فصل قبلی

رسالۀ اول پِترُس رسول

فصل اول

۱از طرف پِترُس، رسول عیسی مسیح به کسانیکه که در سرتاسر ایالات پُنطُس، غلاتیه، کَپَدوکیه، آسیا و بِطونیه مهاجر و پراگنده شده و برگزیدۀ خدا اند. ۲خدای پدر مطابق ارادۀ خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیلۀ روح خدا تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. فیض و سلامتی برای شما روزافزون باد.

امید زنده

۳سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح، که به لطف بزرگ خود به وسیلۀ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، تولد نو و امید زنده به ما بخشیده است. ۴تا روزی میراث را به دست آوریم. این میراث در عالم بالا، در جایی که خراب و ضایع و پژمرده نمی شود، برای شما نگه داشته می شود. ۵و در حالی که شما در انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به ظهور می رسد، خدا با قدرت خود شما را به وسیلۀ ایمان تان حفظ خواهد نمود.

۶این امر باید شما را خوشحال کند، اگرچه برای زمان کوتاهی، شاید لازم باشد که گرفتار درد آزمایش های سخت شوید. ۷چنانکه طلای فانی در آتش امتحان می شود، ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد، (اگرچه ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است.) تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور می کند ایمان خالص شما سبب ستایش و جلال و افتخار شود. ۸با وجود اینکه تا به حال مسیح را ندیده اید، او را دوست دارید و با اینکه اکنون هم او را نمی بینید، به او ایمان دارید و با خوشی بزرگ و پُر شکوه که غیرقابل توصیف است، شادمان هستید ۹و نتیجۀ نهایی ایمان شما این است که سبب نجات جان های شما می شود.

۱۰در خصوص این نجات انبیاء نه فقط پیشگوئی کردند که از راه فیض خدا به شما خواهد رسید، بلکه مطالعه و تحقیقی عمیق دربارۀ آن نموده اند ۱۱و وقتی روح مسیح که در آن ها بود دربارۀ زحماتی که مسیح می بایست متحمل شود و جلالی که به دنبال آن ها خواهد آمد پیشگوئی کرد، آن ها کوشش می کردند بدانند که زمان وقوع آن چه موقع خواهد بود و چگونه خواهد آمد. ۱۲اما آن ها فقط به این حقیقت پی بردند که وظیفۀ آنها به خاطر خود شان نبود، بلکه برای شما بوده است. کسانی که بشارت انجیل را به شما دادند با کمک روح القدس که از عالم بالا فرستاده شده است، این حقیقت را به شما گفته اند؛ حقیقتی که حتی فرشتگان آرزوی درک آن را دارند.

دعوت به یک زندگی پاک

۱۳پس حواس خود را جمع کرده و هوشیار باشید. در انتظار آن فیضی که در وقت ظهور عیسی مسیح نصیب شما خواهد شد، با امید به سر برید. ۱۴مثل فرزندانی که مُطیع خدا هستند، نگذارید آن تمایلات نفسانی که به دوران جهالت گذشتۀ شما مربوط است، زندگی شما را تحت تأثیر خود قرار دهند. ۱۵بلکه چنانکه خدایی که شما را دعوت کرده است قدوس است، شما نیز در تمام رفتار تان پاک باشید. ۱۶زیرا نوشته شده است: «مقدس باشید، زیرا که من قدوسم.»

۱۷شما در دعاهای خود کسی را پدر خطاب می کنید که بدون هیچگونه تبعیضی همه را فرداً فرد مطابق اعمال شان داوری می کند بنابراین شما بقیۀ عمر خود را بر روی زمین با خدا ترسی بگذرانید. ۱۸فراموش نکنید که شما از قید روشهای بی فایدۀ زندگی که از پدران خود آموخته بودید، آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود؛ ۱۹بلکه با خون گرانبهایی مانند خون بره ای بی نقص و عیب، یعنی با خون مسیح خریده و آزاد شدید. ۲۰خدا پیش از آفرینش دنیا او را برای همین کار معین فرمود، ولی او در زمان آخر به خاطر شما ظاهر شده است. ۲۱شما به وسیلۀ مسیح به خدا ایمان دارید، خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و به او جاه و جلال بخشید تا ایمان و امید شما در خدا باشد.

۲۲اکنون چون از حقیقت اطاعت می کنید، جان های خود را پاک و منزه ساخته اید، می توانید یکدیگر را صمیمانه مثل برادر دوست داشته باشید. پس یکدیگر را از دل و جان دوست بدارید. ۲۳این بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود، بلکه به وسیلۀ تخم غیر فانی، یعنی کلام خدای زنده و ابدی تولد نو یافتید. ۲۴زیرا

«تمام آدمیان مثل علف هستند، و تمام جلال آنها مانند گُلِ علف است.

