انجیل یوحنا

فصل چهاردهم

عیسی یگانه راه به سوی خداست

۱دل های شما پریشان نشود. به خدا توکل نمائید، به من نیز ایمان داشته باشید. ۲در خانۀ پدر من منزل بسیار است. اگر چنین نمی بود، به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. ۳پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. ۴شما می دانید به کجا می روم و راه آن را نیز می دانید.» ۵توما گفت: «ای خداوند، ما نمی دانیم تو به کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه را بدانیم.» ۶عیسی به او گفت: «من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز بوسیلۀ من نزد پدر نمی آید. ۷اگر مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید، از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید.» ۸فیلیپُس به او گفت: «ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است.» ۹عیسی به او گفت: «ای فیلیپُس، در این مدت طولانی، من با شما بوده ام و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هرکه مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه می گویی پدر را به ما نشان بده؟ ۱۰آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است. سخنانی که به شما می گویم از خودم نیست. آن پدری که در من ساکن است همۀ این کارها را انجام می دهد. ۱۱به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. ۱۲بیقین بدانید هرکه به من ایمان بیاورد آنچه را من می کنم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر می روم ۱۳و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. ۱۴اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد.

وعدۀ روح القدس

۱۵اگر مرا دوست دارید اوامر مرا اطاعت خواهید کرد ۱۶و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند. ۱۷یعنی همان روح راستی که جهان نمی تواند بپذیرد زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد ولی شما او را می شناسید، چون او پیش شما می ماند و در شما خواهد بود. ۱۸شما را تنها نمی گذارم، پیش شما بر می گردم. ۱۹پس از اندک زمانی، دنیا دیگر مرا نخواهد دید اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده ام شما هم زندگی می کنید. ۲۰در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما.

۲۱هرکه احکام مرا قبول کند و مطابق آن ها عمل نماید او کسی است که مرا دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت.» ۲۲یهودا (نه یهودای اسخریوطی) از او پرسید: «ای خداوند، چرا می خواهی خود را به ما ظاهر سازی اما نه به جهان؟» ۲۳عیسی در جواب او گفت: «هرکه مرا دوست دارد مطابق آنچه می گویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما پیش او آمده و با او خواهیم ماند. ۲۴کسی که مرا دوست ندارد مطابق گفتار من عمل نمی کند. آنچه شما می شنوید از خودم نیست بلکه از پدری که مرا فرستاده است.

۲۵این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم می گویم، ۲۶اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد.

۲۷سلامتی برای شما به جا می گذارم، من سلامتی خود را به شما می دهم. دنیا نمی تواند آن سلامتی را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دل های شما پریشان نشود و ترسان نباشید. ۲۸شنیدید که به شما گفتم من می روم ولی نزد شما بر می گردم. اگر مرا دوست می داشتید از شنیدن اینکه من پیش پدر می روم شاد می شدید زیرا پدر از من بزرگتر است. ۲۹اکنون پیش از اینکه این کار عملی شود به شما گفتم تا وقتی واقع می شود ایمان بیاورید. ۳۰بعد از این با شما زیاد سخن نمی گویم زیرا سردار این دنیا می آید، او بر من هیچ قدرتی ندارد، ۳۱اما برای اینکه دنیا بداند که من پدر را دوست دارم، اوامر او را به طور کامل انجام می دهم. برخیزید از اینجا برویم.

مطالب مرتبط

هویت من در عیسی مسیح - خلقت نو هستم

هویت من در عیسی مسیح - خلقت نو هستم (باشما)
کسی که به مسیح ایمان می‌‌‌‌‌آورد خلقتی تازه‌ می‌‌‌‌‌شود که دیگر اسیر و بندۀ شیطان نیست. اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ اینک همه چیز تازه شده است. اینها همه از خداست که به‌ واسطۀ مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است. به دیگر سخن، خدا در مسیح جهان را با خود آشتی می‌‌‌دهد و گناهان مردم را به حسابشان نمی‌گذارد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۶ (۲۸ دقیقه)

من راه، راستی، و زندگی هستم!

