فصل قبلی

رسالۀ دوم پِترُس رسول

فصل اول

۱از طرف شمعونِ پِترُس، غلام و رسول عیسی مسیح به آنانی که از راه عدالت خدای ما و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح، ایمانی مانند ایمان ما یافته اند. ۲در حالی که شناخت شما از خدا و عیسی مسیح خداوند زیادتر می شود، فیض و سلامتی شما نیز افزون گردد.

برگزیدگان خدا

۳قدرت خدا آنچه را که ما برای زندگی و خدا پرستی ضرورت داریم، به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی را که ما را خوانده است تا در جلال و عظمتش شریک شویم، بهتر بشناسیم. ۴بنابراین از وعده های بزرگ و گرانبها، بهره مند شده و از فسادی که نتیجۀ تمایلات جسمانی است بگریزید و در طبیعت خدایی شریک و سهیم شوید. ۵به این سبب، با سعی تمام بکوشید که ایمان خود را با جوانمردی، جوانمردی را با معرفت، ۶معرفت را با پرهیزکاری، پرهیزکاری را با بردباری، بردباری را با خداشناسی، ۷خداشناسی را با دوستی برادرانه و دوستی برادرانه را با محبت خالص تکمیل کنید. ۸اگر این صفات در شما باشد و زندگی شما را بیشتر فراگیرد، همیشه در شناسائی خداوند ما عیسی مسیح فعال و پُر ثمر خواهید بود. ۹ولی کسی که این صفات را نداشته باشد، چنان کور و نزدیک بین می شود که فراموش می کند چگونه از گناهان گذشتۀ خود پاک شده است.

۱۰پس ای برادران، هرچه بیشتر بکوشید تا زندگی شما ثابت کند که شما جزء دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستید، زیرا اگر چنین کنید، هرگز لغزش نخواهید خورد. ۱۱و به این ترتیب دخول به پادشاهی ابدی خداوند و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا خواهد شد.

۱۲به این جهت من تصمیم گرفتم که همیشه این چیزها را به یاد شما بیاورم. اگرچه شما اینها را می دانید و در حقیقتی که یافته اید ثابت هستید، ۱۳ولی من تا زنده هستم صلاح می دانم که با یادآوری و تذکر، شما را برانگیزانم. ۱۴من می دانم که به زودی، چنانکه خداوند عیسی مسیح به من نشان داد، این خیمه را ترک خواهم نمود. ۱۵پس نهایت کوشش خود را خواهم کرد تا پس از مرگ من شما بتوانید در همۀ اوقات این مطالب را به یاد آورید.

شاهدان جلال مسیح

۱۶زیرا وقتی ما دربارۀ قدرت خداوند ما عیسی مسیح و آمدن او سخن گفتیم از افسانه هایی که با مهارت ساخته شده اند پیروی نکردیم، زیرا ما با چشمان خود بزرگی ملکوتی او را دیده ایم. ۱۷وقتی خدای پدر به او افتخار و جلال داد، ما در آنجا حاضر بودیم و آن زمان که از جلال خداوندی صدایی به او رسید که می گفت: «اینست پسر عزیز من، از او خشنودم»، ما آنجا بودیم. ۱۸بلی، ما وقتی با او بر روی کوه مقدس بودیم، این صدای آسمانی را شنیدیم.

۱۹این همه، کلام انبیاء را برای ما بیشتر تصدیق و تأیید می کند، پس با دقت بیشتر به آن توجه نمائید، زیرا کلام انبیاء مانند چراغی است که در جایی تاریک می درخشد تا سپیده بدمد و ستارۀ صبح طلوع کرده، دل های شما را روشن گرداند. ۲۰اما بیش از همه چیز این را به یاد داشته باشید که هیچ کس نمی تواند به تنهائی پیشگوئی های کتاب مقدس را تفسیر کند. ۲۱زیرا هیچ پیشگوئی از روی نقشه و خواستۀ انسان به وجود نیامده است؛ بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس، کلام خدا را بیان نمودند.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