علف خشک می شود و گُلش می ریزد، ۲۵اما کلام خدا تا ابد باقی است.»

و این کلام همان مژده ای است که به شما داده شده است.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

آیا مسیحیان عید دارند؟

آیا مسیحیان عید دارند؟ (آرامش و شادی در مسیح)
عید قیام مسیح از مردگان را کلیسا در سده اول عید بزرگ می‌نامیدند و عید میلاد مسیح را عید خورد می‌گفتند. اما در واقع همه اعیاد در جای خود مهم و بزرگ هستند هم عید میلاد و هم عید رستاخیز مسیح. چرا؟ چون اگر می‌لادی نبود؛ مرگ و رستاخیزی نمی بود. اگر عیسی به دنیا نمی آمد؛ نه صلیبی به خاطر گناهان بشر وجود می‌داشت؛ و نه قیام زنده شدن مسیح. آیا شما حق ماندن در نسل انسان اول را دارید یا جدا شدن از آن و ملحق شدن به نسل آدم دوم؛ یعنی عیسی مسیح را انتخاب می‌کنید؟

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۰ (۳۰ دقیقه)

ایمان راستین

ایمان راستین (باشما)
خدا اجازه می‌‌‌دهد که فرزندانش دچار آزمایش و تجربیات روحانی گردند تا که ما را تربیت نماید. ممکن است که ما در زندگی روحانی خود دچار تنبلی شده‌ باشیم و یا ممکن است که به طور موقتی از طریق او خارج شده باشیم و خدا به وسیلۀ تجربیات سخت روحانی ما را دوباره به راه خود باز خواهد آورد. ولی زمانی که این سختیها بر ما وارد می‌‌‌‌‌گردد نباید ایمان خود را از کف دهیم. برعکس بر ماست که در میان تجربیات سخت زندگی با شکر و شادی خداوند را ستایش کنیم چون می‌‌‌‌‌دانیم که این آزمایشها باعث تقویت ایمان ما خواهد شد و باعث بیشتر شدن بردباری در زنده‌گی می‌‌‌گردد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶-۹ (۳۰ دقیقه)

مشارکت با دیگر ایمانداران

مشارکت با دیگر ایمانداران (باشما)
کسی که با خدا مشارکت حقیقی دارد همیشه در اشتیاق مشارکت با کسانی است که خدا را دوست دارند. در مشارکت است که ایمانداران در ایمان خود رشد می‌کنند و باعث بنای یک دیگر می‌گردند. مشارکت به ما قدرت بیشتری در رویارویی با دشمن عطا می‌‌‌کند. یکی از حربه‌های شیطان نیز همین است که ایمانداران را از کلیسا و مشارکت دور نماید تا بهتر بتواند او را تضعیف نموده و از پا درآورد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۳-۱۶ (۲۸ دقیقه)

ایمان راستین

ایمان راستین (باشما)
خدا اجازه می‌‌‌دهد که فرزندانش دچار آزمایش و تجربیات روحانی گردند تا که ما را تربیت نماید. ممکن است که ما در زندگی روحانی خود دچار تنبلی شده‌ باشیم و یا ممکن است که به طور موقتی از طریق او خارج شده باشیم و خدا به وسیلۀ تجربیات سخت روحانی ما را دوباره به راه خود باز خواهد آورد. ولی زمانی که این سختیها بر ما وارد می‌‌‌‌‌گردد نباید ایمان خود را از کف دهیم. برعکس بر ماست که در میان تجربیات سخت زندگی با شکر و شادی خداوند را ستایش کنیم چون می‌‌‌‌‌دانیم که این آزمایشها باعث تقویت ایمان ما خواهد شد و باعث بیشتر شدن بردباری در زنده‌گی می‌‌‌گردد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۲-۱۳ (۳۰ دقیقه)

زنده‌گی نو در مسیح

زنده‌گی نو در مسیح (باشما)
در هیچ دینی عبارتی مشابه این عبارت یافت نمی‌شود که در صورت ایمان آوردن به پیامش، پیروان آن مذهب «خلقت تازه‌ای» خوانده شوند. ولی زمانی که شخص در مسیح باشد، انسانی نو خواهد شد، او خلقت تازه‌ای است. انسانیت کهنه با مسیح مصلوب شده است و «مخلوقی نو» بوجود آمده است. همان طوریکه یک شاخه، جزیی از درخت است و در درخت می‌‌‌‌باشد؛ به همان گونه پیروان مسیح باید در مسیح باشند. در آن صورت است که ما و شما تازه‌گی و زنده‌گی نو را تجربه خواهیم کرد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۳ (۲۹ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح - خلقت نو هستم

