۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ پولُس رسول به فیلیپیان

فصل دوم

فروتنی و بزرگی عیسای مسیح

۱ اگر به وسیلۀ مسیح دلگرم هستید، اگر محبت او مایۀ تسلی شماست، اگر با روح مقدس مشارکت دارید و اگر احساس مِهر و شفقت در بین شما وجود دارد، ۲ پس تقاضا می کنم که با هم یک فکر بوده، محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته باشید و به این ترتیب خوشی مرا به کمال برسانید. ۳ هیچ عملی را از روی خودخواهی و غرور انجام ندهید بلکه با فروتنی، دیگران را از خود بهتر بدانید. ۴ تنها در فکر خود نباشید بلکه به نفع دیگران هم فکر کنید. ۵ همان طرز تفکر را داشته باشید که عیسای مسیح داشت:

۶ او از ازل دارای ذات الهی بود،

اما این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند.

۷ بلکه خود را از تمام برتری های آن خالی نمود

و به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد.

۸ چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را تا سرحد مرگ حقیر ساخت

و از روی اطاعت حاضر شد حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد.

۹ از این خاطر خدا او را بسیار سرافراز ساخت

و نامی را که مافوق جمیع نامهاست، به او عطا فرمود،

۱۰ تا این که همۀ موجودات

در آسمان، روی زمین و زیر زمین،

با شنیدن نام عیسی زانو بزنند.

۱۱ و همه برای جلال خدای پدر، با زبان خود اعتراف کنند

که عیسای مسیح، خداوند است.

مانند نور بدرخشید

۱۲ بنابر این ای عزیزانم، همان گونه زمانی که نزد شما بودم و همیشه از من اطاعت می کردید، اکنون که از شما دورم، باید از من بیشتر اطاعت کنید و نجات خود را با ترس و لرز به کمال برسانید، ۱۳ زیرا خداست که با لطف خود، اراده و قدرت هر کاری را در شما ایجاد می کند.

۱۴ هر کاری را بدون مجادله و شکایت انجام دهید، ۱۵ تا در این زمان که همه گمراه و سرکش هستند، شما بدون تقصیر و گناه، فرزندان بی عیب خدا باشید و مانند نور در دنیای تاریک بدرخشید. ۱۶ پیام زندگی را همیشه در اختیار مردم بگذارید. اگر چنین کنید، من دلیلی خواهم داشت که در روز برگشت عیسای مسیح به شما افتخار کنم، زیرا این نشان خواهد داد که کار و زحمت من بی فایده نبوده است.

۱۷ حتی اگر لازم باشد که خون من مانند قربانی برای ایمان شما ریخته شود، در انجام این کار خوشحالم و با شما خوشی می کنم. ۱۸ پس شما هم خوشحال باشید و با من خوشی کنید.

تیموتاووس و اپافرودیتوس

۱۹ به عیسای مسیح امید دارم که بتوانم به زودی تیموتاووس را نزد شما بفرستم تا از احوال شما با خبر شده و خاطرم جمع شود. ۲۰ زیرا من کس دیگری را مانند او نمی شناسم که واقعاً در فکر شما باشد. ۲۱ دیگران همه به فکر خود هستند و در فکر کار عیسای مسیح نمی باشند. ۲۲ اما شما تیموتاووس را خوب می شناسید و می دانید که او مانند یک پسر که به پدر خود خدمت می کند، با من در انتشار خبر خوش خدمت کرده است. ۲۳ امیدوارم هر چه زودتر وضعیت من معلوم شود تا او را نزد شما بفرستم. ۲۴ به امید خداوند، می خواهم که خود نیز به زودی نزد شما بیایم.

۲۵ لازم دانستم اپافرودیتوس را که شما برای کمک نزد من فرستاده بودید به شما برگردانم. او برادر ایماندار، همکار خوب و مانند یک سرباز همراه من خدمت کرد. ۲۶ او را بر می گردانم زیرا پشت همۀ تان دق شده است و از این که از بیماری او با خبر گشته اید، بسیار ناراحت است. ۲۷ او واقعاً مریض و حتی نزدیک به مُردن بود اما خدا بر او رحم کرد، نه تنها بر او بلکه بر من نیز رحم نمود تا مبادا غم او هم بر غمهای دیگر من افزوده شود. ۲۸ پس بیشتر علاقمند شدم که او را نزد شما بفرستم تا شما با دیدن او یک بار دیگر خوشحال گردید و غم من هم کمتر گردد. ۲۹ پس با خوشی او را به عنوان برادر خود در خداوند بپذیرید و به اشخاصی مانند او احترام بگذارید. ۳۰ زیرا او نزدیک بود در راه خدمت به عیسای مسیح جان خود را از دست بدهد و برای خدمتی که شما از دور نمی توانستید به من انجام دهید، جان خود را به خطر انداخت.