رسالۀ دوم پِترُس رسول

فصل دوم

انبیاء و معلمان دروغین

۱اما قوم اسرائیل علاوه بر انبیای راستین، انبیای دروغین هم داشتند و شما هم در میان خود معلمین دروغین خواهید داشت. آن ها مخفیانه تعالیم غلط و زیان بخش به میان شما خواهند آورد و همان خداوندی را که آن ها را خرید، انکار خواهند نمود و بلای ناگهانی بر سر خود خواهند آورد. ۲عدۀ زیادی، آن ها و راه های هرزۀ آن ها را دنبال خواهند کرد و به خاطر ایشان، راه حقیقت مورد بی حرمتی قرار خواهد گرفت. ۳از روی طمع و با داستان های جعلی خود، شما را استثمار خواهند کرد اما، جزایی که از مدت ها پیش برای آنها مقرر شده بود در انتظار آن ها و هلاکت در کمین آنها است.

۴شما می دانید که خدا فرشتگانی را که گناه کردند بدون تنبیه رها نکرد، بلکه آنها را به گودال های تاریک دوزخ فرستاد تا در آنجا برای داوری نگهداری شوند. ۵خدا همچنین دنیای قدیم را بدون جزا نگذاشت، بلکه بر دنیای بدکاران سیل جاری ساخت. تنها کسانی که نجات یافتند نوح، آن رسول راستی و درستی با هفت نفر دیگر بود. ۶خدا شهرهای سدوم و غموره را محکوم و ویران ساخته به خاکستر تبدیل کرد تا برای آدمیان دیگر که می خواهند در گناه زندگی کنند، عبرتی باشد. ۷خدا لوط را که مردی عادل بود و از رفتار هرزۀ شریران رنج می برد، رها ساخت. ۸زیرا آن مرد عادل که در میان آنها به سر می بُرد، همه روزه اعمال زشتی را می دید و می شنید که قلب پاکش را عذاب می داد. ۹پس به این نتیجه می رسیم که خدا می داند چطور عادلان را از وسوسه ها و آزمایش ها برهاند و چگونه شریران را تا روز داوری تحت عقوبت نگهدارد، ۱۰مخصوصاً آنانی که خود را به همه نوع شهوات زشت و ناپاک سپرده اند و هر قدرتی را خوار می  شمارند.

این معلمین دروغین، بی باک و خودبین هستند و هیچ حرمتی به موجودات آسمانی نشان نمی دهند و برعکس به آنها اهانت می نمایند. ۱۱حتی فرشتگان که از این معلمین دروغین بسیار قویتر و تواناترند، این موجودات آسمانی را در پیشگاه خداوند با بد زبانی متهم نمی سازند. ۱۲اما این اشخاص مانند جانوران وحشی و بی فهم، فقط به این منظور به این دنیا آمدند که اسیر گردند و کشته شوند. اینها به چیزهایی بی حرمتی می کنند که نمی فهمند، پس مثل حیوانات وحشی نابود خواهند شد. ۱۳و در عوض بدی که کرده اند، بدی خواهند دید. خوشی آنها در این است که در روز روشن شهوات نفسانی خود را ارضا نمایند. آن ها لکه ها و زخمهای گندیدۀ بدن شما هستند و وقتی بر سر دسترخوان شما می آیند، از اینکه فکر می  کنند شما را فریب داده اند، لذت می برند. ۱۴آن ها نمی خواهند به هیچ چیز به جز فاحشه ها نظر کنند و اشتهای آن ها برای گناه سیری ناپذیر است. آن ها کسانی را که هنوز در ایمان قوی نشده اند، با اغوا به دام خود می اندازند. دل های شان با طمع و حسادت خو گرفته است و زیر لعنت خدا هستند. ۱۵راه راست را ترک کرده و گمراه شده اند، از راهی رفته اند که «بِلعام» پسر بصور در پیش گرفت، کسی که پولی را که مزد خلافکاری اش بود، دوست می داشت. ۱۶اما او به خاطر خلافکاری خود ملامت شد، زیرا الاغ زبان بسته ای به صدای انسان تکلم کرد و اعمال دیوانه وار آن نبی را متوقف ساخت.

