فصل قبلی

رسالۀ یعقوب رسول

فصل اول

۱یعقوب بندۀ خدا و بندۀ عیسی مسیح خداوند به دوازده طایفۀ اسرائیل که در سراسر عالم پراگنده اند، سلام می فرستد.

ایمان و حکمت

۲ای برادران من، هرگاه دچار آزمایش های گوناگون می شوید، بی نهایت شاد باشید، ۳چون می دانید اگر خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود، بردباری شما بیشتر می شود؛ ۴و وقتی بردباری شما کامل شود، شما انسان های کامل و بی نقصی شده و به چیزی محتاج نخواهید بود. ۵اگر کسی از شما بدون حکمت باشد، آنرا از خدا بخواهد و خدایی که همه چیز را با سخاوت می بخشد و انسان را سرزنش نمی کند، آنرا به او خواهد داد. ۶اما او باید با ایمان بخواهد و در فکر خود شک نداشته باشد، چون کسی که شک کند مانند موج بحر است که در برابر باد رانده و متلاطم می شود. ۷چنین شخصی نباید گمان کند که از خداوند چیزی خواهد یافت، ۸چون شخص دو دل در تمام کارهای خود ناپایدار است.

فقر و ثروت

۹برادر مسکین به سرافرازی خود در برابر خدا فخر کند ۱۰و برادر ثروتمند نیز از ناچیزی خود، زیرا او مانند گُلِ علف زودگذر است. ۱۱همین که آفتاب با گرمای سوزان خود بر آن می درخشد علف را می خشکاند، گُلِ آن می ریزد و زیبائی آن از بین می رود. شخص دولتمند نیز همینطور در میان فعالیت های خود از بین می رود.

آزمایش و وسوسه

۱۲خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید، زیرا وقتی آزموده شود، تاج زندگی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است، خواهد گرفت. ۱۳کسی که گرفتار وسوسه می شود، نباید بگوید: «خداوند مرا به وسوسه انداخته است» چون خداوند از بدی مبراست و کسی را به وسوسه نمی اندازد. ۱۴انسان وقتی دچار وسوسه می شود که مجذوب و فریفتۀ شهوات خود باشد. ۱۵در نتیجه، شهوت حامله می شود و گناه را تولید می کند و وقتی گناه کاملاً رشد کرد، باعث مرگ می شود.

۱۶ای برادران عزیز من، خود را فریب ندهید. ۱۷تمام بخشش های نیکو و هدایای کامل از آسمان و از جانب خدایی می آید که آفریننده نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد. ۱۸او بنا به ارادۀ خود و به وسیلۀ کلمۀ حقیقت ما را آفرید تا ما نمونه ای از خلقت تازۀ او باشیم.

شنیدن و انجام دادن

۱۹بنابراین ای برادران عزیز من، هرکس باید زود بشنود، دیر جواب دهد و دیر عصبانی شود. ۲۰چون عصبانیت انسان به هدف های نیکوی خدا کمک نمی کند. ۲۱پس هر نوع عادت ناشایست و رفتار شرارت آمیز را از خود دور کنید. خود را به خدا بسپارید و کلامی را که او در دل های شما کاشته و می تواند شما را نجات بخشد، با فروتنی بپذیرید.

۲۲مطابق کلام او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید، ۲۳چون کسی که به کلام گوش می دهد ولی مطابق آن عمل نمی کند، مانند کسی است که به آینه نگاه می کند و چهرۀ طبیعی خود را در آن می بیند. ۲۴او خود را می بیند ولی همین که از پیش آینه دور می شود، فراموش می کند که چهره اش چگونه بود. ۲۵اما کسی که با دقت به شریعت کامل و آزادی بخش نگاه کند و همیشه متوجه آن باشد و شنوندۀ فراموشکاری نباشد بلکه مطابق آن رفتار کند، خداوند تمام کارهای او را برکت خواهد داد. ۲۶اگر کسی گمان می کند که آدم دینداری است ولی زبان خود را نگاه نمی دارد، خود را فریب می دهد و ایمان او بی فایده است. ۲۷دیانت پاک و بی آلایش در برابر خدای پدر این است که وقتی یتیمان و بیوه زنان دچار مصیبت می شوند، از آن ها توجه کنیم و خود را از فساد دنیا دور نگهداریم.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

