Afghan Bibles
English · دری · پښتو

رساله به عبرانیان

فصل نهم

عبادت زمینی و آسمانی

۱عهد اول شامل آداب و رسوم مذهبی و عبادتگاه زمینی بود، ۲خیمه ای که از دو قسمت تشکیل شده بود: در قسمت بیرونی آن یعنی در قدس، چراغدان، میز و نان تقدیمی قرار داشت. ۳در پشت پردۀ دوم، اطاقی بود که قدس الاقداس نام داشت. ۴آتشدانِ زرین که برای سوزانیدن بخور به کار می رفت و صندوق پیمان که تماماً از طلا پوشیده شده بود، در آنجا قرار داشت. آن صندوق دارای ظرف طلایی با نان «مَنّا» بود و چوبدستی شگوفه کردۀ هارون و دو لوح سنگ که بر آن کلمات عهد نوشته شده بود، در آن قرار داشت. ۵در بالای این صندوق کروبیهای پُر جلال خدا، بر تخت رحمت سایه انداخته بودند. اکنون فرصت آن نیست که هر چیزی را به تفصیل شرح دهیم.

۶پس از اینکه همۀ این چیزها آماده شد، کاهنان هر روز به قسمت بیرونی آن داخل می شوند تا وظائف خود را انجام دهند، ۷اما فقط کاهن اعظم می تواند به قدس الاقداس برود و آن هم سالی یکبار! و با خود خون می بَرَد تا به خاطر خود و به خاطر گناهانی که مردم از روی نادانی کرده اند آن را تقدیم نماید. ۸روح القدس به این وسیله به ما می آموزد که تا وقتی خیمه بیرونی هنوز برپاست، راه قدس الاقداس به سوی ما باز نشده است. ۹این امر به زمان حاضر اشاره می کند و نشان می دهد که هدایا و قربانی هایی که به پیشگاه خداوند تقدیم می شد، نمی توانست به عبادت کننده آسودگی خاطر ببخشد. ۱۰اینها فقط دربارۀ خوردنی ها و نوشیدنی ها و راه های گوناگون طهارت و احکام مربوط به بدن انسان می باشند و تا زمانی که خدا همه چیز را اصلاح کند دارای اعتبار هستند.

۱۱اما وقتی مسیح به عنوان کاهن اعظم و آورندۀ برکات سماوی آینده ظهور کرد، به خیمه ای بزرگتر و کاملتر که به دست های انسان ساخته نشده و به این دنیای مخلوق تعلق ندارد، وارد شد. ۱۲وقتی عیسی یکبار و برای همیشه وارد قدس الاقداس شد، خون بزها و گوساله ها را با خود نبُرد، بلکه با خون خود به آنجا رفت و نجات ابدی را برای ما فراهم ساخت. ۱۳زیرا اگر خون بزها و گاوان نر و پاشیدن خاکستر گوسالۀ ماده می تواند آنانی را که جسماً ناپاک یا نجس بوده اند پاک سازد، ۱۴خون مسیح چقدر بیشتر انسان را پاک می  گرداند. او خود را به عنوان قربانی کامل و بدون نقص به وسیلۀ روح ابدی به خدا تقدیم کرد. خون او وجدان ما را از اعمال بی فایده پاک خواهد کرد تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت و خدمت کنیم.

۱۵به این جهت او واسطۀ یک عهد نو است تا کسانی که از طرف خدا خوانده شده اند، میراث ابدی را که خدا وعده فرموده است دریافت کنند. این کار عملی است، زیرا مرگ او وسیلۀ آزادی و آمرزش از خطایایی است که مردم در زمان عهد اول مرتکب شده بودند. ۱۶برای این که یک وصیت نامه اعتبار داشته باشد، باید ثابت شود که وصیت کننده مرده است، ۱۷زیرا وصیت نامه بعد از مرگ معتبر است و تا زمانی که وصیت کننده زنده است، اعتباری ندارد. ۱۸و به این علت است که عهد اول بدون ریختن خون نتوانست اعتبار داشته باشد، ۱۹زیرا وقتی موسی همۀ احکام شریعت را به مردم رسانید، خون بز و گوساله را گرفته با آب و پشم و شاخه های زوفا بر خود کتاب و بر همۀ مردم پاشید ۲۰و گفت: «این خون، عهدی را که خدا برای شما مقرر فرموده است تأیید می  کند.» ۲۱به همان طریق او همچنین بر خیمۀ مقدس و بر تمام ظروفی که برای خدمت خدا به کار می رفت، خون پاشید ۲۲و در واقع مطابق شریعت تقریباً همه چیز با خون پاک می  شود و بدون ریختن خون، آمرزش گناهان وجود ندارد.