هویت من در عیسی مسیح - خلقت نو هستم (باشما)
کسی که به مسیح ایمان می‌‌‌‌‌آورد خلقتی تازه‌ می‌‌‌‌‌شود که دیگر اسیر و بندۀ شیطان نیست. اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ اینک همه چیز تازه شده است. اینها همه از خداست که به‌ واسطۀ مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است. به دیگر سخن، خدا در مسیح جهان را با خود آشتی می‌‌‌دهد و گناهان مردم را به حسابشان نمی‌گذارد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۲-۲۵ (۲۸ دقیقه)

پترس ۱:۱ ـ ۹ ایمان حقیقی و امید قابل اطمینان

پترس ۱:۱ ـ ۹ ایمان حقیقی و امید قابل اطمینان (۱ پترس برای همه)
از ازل برگزیده شدن و تقدیس شدن بوسیلهٔ روح القدس. از نو تولد شدن و بدست آوردن امید زنده. پطرس ما را به خانهٔ ایمانی دعوت می‌کند که دارای سه بُعد طول، عمق و بلندی است. طول به معنای برگزیده شدن، بلندی به معنای ستایش کردن رحم خدا و عمق هم کیفیت ایمانی ما است.

فصل کتاب شامل آیه ۱-۹

بیا مرا پیروی کن. قسمت چهارم

بیا مرا پیروی کن. قسمت چهارم (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲ (۳۰ دقیقه)

بیا مرا پیروی کن. قسمت سوم

بیا مرا پیروی کن. قسمت سوم (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲ (۳۰ دقیقه)

بیا مرا پیروی کن. قسمت دوم

بیا مرا پیروی کن. قسمت دوم (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱ (۳۰ دقیقه)

من به عیسی مسیح، ایماندارم و از دل و جان او را دوست دارم. مگر فامیل ام مرا مجبور میسازند که از ایمانم صرف نظر کنم. نمیدانم چی کنم؟ مرا رهنمایی کنید.

من به عیسی مسیح، ایماندارم و از دل و جان او را دوست دارم. مگر فامیل ام مرا مجبور میسازند که از ایمانم صرف نظر کنم. نمیدانم چی کنم؟ مرا رهنمایی کنید. (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳ (۲۹ دقیقه)

فصل1  ۱: ۱۰ ـ ۲۱ کفاره با فیض

فصل1 ۱: ۱۰ ـ ۲۱ کفاره با فیض (۱ پترس برای همه)
ما با خون مسیح خریده شده آزاد شده ایم. پس ما به امید منتظر فیضی هستیم که با ظهور عیسی مسیح نصیب می‌شود. تمایلات نفسانی دوران گذشته را ترک کنیم در زندگی که خدا ما را به آن دعوت کرده است قدوس باشیم.

فصل کتاب شامل آیه ۱۰-۲۱

چند دلیل برای پیروزی قسمت دوم

چند دلیل برای پیروزی قسمت دوم (مقدمه برای غلبه برحسادت)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۳ (۲۹ دقیقه)

نماز، دعا و صحبت کردن با خدا

نماز، دعا و صحبت کردن با خدا (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۷ (۲۹ دقیقه)

عید قربان

عید قربان
قربانی یک حیوان موضوع مهم در سرتاسر کتاب ‌مقدس است. در کتاب مقدس نوشته شده است: که در واقع مطابق شریعت تقریباً همه چیز با خون پاک می  شود و بدون ریختن خون، آمرزش گناهان وجود ندارد. یعنی اینکه بدون ريختن خون، آمرزشی نیست.

مقاله شامل آیه ۱۸-۲۱

فصل1 ۲۲ –۲۵  تولد اطفال نو

فصل1 ۲۲ –۲۵ تولد اطفال نو (۱ پترس برای همه)
ما توسط کلام خدا تولد نو یافتیم. کلام خدا چیست؟ چشیدن مزه ای که خداوند نیکوست. علاقه به نوشیدن شیر خالص روحانی. ما در زندگی ایمانی خود مزهٔ مهر و محبت خدا را چشیده ایم. شیریکه با آب مخلوط شده باشد نمی تواند وسیلهٔ رشد نوزاد گردد.

فصل کتاب شامل آیه ۲۲-۲۵

شکار چی. قسمت دوم

شکار چی. قسمت دوم (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۲۹ دقیقه)