فصل بعدی

رسالۀ دوم پِترُس رسول

فصل سوم

وعدۀ بازگشت مسیح

۱ای عزیزان، این دومین رساله ای است که به شما می نویسم. در هر دو رساله کوشش کردم که با یادآوری این مطالب افکار پاک شما را برانگیزم. ۲می خواهم سخنانی را که انبیای مقدس در گذشته گفته اند و حکمی را که خداوند و نجات دهندۀ ما به وسیلۀ رسولان خود به شما داد به خاطر شما بیاورم. ۳پیش از هر چیز باید بدانید که در ایام آخر اشخاص پیدا خواهند شد که ایمان شما را مسخره خواهند نمود، چون تحت فرمان شهوات پلید خود زندگی می کنند و ۴خواهند گفت: «آن کسی که وعده داد که می آید، کجاست؟ از زمانی که پدران ما مُردند، همه چیز هنوز همان طوری است که از زمان خلقت دنیا بوده است!» ۵آن ها عمداً این حقیقت را فراموش می کنند که خدا در قدیم تکلم فرمود و آسمان ها و زمین آفریده شد و زمین از آب ساخته شد و وجودش به آب بسته است ۶و همچنین با آب بود یعنی آب سیل که دنیای کهن ویران شد. ۷اما این آسمان ها و زمینی که اکنون می بینید به وسیلۀ همان کلام خدا نگهداشته می شود تا در روزی که بدکاران داوری خواهند شد و به جزای خود یعنی هلاکت خواهند رسید، با آتش نابود شود.

۸اما ای عزیزان، این حقیقت از شما پنهان نماند که در نظر خداوند یک روز مثل هزار سال و هزار سال مثل یک روز می باشد. ۹خداوند در انجام آنچه وعده داده است آنچنان که بعضی ها گمان می کنند دیر نمی کند، بلکه با صبر، شما را تحمل می نماید، زیرا نمی خواهد کسی نابود شود بلکه می خواهد همه از گناهان خود توبه کنند.

۱۰روز خداوند مانند یک دزد خواهد آمد. در آن روز آسمان ها با صدای باد شدید ناپدید خواهند شد و عناصر سوخته شده، از بین خواهند رفت و زمین با هرچه در آن است، ذوب خواهد گشت. ۱۱حال که همۀ این چیزها به این صورت نابود خواهند شد، زندگی شما باید چقدر پاک و خداپسندانه باشد! ۱۲در انتظار روز خداوند باشید و طوری کار کنید که آن روز زودتر برسد، آن روزی که آسمان ها خواهند سوخت و نابود خواهند شد و عناصر از حرارت آن ذوب خواهند گردید. ۱۳اما خدا آسمان های نو و زمینی نو وعده داده است که در آن ها عدالت برقرار خواهد بود و ما در انتظار اینها هستیم.

۱۴پس ای دوستان من، چون در انتظار آن روز هستید، نهایت کوشش خود را بنمائید که خدا شما را در آن روز با رفتاری صلح جویانه و پاک و بی عیب بیابد. ۱۵خاطر جمع باشید که صبر و حوصلۀ خداوند ما برای نجات شماست. همچنان که برادر عزیز ما پولُس نیز با استفاده از حکمتی که خدا به او عنایت کرد، به شما نوشته است. ۱۶او در تمام رسالات خود دربارۀ این چیزها می نویسد. در این نامه ها گاهی مطالب دشواری هست که مردمان نادان و ناپایدار از آن ها تفسیر غلط می کنند، همان طور که با قسمت های دیگر نوشته ها هم رفتار می کنند و از این راه هلاکت را نصیب خود می سازند.

۱۷اما ای عزیزان، چون شما این را می دانید پس متوجه خود باشید که مبادا به وسیله تعالیم غلط مردمان شریر، گمراه شوید و از جایگاه امن خود سقوط نمائید. ۱۸بلکه در فیض و معرفت خداوند و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح دایماً رشد و نمو کنید. جلال بر او باد، از حال تا به ابد، آمین.

فصل بعدی

مطالب مرتبط

صبر داشته و دعا کنید

صبر داشته و دعا کنید (باشما)
مشکلات، زحمات و سختیها بر طبق ارادۀ خدا برما وارد خواهد شد تا ایمان ما مورد امتحان و آزمایش قرار گیرد. خدا می‌‌خواهد از طریق سختی‌ها و مشکلات و شرایط سخت، ما را رشد داده، واکنشها و روش برخورد ما را بهبود بخشد. اگر در هنگام سختی و جفا، زبان به شکایت و انتقاد بگشاییم، در واقع نسبت به خدا شکایت کرده‌ایم. ولی خبر خوش این است که داور واقعی، عیسی مسیح دوباره می‌آید. او شکایت و اعتراض ما را می‌‌شنود. او به زودی به این جهان باز خواهد گشت تا این عالم را مورد داوری قرار دهد، او همه را از ایماندار و بی ایمان، داوری خواهد نمود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۸-۹ (۲۹ دقیقه)

۲پطرس ۳:   ۱ - ۱۰روز خداوند

۲پطرس ۳: ۱ - ۱۰روز خداوند (دوم پطرس برای همه)
آمدن دوبارهٔ عیسی مسیح خداوند. زمان و ایام خداوند با زمان و ایام ما سر نمی خورد. خداوند در انجام کار‌های که وعده داده است هرگز دیر نمی کند. دیر آید درست آید. خدا به نویسندگان مختلف الهام کرده است و آن‌ها با خصوصیات انسان خود شان و کلمات خود شان کلام خدا را نوشته اند.

فصل کتاب شامل آیه ۱-۱۰

۲پطرس ۳:   ۱۱ - ۱۸صبر خدا

۲پطرس ۳: ۱۱ - ۱۸صبر خدا (دوم پطرس برای همه)
وعدهٔ خدا برای آسمان و زمین جدید. بی عیب و بدون ملامتی خداوند را در روز خداوند روبرو شدن. بی صبری ما و صبر خدا برای ما! اخطار در مورد تعلیم غلط معلمان دورغین. یاد آوری از تعلیم پولس رسول. خدا به خاطری با ما با مهربان برخورد می‌کند که ما را به توبه دعوت کند. رسالهٔ پطرس رسول رهنمایی خوب برای زندگی عملی مسیحی در دنیای امروز

فصل کتاب شامل آیه ۱۱-۱۸