رسالۀ پولُس رسول به فیلپیان

فصل سوم

عدالت حقیقی

۱دیگر اینکه ای برادران من، در خداوند شادمان باشید. از نوشتن و تکرار آنچه قبلاً نوشته بودم خسته نمی شوم، زیرا می دانم که این برای امنیت و سلامتی شماست. ۲از آن سگ ها و کارهای پست ایشان و آنانی که برای سنت یعنی بریدن عضوی از بدن اصرار دارند احتیاط کنید، ۳زیرا ما دارای سنت واقعی هستیم نه آن ها، زیرا ما به وسیلۀ روح، خدا را می پرستیم و به مسیح افتخار می کنیم و به امتیازات ظاهری اعتماد نداریم. ۴اگرچه من حق دارم که به این برتری ها تکیه کنم. اگر دیگران گمان می کنند که حق دارند به امتیازات ظاهری تکیه کنند، من حق بیشتری دارم. ۵من در هشتمین روز تولد خود سنت شدم و به طور مادرزاد، اسرائیلی از قبیله بنیامین و یک عبرانی اصیل هستم. از لحاظ رعایت شریعت، پیرو فرقۀ فریسی بودم، ۶و از لحاظ تعصب، به کلیسا آزار می رسانیدم و مطابق معیارهای شریعت، من یک مرد بی عیب شمرده می شدم، ۷اما هرچه به نفع من بود آن را به خاطر مسیح ضرر شمردم. ۸علاوه براین، همه چیز را به خاطر امتیازی بسیار ارزنده تر، یعنی شناختن عیسی مسیح، خداوند خود زیان می دانم. در واقع من به خاطر او همه چیز را از دست داده ام و همه چیز را هیچ شمردم تا به این وسیله مسیح را به دست آورم ۹و کاملاً با او متحد شوم. من دیگر به عدالت خود که از انجام مقررات شریعت عاید می شود تکیه نمی کنم، بلکه به وسیلۀ ایمان به مسیح دارای عدالت شده ام. این عدالت بر ایمان استوار است و از خدا سرچشمه می گیرد. ۱۰یگانه آرزوی من اینست که مسیح را کاملاً بشناسم و قدرت قیامت او را در وجود خود درک کنم و در رنج های او شریک گشته و در مرگ او همشکل او شوم، ۱۱به این امید که من نیز به رستاخیز از مردگان برسم.

دویدن به سوی هدف

۱۲من نمی گویم که قبلاً این را به دست آورده ام و یا به کمال رسیده ام، بلکه آن را دنبال می کنم تا به چنگ آورم، همانطور که مسیح نیز مرا به خاطر آن به چنگ آورده است. ۱۳ای برادران من ادعا نمی کنم که تا به حال آن را به چنگ آورده ام، ولی تنها کار من این است که آنچه را در پشت سر من قرار دارد فراموش کنم و برای رسیدن به آنچه در پیش است بکوشم. ۱۴مستقیماً به طرف هدف می دوم تا جایزه ای را که شامل دعوت خدا به یک زندگی آسمانی به وسیلۀ عیسی مسیح است، به دست آورم.

۱۵پس همۀ ما که (روحاً) بالغ هستیم باید چنین طرز تفکری داشته باشیم و اگر شما فکر دیگری دارید، خدا این را هم به شما آشکار خواهد ساخت. ۱۶در هر حال ما باید مطابق حقیقتی که یافته ایم، زندگی کنیم.

۱۷ای برادران، همۀ شما از من سرمشق بگیرید و به کسانی که از نمونۀ ما پیروی می کنند، نگاه کنید. ۱۸بارها این را به شما گفته ام و بار دیگر آن را با اشک خود تکرار می کنم که عدۀ زیادی طوری زندگی می کنند که گویی دشمنان صلیب مسیح هستند. ۱۹آخر و عاقبت آن ها هلاکت و خدای ایشان خواهش های جسمانی آنهاست و افتخارات شان در رسوایی و شرمساری است. افکار خود را به چیزهای دنیوی مشغول می سازند، ۲۰اما ما تابع کشور آسمانی و منتظر آمدن عیسی خداوند هستیم که به عنوان نجات دهنده از آسمان می آید. ۲۱او طوری بدن های ضعیف و فانی ما را تغییر خواهد داد تا به بدن پُر شکوه او شباهت یابد و این کار را با قدرتی که همه چیز را تحت فرمان او می آورد انجام خواهد داد.

