فصل بعدی

رسالۀ اول پِترُس رسول

فصل پنجم

توجه رهبران کلیسا به اعضای آن

۱من که یک رهبر کلیسا هستم و شاهد زحمات مسیح بودم و در آن جلالی که قرار است بزودی ظاهر شود، شریک و سهیم خواهم بود، از شما رهبران کلیسا تقاضا می کنم: ۲از گله ای که خدا به شما سپرده است، چوپانی و مراقبت کنید و کاری که انجام می دهید از روی اجبار و زور نباشد، بلکه چنانکه خدا می خواهد آن را از روی علاقه و رغبت انجام دهید، نه به منظور فایدۀ شخصی بلکه با حُسن نیت و علاقه. ۳کوشش نکنید بر آنانی که به دست شما سپرده شده اند خداوندی نمائید، بلکه برای آن گله نمونه باشید. ۴و شما در وقتی که چوپان بزرگ ظاهر می  شود، تاج پُر جلالی را خواهید ربود که هرگز پژمرده نمی شود.

۵به همین طریق شما که جوانتر هستید، باید مُطیع رهبران کلیسا باشید و همۀ شما قدیفۀ فروتنی را به کمر بسته، یکدیگر را خدمت کنید زیرا خدا مخالف متکبران است، اما به فروتنان فیض می بخشد. ۶پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت مناسب سرافراز نماید. ۷بار تمام تشویش خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شماست.

۸هوشیار و متوجه باشید؛ زیرا دشمن شما ابلیس، چون شیری غُران به هر سو می گردد و در جستجوی کسی است که او را ببلعد. ۹با قدرت ایمان در مقابل او بایستید، زیرا می دانید که برادران شما در تمام دنیا به همین زحمات دچار شده اند. ۱۰اما، پس از اینکه اندک زمانی رنج و زحمت دیدید، خدا که بخشندۀ تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال ابدی او شریک شوید، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت. ۱۱قدرت تا به ابد از آنِ اوست، آمین.

خاتمه

۱۲این رسالۀ مختصر را با کمک «سیلوانُس» که او را یک برادر وفادار می  دانم، نوشته ام تا شما را تشویق کنم و به آن فیض راستین خدا که در آن استوار هستید، شهادت بدهم.

۱۳کلیسای شهر بابل که مثل شما برگزیدۀ خداست، به شما سلام می رساند و همچنین پسر من «مرقُس» سلام می رساند. ۱۴یکدیگر را با بوسۀ محبت آمیز سلام گوئید. صلح و سلامتی با همۀ شما که با مسیح متحد هستید باد.

فصل بعدی

مطالب مرتبط

امید در ناامیدی‌ها

امید در ناامیدی‌ها (باشما)
ناامیدی با خود غم و افسردگی به همراه دارد. می‌‌‌‌گویند انسان حداکثر بدون غذا 40 روز دوام می‌‌آورد، بدون آب 4 روز و بدون هوا 4 دقیقه، در حالیکه بدون هیچ امیدی ما 4 ثانیه هم دوام نمی آوریم. انسان با امید زنده است. به خاطری مشکلات و سختیها ناراحت نباشیم. تمام اندیشۀ خود را به خدا بگذاریم. اگر اندیشه و نگرانیهای خود را به خدا بگذاریم شاید از سختیها رها نشویم، ولی مطمئناً از غصه و دلهره رهایی خواهیم یافت. لازم است که تمام اندیشه‌های خود را به خدا بسپاریم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۷ (۲۸ دقیقه)

فصل۵: ۱-۷  چوپانان فروتن

فصل۵: ۱-۷ چوپانان فروتن (۱ پترس برای همه)
آیا رهبر بودن به چه معنی است؟ أیا رهبری به شکل رفاقت می‌تواند پیش برود؟ آیا پطرس رسول حق به جانب بود که خود را رهبر خطاب کند؟ رهبری کردن به روش چوپان و فواید آن. آیا رهبران کشور ما از کدام روش رهبری کار می‌گیرند؟ عیسی مسیح چوپان حقیقی و نمونه برای همه چوپانان.

فصل کتاب شامل آیه ۱-۷

فصل۵: ۸-۱۴ پایداری با قوت خدا

فصل۵: ۸-۱۴ پایداری با قوت خدا (۱ پترس برای همه)
ضرر دیو جلوه دادن دشمن ناشناخته! آیا لازم است ما پیروان عیسی مسیح به موجودیت شیطان باور داشته باشیم؟ دنیای امروز و خارج کردن نقش خدا در زندگی انسانی ما. آیا کم اهمیت دادن به شیطان می‌تواند به زندگی ایمانی ما صدمه برساند؟ بهترین یاد داشت در اخیر رسالهٔ اول پطرس رسول یعنی صلح و باز هم صلح. وقتیکه در شرایط سخت قرار داشته باشیم چیزی که به آن شدیداً ضرورت پیدا می‌کنیم صلح است. پس صلح و سلامتی خدا بر همهٔ ما و شما باد. صلح و سلامتی در مسیح به همهٔ ما و شما باد

فصل کتاب شامل آیه ۸-۱۴

پیکار عیسی در مقابل شرارت (قسمت اول)

پیکار عیسی در مقابل شرارت (قسمت اول) (روزنه ای زندگی مسيحی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۸ (۳۰ دقیقه)

کتاب مقدس در باری شیطان چه می‌گوید؟

کتاب مقدس در باری شیطان چه می‌گوید؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۸ (۳۰ دقیقه)