از دست‌های او ما شفا یافتیم

از دست‌های او ما شفا یافتیم (آرامش و شادی در مسیح)
از زخمهای‌ او ما شفا یافتیم‌. خدای کتاب مقدس و خدای مسیحیت برای جسم و بدن ما نیز اهمیت قائل است. تمام کلیساهای دنیا در طول تاریخ ایمان داشته اند که خدا امروز هم مریضان را در نام عیسی شفا می‌دهد و ملیونها شهادت در این مورد وجود دارد. امروز خدا همان خداست و یکی از برکاتی که زخمهای مسیح و از دستها سوراخ شده او نصیب ما می‌گردد، شفای الهی است. ما با ایمان به خون مسیح می‌توانیم برای خود و دیگران شفای جسمی و روحی را بطلبیم. نباید به خداوند بودن عیسی مسیح شک را به خود راه دهیم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۶-۷ (۳۰ دقیقه)

مسولیت شوهر در برابر همسر

مسولیت شوهر در برابر همسر (باشما)
وقتی یک مرد ازدواج می‌‌‌‌کند، زن خود را طوری دوست داشته و از او مواظبت نماید همان طور که خود را دوست دارد و مواظبت می‌‌‌‌نماید. زیرا هر که زن یا زوجۀ خود را محبّت نماید خویشتن را محبّت می‌‌‌‌‌نماید. پس از ازدواج، زن و شوهر یک تن می‌‌‌‌‌شوند، پس مرد موظف است که همسر خود را مانند بدن خویش محبّت کند. همانطور که هر کس بدن خود را دوست دارد، به همان ترتبیب نیز باید همسر خویش را محبّت نماید. این بهترین ضمانت جهت داشتن یک ازدواج موفق و پیروز می‌‌‌باشد. خدا زن را آفرید تا شوهرش او را دوست داشته و محبت نماید، نه اینکه با او خشونت نماید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۲ (۲۸ دقیقه)

شریعت خدا

شریعت خدا (باشما)
شریعت شالودهٔ کامل احکام و مقرراتی بود که خداوند به موسی پیغمبر داد تا به قوم اسرائیل ابلاغ و برساند. شریعت شامل جزئیاتی دقیق و الزام آور بود که انتظار می‌‌‌رفت قوم اسرائیل به سهم خود در عهد کوهٔ سینا آنرا به انجام برساند. درک این مسئله مهم است که چرا خداوند شریعت را به قوم اسرائیل داد و همچنین رابطۀ شریعت با عهد ابراهیمی چه بود. ما گفتیم عهدی که خدا با ابراهیم برقرار ساخت بدون شرط بود؛ این عهد کاملاً بر اساس فیض خدا فراهم شده بود. هیچ شرط الزام آوری وجود نداشت تا ابراهیم با انجام آن توسط خدا برگزیده شود و در عهد با او قرار بگیرد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۲ (۲۷ دقیقه)

چطور می‌‌توانم پیرو مسیح شوم؟ بخش دوم

چطور می‌‌توانم پیرو مسیح شوم؟ بخش دوم (باشما)
چرا باید کتاب مقدس را بخوانیم و چقدر مهم است که ما کلام خدا را مطالعه کنیم , اولین قدمی که یک مسیحی برای رشد و شناخت خدا باید بردارد خواندن کتاب مقدس است . بعد از ایمان به عیسی مسیح ما باید کتاب مقدس را مطاله کنیم . باید به طور مرتبط این کار را انجام دهیم . شاید این را بدانید که موفقیت ما در رشد ایمانی مطالعه کتاب مقدس است . اگر می‌‌خوانیم در رشد ایمانی خود و در زندگی جدیدما در مسیح رشد کنیم، بسیار بستگی به این دارد که روزانه چه قدر وقت بگذاریم که کتاب مقدس را مطالعه می‌‌کنیم .

