رسالۀ اول پِترُس رسول

فصل دوم

سنگ زنده و ملت مقدس خدا

۱بنابراین شما باید هر نوع بغض، کینه، فریب، ریاکاری، حسادت و بدگویی را از خود دور سازید. ۲مانند نوزادان، علاقه به شیر روحانی خالص داشته باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید، ۳زیرا شما در تجربۀ خود مِهر و محبت خدا را چشیده اید.

۴پس به سوی او، یعنی آن سنگ زنده که مردم رد کردند، اما در نظر خدا برگزیده و گرانبهاست بیائید. ۵و شما نیز مانند سنگهای زنده ای هستید که خانه ای روحانی از شما بنا می شود و در آن خانه، شما به عنوان کاهنان مقدس، قربانی های روحانی را که در نظر خدا پسندیده است، به وسیلۀ عیسی مسیح بگذرانید. ۶زیرا نوشته شده است:

«در سهیون سنگ زاویۀ ممتاز و گرانبهایی قرار می دهم و هرکه به آن ایمان آورد هرگز شرمسار نخواهد شد.»

۷برای شما ایمانداران، این سنگ ارزش بسیار دارد. اما برای بی ایمانان،

«آن سنگی که بنایان رد کرده اند، به صورت مهمترین سنگ عمارت درآمد.»

۸و همچنین

«سنگی است که آن ها را می لغزاند و صخره ای است که روی آن خواهند افتاد.»

بلی، آن ها بر روی کلام خدا می افتند، زیرا به آن ایمان نمی آوردند. پس سرنوشت آن ها همین بود!

۹و اما شما، نژادی برگزیده و کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیده اید. شما ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید تا اعمال و صفات عالی، خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است، به همه اعلام نمائید. ۱۰در گذشته شما قوم و ملتی برای خود نداشتید، اما اکنون قوم برگزیدۀ خدا هستید. زمانی شما از رحمت خدا کاملاً بی خبر بودید، اما اکنون رحمت او از شماست!

غلامان خدا

۱۱ای عزیزان، از شما که در این دنیا بیگانه و در حال غربت هستید، تقاضا می کنم تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است، نشوید؛ ۱۲بلکه چنان در میان مردم خدا ناشناس با راستی و درستی زندگی کنید که اگرچه در حال حاضر شما را ملامت به بدکاری می کنند، با دیدن اعمال نیک شما، خدا را در روز دیدارش، تمجید نمایند.

اطاعت از صاحبان قدرت

۱۳به خاطر خداوند، مُطیع همۀ قدرت های انسانی باشید، خواه پادشاه که مافوق همه است، ۱۴خواه فرمانداران که از طرف او مأمور شده اند که بدکاران را تنبیه و نیکوکاران را تشویق نمایند. ۱۵ارادۀ خدا این است که شما با اعمال نیک خود جلوی سخنان جاهلانۀ مردمان احمق را بگیرید. ۱۶مثل مردمی که کاملاً آزاد هستند زندگی کنید، اما نگذارید این آزادی شما بهانه ای برای رفتار ناشایست باشد، بلکه به عنوان بندگان خدا زندگی کنید. ۱۷همه را محترم بشمارید، برادران خود را دوست بدارید، از خدا بترسید و پادشاه را محترم بدانید.

پیروی از مسیح

۱۸ای نوکران، مُطیع اربابان خود بوده و آن ها را احترام کنید، نه تنها نسبت به آنانی که مهربان و با ملاحظه هستند، بلکه همچنین به کسانی که سخت گیر و تندخو هستند. ۱۹زیرا کسی که خدا را در زندگی خود شاهد و ناظر می داند، اگر به ناحق عذاب ببیند و تحمل کند، خدا را خشنود ساخته است. ۲۰اما اگر مرتکب کار خلافی شدید و تنبیه آن را تحمل کردید، چه افتخاری برای شما است؟ اما اگر شما کارهای نیک انجام دهید و در عوض بدی دیده و آن را تحمل کنید در آن صورت است که خدا را خشنود ساخته اید. ۲۱مگر خدا شما را برای همین برنگزیده است؟ خود مسیح با رنج هائی که به خاطر شما کشید، برای شما نمونه شد تا به همان راهی که او رفت، شما نیز بروید. ۲۲شما می دانید که او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد. ۲۳وقتی به او دشنام می دادند، با دشنام جواب نداد. وقتی عذاب می کشید، تهدید نمی کرد، بلکه خود را به دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری می کند. ۲۴مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته آن ها را بر صلیب بُرد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای عدالت زیست کنیم، زیرا به سبب زخم های اوست که ما شفا یافته ایم. ۲۵شما مثل گوسفندانی بودید که راه خود را گُم کرده اند، اما اکنون پیش چوپان و نگهبان جانهای خود برگشته اید.

