۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ پولُس رسول به غلاطیان

فصل پنجم

در آزادی تان استوار بمانید

۱ مسیح ما را رهایی بخشید، پس در آزادی تان استوار بمانید. نگذارید که بار دیگر یوغ بنده گی به گردن شما گذاشته شود.

۲ ببینید، من پولُس به شما می گویم، اگر اجازه دهید که شما را ختنه کنند، مسیح برای شما فایده یی ندارد. ۳ به کسی که می خواهد ختنه شود بار دیگر تأکید می کنم: او مجبور است تا از تمام احکام شریعت اطاعت نماید. ۴ شما که کوشش می کنید با اجرای شریعت عادل شمرده شوید، ارتباط خود را با مسیح قطع می کنید و از فیض خدا دور می شوید. ۵ زیرا ما به وسیلۀ روح مقدس در انتظار آن عدالتی هستیم که از راه ایمان حاصل می شود. ۶ برای کسی که در عیسای مسیح زندگی می کند، ختنه شدن یا ختنه نشدن چیز مهمی نیست. آنچه مهم است، ایمانی است که با محبت عمل می کند.

۷ شما خوب پیش می رفتید. چه کسی شما را چنین گمراه ساخت که نباید از حقیقت اطاعت کنید؟ ۸ این کار از جانب خدا نیست، چون او شما را به حقیقت دعوت کرده است. ۹ «مقدار کمی خمیرمایه، خمیر زیادی را می رساند.» ۱۰ من در خداوند اطمینان دارم که شما عقیدۀ دیگری نخواهید داشت و آن کس که شما را به دو دلی انداخته است، هر کسی که باشد به جزای اعمالش خواهد رسید.

۱۱ اما ای ایمانداران! اگر من هنوز ختنه کردن را موعظه می کردم، پس چرا باز هم از طرف یهودیان جفا می دیدم؟ اگر چنین کاری می کردم، دیگر کسی از موعظۀ صلیب نمی رنجید. ۱۲ ای کاش کسانی که به خاطر ختنه کردن این قدر شما را پریشان می سازند، ختنۀ خود را کاملتر کرده و خویشتن را از مردی می انداختند.

۱۳ ای ایمانداران! شما برای آزادی فرا خوانده شده اید، ولی از این آزادی برای برآوردن هوسهای جسمانی خود سوء استفاده نکنید بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید. ۱۴ زیرا تمام شریعت در یک حکم خلاصه می شود: «همسایه ات را مانند خود دوست بدار.» ۱۵ اما اگر مانند حیوان درنده بر ضد همدیگر بجنگید، یکدیگر را به طور کامل نابود خواهید ساخت.

کار روح مقدس و کار طبیعت نفسانی

۱۶ پس من می گویم، اگر با روح مقدس زندگی کنید، خواهشهای نفسانی را بجا نخواهید آورد. ۱۷ زیرا خواهشهای نفسانی، خلاف خواست روح مقدس است و خواهشهای روح مقدس بر خلاف طبیعت نفسانی است. این دو مخالف یکدیگر اند. شما نمی توانید هر چه دل تان بخواهد بکنید. ۱۸ اما اگر روح مقدس شما را هدایت کند، شما تحت فرمان شریعت نیستید.

۱۹ کارهای طبیعت نفسانی عبارت اند از: فساد جنسی، ناپاکی، هرزه گی، ۲۰ بُت پرستی، جادوگری، دشمنی، ستیزه جویی، حسادت، خشم، رقابت، اختلاف، تفرقه، ۲۱ طمع، مستی، عیاشی و مانند اینها. چنان که در گذشته به شما هُشدار داده بودم، باز می گویم کسانی که چنین کارهایی را می کنند، در میراث پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت.

۲۲ اما ثمره یی که روح مقدس به بار می آورد محبت، خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، ۲۳ فروتنی و خویشتنداری است که هیچ قانونی بر خلاف آن وجود ندارد. ۲۴ کسانی که متعلق به عیسای مسیح هستند، طبیعت نفسانی را با هوسها و خواهشهای آن بر صلیب کُشته اند. ۲۵ اگر روح مقدس سرچشمۀ زندگی ماست، پس رفتار ما هم باید مطابق روح مقدس باشد. ۲۶ خودپسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم و بر یکدیگر حسادت نورزیم.

