رسالۀ اول پِترُس رسول

فصل چهارم

تبدیل شدن زندگی ما

۱پس چون مسیح درد و رنج های جسمانی را کشید، شما نیز خود را برای همین کار آماده سازید. زیرا کسی که درد و رنج کشیده است، دیگر گرفتار گناه نمی شود ۲و تا آخر عمر خود مطابق ارادۀ خدا زندگی خواهد کرد، نه به هدایت شهوات نفسانی، ۳زیرا شما در گذشته به قدر کافی وقت خود را صرف کارهایی که خدا ناشناسان، خواهش انجام آن را دارند، کرده اید. در آن وقت زندگی شما در هرزگی، شهوترانی، مستی، عیاشی، مجالس میگساری، و بت پرستی شرم آور سپری می شد ۴و اکنون آن ها از اینکه شما دیگر در چنین زندگی بی بند و بار با آن ها شرکت نمی کنید تعجب می کنند و از شما بد می گویند. ۵اما آن ها روزی باید حساب خود را به خدایی که برای داوری زندگان و مردگان آماده است، پس بدهند. ۶چرا به مردگان بشارت داده شد؟ برای اینکه آن ها اگرچه مثل همۀ آدمیان در جسم مورد داوری قرار گرفتند، در روح دارای زندگی شوند، همان طوری که خدا زنده است.

عطایای خدا به ایمانداران

۷پایان همه چیز نزدیک است. باید حواس شما جمع باشد و با هوشیاری و خودداری دعا کنید. ۸مهمتر از همه، محبت تان نسبت به یکدیگر جدی و قوی باشد، زیرا محبت گناهان زیادی را می پوشاند. ۹با خوشحالی و سخاوتمندی نسبت به یکدیگر مهمان نوازی کنید. ۱۰به عنوان کسی که برکات گوناگون خدا را یافته است، استعدادها و عطایای خود را برای خیریت دیگران به کار ببرید. ۱۱مثلاً کسی که وعظ می کند، طوری سخن بگوید که گویی از طرف خدا پیامی دارد و آنکه خدمت می کند با قدرتی که خدا به او عطا می فرماید، خدمت کند تا از این راه خدا در همه چیز به وسیلۀ عیسی مسیح جلال یابد. بلی، جلال و قدرت تا به ابد از آن او باد، آمین.

رنج و زحمت یک فرد مسیحی

۱۲ای عزیزان، از آزمایش های سختی که برای امتحان شما پیش می آید، تعجب نکنید و طوری رفتار ننمائید که گویی امری غیر عادی برای شما پیش آمده است. ۱۳در عوض از اینکه در رنج های مسیح شریک شده اید، شادمان باشید تا در وقتی که جلال او ظاهر می شود شادی و خوشی شما کامل گردد. ۱۴خوشا به حال شما اگر به خاطر نام مسیح به شما دشنام دهند، زیرا در آن صورت روح پُر جلال خدا در شما ساکن است. ۱۵امیدوارم که شما هرگز به خاطر قتل یا دزدی یا بدکاری یا دخالت دچار زحمت نشده باشید. ۱۶اما اگر به عنوان یک مسیحی، رنج می بینید ناراحت نشوید، بلکه برای اینکه نام مسیح را بر خود دارید، خدا را شکر کنید.

۱۷وقت آن رسیده است که داوری فرزندان خدا شروع شود و اگر ما اولین کسانی هستیم که داوری می شویم، نصیب و عاقبت کسانی که انجیل خدا را رد کردند چه خواهد بود؟ ۱۸و اگر نجات عادلان اینقدر دشوار است، عاقبت گناهکاران و اشخاص دور از خدا چه خواهد بود؟ ۱۹بنابراین، اگر کسی مطابق ارادۀ خدا، دچار رنج و زحمت شده است، جان خود را به دست آفریدگاری که همیشه به وعده های خود وفا می کند بسپارد و به نیکوکاری خود ادامه دهد.