مطالب مرتبط

اهمیت پرستش

اهمیت پرستش (نسیم پرستش)
پرستش واقعی فقط مستلزم شکرگزاری نیست بلکه مستلزم تسلیم کامل به خداست. همانطور که پولس می‌‌‌فرماید: در پرتو رحمت‌‌های خدا، از شما استدعا می‌‌‌کنم که بدن‌‌های خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیدۀ خدا، به او تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۵ (۳۰ دقیقه)

دعا برای صلح

دعا برای صلح (باشما)
در شرایط اکنونی، یگانه نیاز مبرم میهن و مردم ما صلح است که سالهاست مردم ما چشم به راه آن استند. عیسی مسیح می‌‌‌فرماید که هر چه از پدر می‌‌‌خواهید بنام من بخواهید. پس در دعا در نام عیسی مسیح از خدا می‌‌‌خواهیم که این نیاز مبرم مردم ما را برآورده سازد. دعا که گفتگوی قلبی انسان با خدا است، ما را کمک می‌‌‌کند تا با خلوص تمام در حضور خدای متعال دعا کنیم تا صلح که گمشدۀ مردم است، در وطن و کشور ما حکم فرما شود و جنگ برای همیش خاتمه یابد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۰-۱۲ (۲۹ دقیقه)

داود برای شائول و یوناتان ماتم می‌کند

داود برای شائول و یوناتان ماتم می‌کند (کلام خدا برای شما )
داود مردی با ایمانی و وفادار به خدا بود. با شنیدن مرگ شائول داود آشکارا به لرزه شد و تمام روز روزه گرفته به گریه و سوگواری پرداختند. داود حرمت مقام شائول پادشاه برگزیده خدا را به عنوان خادم مسح شده خدا احترام قایل بود. ما هم باید به دولت مردان خود احترام قایل باشیم

برنامه رادیویی شامل آیه ۱ (۳۰ دقیقه)

فصل۲: ۴ - ۱۰ سنگ زنده

فصل۲: ۴ - ۱۰ سنگ زنده (۱ پترس برای همه)
آیا سنگ چیزی است که در زندگی برای ما موانع ایجاد می‌کند؟ آیا مقصد پطرس رسول از سنگ زنده چیست؟ ما افغان‌های پیروی عیسی مسیح هر کدام ما سنگ‌های زنده هستیم که خانه‌های روحانی از ما بنا شده است. پس خوب است اول عیسی مسیح را خوب بشناسیم بعدا خود را بشناسیم که ما اکنون کی هستیم.

فصل کتاب شامل آیه ۴-۱۰

رابطه میان: گناه، خشم خدا و نجات ( نوشته سلیمان)

رابطه میان: گناه، خشم خدا و نجات ( نوشته سلیمان)
آیا خدای با محبت با خدای خشمگین در تضاد است؟ اگر شما واژه خشمگین را به معنی انتقامجو درک می‌کنید، پس مشکل خواهد بود که این دو صفات خدا را با هم وفق دهید. اما اگر خشم خداوند به معنی داوری عادلانه او در برابر انسان گناهکار است، پس حقیقتا هیچ اختلافی بین این دو واژه نخواهد بود . تمام بشریت سزاوار مجازات هستند و یک خدای عادل دقیقا به ما چیزی می‌دهد که به دست آورده ایم.

مقاله شامل آیه ۹

شما منحیث پیروی عیسی مسیح امت کی هستین؟

شما منحیث پیروی عیسی مسیح امت کی هستین؟ (باشما)
چون قوم اسراییل از احکام خدا تمرد کرد، قوم جایگاه خودرا به عنوان قوم خاص خدااز دست دادند. در طول این عصر، کلیسا جایگاه لطف الهی راکه اسراییل از طریق نااطاعتی ازدست داده بود به دست آورد. پس از شماشنوندای گرامی دعوت میکنیم به این برنامه گوش دهید تا به اصل موضوع پی ببرید. تشکر

برنامه رادیویی شامل آیه ۹-۱۰ (۲۸ دقیقه)

نگرش مسیحیت پیرامون روابط  نا مشروع جنسی

نگرش مسیحیت پیرامون روابط نا مشروع جنسی
روابط نامشروع جنسی در انجیل شریف به صراحت منع شده است. عیسی مسیح می‌فرماید« شنیده اید که گفته شده است: « زنا مکن» اما من به شما می گویم: هرگاه مردی از روی شهوت به زنی ببیند در دل خود با او زنا کرده است»

مقاله شامل آیه ۱۱

فصل ۲: ۱۱ - ۱۷ زندگی کردن در دنیایی خدا ناشناس

فصل ۲: ۱۱ - ۱۷ زندگی کردن در دنیایی خدا ناشناس (۱ پترس برای همه)
آیا بودن نظم در کشور خوب است و یا بی نظمی؟ موجودیت حکومت و اداره‌ها برای برقراری نظم بسیار ضروری است. ما پیروان عیسی مسیح با انجام دادن کار‌های نیک خود حقانیت ایمان خود را به دنیایی بی خدا نشان بدهیم. آیا بین مطیع بودن به امپراطور و احترام داشتن به امپراطور فرق وجود دارد؟

فصل کتاب شامل آیه ۱۱-۱۷

بیا مرا پیروی کن. قسمت هشتم

بیا مرا پیروی کن. قسمت هشتم (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۱-۱۲ (۳۰ دقیقه)

فصل ۲: ۱۸ - ۲۵ رنج کشیدن مثلیکه مسیحا رنج کشید

فصل ۲: ۱۸ - ۲۵ رنج کشیدن مثلیکه مسیحا رنج کشید (۱ پترس برای همه)
آیا تحمل کردن درد و رنج و نکردن اعتراض و عکس العمل نشانهٔ قوت انسانی است و یا ضعف آن؟ آیا مشوره دادن برای اعتراض نکردن در برابر ظالمان، همکاری با ظالمان نیست؟ آیا ما افغان‌های پیروی عیسی مسیح که به خاطر ایمان ما با درد و رنج روبرو هستیم، در برابر آن چه کنیم؟

فصل کتاب شامل آیه ۱۸-۲۵

مصلوب شدن مسیح

مصلوب شدن مسیح (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۲ (۹ دقیقه)