مطالب مرتبط

پیام بهار و طبیعت برای ما چیست؟

پیام بهار و طبیعت برای ما چیست؟ (آرامش و شادی در مسیح)
با فرا رسیدن سال نو و باز شدن شگوفه‌ها و برگ‌های درختان و سبزه‌ها، طبعیت فرصتی دوباره را برای بشریت نمایش می‌دهد؛ تا انسان به خلقت خالق و آفریدگار خود متوجه شود. بهار و نوروز، جشن باستانی و دیرینه‌ی ما افغان‌ها است، نه تنها آغازی دوباره برای طبیعت است، بلکه فرصتی است برای تازه شدن دل‌ها و روابط ما که با یکدیگر داشته باشیم. چه خوب است که سال نو را با عهدی تازه و فکری تازه آغاز کنیم. خدا فرصتی دوباره به زمین بخشیده است و حتی دل سرد خاک را گرم کرده است؛ تا با خداوند و دیگران دلگرم شویم. فراموش نکنیم که تنها در مسیح خلقت تازه‌ای در ما آغاز می‌شود.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۷ (۳۰ دقیقه)

آزادی در مسیح

آزادی در مسیح (نسیم پرستش)
خداوند متعال که خدای مهربان است، اگر به او پناه ببریم و از او بخواهیم که ما را از درد‌های ما آزاد بسازد، او آزاد می‌سازد. این خدای که ما را از خیالات واهی ما آزاد می‌سازد خدایی که آزاد، شایسته پرستش اس. این خدا حتماً در زندگی ما، ما را از حقارت‌‌ها، طرد‌‌شدگی‌‌ها، دیده نشدن‌‌ها و تلخی‌‌ها آزاد کرده. ما را از جامعه‌‌ای که طرد ما کرده، از خانواده‌‌ای که رهای‌‌ما کرده، از دستِ عزیزانی که ما را نفهمیدن و تلخی که همه وجود ما را در بر گرفته رهایی بخشیده است. او حتماً زندگی بی‌‌ثمر ما را ثمر بخشیده تا با دیده شدن آن ثمر، نگاه دیگران نسبت به ما عوض شود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴ (۲۹ دقیقه)

ایمان و عمل

ایمان و عمل (باشما)
گفتن اینکه من ایمان دارم، بسیار آسان و ساده است، ولی ایمانی که فقط به زبان باشد هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. باید از خود بپرسیم: آیا ایمان من حقیقی است؟ ما به وسیلۀ ایمان راستین نجات یافته‌ایم. چگونه می‌‌‌توان فهمید که ایمان ما حقیقی است یا نه؟ روش تشخیص این امر آسان است، با توجه به اعمال خود متوجه خواهیم شد که آیا ایمان ما راستین است یا خیر. حقیقت ایمان ما به وسیلۀ اعمال محبت و اطاعت، ثابت خواهد شد. اگر اعمال نیکو ایمان ما را همراهی نکنند، آنگاه آن ایمان پوچ و میان تهی خواهد بود، و قدرت نجات دادن هیچ کس را ندارد. ایمان واقعی مانند محبت است که باید به وسیلۀ اعمال محبت آمیز به نمایش گذارده شود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶ (۲۹ دقیقه)

آزادی در مسیح

آزادی در مسیح (نسیم پرستش)
خداوند متعال که خدای مهربان است، اگر به او پناه ببریم و از او بخواهیم که ما را از درد‌های ما آزاد بسازد، او آزاد می‌سازد. این خدای که ما را از خیالات واهی ما آزاد می‌سازد خدایی که آزاد، شایسته پرستش اس. این خدا حتماً در زندگی ما، ما را از حقارت‌‌ها، طرد‌‌شدگی‌‌ها، دیده نشدن‌‌ها و تلخی‌‌ها آزاد کرده. ما را از جامعه‌‌ای که طرد ما کرده، از خانواده‌‌ای که رهای‌‌ما کرده، از دستِ عزیزانی که ما را نفهمیدن و تلخی که همه وجود ما را در بر گرفته رهایی بخشیده است. او حتماً زندگی بی‌‌ثمر ما را ثمر بخشیده تا با دیده شدن آن ثمر، نگاه دیگران نسبت به ما عوض شود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۳ (۲۹ دقیقه)

دختران سیاه پوش در اجتماع

دختران سیاه پوش در اجتماع (باشما)
زنان و دخترخانم‌ها نباید به خاطر کنترول نَفس مردان، سیاه بپوشند و دنیای شان را تاریک بسازند. این مسولیت دینی مردان است که بالای نَفس کنترول داشته باشد. مردان به خصوص طالبان و مجاهدین که می‌گویند "ما به خاطر خدا جهاد می‌کنیم"، باید بالای چشم خود و گوش خود کنترول و حاکمیت داشته باشند. نباید با دیدن موی یک زن و با شنیدن صدای بوت کوری بلند یک زن و دخترخانم، از کنترول خارج شود. انسان اشرف مخلوقات است. حیوان با دیدن جنس مخالف خود، بالای خود حاکمیت و کنترول ندارد. ولی ما انسان هستیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶-۲۶ (۲۸ دقیقه)

