رسالۀ پولُس رسول به غلاتیان

فصل پنجم

آزادی خود را حفظ کنید

۱بلی ما آزادیم، زیرا مسیح ما را رهایی بخشید. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود.

۲ببینید که من، پولُس با تأکید به شما می گویم، اگر سنت شوید دیگر مسیح برای شما هیچ فایده ای ندارد! ۳بار دیگر تأکید می کنم: اگر کسی سنت شود، مجبور است از تمام احکام شریعت اطاعت نماید! ۴و شما که می کوشید به وسیلۀ اجرای شریعت عادل شمرده شوید، بدانید که ارتباط خود را با مسیح قطع کرده و از فیض خدا دور افتاده اید. ۵ما به وسیلۀ روح القدس در انتظار انجام امید خود، یعنی عدالتی که از راه ایمان حاصل می شود به سر می بریم. ۶برای کسی که در مسیح است، داشتن و یا نداشتن ختنه چیز مهمی نیست. آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت عمل می کند.

۷شما خوب پیش می رفتید! چه کسی شما را گمراه ساخت تا حقیقت را پیروی نکنید؟ ۸این نوع تحریک از جانب آن کسی که شما را دعوت کرده است نمی تواند باشد! ۹«فقط خمیرمایۀ کمی لازم است تا خمیر زیادی برسد.» ۱۰من در خداوند اطمینان دارم که شما عقیدۀ دیگری نخواهید داشت و آنکه مزاحم شماست هرکه باشد، به جزای اعمال خود خواهد رسید.

۱۱و اما من، ای برادران، اگر ـ به قول بعضی ها ـ هنوز لزوم سنت را اعلام می کنم، پس چرا باز هم جفا می بینم؟ اگر چنین کاری را می کردم دیگر کسی از پیام صلیب ناراحت نمی شد! ۱۲ای کاش آنانی که شما را با تعلیم سنت پریشان می سازند سنت خود را کاملتر کرده خویشتن را منقطع سازند.

۱۳ای برادران، شما به آزادی خواسته شده اید، ولی نگذارید که این آزادی به بی بند و باری برای بر آوردن هوسهای جسمانی شما تبدیل گردد، بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید. ۱۴زیرا تمامی شریعت در یک حکم خلاصه می شود: «همسایه ات را مانند خودت دوست بدار.» ۱۵اما اگر با چنگ و دندان به جان هم بیفتید، حتماً یکدیگر را نابود خواهید ساخت.

ثمرات روح و اعمال طبیعت نفسانی

۱۶مقصود من این است: اگر تحت فرمان روح القدس به سر برید، به هیچ وجه خواهش های نفس را ارضا نخواهید کرد. ۱۷زیرا تمایلات نفسانی خلاف روح القدس و آرزو های روح القدس بر خلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یکدیگرند. به طوری که شما نمی توانید آنچه را دل تان می خواهد انجام دهید. ۱۸اما اگر روح خدا شما را هدایت کند، شما در قید شریعت نیستید.

۱۹اعمال طبیعت نفسانی آشکارند: زنا، ناپاکی، هرزگی، ۲۰بُت پرستی، جادوگری، دشمنی، ستیزه جویی، رَشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دسته بندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. ۲۱اکنون مانند گذشته به شما می گویم: کسانی که این چنین اعمال را بجا آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت.

۲۲اما ثمره ای که روح القدس به بار می آورد: محبت، خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، ۲۳فروتنی و خویشتنداری است که هیچ قانونی که بر خلاف چنین کارها باشد، وجود ندارد ۲۴و آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوس ها و خواهش های آن مصلوب کرده اند. ۲۵اگر روح خدا سرچشمۀ زندگی ماست، او هم باید رهبر زندگی ما باشد. ۲۶خودپسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم و بر یکدیگر حسادت نورزیم.