من راه، راستی، و زندگی هستم! (پیام محبت)
بسیاری هموطنان ما روزانه دعا می‌‌کنند که "ما را به راه مستقیم هدایت کن." عیسی فرمود، "من راه ، حقیقت، و زندگی هستم." دعا می‌‌کنم که خداوند دعای شما را اجابت کند و شما راه مستقیم را در عیسی مسیح پیدا کنید.

ویدئو درباره آیه ۶ (۰ دقیقه)

انجیل چیست؟

انجیل چیست؟ (باشما)
انجیل چه است؟ آیا انجیل صرف یک کتاب دینی است که با خواندن آن ثواب کمایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟ معنی انجیل خبر خوش است. پس خبر خوش چیست؟ در اثر گناه بین انسان و خدا دوری ایجاد شد. خدا نجات دهنده را به جهان فرستاد تا انسان را با خود آشتی دهد. این نجات دهنده عیسی مسیح است که به خاطر گناه بشر به روی صلیب رفت تا گناه بشر را بدوش بگیرد و بمیرد و در روز سوم از مرگ قیام کرد. عیسی با این عمل خود ناامیدی ما را به امید تبدیل کرد که این خودش، خبر خوش و یا انجیل است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶ (۳۰ دقیقه)

نوروز ۲۰۲۱ ۱۴۰۰

نوروز ۲۰۲۱ ۱۴۰۰ (برنامه‌های خاص)
با رسیدن بهار، طبیعت حریر سبز بر تن می‌کند. بلبلان خوش خوان مثلی کنری، سهره، گل‌سر، سار، هدهد، فاخته، کبک و قمری، نغمه‌ها و سرودهای فرح بخش و روح انگیز سرمیدهند و انسانها را به مهرورزی، گره گشایی و هم گرایی فرا می‌خوانند. بهار، پیام آور عشق و رویش و رُستن است و موسم سُرور و شادمانی و به همین خاطر است که خواستنی است و با آمدنش دل‌ها سرشار از سرور و جان‌ها تازه می‌گردد. بهار، پیام آور تعادل است و این‌که در سایه تعادل، زندگی زیبا می‌شود. با دیدن بهار، رحمت و محبت خداوند را به یاد می‌آوریم که چشمه مهر او همواره به سوی ما آدمیان و همۀ موجودات، بی محابا سرازیر است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶ (۳۰ دقیقه)

عدۀ از وکلای پیشین تاکنون اسلحه و  امکانات دولتی شانرا تسلیم نکرده اند

عدۀ از وکلای پیشین تاکنون اسلحه و امکانات دولتی شانرا تسلیم نکرده اند (رنگ زندگی )
بسیاری از وکلای که در انتخابات اخیر رأی بدست نیاوردند، حاضر نشدند که سلاح و دیگر امکانات دولتی را که در دوری وکالت شان در اخیتار داشتند، به شورای ملی برگردانند. به اساس قانون مقامات حکومتی با پایان یافتن وظایف رسمی شان باید امکانات دولتی که در اختیار دارند را به نهادهای مربوطه تسلیم دهند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶ (۲۸ دقیقه)

مطلوبیت فساد در فرهنگ عمومی

مطلوبیت فساد در فرهنگ عمومی (رنگ زندگی )
رشوه و فساد اداری، مانع رشد و ترقی کشور‌ها می‌‌گردد. فساد در ساده‌ترین تعریف، سودجویی شخصی از موقعیت‌های عمومی و رسمی است. کارمنداین که از یک موقعیت رسمی به نفع شخصی خود بهره بگیرد، مرتکب فساد شده است. این سودجویی شخصی از انحراف در اعمال صلاحیت رسمی شروع تا گرفتن رشوه و اختلاس را شامل می‌‌‌شود. فساد عمدتاً در سایه نظام‌های دیکتاتوری و غیرپاسخ‌گو شکل می‌‌‌گیرد. در کشورهایی که مافیای اقتصادی و باندهای قاچاق مواد مخدر فعالیت بیش‌تر دارند، فساد فربه‌تر است. فقر هم یک فاکتور تأثیرگذار در چرخه فساد است. ضعف نهادهای تنفیذ قانون از دیگر فاکتورهای اشاعه فساد به حساب می‌‌‌آید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶ (۲۸ دقیقه)

