۰:۰۰ / ۰:۰۰

کتاب مزامیر

مزمور یکصد و سیزدهم

سرود حمد خداوند

۱هَلّلِویاه، سپاس به خداوند!

ای بندگان خداوند، سپاس بگوئید و نام خداوند را ستایش کنید. ۲نام خداوند متبارک باد، از حال تا به ابد. ۳از طلوع آفتاب تا غروب آن، نام خداوند ستایش شود. ۴خداوند متعال است، مافوق همۀ ملتها و جلال او به آسمان ها می رسد.

۵کیست مانند خداوند، خدای ما که در جایگاه آسمانی خود نشسته است ۶و متواضع می شود تا نظر نماید بر آسمان ها و بر زمین؟ ۷او مسکین را از خاک بر می دارد و فقیر را از خاکروبه بلند می کند. ۸تا آن ها را با بزرگان همنشین سازد یعنی با بزرگان قوم شان. ۹زن بی اولاد را خانه دار می سازد و مادر خوشبخت فرزندان.

هَلّلِویاه، سپاس به خداوند!

مطالب مرتبط

فرزندم گناه تو آمرزیده شد

فرزندم گناه تو آمرزیده شد (آرامش و شادی در مسیح)
وقتی عیسی به کپرناحوم می‌رسد؛ از اینکه مردم قبلا از معجزات و شفاهای عیسی شنیده بودند؛ به دور او جمع شدند. مشتاق شنیدن کلام زنده او بودند. در اینجا چند مردی را مشاهده می‌کنیم که چقدر دلی دلسوز و مهربان نسبت به مرد شل دارد که نیاز است عیسی او را شفا دهد!. آنها از اینکه جمعیت زیاد شده بود مرد شل را از راه سقف خانه به نزد عیسی رساندند. عیسی با دیدن چنین ایمان قاطع و استوار؛ اول گناهان آن شل را بخشید؛ بعد شفای بخشید. امیدوارم با شنیدن این برنامه قلب و فکرهای تان با ایمان به نام پر قدرت عیسی مسیح شفا یابد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۷ (۳۰ دقیقه)

مزامیر ۱۱۳ - سرود حمد خداوند

مزامیر ۱۱۳ - سرود حمد خداوند (مزامیر)

سمعی شامل آیه ۱-۱۰ (۳ دقیقه)

کیست مانند خداوند، خدای مسکینان؟

کیست مانند خداوند، خدای مسکینان؟ (شناخت خدا از طریق مزامیر )
خداوند قادر مطلق است هر آنچه اراده ای او باشد انجام می‌پذیرد. خداوند ما خدای درد مندان و مسکینان است،در هنگام مشکلات و رنج تنها کمک کننده حقیقی خداوند است. عیسی مسیح محبت و فیض خداوند را برای بشریت به اثبات رسانید و برای نجات ما جانش را فدا کرد تا از بردگی گناهان رهایی بابیم. عیسی مسیح یگانه خداوند و رهبر مسکینان است.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۰ (۲۹ دقیقه)