مطالب مرتبط

آزادی در مسیح

آزادی در مسیح (نسیم پرستش)
خداوند متعال که خدای مهربان است، اگر به او پناه ببریم و از او بخواهیم که ما را از درد‌های ما آزاد بسازد، او آزاد می‌سازد. این خدای که ما را از خیالات واهی ما آزاد می‌سازد خدایی که آزاد، شایسته پرستش اس. این خدا حتماً در زندگی ما، ما را از حقارت‌‌ها، طرد‌‌شدگی‌‌ها، دیده نشدن‌‌ها و تلخی‌‌ها آزاد کرده. ما را از جامعه‌‌ای که طرد ما کرده، از خانواده‌‌ای که رهای‌‌ما کرده، از دستِ عزیزانی که ما را نفهمیدن و تلخی که همه وجود ما را در بر گرفته رهایی بخشیده است. او حتماً زندگی بی‌‌ثمر ما را ثمر بخشیده تا با دیده شدن آن ثمر، نگاه دیگران نسبت به ما عوض شود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴ (۲۹ دقیقه)

ایمان و عمل

ایمان و عمل (باشما)
گفتن اینکه من ایمان دارم، بسیار آسان و ساده است، ولی ایمانی که فقط به زبان باشد هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. باید از خود بپرسیم: آیا ایمان من حقیقی است؟ ما به وسیلۀ ایمان راستین نجات یافته‌ایم. چگونه می‌‌‌توان فهمید که ایمان ما حقیقی است یا نه؟ روش تشخیص این امر آسان است، با توجه به اعمال خود متوجه خواهیم شد که آیا ایمان ما راستین است یا خیر. حقیقت ایمان ما به وسیلۀ اعمال محبت و اطاعت، ثابت خواهد شد. اگر اعمال نیکو ایمان ما را همراهی نکنند، آنگاه آن ایمان پوچ و میان تهی خواهد بود، و قدرت نجات دادن هیچ کس را ندارد. ایمان واقعی مانند محبت است که باید به وسیلۀ اعمال محبت آمیز به نمایش گذارده شود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶ (۲۹ دقیقه)

آزادی در مسیح

آزادی در مسیح (نسیم پرستش)
خداوند متعال که خدای مهربان است، اگر به او پناه ببریم و از او بخواهیم که ما را از درد‌های ما آزاد بسازد، او آزاد می‌سازد. این خدای که ما را از خیالات واهی ما آزاد می‌سازد خدایی که آزاد، شایسته پرستش اس. این خدا حتماً در زندگی ما، ما را از حقارت‌‌ها، طرد‌‌شدگی‌‌ها، دیده نشدن‌‌ها و تلخی‌‌ها آزاد کرده. ما را از جامعه‌‌ای که طرد ما کرده، از خانواده‌‌ای که رهای‌‌ما کرده، از دستِ عزیزانی که ما را نفهمیدن و تلخی که همه وجود ما را در بر گرفته رهایی بخشیده است. او حتماً زندگی بی‌‌ثمر ما را ثمر بخشیده تا با دیده شدن آن ثمر، نگاه دیگران نسبت به ما عوض شود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۳ (۲۹ دقیقه)

دختران سیاه پوش در اجتماع

دختران سیاه پوش در اجتماع (باشما)
زنان و دخترخانم‌ها نباید به خاطر کنترول نَفس مردان، سیاه بپوشند و دنیای شان را تاریک بسازند. این مسولیت دینی مردان است که بالای نَفس کنترول داشته باشد. مردان به خصوص طالبان و مجاهدین که می‌گویند "ما به خاطر خدا جهاد می‌کنیم"، باید بالای چشم خود و گوش خود کنترول و حاکمیت داشته باشند. نباید با دیدن موی یک زن و با شنیدن صدای بوت کوری بلند یک زن و دخترخانم، از کنترول خارج شود. انسان اشرف مخلوقات است. حیوان با دیدن جنس مخالف خود، بالای خود حاکمیت و کنترول ندارد. ولی ما انسان هستیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶-۲۶ (۲۸ دقیقه)

آزادی در مسیح قسمت دوم

آزادی در مسیح قسمت دوم (نسیم پرستش)
اگر کلمۀ آزادی را به حرف‌های جداگانه بنویسیم و هر کدام از الفبای آنرا به منظوری خاصی برای توجیه و بیان بهتر موضوع آزادی استفاده کنیم، شاید چهرۀ واقعی آزادی در مسیح را بشناسیم. تا در برابر این چهره تسلیم شده، آنرا بپذیریم و در آن حیات داشته باشیم. تا هیچ کس در این فکر بناشد که آزادی در مسیح بی بندوباری است. بلکه به این باور قلبی برسد که آزادی در فیض مسیح رهایی از زندان قوانین مذهبی است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱ (۳۰ دقیقه)

