۰:۰۰ / ۰:۰۰
مخکینۍ څپرکۍ

نامۀ دوم پِطرُس رسول

فصل اول

۱ از طرف شمعون پِطرُس، غلام و رسول عیسای مسیح به آنهایی که به وسیلۀ عدالت خدا و نجات دهندۀ ما عیسای مسیح، ایمانی مانند ایمان ما یافته اند، ۲ فیض و سلامتی روز افزون به وسیلۀ شناخت خدا و سَروَر ما عیسای مسیح، بر شما باد.

خدا ما را برگزیده و دعوت می کند

۳ قدرت عظیم خدا هر آنچه را که برای زندگی و دینداری ضرورت داریم به ما عطا کرده است، این از طریق شناخت او میسر شد که ما را به جلال و نیکویی خویش فرا خوانده است ۴ و از همین خاطر به ما وعده های بزرگ و گرانبها داده شده است تا در طبیعت الهی سهیم گردیم و از فسادی که در خواهشهای نفسانی در دنیا موجود است، فرار کنیم. ۵ از همین سبب با سعی تمام کوشش نمایید که ایمان خود را با نیکویی و نیکویی را با معرفت، ۶ و معرفت را با تسلط بر نفس و تسلط بر نفس را با بردباری، و بردباری را با دینداری، ۷ دینداری را با مهر برادرانه و مهر برادرانه را با محبت خالص تکمیل کنید. ۸ اگر این صفات در شما باشد و تمام جنبه های زندگی شما را فرا گیرد، در شناخت سَروَر ما عیسای مسیح مؤثر و پُر ثمر خواهید بود. ۹ اما کسی که این صفات را نداشته باشد، مانند شخص کور و نزدیک بین فراموش کرده که چگونه از گناهان گذشتۀ خود پاک شده است.

۱۰ پس ای عزیزان، هر چه بیشتر بکوشید تا زندگی شما ثابت کند که از جملۀ دعوت شده گان و برگزیده گان خدا هستید، زیرا اگر چنین کنید، هرگز لغزش نخواهید خورد. ۱۱ به این طریق ورود به پادشاهی ابدی سَروَر و نجات دهندۀ ما عیسای مسیح به فراوانی به شما عطا خواهد شد.

۱۲ به این جهت من تصمیم گرفتم که همیشه این چیزها را به یاد شما بیاورم. اگر چه همۀ حقایق موجود را می دانید و به آن پابند هم هستید. ۱۳ بلی، لازم می دانم تا وقتی که در این بدن خاکی هستم، با یادآوری های خود شما را تشویق کنم. ۱۴ من می دانم که به زودی، چنان که سَروَر ما عیسای مسیح به من نشان داده است، این بدن خاکی را ترک خواهم کرد. ۱۵ پس نهایت کوشش خود را می کنم تا شما بتوانید پس از مرگ من همیشه این مسایل را به یاد داشته باشید.

شاهدان جلال مسیح

۱۶ وقتی که ظهور پُر قدرت سَروَر ما عیسای مسیح را به شما اعلام می کردیم، از افسانه هایی که زیرکانه ساخته شده باشند پیروی نکردیم، بلکه بزرگی و جلال او را به چشمان خود دیده بودیم. ۱۷ زمانی که خدای پدر به او افتخار و جلال داد و آن وقت که صدایی از جلال خداوندی به او رسید که می گفت: «این است پسر عزیز من که از او خوشنودم،» ما آنجا بودیم. ۱۸ وقتی که این صدا از آسمان می آمد، ما آن را شنیدیم زیرا با او بالای کوه مقدس بودیم.

۱۹ کلام پیامبران را داریم که برای ما اطمینان بیشتر می دهد، پس با دقت به آن توجه کنید زیرا این کلام مانند نوری است که در تاریکی می درخشد تا سحرگاه فرا رسد و ستارۀ صبح در دلهای تان طلوع کند. ۲۰ اما بیش از همه چیز این را به یاد داشته باشید که هیچ کس نمی تواند به دلخواه خود کلام نوشته های پیامبران را تفسیر کند. ۲۱ زیرا کلام پیامبران هیچگاه به خواست انسان به وجود نیامده است بلکه انسانها تحت تأثیر روح مقدس از جانب خدا سخن گفته اند.

مخکینۍ څپرکۍ