آمدن روح القدس

آمدن روح القدس (باشما)
روز پنتیکاست مصادف است با پنجاهمین روز بعد از قیام عیسی. در زبان یونانی، پنتیکاست به معنی پنجاه می‌‌‌‌‌باشد. طبق عهد عتیق، روز پنتیکاست در پنجاهمین روز بعد از یکشنبه عید فصح یهودیان تجلیل میشد، که برای مسیحیان پنجاهمین روز بعد از عید قیام می‌‌‌‌‌باشد . یهودیان عید هفته‌ها را در روز پنتیکاست برگزار می‌‌‌‌‌کنند . آنها روز پنتیکاست را به یک دلیل دیگر نیز جشن می‌‌‌‌‌گیرند: ایشان بر این باورند که در آن روز خدا شریعت را به آنان عطا فرمود. بنابراین، بسیار مناسب بود که در آن روز خدا برای نخستین بار، عطای روح القدس را به شاگردان ببخشد. باید متذکر شد روز پنتیکاست، روز تولد کلیسا نیز است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶-۱۷ (۲۸ دقیقه)

دعا برای افغانستان

دعا برای افغانستان (باشما)
این دعا است كه انسان را عوض ميكند و به افراد با ايمان و ‏فداكار مبدل ميسازد. ‎قدرت دعا هيچوقت زوال پذيرنيست. ما زماني در دعا موفق خواهيم شد كه آن چيزي را كه در دعا طلب ميكنيم ‏آمادگي و علاقه اش را داشته باشيم‎ . ما نبايد دعا را يك وظيفه براي خود بدانيم . در اين صورت ارزش ‏آنرا كاسته و قلب هاي ما از مفهوم حقيقي دعا دور خواهد شد. ‎بايد در بهترين ساعات روز خود را به ‏دعا مشغول سازيم و آنرا از هر برنامه روزانه خود مهمتر و موثرتر بدانيم. دعاهاي سطحي و سر سری، باعث مرگ روحاني ما ‏ميشود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۷ (۲۹ دقیقه)

مطالعه مزامیر یا زبور، به ایمان ما عمق می‌بخشید

مطالعه مزامیر یا زبور، به ایمان ما عمق می‌بخشید (نسیم پرستش)
گرچه تمام کتب و رسالات کتاب‌‌مقدس حقایق عجیبی را در بارۀ خدا آشکار می‌‌‌کند، اما کتاب مزامیر ما را برمی‌‌انگیزاند تا به خدا پاسخی عمیق و شخصی دهیم. مزامیر دعوت به پرستش و نیایش است تا واقعاً به حضور خدا رفته، با او صمیمی شویم، مشارکت داشته باشیم و حاکم زندگی ما باشد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۷ (۳۰ دقیقه)

داستان زندگی جعفر

داستان زندگی جعفر (رنگ زندگی )
انسان بهتر است که در پای ایستاد باشد و بر دیگران اتکا نکند. خوب است که متوجه زندگی خود باشیم، و از بی پروایی و بی تفاوتی در مقابل فامیل و فرزندان خود داری نماییم. کوشش بکنیم که از آبله ای کف دست خود غذا بخوریم و زندگی خویش را پیش ببریم و در فکر آینده فرزندان خویش باشیم. اتکا به دیگران انسان را تنبل بار می‌آورد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۰ (۲۹ دقیقه)