از خدا اطاعت کنید

از خدا اطاعت کنید (باشما)
ما باید خود را از دنیا و لذات آن دور ساخته، به اطاعت از خدا مشغول شویم. اگر در مقابل شیطان مقاومت کنیم، او از ما فرار خواهد کرد. شیطان همیشه سعی می‌‌کند تا به وسیلۀ لذتهای زودگذر، ما را از خدا دور سازد. پس لازم است که در مقابل او و وسوسه‌های او مقاومت کنیم. ما باید به کمک نیروی مسیح در مقابل شیطان ایستاده شویم. اولین گام در راه مبارزه باشیطان یا ابلیس این است که به یاد داشته باشیم که پیروی از شیطان در حقیقت دشمنی با خداست.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۳-۱۶ (۲۸ دقیقه)

برنامۀ ویژه به مناسبت نود و دومین سالگر استقلال افغانستان ۱۳۹۰

برنامۀ ویژه به مناسبت نود و دومین سالگر استقلال افغانستان ۱۳۹۰ (برنامه‌های خاص)
آیا می‌‌خواهید که واقعا آزاد باشید؟ آیا می‌‌دانید که آزادی واقعی چه است؟ بیایید ببینیم که آزادی واقعی چه است و چطور می‌‌توانیم آنرا بدست بیاوریم و تجربه کنیم؟! آزادی، یکی از با ارزش ترین نعمت‌های است که خداوند به بشر هدیه نموده است. قلب هر انسان مدام در اشتیاق و آرزوی آزادی می‌‌تپد. به خاطر که خداوند ما را آفریده تا آزاد زندگی کنیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۳ (۲۸ دقیقه)

نقش روح القدس در زندگی انسانها چیست؟

نقش روح القدس در زندگی انسانها چیست؟ (کلام خدا برای شما )
وقتی هر شخصی به عیسی مسیح ایمان می‌اورید روح القدس در وی ساکن می‌شود. روح القدس هم چنین در زندگی ما میوه و ثمره به بار می‌آورد؛ همچنان آنچه بدی‌های که در درون ماست مانند گناه و نفرت و بدی به ما نشان می‌دهد تا توبه کنیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۲-۲۳ (۳۰ دقیقه)

عیسی گفت من تاک حقیقی هستم

عیسی گفت من تاک حقیقی هستم (کلام خدا برای شما )
آیا می‌خواهد شاخه‌های پُر ثمر در تاک حقیقی خدا باشید؟ من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است. خدا شاخه‌ای را که میوه می‌‌آورد پاک می‌‌گرداند تا بیشتر میوه آورد. خدا شاخه‌های بد، یعنی عادات بد و گناهان ما را به دور می‌‌اندازد. هرس شدن یا پاک شدن ممکن است بسیار دردآور باشد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۲ (۳۰ دقیقه)

روح خدا حامی و آرامش ماست

روح خدا حامی و آرامش ماست (کلام خدا برای شما )
آیا شما از روح القدس چیزی می‌دانید؟ اگر مسیح را محبت نموده، از او اطاعت کنیم، وی تسلی دهندۀ دیگری یعنی روح‌القدس را برای ما خواهد فرستاد. روح‌القدس روح خدا و مسیح است. خدا و مسیح در آسمان هستند، لیکن روح با ما در روی زمین است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۲ (۳۰ دقیقه)

صدمین سالگرد استقلال افغانستان

صدمین سالگرد استقلال افغانستان (باشما)
در این روزها که ما از آزادی و استقلال صحبت می‌کنیم، سوال اینجا است که آیا ما واقعاً آزاد هستیم؟ در این برنامه، ما از تاریخ استقلال کشور عزیزِِ ما صحبت می‌کنیم. استقلال و آزادی چی معنی دارند؟ کلام خداوند به ما در باره آزادی واقعی هم یاد می‌دهد. پس این آزادی واقعی چی است و چطور ما میتوانیم آن را به دست بیاوریم و تجربه کنیم؟! روز استقلال کشور عزیز ما را به هر کدام شما تبریک می‌گویم و دعا می‌کنیم که این برنامه باعث برکت شما شود.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱ (۲۹ دقیقه)

انجیل مقدس در مورد زِنا چی میگوید؟

انجیل مقدس در مورد زِنا چی میگوید؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۶-۲۵ (۲۹ دقیقه)

چند شرط برای پیروزی

چند شرط برای پیروزی (مقدمه برای غلبه برحسادت)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۶-۲۶ (۲۹ دقیقه)