آزادی در مسیح قسمت دوم

آزادی در مسیح قسمت دوم (نسیم پرستش)
اگر کلمۀ آزادی را به حرف‌های جداگانه بنویسیم و هر کدام از الفبای آنرا به منظوری خاصی برای توجیه و بیان بهتر موضوع آزادی استفاده کنیم، شاید چهرۀ واقعی آزادی در مسیح را بشناسیم. تا در برابر این چهره تسلیم شده، آنرا بپذیریم و در آن حیات داشته باشیم. تا هیچ کس در این فکر بناشد که آزادی در مسیح بی بندوباری است. بلکه به این باور قلبی برسد که آزادی در فیض مسیح رهایی از زندان قوانین مذهبی است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱ (۳۰ دقیقه)

از خدا اطاعت کنید

از خدا اطاعت کنید (باشما)
ما باید خود را از دنیا و لذات آن دور ساخته، به اطاعت از خدا مشغول شویم. اگر در مقابل شیطان مقاومت کنیم، او از ما فرار خواهد کرد. شیطان همیشه سعی می‌‌کند تا به وسیلۀ لذتهای زودگذر، ما را از خدا دور سازد. پس لازم است که در مقابل او و وسوسه‌های او مقاومت کنیم. ما باید به کمک نیروی مسیح در مقابل شیطان ایستاده شویم. اولین گام در راه مبارزه باشیطان یا ابلیس این است که به یاد داشته باشیم که پیروی از شیطان در حقیقت دشمنی با خداست.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۳-۱۶ (۲۸ دقیقه)

برنامۀ ویژه به مناسبت نود و دومین سالگر استقلال افغانستان ۱۳۹۰

برنامۀ ویژه به مناسبت نود و دومین سالگر استقلال افغانستان ۱۳۹۰ (برنامه‌های خاص)
آیا می‌‌خواهید که واقعا آزاد باشید؟ آیا می‌‌دانید که آزادی واقعی چه است؟ بیایید ببینیم که آزادی واقعی چه است و چطور می‌‌توانیم آنرا بدست بیاوریم و تجربه کنیم؟! آزادی، یکی از با ارزش ترین نعمت‌های است که خداوند به بشر هدیه نموده است. قلب هر انسان مدام در اشتیاق و آرزوی آزادی می‌‌تپد. به خاطر که خداوند ما را آفریده تا آزاد زندگی کنیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۳ (۲۸ دقیقه)

نقش روح القدس در زندگی انسانها چیست؟

نقش روح القدس در زندگی انسانها چیست؟ (کلام خدا برای شما )
وقتی هر شخصی به عیسی مسیح ایمان می‌اورید روح القدس در وی ساکن می‌شود. روح القدس هم چنین در زندگی ما میوه و ثمره به بار می‌آورد؛ همچنان آنچه بدی‌های که در درون ماست مانند گناه و نفرت و بدی به ما نشان می‌دهد تا توبه کنیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۲-۲۳ (۳۰ دقیقه)

عیسی گفت من تاک حقیقی هستم

عیسی گفت من تاک حقیقی هستم (کلام خدا برای شما )
آیا می‌خواهد شاخه‌های پُر ثمر در تاک حقیقی خدا باشید؟ من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است. خدا شاخه‌ای را که میوه می‌‌آورد پاک می‌‌گرداند تا بیشتر میوه آورد. خدا شاخه‌های بد، یعنی عادات بد و گناهان ما را به دور می‌‌اندازد. هرس شدن یا پاک شدن ممکن است بسیار دردآور باشد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۲ (۳۰ دقیقه)

روح خدا حامی و آرامش ماست

روح خدا حامی و آرامش ماست (کلام خدا برای شما )
آیا شما از روح القدس چیزی می‌دانید؟ اگر مسیح را محبت نموده، از او اطاعت کنیم، وی تسلی دهندۀ دیگری یعنی روح‌القدس را برای ما خواهد فرستاد. روح‌القدس روح خدا و مسیح است. خدا و مسیح در آسمان هستند، لیکن روح با ما در روی زمین است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۲ (۳۰ دقیقه)

صدمین سالگرد استقلال افغانستان

صدمین سالگرد استقلال افغانستان (باشما)
در این روزها که ما از آزادی و استقلال صحبت می‌کنیم، سوال اینجا است که آیا ما واقعاً آزاد هستیم؟ در این برنامه، ما از تاریخ استقلال کشور عزیزِِ ما صحبت می‌کنیم. استقلال و آزادی چی معنی دارند؟ کلام خداوند به ما در باره آزادی واقعی هم یاد می‌دهد. پس این آزادی واقعی چی است و چطور ما میتوانیم آن را به دست بیاوریم و تجربه کنیم؟! روز استقلال کشور عزیز ما را به هر کدام شما تبریک می‌گویم و دعا می‌کنیم که این برنامه باعث برکت شما شود.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱ (۲۹ دقیقه)

انجیل مقدس در مورد زِنا چی میگوید؟

انجیل مقدس در مورد زِنا چی میگوید؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۶-۲۵ (۲۹ دقیقه)

چند شرط برای پیروزی

چند شرط برای پیروزی (مقدمه برای غلبه برحسادت)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۶-۲۶ (۲۹ دقیقه)