۱۷این اشخاص مانند چشمه های خشکیده و یا ابر هایی هستند که جلوی بادهای طوفان رانده می شوند و تاریکی غلیظ دوزخ در انتظار آنهاست. ۱۸سخنان کبرآمیز و احمقانه به زبان می آورند و با استفاده از طعمۀ شهوات جسمانی و هرزگی، کسانی را که نو از یک زندگی غلط و گناه آلود فرار کرده اند، بدام می اندازند. ۱۹به آنها وعدۀ آزادی می دهند در حالی که خود شان بردگان فساد هستند، زیرا آدمی بردۀ هر چیزی است که او را مغلوب خود ساخته است. ۲۰آنها یکبار از راه معرفت خداوند و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح، از ناپاکی های این دنیا دست شستند ولی اگر بار دیگر آن ها گرفتار و مغلوب ناپاکی ها شوند، حالت آخر آن ها از اول شان بدتر خواهد بود. ۲۱برای آنها بهتر می بود که هرگز راه عدالت را نمی شناختند تا اینکه آن را بشناسند و از آن حکم مقدس که به آنها داده شد، روی بگردانند. ۲۲آنچه برای آنها واقع شد نشان می دهد که این مَثَل راست است: «سگ بطرف آنچه استفراغ کرده است، بر می گردد.» و «خوکی که شسته شده است، برای غلتیدن در گِل باز می گردد.»

مطالب مرتبط

۲پطرس ۲: ۱ – ۱۰  انبیای دروغین

۲پطرس ۲: ۱ – ۱۰ انبیای دروغین (دوم پطرس برای همه)
آیا از خود سوال کرده اید که در زندگی خود چند بار راه گم شده اید؟ ما نباید به زبان چرب و نرم معلمان دروغین فریب بخوریم. در پیشانی معلمان و انبیای دروغین نوشته نیست انبیایی دروغین بهتر است فریب آن‌ها را نخوریم. لازم است مثل کبوتر بی آزار و مثل مار هوشیار باشیم.

فصل کتاب شامل آیه ۱-۱۰

بیا مرا پیروی کن. قسمت ششم

بیا مرا پیروی کن. قسمت ششم (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲-۳ (۳۰ دقیقه)

برکات آسمانی در مسیح

برکات آسمانی در مسیح
خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می‌گوییم، زیرا او ما را در مسیح از همۀ برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره مند ساخته است.» (افسسیان ۱: ۳) مسیحی بودن، یعنی عیسی مسیح در شخص مسیحی زندگی می‌کند و شخص مسیحی هم در عیسی مسیح زندگی می‌نماید ،‌ یعنی پیروی مسیح بسیار نزدیک به عیسی مسیح می‌باشد، که هیچ بخش زندگی او از عیسی مسیح جدا نیست. وقتیکه یک پیروی عیسی مسیح اینقدر زندگی نزدیک با عیسی مسیح داشته باشد، عیسی مسیح در تمام کار و زندگی او دیده می‌شود. او شخص اگر ادعای مسیحی بودن بنماید و یا نه نماید از اعمال و طرز زندگی او معلوم می‌شود که او مسیحی است.

مقاله شامل آیه ۹-۱۰

۲پطرس ۲: ۱۰ ب ـ ۲۲ از خراب تا خراب ترین

۲پطرس ۲: ۱۰ ب ـ ۲۲ از خراب تا خراب ترین (دوم پطرس برای همه)
معلیمن دروغین کسانی هستند که به همه مقدسات بی حرمتی می‌کنند. اخطار‌های پطرس برای جلوگیری از سقوط کردن در چاه هلاکت. فساد، فساد را تولید می‌کند. آزادی در برقرار کردن روابط جنسی و عواقب خطرناک آن. آزادی به شما این آزادی را می‌دهند که خود را در چاه هلاکت باندازید.

فصل کتاب شامل آیه ۱۰-۲۲