در مورد قیامت

در مورد قیامت (باشما)
عیسی مسیح زمانیکه با پیروان فرقهٔ صدوقی گپ میزد، او نشان داد که صدوقیان در دو مورد در اشتباه بودند. اولاً ایشان کتب را نمی‌دانستند. ثانیاً با انکار قیامت، ایشان قوت خدا را انکار می‌‌‌کردند. قیامت جسم نشانۀ قدرت خداست. در جواب سوال ایشان عیسی فرمود که در آسمان نیازی به نکاح نیست. ازدواج در این جهان ضروری است تا فرزندانی به دنیا آیند و نسل بشر از میان نرود. اما در آسمان مرگی وجود ندارد؛ بنابراین، از آنجایی که نیازی به تولد نیست، نیازی به ازدواج نیز وجود نخواهد داشت.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۱ (۲۹ دقیقه)

۲پطرس ۱:   ۱ ـ ۱۱دعوت تان را به اثبات رسانید

۲پطرس ۱: ۱ ـ ۱۱دعوت تان را به اثبات رسانید (دوم پطرس برای همه)
ما همه پیروان عیسی مسیح برای انجام دادن کار خاص دعوت شده ایم. کدام یک مهمتر است که بدانیم آیا خدا از ما چه می‌خواهد و یا ما از خدا چه می‌خواهیم؟ وقتیکه خدا از ما کاری را می‌خواهد او زمینه انجام دادن آن را نیز برای ما مساعد می‌سازد. با رشد دادن خصوصیات مسیحی در درون ما، خدا از ما می‌خواهد که به انسان‌های کامل تبدیل شویم.

فصل کتاب شامل آیه ۱-۱۱

کتاب مقدس

کتاب مقدس (مردم خدا)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۲ (۳۰ دقیقه)

۲ پطرس ۱: ۱۲-۲۱ پیوستن نبوت به حقیقت

۲ پطرس ۱: ۱۲-۲۱ پیوستن نبوت به حقیقت (دوم پطرس برای همه)
سپیده دم و ستارهٔ صبح طلوع کرده تا در دل‌های ما بدرخشد. بالاخره عیسی مسیح مطابق به پیشگویی انبا به زمین آمد. پطرس به حیث شاهد عینی تبدیل شدن هیات عیسی مسیح بر سر کوه است. آیا به فاصلهٔ زمانی بین ظهور اول عیسی مسیح و ظهور ثانی او چه ضرورت است؟

فصل کتاب شامل آیه ۱۲-۲۱

کتاب مقدس کلام خدا

کتاب مقدس کلام خدا
انجیل کلام زندگی بخش و لازوال خدا است. در طول اضافه تر از دو هزار سال شیطان و همفکرانش کوشش کردند که آن را بی اعتبار بسازد ولی خدای قادر مطلق کلام خود را حفظ کرد و همه تلاش‌های آنها را نقش بر آب ساخت. امروز در سر تا سر دنیا ملیون‌ها انسان اعم از سیاه و سفید، شرقی و غربی، زن و مرد، و پیر و جوان آن را وسیلهٔ نجات و امید خود می‌دانند. انجیل یگانه دوای زخم‌های ناسور وطن ما افغانستان نیز است چون پیام او پیام اتحاد و صلح است نه تفرقه، جهاد، انتحار و جنگ. کتاب مقدس هدیه ای از بهشت است. خداوند در سراسر کتاب مقدس نشان می‌دهد که نقشه نجات او چیست؟

مقاله شامل آیه ۲۱

روح القدس چیست

روح القدس چیست
بعضی عزیزان که پیرو مسیح نیستند از ما سوال می‌نمایند که خدا، خداست، عیسی مسیح هم عیسی، این روح القدس کی است؟ عیسی مسیح قبل ازاینکه به صلیب کشیده شود به شاگردان خود وعده داد که روح القدس را خواهد فرستاد تا پس از صعود خودش به آسمان، رسولانش را در خدماتی که باید انجام دهند هدایت و تقویت فرماید. این روح القدس کیست؟ بعضی تصور کردند که روح القدس جبرئیل فرشته یا پیغمبری است. عده ای دیگر خیال کردند که روح القدس نیروی مقدس است. در کتاب مقدس نوشته شده است که روح القدس، روح خداست و با خدا یکی می‌باشد. کتاب مقدس به ما می‌آموزد که، پدر خداست، عیسی مسیح خداست، و روح القدس نیز خداست. همچنین اعلام می‌کند که فقط یک خدا وجود دارد.

مقاله شامل آیه ۲۱

سوالات در مورد کتاب مقدس

سوالات در مورد کتاب مقدس (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۱ (۱۲ دقیقه)