عیسی؛ تنها راه بسوی پدر

عیسی؛ تنها راه بسوی پدر (کلام خدا برای شما )
عیسی فرمود: جایی که می‌‌روم می‌‌دانید و راه را می‌‌دانید. وی راه را به ایشان نشان داده بود. راه همان تعلیم و سرمشق خود او بود. اگر از تعالیم و سرمشق وی پیروی کنیم، به آسمان خواهند رفت. عیسی گفت راه منم. عیسی نیامد که راه را نشان دهد؛ راه خود او بود. تنها بوسیله اوست که گناهان ما آمرزیده و عادل شمرده می‌شویم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۱۴ (۳۰ دقیقه)

چرا خدا انسان‌ها را چشم پت نمی بخشد؟

چرا خدا انسان‌ها را چشم پت نمی بخشد؟ (آرامش و شادی در مسیح)
واقعیت اینست که ما به هیچ وجه قادر نیستیم بر گناهان خود غلبه نمایم. اگر این را باور نمی کنید توجه کنید به حالت واقعیت‌های دنیا چهار اطراف تان مانند اعتیاد؛ طمع؛ قتل و کشت و کشتار؛ دورغ؛ وحشت دیده می‌شود و می‌دانید که گناه همه جا‌ها را فرا گرفته است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۶ (۳۰ دقیقه)

عیسی در حضور کاهن اعظم

عیسی در حضور کاهن اعظم (کلام خدا برای شما )
محکمه عیسی توسط شورای یهود لحظه به لحظه پیش می‌رفت؛ اما عیسی مثلی بره ای در میان جلادان ایستاده خاموش و آرام نگاه می‌کرد. آنچه پیلاطوس از عیسی پرسید او جواب داد: پادشاهی من پادشاهی زمینی نیست! بلکه پادشاهی آسمانی است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۶ (۳۰ دقیقه)

چطور با جدیت و قاطعیت عیسی مسیح و مسیحیت را برتر می‌‌گویید؟

چطور با جدیت و قاطعیت عیسی مسیح و مسیحیت را برتر می‌‌گویید؟ (باشما)
وقتی به زندگی عیسی مسیح نگاه می‌کنیم، چیز‌های بینظر و بی مانندی را در زندگی او می‌بینیم. او معجزاتی زیادی را در پیش چشم مردم و شاگردان خود انجام داد. هر کار را که می‌کرد و یا هر کلامی را که می‌گفت با قاطعیت و با قدرت می‌گفت و انجام می‌داد. او مردم را مورد لطف خود قرار می‌داد، محبت او بی بدیل بود. به سخنان مردم گوش می‌داد، مرده‌ها را زنده می‌کرد، کورها را بینا می‌ساخت و شل‌ها را خرامان می‌ساخت و به خاطر مردم جان خود را داد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۶ (۲۷ دقیقه)

جمعه الصلیب 2020

جمعه الصلیب 2020 (باشما)
عیسی مسیح پاک و مقدس بود. او هیچ گناهی را مرتکب نشده بود. پس چرا عیسی مسیح بر صلیب کشته شد و خون پاک و گران بهای او ریختانده شد؟

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۶ (۲۸ دقیقه)

شمار زنان معتاد در هرات افزایش یافته است

شمار زنان معتاد در هرات افزایش یافته است (رنگ زندگی )
آمار معتادین در ولایت هرات رو به افزایش است. خصوصأ در بین زنان. چرا زنان هرات به مواد مخدر روی آورده اند؟ برای دانستن این موضوع، از شما دعوت میکنیم که به برنامه گوش دهید. تشکر

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۶ (۳۰ دقیقه)

روح خدا حامی و آرامش ماست

روح خدا حامی و آرامش ماست (کلام خدا برای شما )
آیا شما از روح القدس چیزی می‌دانید؟ اگر مسیح را محبت نموده، از او اطاعت کنیم، وی تسلی دهندۀ دیگری یعنی روح‌القدس را برای ما خواهد فرستاد. روح‌القدس روح خدا و مسیح است. خدا و مسیح در آسمان هستند، لیکن روح با ما در روی زمین است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۵-۲۱ (۳۰ دقیقه)