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۲ (۲۹ دقیقه)

ایمان راستین

ایمان راستین (باشما)
خدا اجازه می‌‌‌دهد که فرزندانش دچار آزمایش و تجربیات روحانی گردند تا که ما را تربیت نماید. ممکن است که ما در زندگی روحانی خود دچار تنبلی شده‌ باشیم و یا ممکن است که به طور موقتی از طریق او خارج شده باشیم و خدا به وسیلۀ تجربیات سخت روحانی ما را دوباره به راه خود باز خواهد آورد. ولی زمانی که این سختیها بر ما وارد می‌‌‌‌‌گردد نباید ایمان خود را از کف دهیم. برعکس بر ماست که در میان تجربیات سخت زندگی با شکر و شادی خداوند را ستایش کنیم چون می‌‌‌‌‌دانیم که این آزمایشها باعث تقویت ایمان ما خواهد شد و باعث بیشتر شدن بردباری در زنده‌گی می‌‌‌گردد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲-۱۲ (۳۰ دقیقه)

آیا خدا انسان را گرفتار وسوسه می‌کند؟

آیا خدا انسان را گرفتار وسوسه می‌کند؟ (باشما)
اگر در مقابل وسوسه‌ها ایستادگی نکنیم و با صبر در برابر آنها مقاومت نشان ندهیم، به دام گناه خواهیم افتاد. وسوسه، به خودی خود گناه نمی‌باشند. ولی اگر در حین وسوسه، مطیع تمایلات و شهوات دل خود شویم، قطعاً در گناه خواهیم افتاد. گناه در انسانیت گناه آلود زندگی می‌‌‌کند. وقتی که از وسوسه اطاعت کنیم و او را در عمل پیاده کنیم از تاج زنده‌گی محروم خواهیم شد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۳-۲۷ (۲۸ دقیقه)

پیاده رو‌های زیر زمین، یا گودال زباله‌ها

پیاده رو‌های زیر زمین، یا گودال زباله‌ها (رنگ زندگی )
پیاده رَو‌های زیرزمینی اکثراً برای سهولت عبور و مرور شهروندان از یک طرف جاده به طرف دیگری جاده اعمار می‌‌‌‌گردد. پیاده ‌رَوهای زیرزمینی در برخی از جاده‌های شهر کابل که به‌ ارزش می‌‌لیون‌ها افغانی از بودجهٔ شهرداری ساخته شده؛ به‌ دلیل بی‌توجهی مردم و مسوولان، قابل استفاده نیست. پیاده‌ رَوهای ‌که شهرداری کابل، چند سال پیش در نواحی ۱۱ و ۱۵، به‌ هدف رفع ازدحام و رفت ‎و آمد آسان مردم از یکسو به‌ سوی دیگر جاده ساخته ‎است، این پیاده ‌رَوها نه ‌تنها که تا اکنون قابل استفاده نیستند، بلکه به گودالی زباله دانی و کثافات مبدل شده است. بی‌توجهی و عدم مشارکت مردم در رعایت پاکی و نظافت شهر و همچنان عدم آشنایی با فرهنگ شهرنشینی، از عواملی است که سبب آلود‌گی، بی‌نظمی و انبار شدنِ کثافات در گوشه ‌و کنار شهر شده ‌است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۱ (۲۹ دقیقه)