عیسی ـ قربانی گناه

۲۳پس اگر این چیزها که نمونه هایی از حقایق آسمانی هستند، باید به این طرز پاک شوند، البته واقعات آسمانی احتیاج به قربانی های بهتری دارند، ۲۴زیرا مسیح به آن عبادتگاهی که ساختۀ دست های انسان و فقط نشانه ای از آن عبادتگاه واقعی باشد وارد نشده است، بلکه او به خود آسمان وارد گردید تا در حال حاضر از جانب ما در پیشگاه خدا حضور داشته باشد. ۲۵کاهن اعظم هر سال به قدس الاقداس وارد می شود و خون تقدیم می کند، ولی نه خون خودش را، اما عیسی برای تقدیم خود به عنوان قربانی، فقط یکبار به آنجا وارد شد. ۲۶اگر چنان می شد، او می بایست از زمان خلقت عالم تا به امروز بارها متحمل مرگ شده باشد، ولی چنین نشد؛ زیرا او فقط یکبار و آن هم برای همیشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی، گناه را از بین ببرد. ۲۷همانطور که همه باید یکبار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند، ۲۸مسیح نیز یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم که ظاهر شود برای کفارۀ گناهان نخواهد آمد، بلکه برای نجات آنانی که چشم به راه او هستند می آید.

Related content

قربانی به چه اشاره می‌کند؟

قربانی به چه اشاره می‌کند؟ (باشما)
قربانی حیوانات اشاره به قربانی کامل، و نهایی بود. یحیی وقتیکه عیسی مسیح برای تعمید به طرف او رفت، گفت: “ببینید اینست آن برۀ خدا که گناه جهان را برمیدارد.” از آنجاییکه حیوانات هیچ خطایی مرتکب نشده بودند، به جای کسی که آنها را قربانی می‌‌‌‌کرد می‌‌‌‌مردند. عیسی مسیح هم مرتکب هیچ خطایی نشده بود اما با میل و رغبت خویش، جان خود را فدای گناهان بشر کرد. عیسی مسیح گناهان ما را به گردن گرفت و به جای ما مرد. از طریق ایمان به کاری که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد، می‌‌‌‌توانیم بخشش خداوند را دریافت کنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۲ (۲۸ دقیقه)

چرا به صلیب افتخار می‌کنم؟

چرا به صلیب افتخار می‌کنم؟ (باشما)
افتخار می‌کنم به مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب، چرا که مرگ او، آموزش گناهان مارا در بر گرفت، و شادی می‌کنم به رستاخیزش از مردگان، چرا که زنده شدن او، زندگی تازه ای به ما بخشیده است. زمانیکه به صلیب نگاه می‌کنیم، در آن عدالت، محبت و فیض خدا را مشاهده می‌کنیم. چیزیکه ما نظر به اعمال خود شایسته ای آن نیستیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۲ (۲۸ دقیقه)

عید قربان

عید قربان
قربانی یک حیوان موضوع مهم در سرتاسر کتاب ‌مقدس است. در کتاب مقدس نوشته شده است: که در واقع مطابق شریعت تقریباً همه چیز با خون پاک می  شود و بدون ریختن خون، آمرزش گناهان وجود ندارد. یعنی اینکه بدون ريختن خون، آمرزشی نیست.

مقاله شامل آیه ۲۲

سگ سپید

سگ سپید (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۲ (۲۹ دقیقه)

تصویر عیسی در انجیل مرقس. قسمت نهم.

تصویر عیسی در انجیل مرقس. قسمت نهم. (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۶ (۲۹ دقیقه)