مطالب مرتبط

دختران سیاه پوش در اجتماع

دختران سیاه پوش در اجتماع (باشما)
زنان و دخترخانم‌ها نباید به خاطر کنترول نَفس مردان، سیاه بپوشند و دنیای شان را تاریک بسازند. این مسولیت دینی مردان است که بالای نَفس کنترول داشته باشد. مردان به خصوص طالبان و مجاهدین که می‌گویند "ما به خاطر خدا جهاد می‌کنیم"، باید بالای چشم خود و گوش خود کنترول و حاکمیت داشته باشند. نباید با دیدن موی یک زن و با شنیدن صدای بوت کوری بلند یک زن و دخترخانم، از کنترول خارج شود. انسان اشرف مخلوقات است. حیوان با دیدن جنس مخالف خود، بالای خود حاکمیت و کنترول ندارد. ولی ما انسان هستیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲-۵ (۲۸ دقیقه)

خلقت تازه و پول

خلقت تازه و پول (زندگی عیسی مسیح)
در این برنامه در مورد ثروت و دارایی صحبت می‌شود و اینکه آیا ثروت خوب است یا نه؟

برنامه رادیویی درباره آیه ۹-۱۰

عکس العمل شاگردان عیسی مسیح در مقابل رنج و جفا

عکس العمل شاگردان عیسی مسیح در مقابل رنج و جفا (باشما)
اگر به خاطر عیسی مسیح رنج ببینیم، توهین شویم و مورد شکنجه قرار بگیرییم، در جلال آینده او سهیم خواهیم بود. زمانی که عیسی مسیح دوباره به این جهان بیاید، از دیدن او صد چندان شادتر خواهیم شد. پس باشد که در حین سختیها، فکر و توجه خود را به عیسی مسیح و جلال او معطوف نماییم، جلالی که روزی در آن سهیم خواهیم شد، به شرط آنکه با او پایدار و مستقیم باقی بمانیم. اگر بخاطر مسیح توهین شویم و رنج ببینیم، باعث برکت ما خواهد شد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۳-۱۶ (۲۸ دقیقه)

ایمان راستین

ایمان راستین (باشما)
خدا اجازه می‌‌‌دهد که فرزندانش دچار آزمایش و تجربیات روحانی گردند تا که ما را تربیت نماید. ممکن است که ما در زندگی روحانی خود دچار تنبلی شده‌ باشیم و یا ممکن است که به طور موقتی از طریق او خارج شده باشیم و خدا به وسیلۀ تجربیات سخت روحانی ما را دوباره به راه خود باز خواهد آورد. ولی زمانی که این سختیها بر ما وارد می‌‌‌‌‌گردد نباید ایمان خود را از کف دهیم. برعکس بر ماست که در میان تجربیات سخت زندگی با شکر و شادی خداوند را ستایش کنیم چون می‌‌‌‌‌دانیم که این آزمایشها باعث تقویت ایمان ما خواهد شد و باعث بیشتر شدن بردباری در زنده‌گی می‌‌‌گردد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۲-۱۳ (۳۰ دقیقه)

فصل ۴: ۱-۱۱ زندگی متحول شده

فصل ۴: ۱-۱۱ زندگی متحول شده (۱ پترس برای همه)
آیا ارزش‌های زندگی گذشته ای ما چه چیز‌ها بودند؟ زندگی جدید و مشکلات همرنگ نشدن با جامعه! ارزش دادن به وقت برای انجام دادن خدمتی که به آن مامور شده ایم. آیا بشارت دادن به مردگان به چه معنا است؟ آزار دیدن به خاطر ایمان ما مثل امتحان شدن طلا و نقره در آتش است.

فصل کتاب شامل آیه ۱-۱۱

فصل ۴: ۱۲-۱۹ شریک شدن در رنج مسیح

فصل ۴: ۱۲-۱۹ شریک شدن در رنج مسیح (۱ پترس برای همه)
آیا واقعاً با ازمایش‌های که روبرو می‌شویم تعجب نکنیم؟ آیا رنج دیدن می‌تواند باعث بدست آوردن گنج شود؟ آیا ایمان داران به عیسی مسیح هم مورد داوری قرار می‌گیرند؟ منظور از «چوپان را می‌زنم تا گوسفندان پراگنده شوند» چیست؟ تاثیر وفادار بودن ما به خدا بر زندگی ایمانی ما!

فصل کتاب شامل آیه ۱۲-۱۹

یک دید تازه در مورد خدمت

یک دید تازه در مورد خدمت (اخلاق زندگی۲)
همانطور که عیسی به ما آموخت و به ما نشان داد، بیایید با عشق و با قلب شاد به یکدیگر خدمت کنیم، بدون اینکه انتظار پاداش یا ستایش باشیم.

Tنمایش تلویزیونی به آیه ۱۰ (۲۹ دقیقه)