مطالب مرتبط

جامی جهانی فوتبال 2022

جامی جهانی فوتبال 2022 (باشما)
جامی جهانی فوتیال 2022 در قطر برگزار شد. تمام تیم‌ها به خاطر بدست آوردن کپ طلا به این مسابقه آمده‌اند. همانطور که یک ورزشکار، تمامی نیرو و حواس خود را صرف تمرین و آماده ساختن خود برای روز مسابقه می‌‌‌کند؛ به همین ترتیب، ما ایمانداران نیز باید تمام سعی خود را بخرج داده، بخاطر رسیدن به شباهت عیسی مسیح، از بعضی لذتها و راحتی‌های این زندگی چشم پوشی کنیم برای این کار بعضی «ریاضت» کشی‌ها ضروری خواهد بود، همانطور که یک ورزشکار، بخاطر دستیابی به جایزۀ اصلی مسابقه، ساعتهای متمادی به انجام تمرینات جدی و طاقت فرسای ورزشی می‌‌‌پردازد؛ ما ایمانداران نیز، بایستی که بوسیلۀ تمرینات روحانی (خواندن کلام، شرکت در کارها و مجالس مقدس، دعا، پرهیز از گناه و غیره) بدنها و امیال و هوسهای خود را تحت کنترل روح‌القدس درآورده، خویشتن را جهت می‌دان مسابقۀ روحانی آماده سازیم. بیاد داشته باشیم که جایزۀ مسابقۀ روحانی ما، «فانی» نبوده بلکه در پایان، خداوند تاج غیر فانی را نصیب ما خواهد ساخت.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴ (۲۹ دقیقه)

چطور میتوانیم یک کلیسا را شروع کنیم. قسمت پنجم

چطور میتوانیم یک کلیسا را شروع کنیم. قسمت پنجم (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۱ (۳۰ دقیقه)

مسیح راه صلح

مسیح راه صلح
انسان‌ها آرزوی صلح را دارند و برای آن تلاش می‌نمایند. کتاب مقدس در مورد صلح همه چیز را برای ما آشکار می‌کند. تاریخ، داستان درگیری، خشونت و جنگ‌های انسان‌ها را به نمایش می‌گذارد. اما اینطور نیست که قلب انسان آرزوی صلح را نداشته باشد. هستند کسانی که زندگی خود وقف تلاش برای می‌انجیگری درگیری‌ها و ترویج صلح نموده اند. کسانی که بی وقفه برای صلح تلاش می‌کنند باید مورد تشویق قرار گیرند. اما متاسفانه تلاش آنها اغلب بیهوده است.

مقاله شامل آیه ۲-۵

در سختی‌ها و مشکلات است که حضور خداوند را می‌بینیم و او را بهتر می‌شناسیم

در سختی‌ها و مشکلات است که حضور خداوند را می‌بینیم و او را بهتر می‌شناسیم (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳-۸ (۲۹ دقیقه)

چی بدی در دین خود تان بود که حالا پیرو مسیح شدید ؟

چی بدی در دین خود تان بود که حالا پیرو مسیح شدید ؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۷-۱۳ (۳۰ دقیقه)

رنج بخاطر مسیح

رنج بخاطر مسیح
کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که ما نباید تعجب کنیم که مسیحیان تا این حد مورد نفرت و آزار و اذیت هستند. عیسی مسیح به شاگردان خود می‌گوید که اگر آنها متعلق به این جهان بودند، جهان آنها را دوست خواهد داشت. اما چون خداوند آنها را جدا کرده است تا از او پیروی کنند و از طریق روح‌القدس مانند او زندگی کنند، جهان از آنها متنفر خواهد شد.

مقاله شامل آیه ۸-۹

واقعیت‌های پیروی کردن از عیسی مسیح

واقعیت‌های پیروی کردن از عیسی مسیح (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۰-۱۱ (۲۹ دقیقه)

چطور میتوانیم یک کلیسا را شروع کنیم. قسمت ششم

چطور میتوانیم یک کلیسا را شروع کنیم. قسمت ششم (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۲-۱۳ (۳۰ دقیقه)

نوروز 1393/2014

نوروز 1393/2014 (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۳-۱۴ (۲۹ دقیقه)

چطور میتوانیم یک کلیسا را شروع کنیم. قسمت هفتم

چطور میتوانیم یک کلیسا را شروع کنیم. قسمت هفتم (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۶-۲۱ (۳۰ دقیقه)