تنها سلامتی عیسی ما را حیات می‌بخشد

تنها سلامتی عیسی ما را حیات می‌بخشد (کلام خدا برای شما )
آرامش و سلامتی واقعی همه انسانها تنها در عیسی است. زحمت ما در جهان است؛ لیکن زحمت جهان نمی‌تواند سلامتی ما را نابود سازد. چون که عیسی بر دنیا و شریر که مرگ را ببار آورد شکست داد و پیروز شد. شاید شما درد و فشار‌های زندگی دست و پنجه نرم کنید؛ اما عیسی مسیح می‌گوید من برای تو سلامتی و حیات می‌دهم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۷ (۳۰ دقیقه)

چرا عیسی مسیح دو باره به این دنیا می‌ایید؟

چرا عیسی مسیح دو باره به این دنیا می‌ایید؟
عیسی مسیح می‌فرماید: دل‌های شما پریشان نشود. به خدا توکل نمایید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانۀ پدر من منزل بسیار است. اگر چنین نمی بود، به شما می‌گفتم. من می‌روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم. دوباره می‌آیم و شما را پیش خود می‌برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید.

مقاله شامل آیه ۱-۳

عیسای مسیح - آرامش دهنده

عیسای مسیح - آرامش دهنده (یوحنا)
در انجیل یوحنا فصل ۱۴ آیه‌های ۱-۳۱ ما می‌خوانیم که خداوند به ما ایمان داران وعده می‌دهد که او حتی در تاریکترین لحظات، در ناامیدی و تمامی بحرانهای زندگی همچنان با ماست و هرگز ما را ترک نمیکند.در ادامه می‌خوانیم : آن یاور، یعنی روحالقدس که پدر به نام من خواھد فرستاد، ھمه چیز را به شما خواھد آموخت و تمام آنچه را به شما گفتم به یادتان خواھد آورد. آرامش برای شما به جا می‌گذارم؛ آرامش خود را به شما می‌دھم. آرامشی که من به شما می‌دھم، مانند آرامشی نیست که دنیا به شما می‌دھد. اضطراب به دل خود راه مدھید و مگذارید ترس بر دلتان چیره شود.در واقع در نبود عیسی مسیح روح القدس، ما را راهنمایی می‌کند، و به ما وعده قدرت و آرامش می‌دهد تا از پس هر مشکلی برآییم.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۱-۳۱ (۶۰ دقیقه)

عیسی مسیح راه است

عیسی مسیح راه است (مردم خدا)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳۲ (۲۶ دقیقه)

خطه شماره چهار

خطه شماره چهار (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳ (۲۹ دقیقه)

از پشت پنجره

از پشت پنجره (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳ (۲۹ دقیقه)

سوال حتمی، قسمت سوم داستان کوتاه.

سوال حتمی، قسمت سوم داستان کوتاه. (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳ (۲۹ دقیقه)

معنی و اهمیت صعود عیسی مسیح

معنی و اهمیت صعود عیسی مسیح
عیسی مسیح به آسمان صعود کرد و فعلاً در دست راست پدر نشسته تا برای ما شفاعت کند عیسی مسیح بخاطر ما افغانها و بخاطر تمام مردم جهان روی صلیب رفت جان داد تا ما بتوانیم حیات نو و زندگی خاویدان را داشته باشیم. روز صعود عیسی مسیح یک جشن مسیحی است که پیروان عیسی مسیح بازگشت عیسی مسیح را به آسمان و آخرین لحظاتی که عیسی مسیح به عنوان یک انسان در روی زمین قدم میزد و آخرین کلماتی که مستقیماً با شاگردان می‌گفت تجلیل می‌نمایند.

مقاله شامل آیه ۲-۳