناه پیروز شویم و برای او زنده‌گی کنیم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳ (۳۱ دقیقه)

سکوت کن و لب به شکایت نزنید!

سکوت کن و لب به شکایت نزنید! (آرامش و شادی در مسیح)
آنچه به ما مربوط می‌شود این است که در برابر آزمایشات زندگی خود چطور ایستادگی کنیم. تا در برابر خداوند عیسی مسیح که می‌آید سربلند باشیم. فراموش نکنیم که این آزمایش‌های زندگی ما را در خداوند نزدیک می‌سازد. فراموش نکنید سکوت و خاموش بودن بهترین ابزار جنگیدن در زمان‌های سخت زندگی است. خوب است که انسان امیدوار باشد و با سکوت در انتظار نجات از خداوند باشد. امروز اگر در درد و ناله هستی و می‌خواهی صدای خداوند را بشنوید به عیسی مسیح اعتماد کن و به کلام او مراجعه کن؛ او منتظر توست.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۷ (۳۰ دقیقه)

آیا مسیحیان عید دارند؟

آیا مسیحیان عید دارند؟ (آرامش و شادی در مسیح)
عید قیام مسیح از مردگان را کلیسا در سده اول عید بزرگ می‌نامیدند و عید میلاد مسیح را عید خورد می‌گفتند. اما در واقع همه اعیاد در جای خود مهم و بزرگ هستند هم عید میلاد و هم عید رستاخیز مسیح. چرا؟ چون اگر می‌لادی نبود؛ مرگ و رستاخیزی نمی بود. اگر عیسی به دنیا نمی آمد؛ نه صلیبی به خاطر گناهان بشر وجود می‌داشت؛ و نه قیام زنده شدن مسیح. آیا شما حق ماندن در نسل انسان اول را دارید یا جدا شدن از آن و ملحق شدن به نسل آدم دوم؛ یعنی عیسی مسیح را انتخاب می‌کنید؟

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۰ (۳۰ دقیقه)

ایمان راستین

ایمان راستین (باشما)
خدا اجازه می‌‌‌دهد که فرزندانش دچار آزمایش و تجربیات روحانی گردند تا که ما را تربیت نماید. ممکن است که ما در زندگی روحانی خود دچار تنبلی شده‌ باشیم و یا ممکن است که به طور موقتی از طریق او خارج شده باشیم و خدا به وسیلۀ تجربیات سخت روحانی ما را دوباره به راه خود باز خواهد آورد. ولی زمانی که این سختیها بر ما وارد می‌‌‌‌‌گردد نباید ایمان خود را از کف دهیم. برعکس بر ماست که در میان تجربیات سخت زندگی با شکر و شادی خداوند را ستایش کنیم چون می‌‌‌‌‌دانیم که این آزمایشها باعث تقویت ایمان ما خواهد شد و باعث بیشتر شدن بردباری در زنده‌گی می‌‌‌گردد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶-۹ (۳۰ دقیقه)

مشارکت با دیگر ایمانداران

مشارکت با دیگر ایمانداران (باشما)
کسی که با خدا مشارکت حقیقی دارد همیشه در اشتیاق مشارکت با کسانی است که خدا را دوست دارند. در مشارکت است که ایمانداران در ایمان خود رشد می‌کنند و باعث بنای یک دیگر می‌گردند. مشارکت به ما قدرت بیشتری در رویارویی با دشمن عطا می‌‌‌کند. یکی از حربه‌های شیطان نیز همین است که ایمانداران را از کلیسا و مشارکت دور نماید تا بهتر بتواند او را تضعیف نموده و از پا درآورد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۳-۱۶ (۲۸ دقیقه)

ایمان راستین

ایمان راستین (باشما)
خدا اجازه می‌‌‌دهد که فرزندانش دچار آزمایش و تجربیات روحانی گردند تا که ما را تربیت نماید. ممکن است که ما در زندگی روحانی خود دچار تنبلی شده‌ باشیم و یا ممکن است که به طور موقتی از طریق او خارج شده باشیم و خدا به وسیلۀ تجربیات سخت روحانی ما را دوباره به راه خود باز خواهد آورد. ولی زمانی که این سختیها بر ما وارد می‌‌‌‌‌گردد نباید ایمان خود را از کف دهیم. برعکس بر ماست که در میان تجربیات سخت زندگی با شکر و شادی خداوند را ستایش کنیم چون می‌‌‌‌‌دانیم که این آزمایشها باعث تقویت ایمان ما خواهد شد و باعث بیشتر شدن بردباری در زنده‌گی می‌‌‌گردد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۲-۱۳ (۳۰ دقیقه)

زنده‌گی نو در مسیح

زنده‌گی نو در مسیح (باشما)
در هیچ دینی عبارتی مشابه این عبارت یافت نمی‌شود که در صورت ایمان آوردن به پیامش، پیروان آن مذهب «خلقت تازه‌ای» خوانده شوند. ولی زمانی که شخص در مسیح باشد، انسانی نو خواهد شد، او خلقت تازه‌ای است. انسانیت کهنه با مسیح مصلوب شده است و «مخلوقی نو» بوجود آمده است. همان طوریکه یک شاخه، جزیی از درخت است و در درخت می‌‌‌‌باشد؛ به همان گونه پیروان مسیح باید در مسیح باشند. در آن صورت است که ما و شما تازه‌گی و زنده‌گی نو را تجربه خواهیم کرد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۳ (۲۹ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح - خلقت نو هستم

هویت من در عیسی مسیح - خلقت نو هستم (باشما)
کسی که به مسیح ایمان می‌‌‌‌‌آورد خلقتی تازه‌ می‌‌‌‌‌شود که دیگر اسیر و بندۀ شیطان نیست. اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ اینک همه چیز تازه شده است. اینها همه از خداست که به‌ واسطۀ مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است. به دیگر سخن، خدا در مسیح جهان را با خود آشتی می‌‌‌دهد و گناهان مردم را به حسابشان نمی‌گذارد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۲-۲۵ (۲۸ دقیقه)

بیا مرا پیروی کن. قسمت چهارم

بیا مرا پیروی کن. قسمت چهارم (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲ (۳۰ دقیقه)

بیا مرا پیروی کن. قسمت سوم

بیا مرا پیروی کن. قسمت سوم (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲ (۳۰ دقیقه)

بیا مرا پیروی کن. قسمت دوم

بیا مرا پیروی کن. قسمت دوم (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱ (۳۰ دقیقه)

من به عیسی مسیح، ایماندارم و از دل و جان او را دوست دارم. مگر فامیل ام مرا مجبور میسازند که از ایمانم صرف نظر کنم. نمیدانم چی کنم؟ مرا رهنمایی کنید.

من به عیسی مسیح، ایماندارم و از دل و جان او را دوست دارم. مگر فامیل ام مرا مجبور میسازند که از ایمانم صرف نظر کنم. نمیدانم چی کنم؟ مرا رهنمایی کنید. (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳ (۲۹ دقیقه)

چند دلیل برای پیروزی قسمت دوم

چند دلیل برای پیروزی قسمت دوم (مقدمه برای غلبه برحسادت)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۳ (۲۹ دقیقه)

نماز، دعا و صحبت کردن با خدا

نماز، دعا و صحبت کردن با خدا (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۷ (۲۹ دقیقه)

شکار چی. قسمت دوم

شکار چی. قسمت دوم (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۲۹ دقیقه)