در کشوری که تنها زن بیوه میشود

در کشوری که تنها زن بیوه میشود (رنگ زندگی )
بیوه اسم صفت است که برای اشخاصی که شریک زندگی خود را از دست می‌دهند استفاده می‌شود. بیوه بودن در افغانستان یعنی بی کس بودن، منفور و حتا گنهکار بودن، است. وقتی زنی در جوانی شوهرش را از دست می‌دهد، این تنها مشکلات اقتصادی نیست که در برابرش قرار می‌گیرد؛ بلکه برخوردهای جامعه، خانوادۀ شوهر و در مواردی خانوادۀ پدری نیز رنگ دیگی می‌گیرد و عقاید خرافی موجود در جامعه نیز، عرصه را برای شان تنگتر می‌سازند. واژۀ بیوه که در ادبیات شفاهی بیشتر مفهوم تحقیر آمیز دارد، زادۀ جامعۀ مردسالار با دیدگاه‌های پست نسبت به زنان است. درست است که معنی واژۀ بیوه بری زن و مردی که همسرشرا از دست داده باشد، آمده؛ اما در جامعۀ ما هیچ گاهی به عین مفهومی که برای زن استفاده می‌شود، برای مردان نبوده و در حقیقت هیچ کسی مردی را که خانمش فوت شده باشه، بیوه نمی گوید.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۷ (۲۹ دقیقه)

یعقوب ۱: ۱-۸ - ایمان و حکمت

یعقوب ۱: ۱-۸ - ایمان و حکمت (یعقوب برای همه)
فصل اول قسمت اول چالش‌ها در برابر ایمان، مقابله کردن در برابر چالش‌ها، وسوسه‌ها و آزمایش‌ها با سه سلاح: ایمان، صبر و حکمت!

فصل کتاب شامل آیه ۱-۸

ایمان و حکمت

ایمان و حکمت (رساله یعقوب: ایمان با عمل)
رساله یعقوب فصل ۱ آیه‌های ۱-۸ به ما درس می‌دهد که وقتی مشکلات و سختیها به خاطر ایمان ما در زندگی ما رخ می‌دهد، ما شاد باشیم. همچنان ما باید از خداوند خواهش کنیم تا به ما حکمت بدهد. حکمت خدا با معلومات دنیایی و هوشیاری فرق دارد. حکمت خدا خواست و قلب خدا را به ما آشکار می‌سازد. ما ایمانداران هر روز به حکمت خدا در زندگی خود ضرورت داریم.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۱-۸ (۶۰ دقیقه)

خداوند یوشع را ماموریت میدهد

خداوند یوشع را ماموریت میدهد (کلام خدا برای شما )
یوشع جانشین موسی شد (۱) او را خود خدا؛ به رهبری برگزید. (۲) او یکی از دو شاهدی بود که بلاهای مصر – خروج از مصر – را به چشم خود دیده و زنده بود.(۳) او به مدت چهل سال دستیار موسی بود. رهبریکه یک می‌لیون نفر را به سرزمینی جدید ببرد. موفقیت بدون اطاعت از خدا ناممکن بود

برنامه رادیویی شامل آیه ۵ (۳۰ دقیقه)

یعقوب ۱: ۹-۱۸ - آزمایش و وسوسه

یعقوب ۱: ۹-۱۸ - آزمایش و وسوسه (یعقوب برای همه)
یعقوب وقتیکه از دام‌های دنیا یاد آوری می‌کند او دو قسم دام‌های دنیا را در ذهن خود دارد. اول دام ثروت و دوم دام وسوسه شدن حقیقی. این دو دام در حقیقت یکی به دیگر کاملاً وابسته هستند. مثلاً وقتیکه یک شخص وسوسه می‌شود تا به سرعت ثروتمند گردد به دزدی و خیانت رو می‌آورد. یعقوب به ما اخطار می‌دهد که انگیزه‌های قوی و افراطی برای بدست آوردن ثروت واقعاً فریبنده هستند. آن‌ها مثل گل‌های رنگارنگ، مقبول و زیبایی هستند که در دامنه‌ها و دشت‌ها می‌رویند که امروز هستند و فردا به اصطلاح دَرَک ندارند، حتا زود تر از آن فقط وقتیکه آفتاب به شدت بر آنها بتابد از بین می‌روند. سوال این است که نتیجه چه می‌شود؟ آیا چه چیز دوامدار و پایدار است؟

فصل کتاب شامل آیه ۹-۱۸

فقر و ثروت

فقر و ثروت (رساله یعقوب: ایمان با عمل)
یعقوب فصل ۱ آیه‌های ۹-۱۱ به ما درس می‌دهد که چی فقیر باشیم یا چی ثروتمند، ما باید هر روز به خدا اعتماد داشته باشیم. همچنان اگر فقیر یا ثروتمند هستیم، نباید خود را با دیگران مقایسه کنیم. خداوند به ثروتمندان هوشدار می‌دهد که کسی که ثروتمند است مغرور نباشد. اگر یک ایماندار ثروتمند است باید فروتن باشد چون هر چی دارد از خداست. خداوند سرچشمه همه برکات ماست. اگر فقیر هستم نباید افسرده باشیم چون خداوند روزی ما را می‌رساند. فقیر یا ثروتمند، هر دو به خدا ضرورت دارند و باید زندگی خود را هر روز به خدا بسپارند.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۹-۱۱ (۶۰ دقیقه)

وسوسه و آزمایش

وسوسه و آزمایش (رساله یعقوب: ایمان با عمل)
یعقوب فصل ۱ آیه‌های ۱۲-۱۸ در مورد وسوسه می‌گوید که خدا ما را وسوسه نمیکند چون خدا مبرا از بدی است و خدای خوب و نیکوست. وسوسه همیشه از خواهشات نفسانی یک انسان بوجود می‌آید که در فکر ما شروع می‌شود. ما یا باید با وسوسه مقابله کنیم یا از وسوسه بگریزیم. همچنان یعقوب به ما می‌گوید که چی گونه در برابر آزمایشها در زندگی ایستاده گی کنیم. آزمایشها در زندگی ما به کمک می‌کند تا قویتر شویم و ایمان ما زیادتر شود. عیسای مسیح گفت که او همیشه با ماست و ما را در آزمایشهای ما کمک خواهد کرد.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۱۲-۱۸ (۶۰ دقیقه)

یعقوب ۱: ۱۹-۲۷ - شنیدن و انجام دادن

یعقوب ۱: ۱۹-۲۷ - شنیدن و انجام دادن (یعقوب برای همه)
وقتیکه دست و یا پای ما می‌شکند امکان دارد که دوباره صحت پیدا کند، اما گپ و یا سخن خراب می‌تواند به ما صدمهٔ جبران ناپذیر وارد کند. مثلاً شخصی با گپ‌های غلط نام ما را لکه دار کند. یا شخصی در مورد ما دروغ بگوید و دیگران هم به آن باور کنند و این نسبت به صدمهٔ سنگ و چوب به مراتب کشنده تر و خراب تر است. وقتیکه مردم در مورد شما دروغ گفتند و همکاران و آمرین شما هم باور کردند، امکان دارد که شما کار خود را از دست بدهید. امکان دارد که دوستان و نزدیکان و حتا اعضای خانوادهٔ خود شما از شما روگردان شوند. گپ واقعاً چیزی خطرناک است. گپ می‌تواند زخم‌های دایمی در درون ما ایجاد کند.

فصل کتاب شامل آیه ۱۹-۲۷

 شنیدن و انجام دادن

شنیدن و انجام دادن (رساله یعقوب: ایمان با عمل)
یعقوب فصل ۱ آیه‌های ۱۹-۲۷ به ما درس مهم در مورد زندگی کردن براساس ایمان را می‌دهد. وقتی ما در مشکلات باشیم، ما قهر می‌شویم و براساس احساسات عکس العمل نشان می‌دهیم. اما یعقوب به می‌گوید که به زودی قهر نشویم و حوصله شنیدن دیگران را داشته باشیم. آیه ۲۷ به ما می‌گوید که دینداری واقعی آنست که به یتیمان و بیوه زنان کمک کنیم و از فساد دنیا دور باشیم. ما می‌آموزیم که وقتی قهر می‌شویم ما نباید گناه کنیم یعنی باید به کسی ضرر نرسانیم و دیگران را دشنام ندهیم. ما باید همیشه زندگی خود را به عیسای مسیح بسپاریم چون که عیسای مسیح ما را دوست دارد.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۱۹-۲۷

آشتی بعد از جنگ

آشتی بعد از جنگ (به سوی صلح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۹-۲۷ (۳۰ دقیقه)